• Аналіз змісту категорії "соціальна функція". Виконання соціального "навантаження" широким колом суб’єктів (органами державної влади, тощо). Необхідність підходу до розуміння соціальної функції через призму категорії соціальні права людини та громадянина.

  статья (27,7 K)
 • Аналіз концепції дефектної демократії німецького політолога В. Меркеля. Сутність дефектної демократії, її основні різновиди та теоретична цінність цієї концепції в умовах сучасного реформування політичної системи України. Різниця недосконалих демократій.

  статья (28,0 K)
 • Продукти з амаранту за вмістом білка, олії, клітковини і особливо амінокислоти - лізину, пішли значно далеко від більшості зернових культур. Крім цього, амарант багатий залізом, фосфором, калієм, вітамінами групи В і Д, Е, фосфолипидами, фітостеролами.

  статья (21,8 K)
 • Висвітлення найважливіших проблем концептуалізації української історії, представлення її у структурі всесвітньої історії. Обстоюється думка, що предметом історії України є минуле всіх типів держав та культур у територіальних межах сучасної України.

  статья (87,7 K)
 • Основні стратегічні завдання й принципи маркетингу. Його сутність як філософія бізнесу. Комплекс заходів, які визначають позицію продукту на ринку (маркетинг-мікс). Основні види сучасного маркетингу: орієнтований на продукт, на споживача та змішаний.

  презентация (1,7 M)
 • Поняття наркотиків як речовин, які викликають токсичне отруєння, психологічну і фізичну залежність організму. Характеристика основних видів: анаша, марихуана. Наслідки вживання транквілізаторів, барбітуратів, стероїдів. Виникнення психічної залежності.

  реферат (29,3 K)
 • Характеристика народної дидактики, яка входить до складу народної педагогіки. Аналіз головної мети народної дидактики: розумова освіта і виховання. Роль прислів’я та приказок у народній педагогіці. Народна дидактика про письменство, книгу, школу, вчителя.

  реферат (68,1 K)
 • Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) - важке вірусне захворювання. Способи передачі, групи ризику. Причини складності боротьби з захворюванням. Методи лікування: пригнічення життєдіяльності вірусу; стимулювання імунітету; лікування супутніх захворювань.

  доклад (14,4 K)
 • Рівень механізації у вирощування та збору врожаю картоплі в Україні на сучасному етапі, обґрунтування та причини даного явища. Три основні чинники, що визначають рівень економічної ефективності вирощування даного овочу. Характеристика вітчизняних сортів.

  реферат (16,1 K)
 • Розкриття специфіки семантики та функціонування щоденника як форми психонаративу, представленого у романі відомого південноафриканського письменника Дж. М. Кутзее "In the Heart of the Country". З’ясуванню природи психологізму, що є домінантною рисою.

  статья (24,1 K)
 • Характеристика документальних літературних записів періоду XX-XXI ст. Дослідження поглядів літературознавців на жанрову природу письменницьких щоденників. Огляд цілісної структури таких записів, і розуміння щоденника як самостійного художнього явища.

  автореферат (49,1 K)
 • Антисемітській складовій державної політики гітлерівського уряду протягом 1933-1945 рр. Роздуми німецького філолога єврейського походження Віктора Клемперера. Особливості нацистської політики щодо євреїв, які перебували в змішаному шлюбі з "арійцями".

  статья (43,6 K)
 • Поняття правоохоронних органів України, роль у житті суспільства та держави, правозастосовні і правоохоронні функції, особливості їх правового регулювання. Ознаки правоохоронних органів: юрисдикційність, адміністративна правосуб’єктність, публічність.

  статья (19,7 K)
 • Передумови та значення процесу формування традиційних геополітичних цінностей України наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ століть, оцінка їх актуальності на сьогоднішній день. Пошук пріоритетів розвитку з орієнтацією на внутрішні геополітичні чинники.

  статья (281,7 K)
 • Розробка методики врахування рельєфу земної поверхні при оптимізації використання та грошовій оцінці земель. Забезпечення врахування рельєфу методом районування за ознаками крутизни та експозиції схилів. Метод районування скалярного випадкового поля.

  статья (47,3 K)
 • Особливості міжнародно-правового документа, що регулює діяльність інституцій омбудсмана з прав дитини. Сутність регулювання діяльності омбудсмана у справах дітей в галузі правової освіти. Недоліки в правовому регулюванні діяльності дитячого омбудсмана.

  статья (18,9 K)
 • Дослідження питань правового регулювання діяльності омбудсмана з прав дитини. Узагальнення міжнародно-правових вимог, що висуваються до установ омбудсманів з прав дитини. Рекомендації і розробка шляхів вдосконалення правового регулювання даної інституції.

  статья (141,1 K)
 • Комплексне дослідження підходів до класифікації зобов’язань. Дослідження окремих учених-правознавців. Поділ зобов’язань на публічні й приватні. Зміст терміну "категоризація". Коротка характеристика основних та забезпечувальних податкових зобов’язань.

  статья (24,5 K)
 • Аналіз чинного кримінального процесуального законодавства України в частині визначення застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виявлення недоліків та шляхів вдосконалення законодавчої регламентації з цього питання.

  статья (41,6 K)
 • Зміст інтелектуального та вольового моментів умислу при вчиненні злочинного порушення вимог "антивідмивного" законодавства. Відповідальність за подання Уповноваженому органу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції при перевірці.

  статья (20,2 K)