• Характеристика та лікувальні властивості амаранту (щириці) - унікальної рослини, яка відмінно справляється з особливо важкими недугами, особливо з онкологічними захворюваннями, проблем із серцем, печінкою, жіночими статевими органами та багатьох інших.

  статья (11,7 K)
 • Характеристики номенклатуры обрабатываемых деталей. Предварительное определение типа производства. Выбор и анализ технологического процесса-аналога. Анализ служебного назначения, технологичности конструкции и проектирование маршрута обработки детали.

  курсовая работа (1,0 M)
 • Характеристика различных вариаций структурированной психодраматической техники, основанной на метафоре щита равнинных индейцев. Исследование применения этнокультурных методов психологической помощи в психодраме. Опорные мифологические конструкции.

  статья (20,9 K)
 • Анатомия, эмбриология и гистология щитовидной железы. Основные физиологические и метаболические эффекты тиреоидных гормонов. Органы мишени, регуляция синтеза и выделения. Гипоталомо-гипофизарно-тиреоидная система регуляции. Гипертиреоз и его последствия.

  реферат (706,0 K)
 • Значение гормонов щитовидной железы в человеческом организме. Причины возникновения заболеваний щитовидной железы. Основные симптомы и проявления гипертиреоза и гипотиреоза. Анализ причин широкой распространенности заболеваний щитовидной железы.

  презентация (404,3 K)
 • Нарушения в работе щитовидной железы. Основные признаки недостатка и переизбытка щитовидных гормонов, причины заболевания. Последствия неправильного функционирования железы: эндемический и диффузный токсический зоб, аутоиммунный тиреоидит, онкология.

  реферат (53,0 K)
 • Заболевания щитовидной железы. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь) и токсическая аденома (болезнь Пламмера). Многоузловой токсический, эндемический, спорадический зоб. Опухоли щитовидной железы и заболевания паращитовидных желез.

  курсовая работа (574,0 K)
 • Микроскопическое строение щитовидной железы. Синтез гормонов щитовидной железой. Регуляция активности щитовидной железы. Секреция и метаболизм тиреоидных гормонов. Диагностическое значение маркеров рака щитовидной железы. Влияние лекарственных средств.

  реферат (133,3 K)
 • Щитовидная железа, её строение. Тиреоидные гормоны: тироксин и трийодтиронин, тирокальцитонин (мощные стимуляторы окислительных процессов в клетках). Тиреоидные гормоны оказывают значительное влияние на развитие, рост и дифференцировку клеток и тканей.

  реферат (11,0 K)
 • Диагностика заболеваний щитовидной и паращитовидной желез. Снижение тироксина при гипотериозе. Лабораторные показатели при гипопротеинемии, сопровождающей заболевания печени и почек. Гипервитаминоз О и поражение почек как предпосылка гиперфосфатемии.

  реферат (37,5 K)
 • Дослідження основних властивостей алювіальних ґрунтів у заплавній долині і нижньотерасовій рівнині річки Прут. Особливості їх середньощільної структури, гумусованості, пористості, наявності кореневої маси та особливості гранулометричного складу.

  статья (619,0 K)
 • Аналіз специфіки вивчення загальних закономірностей психічних процесів та своєрідності їхнього протікання в залежності від індивідуально-типологічних особливостей людини. Основні теоретичні принципи психології. Поняття акмеології та геронтопсихології.

  реферат (21,7 K)
 • Діяльність органів державної безпеки у системі державно-церковних відносин, що спрямована на ослаблення найпотужнішої на постімперському просторі православної церкви, використання її авторитету та впливу на маси в інтересах більшовицької держави.

  статья (252,3 K)
 • Наука та істина, судження як основа істини. Проблема істини поза наукою з філософської точки зору. Актуальність минулого як діалектична проблема. Логічні зв'язки сенсу мови і розмови як завдання герменевтики. Первинність запитання щодо відповіді у логіці.

  контрольная работа (24,1 K)
 • Дослідження різних позицій розуміння слів Ісуса: "хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому". Граматичний розбір досліджуваного тексту. Значення аналізованого тексту Біблії для практичного життя сучасного християнина.

  курсовая работа (451,4 K)
 • Аналіз дискусійних питань щодо існування трудових книжок в Україні, які досліджуються з позицій дотримання прав і свобод людини та громадянина. Визначення правових наслідків інформації про трудову діяльність людини, що містить її трудова книжка.

  статья (20,9 K)
 • Питання про вплив медійного життя на емоційну сферу дітей дошкільного віку. Розгляд проблеми сучасних дитячих страхів, зокрема тих, які виникли із появою екранних медіа на рубежі ХХ-ХХІ ст. Важливість підвищення рівня медіакультури педагогічної спільноти.

  статья (20,2 K)
 • Проблеми СНІДу і поінформованість суспільства. Що ми знаємо про СНІД? Багато хто дотепер не знають, що таке СНІД і ВІЛ, і плутають ці поняття. Докладна розповідь про це захворювання, про вірус, що його викликає, і про запобіжні заходи проти нього.

  реферат (23,6 K)
 • Висвітлення історичних фактів зародження медичної деонтології. Аналіз ходу подій, які сприяли подальшому її розвитку. Обґрунтування змісту категорій медичної деонтології, а саме: лікарський обов’язок, лікарська відповідальність, лікарська таємниця.

  статья (21,5 K)
 • Класифікація труднощів, з якими зіштовхуються діти при навчанні. Зміст, етапи проведення та особливості (безперервність допомоги, "перебування на боці дитини") методики психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу розвитку шкільних колективів.

  статья (17,8 K)