• Аналіз історії розвитку мистецтва витинанки. Дослідження видів витинанок на сучасному етапі, характеристика послідовного переходу на застосування орнаментів та тематичних композицій у різних галузях творчості. Виставки декоративно-прикладного мистецтва.

  статья (22,3 K)
 • Оцінка результатів проведених досліджень науковцями краю території з точки зору геоекології, фізичної географії ландшафтів. Проведення ретроспективного аналізу літературних даних території. Визначення етнокультурних традицій і звичаїв Тернопільщині.

  статья (107,7 K)
 • Дослідження питання розвитку трудового навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку та форм організації цього процесу в історичному аспекті. Визначення особливостей трудового становлення та діяльності молодших школярів у навчальному процесі.

  статья (399,3 K)
 • Організація занять водними видами спорту серед учнів середніх шкіл міста Миколаєва. Популяризація та розвиток водних видів спорту в миколаївських гімназіях з 1903 р. Масштаби, рівень та якість підготовки учнів-спортсменів миколаївського яхт-клубу.

  статья (25,2 K)
 • Історичні корені Карпилівки на Козелеччині від найдавніших часів до XVII століття. Особливості виникнення та назви цього населеного пункту. Археологічні свідоцтва його козацького минулого. Деякі відомості про мешканців Карпилівки, їх статус та побут.

  статья (25,9 K)
 • Розподіл поміщицьких земель та запровадження печаток сільських громад - риса політики Австрійської імперії в Галичині наприкінці ХVIII століття. Причини, завдяки яким Трускавець перетворився в місто-курорт всесоюзного значення в радянський період.

  статья (14,0 K)
 • Виникнення соціально-економічної потреби у систематичному навчанні, надаванні освіти дітям як наслідок розвитку суспільства. Формування форм організації навчання у процесі розвитку шкільництва. Наукове обґрунтування класно-урочної форми навчання.

  реферат (22,7 K)
 • Роки життя та творчої діяльності відомого вченого В.Й. Філоненка, зокрема його підходи до вивчення етнографії народів Криму. Аналіз деяких маловідомих і невідомих робіт В.Й. Філоненка як відтворення загальної картини сходознавчих студій в Україні 20-х рр.

  статья (12,7 K)
 • Дослідження історії створення і застосування різних технік дослідження біологічних об’єктів в медицині. Становлення клітинної теорії, інтересу учених до мікроскопічних спостережень. Особливості виготовлення препаратів у мікроскопії, винахід барвників.

  статья (1,4 M)
 • Характеристика трьох періодів існування Трипільської культури України. Порядок дослідження та вивчення пам’яток історії, основні дослідники та їх роботи. Перші хвилі проникнення трипільських племен у Степове Побужжя та головні транзитні шляхи розселення.

  статья (18,7 K)
 • Напрямки та особливості вивчення головних питань історії українсько-німецьких музичних зв'язків у ХІХ ст. Підходи до навчання українських музикантів, зокрема М.В. Лисенка, у Німеччині. Оцінка впливу німецької музичної культури на творчість даних митців.

  статья (37,7 K)
 • Основні етапи історії винаходу, розвитку та вдосконалення фізикальних методів обстеження хворих, а саме: перкусії, аускультації та пальпації. Внесок вітчизняних учених у розвиток цих методів. Використання фізикальних методів обстеження на практиці.

  статья (377,5 K)
 • Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Зміна бібліотеки та її функції як соціально-інформаційного інституту суспільства. Бібліотечна статистика як галузь наукової діяльності. Вироблення єдиних підходів до організації бібліотечної статистики.

  статья (25,6 K)
 • Вивчення творчого шляху відомого французького сходознавця Жака Берка, соціолога, історика й ісламознавця. Його внесок у дослідження проблем Магрибу. Ж. Берк як прихильник мирного співжиття народів Середземномор’я – європейців і північноафриканців.

  статья (26,6 K)
 • Питання примусової репатріації з території Німеччини та окупованих нею країн, застосування репресивних заходів. Значення робіт одеського дослідника, демобілізованого полковника І.М. Тарана. Проблеми вивчення політичних репресій після розпаду СРСР.

  статья (17,7 K)
 • Забезпечення захисту економічних інтересів своїх співвітчизників - основне завдання консулів. Вклад морського офіцера у відставці, учасника "тисячі Гарібальді" С. Кастільї у вирішення справи про кримінальне переслідування співаків театрального хору.

  статья (10,9 K)
 • Пошук більш ефективних шляхів залучення студентів до науково-дослідної роботи кафедри історії СРСР і УРСР та загальної історії з початку 70-х років. Наукові досягнення та активна громадська робота Т.В. Нагорної. Виховна та культурно-освітня робота.

  статья (212,4 K)
 • Оцінка універсалів гетьмана Івана Скоропадського, що збереглися завдяки ігумену Свято-Михайлівського монастиря Лаврентію Горці. Аналіз польських листів, які стосуються перемоги українських військ над московськими загарбниками під Конотопом у 1659 р.

  статья (81,0 K)
 • Дослідження історичних документів Сівещини ХVII-ХVШ ст. Огляд віднайдених в архівах документів І. Самойловича, І. Мазепи, І. Скоропадського та інших старшин. Аналіз біографій важливих діячів, соціально-економічної, церковної і культурної історії краю.

  статья (104,3 K)
 • Аналіз дослідження мемуарів австрійського дипломата Сигізмунда Гербершейна. Видання універсалу-привілею 1664 року королем Яном Казимиром. Особливість розгляду листів-скарг. Характеристика документу про купівлю млина на річці Білоус біля села Рижики.

  статья (100,2 K)