• Короткий біографічний нарис життя та правління Івана Грозного. Вінчання на царство 16 січня 1547 року. Смілива зовнішня і внутрішня політику государя у молоді роки. Опричнина, кровавий терор Грозного. Шлюб та сімейне життя великого государя Івана IV.

  реферат (21,4 K)
 • Іван Сірко як учасник визвольної війни 1648-1654 pp. і утворення козацької держави-республіки в Україні. Участь кошового отамана у Тридцятирічній війні. Заслання Сірка до Сибіру в м. Тобольськ. Війни проти Кримського ханства під проводом Сірка.

  доклад (18,5 K)
 • Біографія І. Драча, початок його творчої діяльності. Характеристика та наслідки роботи діяча в редакціях, його літературний внесок у розвиток національної літератури. Опис з'їзду Народного Руху України, діяльність в ролі депутата Верховної Ради України.

  презентация (786,0 K)
 • Звернення Івана Драча до розкриття важливої ролі поетичного слова у людському житті. Порівняння поезії із сонцем у творі автора "Балада про соняшник". Історія хлопця-соняшника, який захоплюється солнцем. Асоціації і почуття, які викликає вірш у читача.

  реферат (7,8 K)
 • Життя та творчість Івана Федоровича Драча, художній аналіз його творчості та її сприймання суспільством та критиками. Борис Олійник –національний художник й академік поетичної думки, етичні й світоглядні витоки слова та літературна спадщина поета.

  реферат (39,9 K)
 • Іван Карпенко-Карий - український письменник, драматург, актор, ерудит. Коротка біографія, брати та сестра письменника. Найвідоміші твори драматурга: комедія "Мартин Боруля", "Сто тисяч", "Хазяїн", "Чумаки". Внесок в українську класичну драматургію.

  презентация (1023,5 K)
 • Короткий нарис життя, особистісного та творчого становлення І.К. Тобілевича як видатного представника української літератури XIX сторіччя. Демократичні переконання Тобілевича та його участь в таємних гуртках. Драматургія І. Карпенка-Карого, її ідеї.

  биография (15,3 K)
 • Життєвий шлях письменника, служба в різних канцеляріях - від писарчука до секретаря міського поліцейського управління. Перший етап літературної творчості в оповіданні "Новобранець". Відтворення життя народу за принципами правдивості і гуманізму.

  реферат (13,0 K)
 • Життєва і творча праця українського драматурга Івана Кочерги. Відомі твори письменника: "Алмазне жорно", "Свіччине весілля", "Майстри часу", "Марко в пеклі", "Пісня в келиху", "Викуп" та "Натура і культура". "Ярослав Мудрий" - творчий злет автора.

  реферат (23,7 K)
 • Етапи формування наукового, суспільно-політичного світогляду І. Кревецького. Аналіз процесу становлення І. Кревецького як представника державницького напряму в українській історіографії. Провідні напрями роботи як директора бібліотеки, книгознавця.

  статья (290,2 K)
 • Державний діяч і політик найвищого гатунку, найвправніший дипломат тодішної Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого найсильнішими були патріотичні мотиви. Ім’я Мазепи залишилося для дальшіх поколінь символом бротьби за незалежність України.

  реферат (24,4 K)
 • Політика Лівобережної України та основні події в кінці XVIII століття. Життєпис українського гетьмана І. Мазепи. Справа Кочубея та Іскри. Мазепа та розвиток українського мистецтва. Петро I і Іван Мазепа. Війна між Лівобережною Україною та Річчю Посполитою

  реферат (24,6 K)
 • Біографія Івана Мазепи. Особливості обрання його гетьманом. Підписання "Коломацьких статей" як безперечний успіх Москви в її історичному наступі на Україну. Внутрішня політика Івана Мазепи. Об'єднання Лівобережної і Правобережної України під його булавою.

  реферат (14,0 K)
 • І.С. Мазепа як український військовий, політичний і державний діяч, голова козацької держави на Лівобережній Україні. Радянська історіографія і вирок Мазепі. Акценти на зрадництві та трагічніші і печальніші сторінки історії України періоду гетьманщини.

  реферат (17,4 K)
 • Формування під впливом російської пропаганди бачення особи Івана Мазепи як зрадника. Відсутність єдиного бачення проблеми і характеристика процесів переосмислення постаті гетьмана Мазепи та його ролі в житті Гетьманщини в сучасній історіографії.

  статья (719,1 K)
 • Короткі відомості про життєвий шлях та діяльність Івана Мазепи - українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького. Відносини гетьмана с Московським урядом. Особливості його внутрішньої та зовнішньої політики.

  реферат (27,4 K)
 • Характеристика основних напрямків меценатської діяльності гетьмана в період його життя наприкінці XVII – початку XVIII ст. Ознайомлення з доброчинною позицією і роллю Івана Мазепи в церковно-духовних, культурницьких процесах на Лівобережній Україні.

  дипломная работа (78,0 K)
 • Дослідження походження роду Івана Мазепи та розвитку його кар’єри. Аналіз його участі у Переяславських переговорах з Москвою. Державна діяльність гетьмана України. Участь України у Північній війні та союз зі Швецією. Вивчення його відносин із Петром І.

  реферат (34,2 K)
 • Патріотичний, антипатріотичний та псевдо об’єктивний погляди на історичну діяльність гетьмана Івана Мазепи, борця за незалежність України, характеристика його особистості та вчинків. Відповідь на питання хто він, герой чи зрадник своєї батьківщини.

  реферат (25,5 K)
 • Біографія гетьмана Івана Мазепи. Політична діяльність українського гетьмана та його служіння країні. Політична програма Мазепи. Часи Дорошенка і Самойловича. Взаємини з Москвою. Дружба з Петром І. Союз України зі Швецією. Культурне життя Івана Мазепи.

  реферат (24,9 K)