• Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

  реферат (18,2 K)
 • Причини, які спонукали Івана Франка покинути Львів та шукати порятунку у селі Нижньому Березові. Арешт письменника у Яблунові та його ув'язнення в Коломиї. Мандрівка студентів 1884 року з Дрогобича до Калуша. Створення Радикальної партії та Вічовий рух.

  реферат (67,0 K)
 • Динаміка інтересу до постаті Івана Франка в польському квартальнику "Slavia Orientalis", внесок часопису у наукове вивчення й популяризацію спадщини письменника. Обґрунтування потреби створення синтетичної бібліографії польського франкознавства.

  статья (40,2 K)
 • Розгляд філософських поглядів І. Франка, де він показує структуру та засоби духовного збагачення людини і чинники їх формування. Його лекція на першому щомісячному зібранні народознавчого товариства під назвою "Найновіші напрямки в народознавстві".

  статья (24,6 K)
 • Творчість Івана Франка німецькою мовою, її сприйняття літературами народів ближнього і середнього сходу. Підсумки і перспективи розвитку радянського франкознавста. Роман "Борислав сміється" і робоча тема у світовій літературі кінця ХІ – початку ХХ ст.

  реферат (19,8 K)
 • Вивчення біографії та творчої діяльності Івана Франка, якому серед культурно-громадських і політичних діячів слов’янства останньої чверті ХІХ ст. належить одне з найпочесніших місць. Аналіз творів про життя трудящих - збірка "Борислав", поема "Мойсей".

  реферат (18,3 K)
 • Часи юності, перші спроби на ниві літературної творчості. Обґрунтування необхідності творення літератури на засадах народності. Перша збірка віршів "Балади і розкази". Активна громадська діяльність, арешт і ув’язнення. Інтенсивна наукова праця Франка.

  доклад (13,9 K)
 • Ознайомлення з основними біографічними даними Івана Яковича Франка. Особливості відображення долі українського народу у творчості генія. Ідейно-художній аналіз поем "Мойсей", "Іван Вишенський". Розуміння людського призначення; філософська проблематика.

  курсовая работа (52,5 K)
 • Святкування Івана Купала: традиції та звичаї, головні атрибути свята, існуючі прикмети, чудодійна сила сонця, води та роси, купальські вогні, здобування квітки папороті. Гадання на Івана Купала: стрибання через вогнище, умови ворожіння, пускання вінка.

  контрольная работа (14,6 K)
 • Івентивний туризм як актуальна сфера економічної активності, його класифікація. Характеристика івент-заходів як складової івент-маркетингу. Етапи розробки і проведення івент-заходів. Глобальні івент-події, івент-події регіонального та місцевого значення.

  реферат (24,4 K)
 • Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини. Психолого-педагогічна характеристика основних видів ігрової діяльності. Аналіз результатів реалізації розвивальної методики формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами рольових ігор.

  курсовая работа (85,1 K)
 • Дитяча гра - помічник учителя музики в молодших класах. Якості, що формуються у дитини в процесі гри. Прийоми залучення до ігрової діяльності учнів. Класифікація музично-дидактичних ігор, роль гри у розвитку сприймання, мислення, пам’яті, мовлення дитини.

  статья (13,9 K)
 • Дослідження мовленнєвої діяльності. Дошкільні заклади в системі національної освіти. Мовна готовність дитини до школи. Роль дидактичної гри у вихованні дошкільників. Формування мовленнєвого висловлювання. Механізми мовленнєвого розвитку дошкільників.

  курсовая работа (38,4 K)
 • Психологічний зміст ігрової методики. Особливості ігрового завдання. Показники розвитку уяви в дошкільному віці. Характерна специфіка розвивальних ігор ейдетичного напряму. Вправа на розвиток вільної асоціації. Методи роботи з тактильними дощечками.

  разработка урока (1,2 M)
 • Дослідження особливостей та сутності процесу наративної самоідентифікації людини. Виокремлення та експлікація у процесі аналізу зарубіжних та вітчизняних досліджень ігрового виміру концепцій наративу як основного шляху до самоідентичності особистості.

  статья (28,8 K)
 • Використання ігрових методів навчання при вивченні теми "Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки". Розробка плану конспекту уроку з використанням гри-змагання "Бінго" при вивченні питання "Сутність грошей та їх види".

  курсовая работа (47,4 K)
 • Характеристика критеріїв та показників рівнів сформованості професійного саморозвитку майбутніх учителів. Обґрунтування ігрових педагогічних технологій. Аналіз методів експериментальної перевірки їх впливу на професійний саморозвиток майбутніх учителів.

  автореферат (50,6 K)
 • Розгляд гри як ситуативно-варіативної вправи, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка. Особливості використання навчальних ділових ігор. Застосування технології розвиваючих ігор Нікітіна у процесі вивчення екології.

  реферат (378,2 K)
 • Теоретичні основи використання та дослідно–експериментальна перевірка ефективності ігор на уроках трудового навчання в початкових класах. Значення дидактичної гри та класифікація за характером пізнавальної діяльності і залежно від форми проведення.

  дипломная работа (1,0 M)
 • Еволюція азартних ігор та ставлення суспільства до них. Визначення проблем, пов’язаних з азартною грою, та їх межі. Теорії патологічного гемблінгу, значення ноогенних чинників. Профілактика та реабілітація патологічної схильності до азартних ігор.

  монография (1,3 M)