• Виявлення богословсько-літургічних засад християнського обряду у відповідності до гласових музичних характеристик. Шляхи та ґенеза формування візантійського осмогласся. Встановлення місця осмогласних циклів у структурі нотолінійних Ірмологіонів.

  автореферат (47,3 K)
 • Сущность, особенности оперы, роль и значение древнегреческой трагедии в процессе её формирования, развития. Характеристика и отличительные черты оперы XVII века. Возникновение и распространение оперы во Франции, способы организации музыкального материала.

  контрольная работа (31,9 K)
 • Методика викладання гри на скрипці, професійне володіння якою розкриває перед учителем музики, музичним вихователем широкі можливості для музично-естетичного виховання дітей. Робота над шкільним та дошкільним репертуаром. Вивчення гамм, арпеджіо, етюдів.

  реферат (25,8 K)
 • Аналіз часової специфіки музичних творів, яку музикознавці досить часто порівнюють із живописом і скульптурою. У музично-виконавській творчості виконавець є постійним співавтором. Інтерпретація музики і рівні культури сприйняття її слухацькою аудиторією.

  статья (218,3 K)
 • Визначення місця виконавського аналізу в системі аналітичних методик музикознавства, з’ясування його специфіки та функцій. Розробка головних методичних прийомів і можливих алгоритмів аналітичної роботи з обраними для інтерпретації музичними творами.

  автореферат (45,4 K)
 • Основні елементи виконавської техніки балалаєчника. Конструкція балалайки, її стрій та прийоми гри на ній. Модифікування м'язового напруження в пальцях, кисті, передпліччі у процесі контактування з грифом балалайки, координування з діями правої руки.

  статья (94,2 K)
 • Втілення принципів школи В. Курца у виконавській творчості видатних концертуючих піаністів. Роль школи В. Курца у розвитку західноукраїнського фортепіанного мистецтва на основі аналізу діяльності В. Барвінського, Р. Савицького та Д. Герасимович.

  автореферат (85,1 K)
 • Перші виконання Шостої симфонії Петра Чайковського. Адекватне розкриття слухачами філософської глибини та людської значущості симфонії. Приклади відгуків Івана Ліпаєва на виконання симфонії у сезоні 1897–1898 рр. Еталонне виконання Василя Сафонова.

  статья (142,0 K)
 • Поняття музичного пленеру та генеза пленерних ефектів у музичному мистецтві. Особливості фактурного втілення простору в фортепіанній музиці на прикладі творчості Ф. Ліста та К. Дебюссі. Метаморфози пленерного письма у фортепіанній музиці ХХ століття.

  автореферат (45,9 K)
 • Розгляд композиторської життєтворчості у розгорнутій часовій перспективі на ґрунті широкого міждисциплінарного дискурсу, вивчення типологічних моделей завершального еволюційного періоду в ракурсі екзистенційного змісту, жанрових та стильових пріоритетів.

  автореферат (129,1 K)
 • Дослідження історії розвитку віолончельного музичного мистецтва, загальна характеристика його модифікацій і інструментальних шкіл. Аналіз сучасного виконавського віолончельного мистецтва і його специфічних ознак. Проблематика віолончельного виконання.

  статья (255,4 K)
 • Исследование и анализ уровней развития музыкального восприятия студентов. Направления систематического и целенаправленного приобщения студентов немузыкальных факультетов к произведениям классической музыки и методика развития их музыкального восприятия.

  статья (14,1 K)
 • Музыкальные пьесы Сибелиуса, Грига и Чайковского как лучшее средство от бессонницы. Благоприятное влияние звучания ударных инструментов на восстановление ритма сердца, печень и кровеносную систему. Влияние музыки на эмоциональное состояние человека.

  презентация (977,8 K)
 • Роль музыки в жизни человека, ее влияние на работоспособность и физиологическое состояние человека. Исследование музыки, написанной различными композиторами. Характерные тембры инструментов и человеческого голоса. Эффект классических произведений.

  презентация (3,6 M)
 • Принципи взаємодії драматичного та вокального мистецтв у процесі вокально-сценічної діяльності актора. Особливості формування творчої індивідуальності "актора, що співає". Модель створення вокально-сценічного образу в процесі роботи над вокальним твором.

  автореферат (32,4 K)
 • Біографія та характерна особливість творчості Франца Шуберта — першого великого австрійського композитора-романтика та пісняра. Співпраця з Вільгельмом Мюллером та створення музичних пісенних шедеврів. Поєднання реального і фантастичного у жанрі балади.

  лекция (19,7 K)
 • Характеристика понятия вокальной музыки или музыки, в которой голос главенствует или равноправен с инструментами, с сопровождением или a cappella. Жанры вокальной музыки: оперный, ораториальный, камерный, оперетта, джаз. Песня, романс, кантата, оратория.

  контрольная работа (15,4 K)
 • Вокальное воспитание в хоре. Психологические особенности младшего школьного возраста. Традиция преподавания хорового пения в России. Этапы формирования первоначальных певческих навыков в начальный период обучения. Система музыкально-певческого материала.

  курсовая работа (58,2 K)
 • Культурно-історичний контекст в творчій діяльності К. Дебюссі. Художньо-естетичні принципи творчості П. Верлена. Їх спільність з образними настановами композитора. Техніка верленовського вірша в світлі еволюції принципів французької версифікації.

  автореферат (29,9 K)
 • Виявлення специфіки музичної інтерпретації літературного першоджерела, взаємодії поетичної системи оригіналу з художньо-естетичними принципами Дебюссі. Вокальна творчість Дебюссі на тексти Верлена в аспекті специфіки інтерпретації поетичного оригіналу.

  автореферат (52,6 K)