• Участь С. Сірополка (молодшого) доктора природничих наук у підготовці та виданні "Кобзаря"1840–1940 рр. Т. Шевченка (1941). Його роль у написанні історіографії шевченкіани, укладанні приміток і коментарів, підготовці науково-допоміжного апарату книжки.

  статья (599,9 K)
 • Краткая характеристика государственному заповеднику "Юганский". Описание фауны позвоночных и беспозвоночных животных Юганского заповедника. Анализ количественных и качественных показателей видов растений. Природно-климатическая характеристика заповедника.

  презентация (7,0 M)
 • Ознакомление с историей политического, экономического и социального развития стран Юго-Восточной Азии (Цейлона, Бирмы, Таиланда, Камбоджи, Лаоса и Вьетнама) под воздействием более развитых культурных земледельческих центров - Англии, Китая, Индии.

  реферат (46,5 K)
 • Изучение истории островов Юго-Восточной Азии: Малайя, Индонезия, Филиппины - социально-политическое устройство, население, система управления, религия, культура и искусство. Влияние китайской цивилизации и государственности на соседние страны и народы.

  реферат (62,5 K)
 • Первые свидетельства о жизни населения Северного Причерноморья в Античную эпоху в трудах древнегреческих и древнеримских писателей. Политическая ситуация, формирование и развитие государственных образований в регионе. Экономическое развитие региона.

  учебное пособие (599,1 K)
 • Основные стратегические решения и действия румынских властей в 1993 году. Стратегическая концепция Североатлантического союза и положение дел в Балканском регионе. Процессы сотрудничества стран Юго-Восточной Европы с евро-атлантическими структурами.

  статья (42,0 K)
 • Характеристика юго-западного азиатского центра, описание географического местонахождения территории. Процесс выращивания культурных растений, время проведение одомашнивания. Первичная культура гороха, дикой пшеницы и финиковой пальмы, формы льна.

  презентация (1,5 M)
 • Развал Австро-Венгерской монархии, возникновение югославского государства. Классовые борьба 1918-1919 гг., образование компартии. Внутренняя и внешняя политика, кризис государственного режима, военно-монархическая диктатура, Югославия в 30-е годы.

  реферат (1,2 M)
 • Загальний аналіз міжнародних відносин Югославії з Німеччиною, Францією, Великобританією, США та СРСР напередодні Другої світової війни. Обставини і наслідки державного перевороту. Характеристика ходу воєнних дій на території країни, її окупація і розділ.

  реферат (27,1 K)
 • Розгляд становища в Югославії після Другої світової війни. Комуністи при владі. Конфлікти з Радянським Союзом. Курс на розвиток самоврядування. Загострення міжнаціональних відносин та політичної ситуації в країні. Розпад ФНРЮ. Президентська війна.

  реферат (15,7 K)
 • Краткая история Югославии, послевоенный период, начало конфронтации 1990-х годов. Анализ и прогноз политических событий в регионе, математический анализ конфликта. Проблема соотношения между территориальной целостностью и правом наций на самоопределение.

  реферат (30,0 K)
 • Предыстория Югославского кризиса 1998 года. История возникновения длительного регионального конфликта и гражданской войны между республиками. Радикализация сепаратистского движения в Косово. Перерастание Югославского кризиса в "войну на Балканах".

  курсовая работа (43,7 K)
 • Предыстория Югославского кризиса: древняя история; история возникновения конфликта; радикализация сепаратистского движения в Косово. Косовский конфликт как одна из составных частей серии балканских конфликтов. Перерастание кризиса в "войну на Балканах".

  курсовая работа (38,0 K)
 • Экономическое развитие югославского государства. Режим личной власти короля Александра. Югославия накануне фашистской агрессии. Особенности аграрной реформы. Принятие видовданской конституции. Общий уровень науки, культуры и образования в Югославии.

  контрольная работа (38,7 K)
 • Внешняя политика как следствие национального вопроса в Королевстве сербов, хорватов и словенцев - Югославии. Основные внешнеполитические ориентиры королевства в 20-30-е годы XX столетия. Хорватский вопрос. Основные тенденции истории Югославии.

  реферат (16,8 K)
 • Оцінка в діахронічно-синхронічному аспекті становлення та історичного розвитку концепцій югославського "воєнного" роману. Визначення змісту та обсягу категорії "історична пам'ять" та її застосування в літературі. Огляд феномену романів Драшковича, Божича.

  автореферат (43,4 K)
 • Розкриття змісту і причин благодійної діяльності української громадськості по відношенню до балканських слов’ян у роки Першої світової війни. Огляд взаємних візитів урядових делегацій Югославії та України у контексті становлення культурної співпраці.

  статья (18,1 K)
 • Історія формування комплексів єврейських рукописів та друкованих видань у бібліотеках і архівах пострадянських країн. Сучасний стан окремих збірок, створення науково-довідкового апарата на фонди. Уніфікація описів із застосуванням мережевих ресурсів.

  статья (23,4 K)
 • Історичний огляд позицій російських інтелектуалів на початку другої половини ХІХ ст., що поділялися на співчуття та негативізм до єврейства. Оцінка розповсюдження антисемітських настроїв та юдофобства, спрямованих на дане громадянське суспільство.

  статья (24,5 K)
 • Приход Индийского союза и Пакистана на смену прежней колонии после провозглашения закона о независимости Индии. Реформы и политический курс нового правительства. Национально-религиозная рознь, проблема каст. Пакистан и Бангладеш, Непал, Бутан и Шри-Ланка.

  реферат (33,4 K)