• Опис методів аналізу електродинамічних характеристик відкритих багатоступінчастих сповільнюючих систем. Особливості формування полів випромінювання. Використання результатів при створенні клінотронів з квазіоптичним розподіленим виводом енергії.

  автореферат (38,2 K)
 • Аналіз розподілу напруженості електричного поля всередині простору, обмеженого багатозв'язною кільцевою границею. Структурна схема генератора для живлення електродів. Принцип побудови установки для опромінення зерна електричним полем високої частоти.

  статья (880,8 K)
 • Виявлення та аналіз найбільш значущих факторів, що впливають на структуру мережі під час модернізації з урахуванням їх можливої кореляції. Розробка методу взаємозв’язаного розташування двох типів комутаційного обладнання: опорного та виносного.

  автореферат (229,6 K)
 • Методика багатофакторного дослідження і кількісної оцінки взаємозв’язку типу і стану дороги, швидкості руху та завантаження АТЗ з паливною економічністю вантажних автомобілів. Розробка спрощеної методики прогностичної оцінки лінійних витрат палива.

  автореферат (65,1 K)
 • Вивчення закономірностей та особливостей утворення одно- та двозарядних іонів при багатофотонній іонізації атомів лужноземельних елементів у видимій та інфрачервоній областях спектра. Вимірювання ефективних перерізів стереоквантів опромінення аніонів.

  автореферат (111,3 K)
 • Порівняння експериментальних результатів досліджень амплітудних і частотних характеристик багатофункціональних параметричних зонних пристроїв. Розробка практичних рекомендацій по підвищенню швидкодії пристроїв на основі параметричних зонних систем.

  автореферат (210,1 K)
 • Дослідження фізичних аспектів функціонування та створення багатофункціональних сенсорів фізичних величин на основі електрооптичного ефекту при холестерико-нематичному переході. Характеристика впливу селективної компоненти на характер розсіювання світла.

  автореферат (75,5 K)
 • Керування амплітудно-фазовим розподілом збуджуючих струмів в елементах дугової антенної решітки. Математична модель модифікованого плоского спірального антенного елементу. Методи амплітудного керування параметрами поляризації поля випромінювання.

  автореферат (160,3 K)
 • Вивчення призначення і технічних характеристик багатошарової моделі комп'ютерної мережі: її основні програмні і апаратні компоненти. Огляд мережевих служб і їх взаємодія з операційною системою: цифрові мережі з інтегральними послугами і система доменів.

  реферат (30,6 K)
 • Фізико-хімічні процеси на межі поділу плівки золота з газовим та рідким середовищем. Формування захисних, стабілізуючих і орієнтуючих шарів органічного і неорганічного походження на золотій поверхні перетворювача як визначальних для біохімічного сенсора.

  автореферат (223,3 K)
 • Теоретичне та практичне дослідження стискання лазерних ультракоротких імпульсів в часовій області за допомогою чірпованих дзеркал. Комплексне дослідження впливу на профіль відбитого імпульсу різних негативних чинників, які спотворюють його профіль.

  автореферат (61,9 K)
 • Історіографія творчості Миколи Костомарова. Новий погляд на націю як духовну спільноту. Громадянська лірика Костомарова. Збагачення "рухомої естетики" романтизму теоцентричними й іншими позараціональними факторами. Історія написання повісті "40 лет".

  реферат (49,1 K)
 • История возникновения игры бадминтон, спортивные истоки. Деятельность Международной федерации бадминтона (ИБФ). Корт и его оборудование. Описание размеров площадки и бадминтонной сетки, ракетки и воланов. Правила игры, нарушения, "фолы", спорные.

  реферат (19,3 K)
 • Бадяга является представительницей типа губок и принадлежит к группе кремневых. Губки — неподвижные колониальные животные, состоящие из множества соединенных между собой особей. По внешнему виду губки поразительно напоминают растения. Применение бадяги.

  реферат (14,8 K)
 • Изучение порядка оценки и документального оформления движения материально-производственных запасов, контроль над обеспеченностью, сохранностью и использованием их в производстве. Организация и нормативная база оперативного и бухгалтерского учета.

  курсовая работа (56,0 K)
 • Загальне уявлення про бази даних, їх проектування. Створення реляційної бази даних "відділ кадрів" у системі управління базами Access. Інфологічна та даталогічна моделі. Пов’язаність інформації, яка зберігається у двомірних таблицях, створення форми.

  курсовая работа (2,3 M)
 • Розробка інфологічної моделі. Визначення структури та змісту таблиць. Створення схеми та внесення даних. Складання запитів, форм вводу та редагування, макросів. Оформлення головної кнопкової форми. Формування звітів та визначення параметрів запуску бази.

  практическая работа (2,2 M)
 • База даних як фундаментальний компонент інформаційної системи. Типи сутностей та зв'язків, атрибути і зв'язування їх з типами сутностей і зв'язків. Визначення доменів атрибутів. Логічне проектування навчальної бази даних "Облік роботи ощадбанку".

  курсовая работа (91,0 K)
 • Призначення та класифікація систем управління базами даних (СУБД). Етапи роботи з БД: створення структури, введення даних, редагування, пошук інформації, оформлення звітів. Компоненти БД "Програмне забезпечення" (таблиці, форми, звіти, запити, макроси).

  курсовая работа (4,6 M)
 • Розробка бази даних авіакомпанії для автоматизування наступних функцій: планування та створення рейсів (включаючи вантажоперевезення), продаж квитків і вантажних контрактів, прогнозування рентабельності рейсів. Вибір оптимального маршруту для перевезення.

  курсовая работа (3,6 M)