• Творчість Івана Франка німецькою мовою, її сприйняття літературами народів ближнього і середнього сходу. Підсумки і перспективи розвитку радянського франкознавста. Роман "Борислав сміється" і робоча тема у світовій літературі кінця ХІ – початку ХХ ст.

  реферат (19,8 K)
 • Вивчення біографії та творчої діяльності Івана Франка, якому серед культурно-громадських і політичних діячів слов’янства останньої чверті ХІХ ст. належить одне з найпочесніших місць. Аналіз творів про життя трудящих - збірка "Борислав", поема "Мойсей".

  реферат (18,3 K)
 • Часи юності, перші спроби на ниві літературної творчості. Обґрунтування необхідності творення літератури на засадах народності. Перша збірка віршів "Балади і розкази". Активна громадська діяльність, арешт і ув’язнення. Інтенсивна наукова праця Франка.

  доклад (13,9 K)
 • Ознайомлення з основними біографічними даними Івана Яковича Франка. Особливості відображення долі українського народу у творчості генія. Ідейно-художній аналіз поем "Мойсей", "Іван Вишенський". Розуміння людського призначення; філософська проблематика.

  курсовая работа (52,5 K)
 • Святкування Івана Купала: традиції та звичаї, головні атрибути свята, існуючі прикмети, чудодійна сила сонця, води та роси, купальські вогні, здобування квітки папороті. Гадання на Івана Купала: стрибання через вогнище, умови ворожіння, пускання вінка.

  контрольная работа (14,6 K)
 • Івентивний туризм як актуальна сфера економічної активності, його класифікація. Характеристика івент-заходів як складової івент-маркетингу. Етапи розробки і проведення івент-заходів. Глобальні івент-події, івент-події регіонального та місцевого значення.

  реферат (24,4 K)
 • Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини. Психолого-педагогічна характеристика основних видів ігрової діяльності. Аналіз результатів реалізації розвивальної методики формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами рольових ігор.

  курсовая работа (85,1 K)
 • Дитяча гра - помічник учителя музики в молодших класах. Якості, що формуються у дитини в процесі гри. Прийоми залучення до ігрової діяльності учнів. Класифікація музично-дидактичних ігор, роль гри у розвитку сприймання, мислення, пам’яті, мовлення дитини.

  статья (13,9 K)
 • Дослідження мовленнєвої діяльності. Дошкільні заклади в системі національної освіти. Мовна готовність дитини до школи. Роль дидактичної гри у вихованні дошкільників. Формування мовленнєвого висловлювання. Механізми мовленнєвого розвитку дошкільників.

  курсовая работа (38,4 K)
 • Психологічний зміст ігрової методики. Особливості ігрового завдання. Показники розвитку уяви в дошкільному віці. Характерна специфіка розвивальних ігор ейдетичного напряму. Вправа на розвиток вільної асоціації. Методи роботи з тактильними дощечками.

  разработка урока (1,2 M)
 • Дослідження особливостей та сутності процесу наративної самоідентифікації людини. Виокремлення та експлікація у процесі аналізу зарубіжних та вітчизняних досліджень ігрового виміру концепцій наративу як основного шляху до самоідентичності особистості.

  статья (28,8 K)
 • Використання ігрових методів навчання при вивченні теми "Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки". Розробка плану конспекту уроку з використанням гри-змагання "Бінго" при вивченні питання "Сутність грошей та їх види".

  курсовая работа (47,4 K)
 • Характеристика критеріїв та показників рівнів сформованості професійного саморозвитку майбутніх учителів. Обґрунтування ігрових педагогічних технологій. Аналіз методів експериментальної перевірки їх впливу на професійний саморозвиток майбутніх учителів.

  автореферат (50,6 K)
 • Розгляд гри як ситуативно-варіативної вправи, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка. Особливості використання навчальних ділових ігор. Застосування технології розвиваючих ігор Нікітіна у процесі вивчення екології.

  реферат (378,2 K)
 • Теоретичні основи використання та дослідно–експериментальна перевірка ефективності ігор на уроках трудового навчання в початкових класах. Значення дидактичної гри та класифікація за характером пізнавальної діяльності і залежно від форми проведення.

  дипломная работа (1,0 M)
 • Еволюція азартних ігор та ставлення суспільства до них. Визначення проблем, пов’язаних з азартною грою, та їх межі. Теорії патологічного гемблінгу, значення ноогенних чинників. Профілактика та реабілітація патологічної схильності до азартних ігор.

  монография (1,3 M)
 • Використання "іграшок" в психотерапевтичній роботі. Можливість роботи з синдромом післятравматичного стресу, при хроніфікації печалі, з ранніми дитячими травмами з амнестичним компонентом. Види ігрової терапії: недирективна, директивна і змішана.

  реферат (19,7 K)
 • Сутність поняття "ігротехніка". Доцільність використання ігротехніки як ефективного методу стимулювання пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англійської мови. Аспекти використання ігрових технологій у навчанні іноземної мови школярів.

  статья (19,2 K)
 • Обґрунтування доцільності включення концепту "ідеал" у категоріальний апарат культурології з позицій категоріального аналізу ідеалу та на основі узагальнення наукового досвіду його осмислення у контексті наук про культуру, філософії, мистецтвознавства.

  статья (502,1 K)
 • Ідеальна система оподаткування і її загальні принципи. Податкові ставки і межа оподаткування. Оптимізація фіскальної політики, статичні та динамічні імітаційні моделі. Аналіз принципів побудови системи оподаткування. Бюджетна і фінансова політика.

  лекция (85,7 K)