• Роль автомобильного транспорта в хозяйстве России. Факторы и особенности его развития. Основные районы размещения и значение ведущих автодорог России. Экономическая характеристика отрасли, современные проблемы и перспективы развития автотранспорта.

  курсовая работа (26,4 K)
 • Загальні аспекти появи та розвитку автомобілебудівної галузі, її місце в структурі транспортного машинобудування. Територіальне розташування та аналіз проблем галузі. Нормативно-законодавче забезпечення та регулювання ринку автомобілів в Україні.

  реферат (18,5 K)
 • Значення автомобільної промисловості в господарстві України. Історія розвитку українського автопрому. Чинники, які впливають на розміщення галузі. Центри автомобільної галузі та економічні показники їх розвитку. Аналіз проблем автомобільної промисловості.

  курсовая работа (288,8 K)
 • Можливі несправності акумулятора і їх усунення. Ремонт та обслуговування автомобільного стартера. Технологія ручного дугового зварювання трубопроводів. Інструмент для рихтування за технологією PDR. Характеристика принципів роботи електростартера.

  дипломная работа (4,1 M)
 • Розвиток транспортної інфраструктури. Надання усім частинам транспортного комплексу своєрідного інтелекту та можливості гнучкого адаптування транспортних процесів до потреб пересування пасажирів та вантажів. Використанні комп’ютерних систем управління.

  статья (137,0 K)
 • Правила підіймання вантажів та характер вантажопотоку. Механічні властивості, які визначають при динамічному навантаженні. Визначення ударної в’язкості від температури. Формування транспортних тарифів. Експлуатація і будова автомобільного крана КС-2571А.

  контрольная работа (649,8 K)
 • Компонування автомобіля та визначення його повної маси, колісної формули й осьових навантажень. Тяговий розрахунок швидкісних властивостей автомобіля. Обчислення передаточних чисел трансмісії, зчеплення, коробки передач, гальмівної і ходової системи.

  дипломная работа (295,6 K)
 • Технічні умови на контроль і сортування деталі. Проектування технологічного процесу ремонту деталі. Розробка ремонтного ескізу. Характеристика способів, що забезпечують найбільшу надійність і довговічність. Розробка і технічне нормування операцій.

  курсовая работа (58,5 K)
 • Підвищення експлуатаційної надійності автомобілів. Вимоги до надійності транспортних засобів. Реалізація потенційних властивостей автомобіля, закладених при його створенні, зниження витрат на ТО і ремонт. Розрахунок обсягу робіт по самообслуговуванню.

  дипломная работа (199,1 K)
 • Історія виникнення перших автомобілів. Оцінка сучасного стану забезпеченості населення та суспільного виробництва в перевезенні пасажирів та вантажів автотранспортом. Перелік вітчизняних і міждержавних магістралей. Розгляд провідних вантажопотоків.

  презентация (1,7 M)
 • Проведение уборочно-моечных работ на автотранспорте. Гидродинамический и гидроабразивный способы мойки автомобилей. Портальные и туннельные автомойки для легкового, грузового и коммерческого транспорта. Бытовые и профессиональные мойки высокого давления.

  контрольная работа (37,1 K)
 • Назначение автопоездов-тяжеловозов для перевозки неделимых крупногабаритных, негабаритных и тяжеловесных грузов. Группы прицепов-тяжеловозов по грузоподъемности. Необходимость оборудования прицепов и полуприцепов-тяжеловозов специальными устройствами.

  реферат (15,9 K)
 • Местоположение, административно-территориальное деление, население Ленинградской области. Транспортные пути и промышленность, наличие недорогой квалифицированной рабочей силы. Конкурентоспособность, потенциал для привлечения новых производителей.

  реферат (17,6 K)
 • Цели и задачи предприятия, структура предприятия, задачи отделов и служб. Внутренний трудовой распорядок, режим работы, план-схема предприятия, структура участка мастерской. Списочный состав парка автомобилей. Квалификационная характеристика слесаря.

  отчет по практике (369,5 K)
 • Расчёт мощности станции технического обслуживания автомобилей. Число рабочих постов, численность работников. Площадь зоны технического обслуживания и ремонта, участков приемки и мойки автомобилей. Компоновка производственного корпуса станции обслуживания.

  курсовая работа (88,5 K)
 • Общая характеристика и структура исследуемого предприятия. Должностная инструкция слесаря по ремонту автомобиля. Планировка участка и производимые технологические операции. Гарантии технического обслуживания и ремонта автомобилей, работа с клиентами.

  контрольная работа (936,8 K)
 • Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения. Расчет численности работников и числа рабочих постов, числа автомобиле-мест ожидания и хранения на станции технического обслуживания автомобилей. Определение состава и площадей помещений.

  контрольная работа (124,2 K)
 • Основные особенности технологического проектирования станций технического обслуживания автомобилей. Анализ трудоемкости обслуживания и ремонта автомобилей, расчет численности работников станции технического обслуживания. Количество автомобильных мест.

  контрольная работа (148,5 K)
 • Проектирование станции технического обслуживания автомобилей: расчет систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения и электроснабжения, экономический расчет сроков окупаемости. Проектирование участка ремонта ходовой части автомобиля.

  дипломная работа (792,5 K)
 • Порядок осуществления ремонтно-сервисных работ автомобиля в авторемонтном предприятии, правила приема и обнаружения дефектов. Характеристика основных ремонтных участков и порядок организации работы на них. Технология подготовки и покраски автомобиля.

  контрольная работа (17,0 K)