• Музыкальное искусство первой половине XVIII века, выраженное творчеством композиторов: Александро Скарлатти в Италии, Жана Филиппа Рамо во Франции, Иоганна Георга Генделя в Англии и Иоганна Себастьяна Баха в Германии. Особенности их произведений и стиля.

  реферат (10,2 K)
 • Биография и творчество австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Его феноменальные способности (абсолютный слух и музыкальная память) проявились очень рано; в пять лет он уже сочинял менуэты, а в шесть играл на клавире для курфюрста Баварии.

  биография (16,2 K)
 • Биографические сведения о жизни композитора Н. Римского-Корсакова, педагогическая, дирижёрская и общественная деятельность. Первые опыты сочинительства. Работа над операми "Царская невеста", "Майская ночь", "Снегурочка", "Псковитянка", "Золотой петушок".

  реферат (19,0 K)
 • Детские и юношеские годы А. Вивальди, период его обучения. Совмещение профессии музыканта с духовным саном. Первое публичное выступление, начало композиторской деятельности. Творческое наследие Вивальди, его вклад в развитие виртуозной скрипичной техники.

  реферат (26,9 K)
 • Венская классическая школа как художественное направление в музыкальной культуре XVIII-начала XIX в. Светлое мировосприятие, ведущая роль жанрово-бытовых частей стиля Гайдна, лирико-драматическое начало произведений Моцарта и творческий путь Бетховена.

  курсовая работа (29,3 K)
 • Особенности творчества композитора Й. Гайдна. Структура и особенности исполнения симфонии и сонаты. Основные произведения В. Моцарта. Основные периоды творчества Л. Бетховена. Произведения для большого симфонического оркестра. Понятие партитуры.

  курсовая работа (40,4 K)
 • Анализ художественного значения творчества китайского композитора Тан Дуна в европейском музыкальном мировом сообществе. Исследование особенностей отражения и специфики подачи веристского метода на примере вокальных партий оперы "Первый император".

  статья (327,2 K)
 • Етимологія терміна концертмейстер. Оцінювання ансамблю в єдності нероздільних компонентів художнього вираження. Професійна майстерність концертмейстера до "лицедійства в різних іпостасях" згідно із засобами і технікою інструментального вираження.

  статья (225,1 K)
 • Психологічні механізми взаємодії мовної та музичної інтонації. Вплив музики на розвиток лінгвістичних здібностей. Визначення ознак музичної традиції українців та можливості їх застосування у розвитку лінгвістичних здібностей при опануванні іноземної мови.

  автореферат (43,2 K)
 • Отечественная хоровая музыка как отражение духовной жизни человечества и наследие предшествующих поколений. Творчество Г.В. Свиридова в контексте развития русского советского хорового исполнительства и его сотрудничество с А.А. Юрловым и В.Н. Мининым.

  курсовая работа (60,6 K)
 • Виявлення богословсько-літургічних засад християнського обряду у відповідності до гласових музичних характеристик. Шляхи та ґенеза формування візантійського осмогласся. Встановлення місця осмогласних циклів у структурі нотолінійних Ірмологіонів.

  автореферат (47,3 K)
 • Сущность, особенности оперы, роль и значение древнегреческой трагедии в процессе её формирования, развития. Характеристика и отличительные черты оперы XVII века. Возникновение и распространение оперы во Франции, способы организации музыкального материала.

  контрольная работа (31,9 K)
 • Методика викладання гри на скрипці, професійне володіння якою розкриває перед учителем музики, музичним вихователем широкі можливості для музично-естетичного виховання дітей. Робота над шкільним та дошкільним репертуаром. Вивчення гамм, арпеджіо, етюдів.

  реферат (25,8 K)
 • Аналіз часової специфіки музичних творів, яку музикознавці досить часто порівнюють із живописом і скульптурою. У музично-виконавській творчості виконавець є постійним співавтором. Інтерпретація музики і рівні культури сприйняття її слухацькою аудиторією.

  статья (218,3 K)
 • Визначення місця виконавського аналізу в системі аналітичних методик музикознавства, з’ясування його специфіки та функцій. Розробка головних методичних прийомів і можливих алгоритмів аналітичної роботи з обраними для інтерпретації музичними творами.

  автореферат (45,4 K)
 • Основні елементи виконавської техніки балалаєчника. Конструкція балалайки, її стрій та прийоми гри на ній. Модифікування м'язового напруження в пальцях, кисті, передпліччі у процесі контактування з грифом балалайки, координування з діями правої руки.

  статья (94,2 K)
 • Аспекти майстер-класу знаного інтерпретатора української музики, піаністки, професора, народної артистки України М.Т. Крушельницької. Розгляд циклу В. Барвінського "Любов" з точки зору виконавської концепції Крушельницької. Аспекти ліричного модусу.

  статья (204,0 K)
 • Втілення принципів школи В. Курца у виконавській творчості видатних концертуючих піаністів. Роль школи В. Курца у розвитку західноукраїнського фортепіанного мистецтва на основі аналізу діяльності В. Барвінського, Р. Савицького та Д. Герасимович.

  автореферат (85,1 K)
 • Перші виконання Шостої симфонії Петра Чайковського. Адекватне розкриття слухачами філософської глибини та людської значущості симфонії. Приклади відгуків Івана Ліпаєва на виконання симфонії у сезоні 1897–1898 рр. Еталонне виконання Василя Сафонова.

  статья (142,0 K)
 • Поняття музичного пленеру та генеза пленерних ефектів у музичному мистецтві. Особливості фактурного втілення простору в фортепіанній музиці на прикладі творчості Ф. Ліста та К. Дебюссі. Метаморфози пленерного письма у фортепіанній музиці ХХ століття.

  автореферат (45,9 K)