• Принципы ручной и компьютерной верстки, их сравнение. Материалы и приспособления необходимые для подготовки стенной газеты. Верстка газеты, ее основные понятия, рекомендации, приемы, технологии и типовые варианты. Методика сокращения размеров статей.

  контрольная работа (521,6 K)
 • Взаимосвязь документальных сведений и художественного вымысла в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон". Шолохов как летописец донского казачества. Философские размышления автора о человеке и истории. Личные отношения героев на фоне трагичнейшей истории страны.

  сочинение (14,2 K)
 • Сущность и функции СМИ. Характер взаимодействия между органами государственной власти и средствами массовой информации в России и за рубежом. Оценка эффективности этих отношений на примере работы пресс-службы Законодательной думы Хабаровского края.

  дипломная работа (76,9 K)
 • Особенности деятельности современных средств массовой информации, тенденции их развития. Анализ взаимодействия СМИ и органов власти на примере Московской области. Особенности взаимодействия органов муниципальной власти и СМИ на примере округа Коломна.

  дипломная работа (98,2 K)
 • Средства массовой информации. Аудитория. Отношение аудитории к СМИ. Информационные потребности аудитории. Информация в действии. Включенность населения в систему СМИ. Личность в сфере влияния. Средства массовой информации и духовный мир человека.

  курсовая работа (112,5 K)
 • Средства массовой информации как орудие политической борьбы в современной России. Сущность функции обеспечения общества. Свобода слова и печати. Центральная пресса в настоящий момент. Взаимоотношение средств массовой информации и всех ветвей власти.

  курсовая работа (36,0 K)
 • Особенности взаимоотношений СМИ и властных структур в различных странах. Конфликт между правительством Тэтчер и английскими СМИ. Пресс-конференции как официальный канал политической информации, ее роль в политическом "имидже" правительства. Роль опросов.

  реферат (21,8 K)
 • Структура и функции современной пресс-службы. Методы эффективности взаимодействия пресс-службы со средствами массовой информации (СМИ). Основные информационные документы при работе со СМИ. Задачи и тактика в деятельности правительственных пресс-служб США.

  курсовая работа (33,9 K)
 • Функции средств массовой информации в современном обществе. Освещение политической жизни как функция СМИ. Основные предложения по оптимизации взаимодействия СМИ и властных структур. СМИ в современных кризисных условиях. Политическое управление и СМИ.

  курсовая работа (48,3 K)
 • Виявлення проблемної ситуації в публіцистиці. Аналіз гносеологічного аспекту публіцистичної творчості, її об'єкту і предмету. Формулювання ідейно-емоційного враження за допомогою художніх образів. Суть відображення внутрішньо-психологічних конфліктів.

  лекция (33,7 K)
 • Характеристика виду продукції. Класифікація за певними ознаками підвидів продукції. Матеріали для виготовлення листівок. Обґрунтування вибору способу друку. Вибір друкарського обладнання. Післядрукарські процеси та обладнання. Основні витратні матеріали.

  контрольная работа (444,5 K)
 • Адміністративні заборони та утиски з боку німецької влади. Налагодження підпільної видавничої роботи у 1941-1944 роках. Видавнича робота як один із пріоритетних напрямів діяльності ОУН-УПА від моменту заснування організації. Військова преса в окупації.

  реферат (35,1 K)
 • Визначення та характеристика головнх наслідків тотального контролю друкованого слова. Дослідження та аналіз специфічних особливостей ревізії випущеної літератури. Ознайомлення з основними етапами демократичного процесу становлення українського друку.

  доклад (16,6 K)
 • Виникнення і розвиток української видавничо-книготорговельної бібліографії у другій половині XVII-XVIII ст. Значення подій та інформація про осіб, що вплинули на розвиток видавництва. Описання різновиду книготорговельної бібліографічної інформації.

  контрольная работа (33,2 K)
 • Аналіз статистичних даних комплексу підприємств поліграфії, книговидання та книгорозповсюдження Донецької області за 2007 р. Загальна характеристика та особливості розвитку та зміцнення конкурентоспроможності продукції у видавничо-поліграфічну галузь.

  статья (16,0 K)
 • Етапи розвитку конструкції книги та історія книгодрукування. Класифікація продукції поліграфічного виробництва. Структура видавничо-поліграфічного комплексу. Перспективи електронного книговидання. Комп’ютерні технології та їх роль у видавничій справі.

  курс лекций (1,7 M)
 • Історія розвитку видання книг для дітей в Україні. Навчальна література для дошкільнят. Інфраструктура дитячих видавництв в Україні на прикладах вітчизняних і регіональних видавництв. Діяльність видавництва "Веселка". Організація і розвиток видавництва.

  курсовая работа (2,1 M)
 • Сутність феномену культури та обставини її формування в сучасних умовах. Організація дозвілля та значення в ньому спеціальних видань. Класифікація видань і їх відмінні риси, характерні особливості. Значення інтернет-видань в формуванні культури.

  реферат (16,5 K)
 • Поняття реквізитів друкованого видання. Правила оформлення документа, вимоги до його зовнішньої і внутрішньої структури. Форми і види реквізитів друкованих видань. Особливості оформлення газети для найбільш ефективного донесення до читача її змісту.

  курсовая работа (43,9 K)
 • Розгляд основних видів друку на папері та інших основах. Технології передачі зображення та тексту на запечатуваний матеріал. Особливості фарб та їх світлочутливих пігментів. Застосування поліграфічних технік в залежності від властивостей поверхні.

  презентация (3,0 M)