• Проведення політики російських царів Керенським. Особливість Донецько-Криворізького сепаратизму 1917-1918 років. Основні прояви антиукраїнських сепаратистських напрямів на Півдні України. Визначення кордону України з Росією при гетьмані Скоропадському.

  контрольная работа (921,9 K)
 • Характеристика працелюбності та чесності О. Сербенської. Порівняння студентами Олександри Антонівни з Ліною Костенко. Критика професора та її керівництво. Наукові консультації з професором О. Сербенською, її поради до студентів факультету журналістики.

  статья (236,6 K)
 • Розгляд системи роботи вчителя молодших класів, що забезпечує превентивні заходи по запобіганню делінквентної поведінки учнів, закладає підґрунтя для поглиблення правового виховання у наступних класах. Ділова гра: "Я та мої права". "Тиждень прав дитини".

  доклад (12,6 K)
 • Стратегія розробки концептуальної складової робочих програм навчальних дисциплін, які читаються студентам протягом одного навчального року на кафедрі гімнастики Харківської державної академії фізичної культури. Основні задачі та цілі робочих програм.

  статья (426,9 K)
 • Діяльність робочої групи, створеної для виконання Закону України "Про засудження тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Пропозиції щодо перейменування міських топонімів, які символізували комуністичний тоталітарний режим.

  статья (29,0 K)
 • Азербайджанський газовий сектор. Історія проекту газопроводу Іран—Вірменія. Проблеми газової промисловості Азербайджану. Реформування енергетичного сектора Грузії. Газовий сектор Вірменії та Грузії, тиск газотранспортної системи. Будівництво газопроводів.

  реферат (29,1 K)
 • Дослідження витоків вивчення англійської мови у вищих та середніх навчальних закладах. Огляд зростання та спадання зацікавленості вивченням англійської мови в Радянській Україні. Аналіз залежності між змістом програм та суспільними викликами й запитами.

  статья (23,2 K)
 • Аналіз внеску учених Ніжинської вищої школи в дослідження теоретичних аспектів морфології слов'янських мов. Аналіз концепції дієприкметника, розробленої академіком Ю.Ф. Карським. Визначення тенденцій у кваліфікації граматичного статусу дієприкметника.

  статья (42,9 K)
 • Започаткування видання серії "Записок" факультетів Львівського університету за розпорядженням тодішнього ректора Михайла Марченка (1940 р.). Об'єднання історичної та філологічної тематики в один том "Записок" як традиція. Огляд статей першого тому.

  статья (131,3 K)
 • Рішення Правлячого сенату від 1814 року - фактор, що зупинив протистояння двох адміністративних одиниць у питанні остаточної реєстрації вірмен у Старому Криму. Інструменти, за допомогою яких губернська влада втручалась у справи вірменської колонії.

  статья (14,0 K)
 • Розгляд відомостей про початки лексикографічного опрацювання творів Т. Шевченка. Аналіз прикладів з рукописних українсько-російських словників Ф. Шимкевича (1842), В. Лазаревського (середина XIX століття) та чернетки словника за редакцією Б. Грінченка.

  статья (403,4 K)
 • Погляд на багатогранний масив пам’яток мистецької культури, об’єднаних терміном "Львівська Шевченкіана". Роль спадщини Шевченка в утвердженні ідеї українства, зростанні національної самосвідомості народу. Аналіз жанрово-тематичного розмаїття його творів.

  статья (1,7 M)
 • Діяльність невеликих пересувних антреприз як провідна форма побутування драматичного й музично-драматичного мистецтва у перших десятиліттях ХІХ ст. Стан декораційного мистецтва. Особливість афіш українського Правобережжя. Гастролі трагіка Айри Олдріджа.

  статья (268,5 K)
 • Засновники та основні положення теорії походження російської, української та білоруської мов. Причини вивчення давньоруського періоду українськими мовознавцями. Етнологічні і граматичні параметри українського глотогенезу у останніх працях науковців.

  статья (16,7 K)
 • Початкові кроки на шляху до сучасних інформаційних технологій в Україні, які були зроблені в першій половині XX ст. Винахід перших транзисторів та розробка інтегральних схем. Вклад М. Лебедєва в створення та розвиток електронної обчислювальної машини.

  реферат (20,8 K)
 • Оцінка результатів проведених досліджень науковцями краю території з точки зору геоекології, фізичної географії ландшафтів. Проведення ретроспективного аналізу літературних даних території. Визначення етнокультурних традицій і звичаїв Тернопільщині.

  статья (107,7 K)
 • Дослідження питання розвитку трудового навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку та форм організації цього процесу в історичному аспекті. Визначення особливостей трудового становлення та діяльності молодших школярів у навчальному процесі.

  статья (399,3 K)
 • Організація занять водними видами спорту серед учнів середніх шкіл міста Миколаєва. Популяризація та розвиток водних видів спорту в миколаївських гімназіях з 1903 р. Масштаби, рівень та якість підготовки учнів-спортсменів миколаївського яхт-клубу.

  статья (25,2 K)
 • Історичні корені Карпилівки на Козелеччині від найдавніших часів до XVII століття. Особливості виникнення та назви цього населеного пункту. Археологічні свідоцтва його козацького минулого. Деякі відомості про мешканців Карпилівки, їх статус та побут.

  статья (25,9 K)
 • Розподіл поміщицьких земель та запровадження печаток сільських громад - риса політики Австрійської імперії в Галичині наприкінці ХVIII століття. Причини, завдяки яким Трускавець перетворився в місто-курорт всесоюзного значення в радянський період.

  статья (14,0 K)