• Звернення Івана Драча до розкриття важливої ролі поетичного слова у людському житті. Порівняння поезії із сонцем у творі автора "Балада про соняшник". Історія хлопця-соняшника, який захоплюється солнцем. Асоціації і почуття, які викликає вірш у читача.

  реферат (7,8 K)
 • Життя та творчість Івана Федоровича Драча, художній аналіз його творчості та її сприймання суспільством та критиками. Борис Олійник –національний художник й академік поетичної думки, етичні й світоглядні витоки слова та літературна спадщина поета.

  реферат (39,9 K)
 • Іван Карпенко-Карий - український письменник, драматург, актор, ерудит. Коротка біографія, брати та сестра письменника. Найвідоміші твори драматурга: комедія "Мартин Боруля", "Сто тисяч", "Хазяїн", "Чумаки". Внесок в українську класичну драматургію.

  презентация (1023,5 K)
 • Короткий нарис життя, особистісного та творчого становлення І.К. Тобілевича як видатного представника української літератури XIX сторіччя. Демократичні переконання Тобілевича та його участь в таємних гуртках. Драматургія І. Карпенка-Карого, її ідеї.

  биография (15,3 K)
 • Життєвий шлях письменника, служба в різних канцеляріях - від писарчука до секретаря міського поліцейського управління. Перший етап літературної творчості в оповіданні "Новобранець". Відтворення життя народу за принципами правдивості і гуманізму.

  реферат (13,0 K)
 • Життєва і творча праця українського драматурга Івана Кочерги. Відомі твори письменника: "Алмазне жорно", "Свіччине весілля", "Майстри часу", "Марко в пеклі", "Пісня в келиху", "Викуп" та "Натура і культура". "Ярослав Мудрий" - творчий злет автора.

  реферат (23,7 K)
 • Біографія Івана Мазепи. Особливості обрання його гетьманом. Підписання "Коломацьких статей" як безперечний успіх Москви в її історичному наступі на Україну. Внутрішня політика Івана Мазепи. Об'єднання Лівобережної і Правобережної України під його булавою.

  реферат (14,0 K)
 • Політика Лівобережної України та основні події в кінці XVIII століття. Життєпис українського гетьмана І. Мазепи. Справа Кочубея та Іскри. Мазепа та розвиток українського мистецтва. Петро I і Іван Мазепа. Війна між Лівобережною Україною та Річчю Посполитою

  реферат (24,6 K)
 • Державний діяч і політик найвищого гатунку, найвправніший дипломат тодішної Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого найсильнішими були патріотичні мотиви. Ім’я Мазепи залишилося для дальшіх поколінь символом бротьби за незалежність України.

  реферат (24,4 K)
 • І.С. Мазепа як український військовий, політичний і державний діяч, голова козацької держави на Лівобережній Україні. Радянська історіографія і вирок Мазепі. Акценти на зрадництві та трагічніші і печальніші сторінки історії України періоду гетьманщини.

  реферат (17,4 K)
 • Формування під впливом російської пропаганди бачення особи Івана Мазепи як зрадника. Відсутність єдиного бачення проблеми і характеристика процесів переосмислення постаті гетьмана Мазепи та його ролі в житті Гетьманщини в сучасній історіографії.

  статья (719,1 K)
 • Короткі відомості про життєвий шлях та діяльність Івана Мазепи - українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького. Відносини гетьмана с Московським урядом. Особливості його внутрішньої та зовнішньої політики.

  реферат (27,4 K)
 • Характеристика основних напрямків меценатської діяльності гетьмана в період його життя наприкінці XVII – початку XVIII ст. Ознайомлення з доброчинною позицією і роллю Івана Мазепи в церковно-духовних, культурницьких процесах на Лівобережній Україні.

  дипломная работа (78,0 K)
 • Дослідження походження роду Івана Мазепи та розвитку його кар’єри. Аналіз його участі у Переяславських переговорах з Москвою. Державна діяльність гетьмана України. Участь України у Північній війні та союз зі Швецією. Вивчення його відносин із Петром І.

  реферат (34,2 K)
 • Патріотичний, антипатріотичний та псевдо об’єктивний погляди на історичну діяльність гетьмана Івана Мазепи, борця за незалежність України, характеристика його особистості та вчинків. Відповідь на питання хто він, герой чи зрадник своєї батьківщини.

  реферат (25,5 K)
 • Біографія гетьмана Івана Мазепи. Політична діяльність українського гетьмана та його служіння країні. Політична програма Мазепи. Часи Дорошенка і Самойловича. Взаємини з Москвою. Дружба з Петром І. Союз України зі Швецією. Культурне життя Івана Мазепи.

  реферат (24,9 K)
 • Іван Миколайчук - обличчя і душа українського поетичного кіно, аристократ духу, кінозірка 60-70-х років. Основа феномена особистості великого актора. Блискучий дебют в кіно. Гоніння на діячів культури у сімдесяті роки. Фільм "Вавілон ХХ". Важка хвороба.

  биография (15,0 K)
 • Становлення І. Нечая як полковника чауського і новобихівського під час білорусько-литовського походу. Несприятливе становище козака в Білорусі після смерті Б. Хмельницького. Антигетьманський заколот, російсько-українська угода та подальша доля полковника.

  реферат (29,5 K)
 • Іван Семенович Левицький народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Дитячі та юнацькі роки письменника. Початок педагогічної діяльності, робота викладачем у чоловічій гімназії. Характеристика творчості письменника.

  реферат (14,1 K)
 • Дитячі роки письменника Івана Нечуй-Левицького. Вступ до Київської духовної академії та педагогічна діяльність. Публікація перших літературних творів автора: "Наймит Яріш Джеря", "Дві московки", повістей "Микола Джеря", "Кайдашева сім'я" та "Бурлачка".

  реферат (1,3 M)