Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом складання аплікаційних композицій з природного матеріалу

Вплив трудового навчання, дидактичні умови та шляхи формування творчих здібностей дітей початкових класів. Методика впровадження нетрадиційних методів на уроках трудового навчання шляхом складання аплікації в початкових класах з природного матеріалу.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2010
Размер файла 52,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж

Курсова робота

З художньої праці

Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом складання аплікаційних композицій з природного матеріалу

Виконала

студентка групи ШКВ-33

спеціальності «,Початкове навчання»

Чохрій Уляна

Керівник:

Назарук Любов Михалівна

Львів-2009

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

1.1 Дидактичні умови та шляхи формування творчих здібностей дітей початкових класів

1.2 Вплив трудового навчання на розвиток творчих здібностей дітей початкових класів

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ З ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ

2.1 Методика впровадження нетрадиційних методів на уроках трудового навчання шляхом складання аплікації в початкових класах з природного матеріалу

2.2 Виявлення показників творчих здібностей на уроках з художньої праці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Ще здавна людство намагалось збагнути суть творчості. Першими об'єктами вивчення були люди науки та мистецтва. Аналізувалися їх щоденники, листи, висловлювання.

У другій половині XX століття досліди творчо мислення значно розширилися. Були створені перші діагностичні завдання,що виявляли рівень розвитку творчого мислення. Почали вивчатися процеси творчості дітей та підлітків. Розробилися перші навчальні програми формування творчих здібностей. Тоді було виявлені психологічні складові творчої діяльності.

Життя доводить, що в умовах, що весь час змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нових ідей та задумів, нових підходів, нових рішень.

Творчість з'являється на порожньому місці. Вона як правило, є властивістю професіоналів, які ефективно працюють в певній галузі. Творчість базується на розвинених мисленні, уяві та інтелекті.

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває питання становлення творчої особистості, пошук та розвиток її здібностей. Творча діяльність, яка є більш складовою за своєю суттєвістю, доступна тільки людині. У житі все є набагато складнішим. Розподілити різні види діяльності не завжди можливо, і частіше за все людська діяльність містить в собі і виконавчий, і творчий компоненти, але в різних пропорціях.

Творча діяльність, що є більш складною і не кожному підвладною, приваблює до себе людей різного віку. Можливо ці більші труднощі можуть дати і більшу радість, тому що радість, вищого людського ступення - радість подолання, радість відкриття і радість творчості.

Торкнувшись однієї із таємниць природи - тайни виникнення і розвитку творчих здібностей,люди навчаться вирощувати таланти! Природа щедро наділила кожну здорову дитину можливостями розвитку. І кожна дитина може досягти значних висот творчої діяльності. Але в житті ми спостерігаємо зовсім інше. Чимало труднощів зазнають діти у навчанні. Багато років вважали, а дехто і в наш час вважає, що здібності обумовлені генетично. Генетики Н. П. Дубінін та Ю. Г. Шевченко стверджують, що духовний розвиток не записується в генах. Він фіксується в соціальні програмі, що передається шляхом виховання, ускладнюється і розвивається з кожним новим поколінням.

Актуалізація проблеми виховання творчої особистості визначає необхідною умовою не тільки внесення нового у методику навчання та виховання, забезпечення більш високого рівня самостійності дітей для реалізації ними творчих задумів, а й підготовку вчителя нового типу. Висококваліфікований, професійно підготовлений вчитель, який є творчою особистістю та несе дітям добро, високу духовність, бере до уваги потенційні можливості інтелектуального та творчого розвитку кожної дитини, потрібен для сучасної школи. Саме він, організовуючи серед багатьох інших доступних видів діяльності творчу, турбуватиметься про всебічний розвиток дітей, організацію цікавого і змістовного їх життя протягом перебування в початкових класах. Творчу діяльність вчені визначили як один із впливових засобів всебічного ставлення та розвитку пізнавальної активності дітей (І. П. Волков, Є. Л. Григоренко, Т. С. Комарова та інші ).

Серед значущих шляхів розвитку пізнавальних можливостей та організації навчально-пізнавальної та трудової діяльності у багатьох дослідженнях підкреслюється необхідність використання в роботі з дітьми творчих завдань, що сприяють вихованню самостійності дитини, розвивають у неї якості особистості, що є необхідними для навчання.

Коло творчих завдань є широким за складністю, але суть його полягає в одному: під час їх роз'язання відбувається акт творчості, знаходиться новий шлях або створюється щось нове.

Метою курсової роботи є вивчення розвитку творчих здібностей учнів початкових класів.

Об'єкт дослідження процес розвитку здібностей дітей початкових класів.

Предмет дослідження - це впровадження нетрадиційних методів на уроках з художньої праці, як засіб розвитку творчих здібностей дітей початкових класів.

Гіпотеза - використання нетрадиційних методів на уроках з художньої праці буде ефективно впливати на розвиток творчих здібностей у дітей початкових класів.

Завдання:

- на основі аналіз о психолого-педагогічної, методичної літератури розкрити суть понять творчість, здібності, художня праця; розглянуті дидактичні умови та шляхи формування творчих здібностей дітей початкових класів;

- теоретично обґрунтувати необхідність використання на уроках з художньої праці нетрадиційних методів навчання дітей початкових класів;

- експериментально перевірити ефективність використання нетрадиційних методів навчання на уроках з художньої праці щодо розвитку творчих здібностей у дітей початкових класів.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

1.1 Дидактичні умови та шляхи формування творчих здібностей дітей початкових класів

У своїх пошуках дошкільна педагогіка керується науковим розумінням того, як відбувається розвиток дитини; що є рушільними силами цього процесу; які чинники впливають на формування людини. Як зауважив український педагог Василь Сухомлинський (1918- 1970), дитинство - це не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє неповторне життя. Від того, яким воно було, хто супроводжував дитину в дитячі і шкільні роки, що отримали її розум і серце із навколишнього світу, залежать становлення її особистості. Кожну людську рису природа закликає, а не відшліфовує. Відшліфувати їх- це не завдання батьків, педагогів, суспільства.

За твердженням психологів, у довгий період дитинства людина опановує необхідні для життя форми поведінки, досягає високого розвитку порівняно з іншими істотами, в яких період дитинства відсутній або є дуже коротким. Кожна конкретна людина, за спостереженнями психологів, вчиться бути людиною. Для життя в суспільстві їй не достатньо того, що дає природа. Вона повинна у процесі свого розвитку здобути ще й досвід.

Людська природа у дітей виявляється інакше, ніж у дорослих. Дитина є чутливою до космічних і природні явищ, максимально активною в опануванні навколишнього та створенні власного внутрішнього світу.

Усі вияви людського у дитини пов'язані не лише з особливостями її внутрішнього потенціалу, а й із зовнішніми умовами:визнанням дорослих, сприятливим становищем і стосунках із впливовими людьми, насиченістю її життєвого простору спілкуванням, враженнями, можливостями творчої діяльності.

Отже, природа дитини робить її надзвичайно чутливою до впливів виховання.

Протягом шести - семи років життя дитина розвивається надзвичайно стрімко,наслідком чого є грандіозні зміни в її фізичному та психічному розвитку: дитина із безпорадної істоти перетворюється на свідому людину, набуває певних якостей, що в подальшому житті лише розвивається і вдосконалюється.

Вочевидь, тому в народі говорять, що людина двічі живе на світі: перший раз у дитинстві, а другий - у спогадах про нього.

Підтвердженнями цього є слова російського письменника та педагога Льва Толстого, який визначав, за все доросле життя не набува і сотої частини того, що в дитинстві. Цієї думки дотримувався педагог Констянтин Ушинський,який стверджував, що характер людини формується в перші роки її життя і те, що впливає на характер у ці роки, стає її другою вдачею. Все що вона засвоює згодом, не має такої глибини, як те, що є опанованим у дитячі роки.

Психологи ще не дали однозначної відповіді на питання : «Які умови необхідно створити для оптимального розвитку творчих здібностей дитини». Тому проблема залишається актуальною до нинішнього дня. Існують різні погляди та рекомендації. Американський психолог Дж. Сміт написав на цю тему книгу, яка особливо яскраво відображає типовий підхід до навчання творчості, що існує сьогодні у більшості зарубіжних авторів.

Навчання творчості, на думку Дж. Сміта, стане можливим, якщо будуть створені такі основні умови:

- фізичні, тобто наявність матеріалів для творчості і можливості в будь яку хвилину діяти з ними;

- соціально-економічні, за яких дитина має відчуття зовнішньої безпеки, тобто знає, що її творчі вияви не отримують негативної оцінки зі сторони дорослих ;

- психологічні, зміст яких полягає в тому, що у дитини формується відчуття внутрішньої безпеки, розкутості і свободи за рахунок підтримки дорослими її творчих починань.

Підґрунтям для розвитку пізнавальних здібностей кожної дитини є сукупність сенсорних, інтелектуальних і творчих здібностей. Підвалинами пізнавальної діяльності є пізнавальна активність та пізнавальна самостійність учнів. Залежно від значення та основної ролі,яку відіграє активність у навчанні, виділяють такі види пізнавальної активності:

- наочно-практична ;

- операційно-дійова ;

- творчо-пізнавальна ;

- мотиваційна .

Розглянемо творчо-пізнавальну активність. Вона, на сам перед, передбачає розвиток творчої діяльності. На думку психологів та дидактиків, вона полягає у самостійному перенесенні дитиною знань, умінь та навичок у нові ситуації, у відшуканні в навчальному матеріалі проблеми,нової функції об'єктів та їх структури, у комбінації вже відомих способів та пошуку нових прийомів розв'язання пізнавальних завдань.

Важливе значення в активізації творчих здібностей кожної дитини має проблемність у навчанні, тобто організація самостійної діяльності з метою здобуття нових знань методом розв'язання пізнавальних проблем.

Необхідно зазначити, що розвиток творчих здібностей дітей відбувається за двома напрямками. З одного боку, ускладнюються дії щодо використання засобів роз'язання завдань; з іншого - змінюються самі засоби.

Такий підхід до розвитку пізнавальних здібностей дозволяє не обмежуватися формальним проведення уроків, а ставитися до освітньої роботи творчо, зацікавлено, з бажанням.

У даний період уява все більше набуває творчого характеру. Дитина здатна передбачати майбутнє, може уявити не тільки кінцевий результат власної діяльності, а й її проміжні етапи.

Вироблені людством і зафіксовані в культурі засоби та способи пізнання світу передають дитині дорослі. Згідно із прищепленням знань, умінь та навичок необхідно спрямувати на виховання у дітей уміння самостійно пізнавати світ. У цьому контексті окреслюється мета розумового виховання - формування всебічно розвиненої дитини, її розумової активності, самостійності, творчих здібностей.

Досягненню мети підпорядкований зміст розумового виховання - формування у дітей певного обсягу знань про навколишні предмети та явища ( суспільне життя, працю дорослих, живу і неживу природу ), способи розумової діяльності (вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати).

Розумовий розвиток дітей залежить від того,наскільки вона бере участь у продуктивних видах діяльності. Кожна продуктивна діяльність передбачає вміння дитини планувати,тобто спершу уявляти образ того,що створюється,а потім втілювати його у практичній діяльності. Так,конструювання вимагає цілісного сприйняття предмета,що конструюється,його складових частин,уміння уявити його в різних просторових положеннях,планувати практичні дії,оцінювати процес і результати своєї діяльності тощо. Ці дії у процесі роботи вдосконалюються.

У процесі зображувальної діяльності (малювання, ліплення,виготовлення аплікації) розширюються,поглиблюються знання про предмети та явища навколишнього світу,розвиваються сенсорні здібності. У творчому процесі діти вчаться аналізувати предмети,порівнювати їх,відокремлювати їх ознаки,сприймати створене та завершене зображення,оцінювати його.

Основною умовою розвитку творчості є навчання. Воно,враховуючи можливості дитини,забезпечує цілеспрямовану,планомірну передачу необхідних для діяльності знань,умінь,навичок,а вже потім на тій основі формується вміння користуватися засвоєними знаннями для розв'язання творчих завдань. У процесі навчання педагог розвиває творчі здібності дітей.

Для розвитку дитячої творчості розробляються творчі завдання,що допускають відповідну етапність та містять в собі різні рівні співвідношення активності та самостійності дитини,якою керує дорослий.

1.2 Вплив трудового навчання на розвиток творчих здібностей дітей початкових класів

У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їм можливості виявити їх.

Невважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в учнів досліджується давно, багато питань залишаються невирішеними. Як раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань у підручниках має також відтворювальний характер. Тому актуальним на сьогодні є використання в практиці роботи школи «Технології формування творчої особистості». Ґрунтуючись на основні положення даної технології, на теоретичні розробки вчених - педагогів В. І. Андрєєва, Ю. К. Богоявленськогї, Н. В. Кузміної, Я. О. Пономарьова та інші, які досліджували проблему творчості.

Розвиток творчих особистостей потребує впровадження нових дидактико-методичних засобів, що допомагають моделювати навально - виховний процес.

Значення предмета «Художня праця» як альтернативи трудовому навчанню та образотворчому мистецтву ще адекватно не оцінене українськими науковцями і методистами.

Художня праця - це інтегрований зміст прикладних видів мистецтва: архітектури, дизайну, декоративного мистецтва. Це вид предметно - пластичної творчості, яка в наукові літературі має назву архітектонічна творчість. Художня праця орієнтує учнів на художньо - промислове виробництво, на творення нових художньо виразних і композиційно довершених форм предметного довкілля.

Особистісна ціннісні враження предметного довкілля фіксуються у вигляді начерків, а потім увиразнюються засобами образотворчого мистецтва. На їх основі створюється особистісне значущі предметно - пластичні форми пошукових макетів засобами художньої праці. Економічно вигідні, естетично привабливі пошукові макети, які мають практичне використання, попит споживачів, відбираються для серійного виготовлення у процесі трудового навчання. Новітня технологія навчання, у якій пріоритетним є врахування пізнавального, розвивального і виховного потенціалів предметного довкілля, має назву «Дизайн- освіта».

У пояснювальних записках програм з образотворчого мистецтва і художньої праці передбачені педагогічні умови для забезпечення початкової дизайн-освіти. Там забезпечено, що предмети з художньої праці та образотворчого мистецтва у навчальному розкладі ставляться поряд.

Автори нового підручника з трудового навчання для 3 класу ( Л. І. Динисенко, В. П. Тимоненко ) наблизили його зміст до образотворчого мистецтва і художньої праці, щоб досягли логіки у змістовому наповненні цих суміжних предметів, забезпечити на основі їх синтезу політехнічну творчість молодших школярів.

Функціональною метою ручної ( художньої )праці для дітей є виготовлення виробів із паперу, картону, тканини, природного матеріалу. Виготовлення подарунків рідним і друзям значно впливає на моральну свідомість дитини ( привчає виявляти увагу до оточуючих, працювати заради того, щоб зробити їм приємне). Така праця розвиває уяву, спостережливість, художнє мислення, естетичне чуття, конструктивні здібності, моторні навички, формує корисні практичні навички, збагачує знаннями про властивості різних матеріалів.

Як різні види праці, художня праця займає значне місце в навчанні та вихованні дітей початкових класів К. Ушинський писав: «Без праці життя людини не може бути ні гідним, ні щасливим».

Художня ручна праця - це творчі дії дитини з різними матеріалами та естетично значущими предметами, виробами для прикрашання побуту, ігор, праці і відпочинку. За своїм змістом та ціннісними орієнтаціями така праця повинна чинити багато плавний педагогічний вплив на особистість, яка формується, на її фізичний та розумовий розвиток, на вдосконалення почуттів та уявлень. При цьому навчання дитини не обмежується лише засвоєнням певних навичок та прийомів роботи,воно має сприяти становленню творчої індивідуальності.

Ручна праця - це діяльність, що спрямована на виготовлення реального предмета, який можна використовувати в іграх, розвагах, побуті.

Правильно організована ручна праця в школі та сім'ї дає дітям поглибленні знання про якість і можливості різних матеріалів, срияє закріпленню позитивних емоцій, стимулює бажання працювати, прагнення опанувати особливості прикладної майстерності, заохочує до народно-декоративної творчості, тобто готує кожну дитину до наступного навчання. В процесі художньої ручної праці в школі перед школярами постає два основних завдання:

- навчитися виявляти і реалізовувати (впроваджувати) художню мету під час створення задуму виробу, вміти планувати кінцевий результат роботи;

- опанувати технічні навички роботи з матеріалом та інструментом (папір, тканина, нитки, клей тощо).

Отже термін художня ручна праця означає працю дитини з різним матеріалом з метою створення корисних і естетично оформлених предметів та виробів для прикрашення свого побуту, гри, праці і відпочинку.

В. Сухомлинський писав: «Праця - це справжня могутня сила, той, образно кажучи, золотий ключик, який здатний розкрити душу кожної людини, ушляхетнити її».

Отже, в школі не тільки отримують художню інформацію, а й практично її опановують. Чим повніше та змістовніше проводиться естетична виховна робота на заняттях у дитячому садку, тим яскравіше і цікавіше діти виявляється себе в індивідуальні творчій діяльності. Важливим моментом художнього розвитку дітей є умови, за яких задається загальний напрямок, погодження в діях вчителів і батьків. В родині, як ніде, є індивідуальний підхід до дитини, яка прагне ствердитись у своїй художній практиці; тому особливо важливою є спільна творчість батьків та дитини, допомога дорослих в її образотворчій діяльності.

Серйозне ставлення до справ у дитини формується в родині двома шляхами:

- по - перше, коли батьки свідомо, цілеспрямовано впливають на виховання у неї любові до праці, на формування корисних трудових звичок і навичок;

- по - друге, за умови,якщо дорослі своїм прикладом надихають дитину, спонукають її наслідувати їхні трудові заняття, брати участь у посильні роботі.

Теми виставок можуть бути такі: «Улюблені герої казок»; «Виставка веселих чоловічків» (природний матеріал,пластика);

І в школі, і вдома дитина повинна відчувати себе членом близького йому колективу, повинна знати, що її праця -це частка великої цікавої праці,яка приносить радість усім. Під час виконання індивідуальних завдань їй необхідно отримувати від друзів поради і у виборі сюжету, і у розкритті творчого задуму, і у застосуванні того або іншого технічного прийому. І сама дитина повинна вміти тактовно допомагати одноліткам.

Правильно організована ручна праця в дитячому садку, в сім'ї дає дітям поглиблені знання про якість і можливість різноманітних матеріалів, сприймає закріпленню позитивних емоцій,стимулює бажання працювати та опановувати особливості, готує дитину в подальшому навчанні в школі. Тому є всі підстави розглядати ручну працю як важливий елемент гармонійного розвитку дітей. У цьому процесі важливе значення має підготовка педагога, що повинна бути спрямована на опанування знань про окремі види художніх ремесел і опанування майстерності роботи з матеріалами для художньої ручної праці. Займаючись художньою працею, дітей розвивають не тільки художні здібності, а й виховують у собі посидючість, уміння зосереджено займатися будь-якою справою, навчаються дрібних, чітких рухів пальців, тренують окремі.

Також художня праця виховує в дитині патріотичні відчуття -через прекрасне прищеплює любов до народної творчості, повагу і гордість за його творців, виховує нових майстрів, нові таланти.

Таким чином, усі компоненти, що спрямовані на розвиток творчих здібностей, тісно пов'язані між собою і в процесі творчої діяльності відіграють певну роль. Впровадження художньої праці в діяльності дітей початкових класів є важливим та цінним заходом, що стимулює загальний особистісний розвиток.

РОЗДІЛ 2. Розвитку творчих здібностей дітей початкових класів на уроках з художньої праці

2.1 Методика впровадження нетрадиційних методів на уроках трудового навчання шляхом складання аплікації в початкових класах з природнім матеріалом

Чи доцільно відмовлятися від традицільних методів навчання, в чому полягає сенс традиційних методів та чи можливо встановити зв'язки між традиційними та нетрадиційними методами навчання з метою вдосконалення навчальної діяльності особистості.

Відповідь на ці питання можна дати на основі аналізу змісту понять «традиційні методи» і «нетрадиційні методи» навчання.

З педагогічної точки зору І. Ільїна розглядає поняття «метод» у двох аспектах:

а) метод дослідження педагогічних явищ;

б) метод навчання, який є способом організації пізнавальної діяльності учнів.

У той же час метод передбачає реалізацію спільної діяльності учня та вчителя. Остання скерована на оволодіння учнями знань, умінь, навичок.

Зауважимо, що кожен метод навчання включає в себе прийоми як складові частини, структурні компоненти. Вони не можуть бути сумою певних ознак, а повинні будуватися на логічних закономірностях завдання, виявляти суттєві зв'язки та відношення При цьому метод потрібно розглядати як спосіб роботи, що цілісно охоплює діяльність учнів.

Методами виконання аплікації можна передавати зовнішній вигляд будь - яких тварин, птахів, квітів, дерев, хмар тощо. Під час виконання таких робіт діти набувають вміння виконувати пізнавальні завдання, пояснювати способи їх розв'язання, налаштувати себе на виконання завдання, вміти бути уважним.

У дітей більше розвиваються уява, пам'ять, здатність фантазувати та запам'ятовувати, уявляти образ, точно відтворювати різні способи роботи з матеріалом творчо виконувати завдання.

Виконання таких аплікацій сприяє розвитку моторики - точності, координації рухів, розвитку мускулатури рук, що пов'язана з уміннями писати, виконувати трудові дії, займатися зображувальною діяльністю.

Маючи справу з різними матеріалами, дитина одночасно тренує руку та око, збагачує свої знання, вміння. В процесі роботи з природнім матеріалами у дитини розвивається відчуття рівноваги, пропорційності, формуються творчі здібності. Подальшу роботу ми спрямували на ознайомлення дітей із властивостями різних матеріалів взагалі і, на аплікацію з природного матеріалу

Постійно на уроках та в самостійній діяльності дітей ми залучаємо їх до фантазування, наголошуємо що виконана робота повинна бути охайною, мати назву. Все це сприяє ініціативі, самостійності дітей, розвитку уяви, творчості.

Проводячи спостереження в природі, діти на уроках або під час художньої праці відтворювали побачене. Для того, щоб передати осіннє небо, діти скочують маленькі кульки між середніми, великими та вказівними пальцями як правої, так і лівої руки. Інколи діти скочували кульки між долоньками. Коли діти навчалися виготовляти маленькі паперові кульки та створювати з них різні вироби ( грона ягід, квіти, хмаринки, дощик ), то переходять до більш складніших виробів, а саме з природних матеріалів ( листя, жолуді, шишки та інші) аплікації.

Велику радість у дітей викликали виготовлення ними робіт: «Ялинка», «Букети квітів». Діти полюбляють працювати колективно, створюючи подарунки для друзів та рідних. Під час виготовлення букетів квітів із засушених. Складання листочків різної форми не викликають у дітей труднощів. Діти весь час прикладали один до одного тільки куточками.

Поряд із роботою з дітьми, проводилась робота із вчителем. Вони залучалися до проведення уроків, із ними проводилися бесіди, консультації, семінари -практикуми. Цікаво, що вчитель змінив своє ставлення до цього матеріалу та охоче застосовували його в роботі з дітьми під час уроків, підготовки до свят.

Таким чинам, протягом усього формуючого експерименту була проведена різноманітна робота із впровадження в практикуму з учнями нетрадиційних методів на уроках із трудового навчання.

Нетрадиційні методи використовують на уроках трудового навчання під час виконання різних аплікацій.

Нетрадиційні методи є :

Аплікація із засушених рослин. В теперішній час широку популярність набрала аплікація із квітів, трави,листя, так названа флористика. Робота з природнім матеріалом повністю доступна учням і дітям дошкільного віку. Привабливо, інтересно і корисно зв'язок з природою. Воно розширює творчість, мислення, спостережливість, трудолюбивість, художній смак. Яку багату фантазію треба мати, що із листків липи зробити яблука або із осінніх листків осики гриби, із листків тополі - ріпку, а із степлів моркви - дерева!.

Природа дає нам неповторну різноманітність красок досконалість готових форм. Уроки з природнім матеріали спонукають вихованню у дітей любов до рідної природи, обмеженого до неї відношення. Корисні вони ще й тому, що збирання й заготовлення природного матеріалу проходять на повітрі.

Вирізання і виготовлення мініатюр із засушених рослин і інших природних матеріалів. Із засушених рослин, так же як і з інших матеріалів, використаних в аплікації, можна вирізати різні форми для виготовлення мініатюр. Ця робота потребує великої відповідальності, так як рослини в такі виді дуже крихкі. Щоб із засушеної рослини вирізати зображення, під нього треба підкласти папір, вирізати разом з папером задуману форму. Для початку можна вирізати не тяжкі зображення: овочі, фрукти, гриби. Достатньо розрізати червоний осінній лист осики вздовж,із одної половини зробити шапочку гриба, із другої - стовбур на якім він росте, корінь - із цілого жовтого листя ясена, і гриб готовий. Із червоних листків тюльпана можна вирізати вишеньки.

Мініатюра «Квітів». Тут використані листки півників і тюльпанів. Вони дуже ламкі, тому вирізати зображення рекомендуємо брати із столу пінцетом.

Ефективні декоративні композиції із різних геометричних форм із бархатного паперу чорного кольору - кругле, квадратне, овал - із листків Мишиного горошку, білих квітів калини і листків жоржини.

Аплікація може бути зроблена не тільки із рослин і їх зернят. Цікаві композиції позлучаються із шкарлупи цибулі, гладіолусів, часнику.

Зернята, кісточки, горіхи то же можуть бути аплікаційним матеріалом; наприклад, із горіхів роблять гродни виноградів. Щоб приклеїти половинку горіха, внутрішню частину треба намазати клеєм і заповнити ватою. Вата добре буде приклеюватися до фону.

Апельсинова шкірка - хороший матеріал для рельєфної аплікації, наприклад рози. Підготовити шкірку для аплікації просто: шкірку з апельсини зрізують із одної точки - від плодоніжки, а потім кругом по спіралі. Треба старатися щоб не пошкодити її. Чим довша зрізана полоса, тим пишніша полущиться роза. Зрізану полосу знов складають по спіралі, починаючи з початкової точки зрізу. Рози висушують при кімнатній температурі. В букет можна вставляти засушені листки.

Фон аплікації - чорний бархатний папір. Добре бере виглядати композиція на коричневім, темно - вишневім, темно - зеленім фоні.

Виготовлення рельєфної аплікації потрібно починати з пришивання листків, потім прикріплюються рози. Для цього потрібно заготовити дві голки з ниткою. Вибрати на розі зручне місце з таким розрахунком щоб вузлик від нитки з верху не був замічений і було зручно проколювати. Квітку проколюють спочатку одною голкою, виводять нитку на виворотню сторону картини, потім поколюють другою голкою в другім місті і то же протягають нитку на виворотню сторону, після чого дві нитки зв'язують притягнувши розу до фону. Можна по другому закріпити розу на фоні. Цей спосіб простіший, але він не забезпечує точності: намазують нижню частину рози клеєм і помічають її на фон, злегка притискають; тримають в такім положенні до тих пір, поки рози закріпляться. Потім розміщують в заранні помічених містах засушені листки. Їх можна приклеїти або пришити.

Аплікація з тополиного пуху. Пух тополиний, який кожної весни, накриває газони, вулиці міста «білим снігом», залітає в відкриті вікна домів здається, може радувати людей. Його можна використовувати в аплікації.

Аплікація із тополиного пуху, так само як і аплікація із паперу може бути предметною, сюжетною і декоративною. Тема предметної аплікації різнообрізна, но ліпше підбирати тварин, птахів, рослин з пухнастою фактурою: зайців, котят, качок, м'які іграшки, головки одуванчиків. В сюжетній аплікації вдаються зимові пейзажі, березові рощі, рибки в акваріумі. Декоративна аплікація незвичайна. Це можуть бути узори на різних геометричних формах. Для виготовлення аплікації потрібно тополиний пух і чорний бархатний папір. Для роботи з тополиним пухом потрібно нетяжкі інструменти: пінцет, велика голка і металічна спиця з гострим кінцем.

Заготовка тополиного пуху. Збір тополиного пуху рекомендується проводити на початку червня.

Дозрілі пушинки краще знімати прямо з дерева, потім їх почистити, витягаючи засохлі зерна. Збирати тополиний пух можна і з трави но він повинен бути обов'язково чистим, без піску. Зібраний пух потрібно зберігати в сухім місці, в невеликих коробках, політеленових мішках, конвертах. Коли тополиний пух збирають в сиру погоду, його потрібно висушувати, інакше, він запліснявіє.

Прийоми роботи з тополиним пухом. Послідовність роботи. Аплікація тополиного пуха, як і люба друга начинається з вибору сюжету і виконання екскіза по розміру будущої аплікації. Потім ескіз потрібно перенести на фон, для того потрібно зворотну сторону заштрихувати білим, світло - жовтим, світло-розовим олівцем або кусочком сухого мила. Заштриховану сторону наложити на лицеву сторону фона. Після чого контури екскіза прописати простим олівцем.

Прикладати тополиний пух потрібно з лівого верхнього угла екскіза, перед тим прикрити не робочу частину папером. Коли цього не зробити, то білі лінії зігнуться під рукою, крім цього, на чорній бархатній бумазі появиться сірий наліт. Він придасть роботі не красивий вигляд. Сліди від білого олівця і пух з трудом знімається з поверхності бархатного паперу. Сліди від олівця поможе знати паралонова губка, а тополиний пух можна знати гострим пінцетом.

Пушинки накладають на лінії екскіза, з початку тонким слойом, а потім гістим, у місцях де потрібно збільшити відтінки. Перший тонкий слой тополиного пуха ложить ся добре, сам закріплюється на бархатному папері. Наступне наложення пуху закріплюється погано, цого потрібно силою притискати пальцями. Потрібно старатися волокна тополиного пуху зразу класти в потрібнім направлені штрихів. Під чистку крою можна також робити голкою, підсуваючи пух до потрібної лінії екскіза.

В залежності від аплікації пух можна прикладати різну форму, наприклад закатати прямими рухами пальців в джгутики. Джгутиками прокладають тонкі лінії - трави, гілки, лапки, контурні лінії. Інколи тополиний пух скручується в шарики круговими рухами пальців. Із шариків роблять з рачки очей, ніс, ґудзики, горошинки.

В аплікації тополиного пуху можна використовувати трафарети: прямий і зворотній. Вони значно полегшують роботу. Наприклад, кладуть на фон прямий трафарет, в якій вирізана ялинка, і кладуть в трафарет пух. Цей прийом виконання аплікації із тополиного пуху через трафарет доступний дітям старшої і підготовчої групи.

Аплікація із тополиного пуху можна прикрасити групову кімнату або другі приміщення дитячого садка, школи. Невеликі аплікації, виготовлені із цього матеріалу, гарні як сувеніри.

Такі нетрадиційні методи використовують з учнями на уроках з трудового навчання.

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що вся проведена робота позитивно вплинула на розвиток творчих здібностей дітей.

Навчальний процес, що орієнтується, перш за все, на особистість кожної дитини, передбачає активізацію внутрішні є стимулів учіння.

2.2 Виявлення показників творчих здібностей на уроках з художньої праці.

Проблема розвитку творчих здібностей учнів на уроках з трудового навчання є досить актуальною проблемою в період необхідності відновлення економіки нашої держави, відродження національної культури та самосвідомості народу.

Аналіз передового педагогічного досвіду викладання трудового навчання свідчить, що багато вчителів, які мають великий педагогічний стаж та досвід роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, пропонують різні методи розвитку творчих здібностей та різні підходи до організації навчальної та трудової діяльності учнів.

Проходячи практику в школі № 33 м. Львова в 3 класі. Проводячи урок з трудового навчання на тему:Поняття про аплікацію. Аплікація з рослинних форм. Особливості рослинних форм.(див. додаток Б). Я зіткнулася з такою проблемою що діти не знали що таке природній матеріал, як його використовувати. Під час уроку діти зіткнулися з великими труднощами у виготовленні виробу.

Роблячи з дітьми аплікацію з природнім матеріалом мені було важко, бо не всі діти знають як ним користуватися. 80% дітей знають, що таке природній матеріал, то їм було легше працювати з ним, 20% дітей було потрібно детальніше розказати і показати що і як можна виготовляти з нього.

В таблиці № 1 вказано рівень знань кожної дитини

Прізвище ім'я

Низький

Середній

Високий

Альєшнікова Аліна

+

Баран Тарас

+

Безпалов Олег

+

Гелета Віталія

+

Дмитрів Ірина

+

Дорофеєв Сергій

+

Дуб Тарас

+

Здобиняк Уляна

+

Канака Олег

+

Канака Мар'ян

+

Кірієнко Вікторія

+

Коваль Марія

+

Кріль Юля

+

Кривич Олександрир

+

Ломага Юля

+

Лопушинська Марія

+

Малиняк Назар

+

Після проведення уроку я зробила висновок з того. Що вчителі початкових класів під час навчання дітей з 1- 4 класи дають мало знань про природній матеріал.

Після уроку я провела з дітьми коротку бесіду про природній матеріал як і де його використовують. Що відноситься до природного матеріалу, де його збирають.

На наступному урок я провела ще один урок з природного матеріалу. Вже на наступному уроці тема: Предметна аплікація. (див. додаток В). Коли я проводила цей урок вже діти мали більше уявлення про природній матеріал і всі впоралися із завданням, бо вже вміли користуватися ним.

В таблиці № 2 ї вказано новий рівень знань кожної дитини

Прізвище ім'я

Низький

Середній

Високий

Алєшнікова Аміна

+

Безпалов Олег

+

Галета Віталія

+

Дмитрів Ірина

+

Дорофеєв Сергій

+

Дуб Тарас

+

Здобиняк Уляна

+

Канака Олег

+

КанакаМар'ян

+

Кірієнко Вікторія

+

Коваль Марія

+

Кріль Юля

+

Кривич Олександир

+

Ломага Юля

+

Лопушинська Марія

+

Малиняк Назар

+

Після проведення цього уроку діти тепер будуть знати що таке природній матеріал і що можна з нього виготовляти. Під час уроків діти робили різноманітних тваринок, букети з листя, а потім робили виставку і оцінювали роботи.

Отже у початкових класах потрібно дітям давати велике уявлення про природній матеріал щоб більше розширити їхні знання і навички.

ВИСНОВКИ

Динамізм, притаманний сучасному розвиткові цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі - все це зумовлює необхідність перетворення освітньої системи.

Національна державна програма "Освіта" (Україна XXI століття) передбачає відродження національної освіти, спрямування її на формування творчої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини, надання можливостей кожному громадянину України постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати професійний рівень.

В реалізації цих завдань головне місце відводиться школі. В умовах радикальних реформ освіти на перший план виступає формування не тільки традиційних знань, умінь і навичок, але і розвиток мислення, творчих здібностей, дослідницьких навичок.

1. Більшість методистів вказують на те, що використання на уроках творчих задач дозволяє не лише підвищити рівень знань учнів за рахунок активізації їх навчально-пізнавальної діяльності, а й сприяє розвитку їх творчих здібностей. Можливість та доцільність використання творчих задач на уроках підтверджується педагогічною практикою. Правильний підбір та методика постановки таких задач надає навчальному заняттю природності та досконалості. Результатами виконуваних досліджень, що має місце при розв'язуванні такого типу задач, стає новий для суб'єктів навчання та розвитку ідеальний продукт у вигляді нових знань.

Звідси виходить, що діяльність учнів під час розв'язування творчих задач є творчою і, звичайно ж, сприяє розвитку їх творчих здібностей. Якщо ще в школі учень опанує різні методи розв'язку творчих задач, то це неодмінно допоможе йому при навчанні у ВУЗі, адже опановані прийоми і методи можна застосовувати до різних наук.

2. Позаурочна та самостійна робота має значні можливості для організації творчої діяльності учнів, яка сприяє розвитку їх творчих здібностей. На цих заняттях можна здійснювати постановку та розв'язання будь-якого типу творчих задач та виконувати інші роботи творчого характеру. Види занять, які існують у позаурочній та самостійній роботі, більшою мірою можуть задовольнити запити учнів як щодо вибору об'єктів творчості, так і щодо вибору форми роботи (індивідуальної чи групової). Зрозуміло, що всі навички, які сформуються в учня під час самостійної роботи, знання, які він здобуде, творчі здібності, які він розвине, допоможуть йому під час навчання у Вузі.

3. Набуті учнем навички і розвинуті здібності на лабораторних роботах у школі знадобляться йому при виконанні лабораторних робіт з різних дисциплін у Вузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Бабовал Т.І.,Янус. С.В.Уроки трудового навчання. 2 клас. Посібник для вчителя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007.- 34-46 с.

2.Горшко Н. А. Зображувальна діяльність у дошкільному навчальному закладі. Шостий рік життя. - Х.: Вид. група «Основа», 2007.- 208 с.

3.Гусакова М.А. Аплікація. Учеб. пособие для учащихся пед.училищ по специальности 2002.М., «Просвещение», 1977. - 176 с.

4.Методика обучения рисованию, лепке і апликации в детском саду. Учебник для учащихся пед.училищ. Под ред. докт пед. наук Н.П. Сакулиной. Изд. 5 - е, испр. М., «Просвещение», 1971. - 256 с.

5.Пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей особистості // Початкова школа. - 2001.-№6. -14-16с.

6.Розвиток творчих здібностей особистості на уроці аплікації // Початкова школа. - 2003. - № 5. - 22-23 с.

7.Трудове навчання і художня праця як основа політехнічної творчості Початкова школа. - 2004. - № 4. - 25-27 с.

8.Виконання аплікації // Початкова школа. - 2004. - №6.- 28-29 с.

9.Розвиток творчих здібностей молодших школярів //Початкова школа. 2006. № 6. - 15-16 с.

10.Формування та корекція мотивація учіння молодших школярів // Початкова школа. - 2008. - № 1. - 56-59 с.

11.Художння творчість школярів у позаурочний час // Мистецтво та освіта. - 2003. - №3. - 20-25с.

ДОДАТОК А

Тема. Екскурсія в природу. Природний матеріал для творчих виробів.

Об'єкт праці. Збір природного матеріалу.

Мета. Ознайомити дітей з різноманітністю природнього матеріалу. Вчити заготовляти і зберігати природний матеріал. Розвивати у дітей творчу уяву, фантазію. Виховувати бережне ставлення до природи.

Обладнання. Загадки, вірші про осінь, зразки готових виробів, кульки для збирання природних матеріалів.

Хід уроку

1. Підготовка до уроку.

На передодні екскурсії вчитель повинен побувати на місці екскурсії, переконатись, що місце цілком безпечне. Для цього слід вибрати найкрасивіший куточок лісу або парку. Бажано, що підчас екскурсії учні ознайомились із найхарактернішими деревами ( дубом, кленом, каштаном, березою, ялиною, сосною, тополею, вербою, акацією). До проведення екскурсії слід залучати двох-трьох батьків.

2. Організаційний момент.

Сьогодні незвичайний урок, тому що проведемо ми його в лісі (парку). (Діти пригадують правила поведінки під час переходу вулиці і отримують паперові кульки для заготівлі природних матеріалів.)

3. Повідомлення теми і мети уроку.

Діти, у ході уроку ви дізнаєтесь, що таке природній матеріал, будете збирати і заготовляти його, щоб використовувати на наступних уроках.

4. Вивчення нового матеріалу

Хто в хустинці червоненькі

став у лісі між дубів?

Може, дівчинка маленька

Назбирати прийшла грибів?

Ні, не дівчинка там стала -

Горобина виростала.

Ту хустинку гаптувала

Щедро осінь золота.

Осінь. Добрий день вам, любі гості,

Рада вас вітати.

А чи знаєте ви мене?

Я- красуня Осінь.

Ходіть зі мною у казкове,

дивовижне царство Природи.

Вчитель. Гарний одяг має ліс (парк): ось береза стоїть, виблискуючи білою з чорними цяточками корою. Листя на ній найрізноманітніших відтінків: від густо - зеленого до яскраво - жовтого кольору. Частина листя уже опала. А ось клен - листя на ньому аж горить. У бурувато-жовті кольори вбралися дуби, зачервонілися осики. Розгляньте, які красиві листочки у каштана. (Демонстрація аплікації з рослинних форм). Ось такі красиві вироби можна зробити із засушених листочків цих дерев.

Ліс восени приваблює не лише красо, а й своїми дарунками. Чого тут тільки не знайдеш! Справжня комора природи.

Під ніжними променями сонечка блищить чорна бузина, розчервонілися соковиті плоди калини і шипшини. Достигають горіхи на ліщині, збирають їх білочки. Охоче ласуєте ними й ви.

Дарунки ліс розкидав і під ногами: лисички, підберезники, сироїжки.

- Діти, а хто відгадає загадку?

Я родилась у сорочці,

У зелені,з колючками,

І вона, як стигну,трісне,-

Стріснуть тут я з діточками.

Без сорочки ж бувши стиглий,

Смаглий колір я вже маю,

Як не з'їсть мене хто-небудь,

Пишним деревом зростаю. (Каштан)

Осінь. Одного разу, діти, коли ширяв сердитий вітер і моросив дрібний дощ, старий Лісовик розповів мені таку історію.

Ріс на мамині гілці великий не послух - маленький Каштанчик. Разом з Вітерцем гойдався між листочками, торкав їх зелені пальчики.

- Не бешкетуй!- шелестіла мама - Каштанчиха і міцно тримала його за хвостик.

Та чи міг такий жвавий Каштанчик тихо висіти на гілці?

- утекти б від мами, братиків і сестричок!- мріяв він.

Але спершу мусів почекати на мене, Осінь, щоб одягнутися. Літо, правда, подарувало йому зелену кофту з м'якими колючками.

Згодом у Каштанчика з'явився жупанчик з міцними колючками. Тоді - то і висмикнувся Каштанчик з маминої гілочки - руки.

Упав прямісінько біля товстоногого дядечка у капелюсі.

- Хто ти?- запитав.

- Гриб.

- А я- Каштанчик - колючий жупан. Он із якої висоти упав!- задер Каштан голівку вгору.

Грибка тим часом узяв на колючу спинку Їжак.

- Візьми й мене,- попросив Каштан Їжачка.

- Та ти із самих колючок! А в мене і своїх досить!- відповів Їжак.

Довго лежав Каштанчик край стежини. Аж надвечір трапився він голодному Кабанові. Кабан винюхав під листям Каштанчика і навколо собі носа. З передсердя рохнув:

- Ти маленький, непомітний, за те болючий.

- Як мені було добре на мамині гілці!- згадував Каштанчик.

Мене вітали і Хмарки, і Вітерець, і матуся. А тепер усіх лякає мій жупан.

Каштанчик ледь не заплакав, та побачив Вовка. Через якусь хвильку спіймав Каштанчик його за хвіст. Але теліпатись із хвостом було зовсім нецікаво. Гепнувся Каштанчик на пеньок. І - Диво!- вискочив із жупана.

- Ось так краще!- потягнувся коричневим тільцем.

Від тоді, лише упаде Каштанчик на землю, одразу ж вискакує із колючого жупана.

- Діти, плоди каштана є хорошим матеріалом для виготовлення іграшок. Каштан (плоди) мають блискучу поверхню і яскраво-коричневе забарвлення

Поверхня молодого каштана тонка, легко проколюється шилом. Зберігають ці плоди у зволоженому місці.

Осінь. - А ось послухайте ще одну загадку.

Живе один батько і тисячі синів має,

всім шапки справляє, а собі не має. (Дуб і жолуді)

Жолуді бувають різної форми і величини. З одного кінця жолудь оточений чашечкою. Для виготовлення іграшок використовують свіжі жолуді, бо вони довго зберігаються.

Заготовляють і шишки, і горіхи, бо із них теж можна виготовити об'ємний виріб.

Шишки легко склеюються. Збирати їх потрібно на вологій землі, щоб вони поступово висихали і зберігали форму. Хвою можна збирати у будь-яку пору. Зберігати її лише в коробочках.

Вчитель. Також використовують гілочки, різні за формою і довжиною, зокрема, сосни, ялини, бузку. Гілочки цих дерев при висиханні залишаються гнучкими. Збирання гілочок - праця терпляча. Ви повинні пам'ятати, що дерева слід берегти, гілочки збирати лише ті, що опали.

Фізкультхвилинка.

Дуже корисно буде гра, проведена в лісі.

Полягає вона в тому, що вчитель показує листочок чи плід певного дерева. Побачивши, учні повинні знайти це дерево на галявині і швидко добігти до нього. Переможцем і кращим знавцем лісу вважається той, хто перший торкнеться дерева, листочок чи плід з якого в руках у вчителя.

Гру можна повторити 3-4 рази.

5. Практична робота.

- Кожен із вас має паперовий кульок для збирання природного матеріалу: шишечок, каштанів, жолудів, сухих гілочок, листочків, квітів, трав. Отже, до праці!

6. Оцінювання робіт.

Осінь. Усі ви, діти, гарно попрацювали. Бачу, що любите природу. Бережіть її! А я поспішаю у своє володіння. До побачення, мої маленькі друзі!

7. Підсумок уроку.

- Діти, де ви сьогодні побували?

- Чи сподобалось вам в осінньому лісі (парку)?

- З ким зустрічались?

- Що можна виготовити з природного матеріалу?

ДОДАТОК Б

Тема. Поняття про аплікацію. Аплікація з рослинних форм. Особливості рослинних форм.

Об'єкт праці. Прийоми створення орнаментів.

Мета. Розширити знання дітей про декоративно - прикладне мистецтво, вчити дітей виготовляти аплікацію з рослинних форм, збагачувати художнє уявлення, розвивати фантазію, виховувати естетичні смаки.

Обладнання. Картон, клей, пензлик для клею, засушені листочки, зразки аплікації, таблиці з послідовністю виконання роботи.

Хід уроку

1. Підготовка робочих місць (перед початком).

2. Організаційний момент.

Всі сідайте тихо, діти,

Домовляймось не шуміти,

Руки гарно піднімати,

Чітко влад відповідати,

На уроці не дрімати,

А знання мерщій хапати.

Щоб не було у нас мороки.

Всі готові до уроку?

Тож гаразд, часу не гаєм

І урок розпочинаємо.

3.Повідомлення теми і мети уроку.

- Ось ці іграшки: і ляльки, і звірята, і машини - всі приїхали до нас в клас з магазину, а в магазин - з фабрики, де їх виготовляли. Ви після уроків ідете додому, а вони залишаються у класі. А коли ви повертаєтесь в школу, вони з великою цікавістю слухають ваші розповіді про дім.

І ось вночі, коли нікого з нас не було, ляльки вирішили влаштувати собі дім, щоб у кожної було своє ліжко, свій столик, свій стілець, свій телевізор на тумбочці і різні предмети.

А лялька Наталка раптом захникала:

- Хочу килимок! У дітей є вдома килимки, щоб було гарно і ніжкам не було холодно, коли встаєш вранці з ліжка.

Інші ляльки почули і також захотіли, щоб в їхніх кімнатах були килимки.

- От дурниці!- сказав водій автомобіля. - Ні і навіщо вам килимки?

- Килимок річ корисна,- сказала лялька Аня. - Він і тобі знадобився б.

- Мені?- здивувався водій. А мені навіщо?

- Ось здається у тебе є машина,- сказала лялька Аня,- і тобі треба буде залізти під неї, щоб полагодити. Якщо в тебе буде килимок, ти його постелиш на землю або асфальт - і лагодь собі на здоров'я. А так прийдеться лежати на голі землі.

- Мабуть, ти права,- згодився водій.

- Може, діти зроблять для нас килимки?- сказала лялька Аня.

Вони все ж вміють!

- Діти, чи згодні ви допомогти іграшкам?

Зараз ми з вами спробуємо продумати і виготовити килимок з рослинних матеріалів.

4. Розгляд зразка виробу.

- Кожна рослина форма має свої особливості: зовнішній вигляд (форма і різноманітні відтінки), міцність, пластичність.

Листя дерев і кущів, висушені і спресовані осінні квіти можна використовувати для виготовлення аплікацій.

Працівник «Довідкового бюро» проінформує, що означає слово «аплікація».

Учень. Слово «аплікація в перекладі з латинської мови означає «накладання».

А щоб наші килимки були гарними, потрібно скласти орнамент.

Учень. Слово «орнамент»- з латинської мови, означає «прикраса». Орнамент утворюють одні і ті самі візерунки, які повторюються кілька разів. Орнамент завжди укладають від центра, де б його не виконували - у смужці, квадраті чи крузі.

Народні умільці з давніх - здавен виготовляють такі чудові прикраси, які зберігаються багато років, не втрачають своєї краси. А ось такі вироби ви зможете виготовити і ви.

5. Технологія виготовлення виробу.

Розгляд і аналіз технологічної картки «Складання візерунків, орнаментів».

Залежно від розмірів заготовлених листочків вірізують квадрат. Проводять діагоналі (а) і лінії, що ділять протилежні сторони квадрата навпіл (б). Перші візерунки з листочків треба виконати на симетричних лініях у центрі квадрата. У кутах, на діагоналях квадрата, викладають листочки іншої форми.

- Спочатку візерунок, орнамент потрібно скласти, розмістити на папері, потім наклеїти.

Намащуйте клей на листочки тонким шаром, використовуючи пензлик. Якщо клей під час розладжування листочка виступає на папері, то не можна його витирати пальцями, для цього слід використовувати серветку.

6. Планування наступних трудових дій. Вибір матеріалу та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

- Що потрібно вам для роботи?

7. Правила техніки безпеки і гігієни праці.

Слово надається інженеру з техніки безпеки.

(Слідкувати, що клей не потрапив в очі, рот ).

8. Самостійна робота учнів.

(Звучить спокійна музика).

Під час самостійної роботи вчитель стежить за правильним виконанням завдання, в разі потреби допомагає тим, хто не зрозумів завдання. Одночасно слідкує, що учні правильно сиділи за робочими місцями, за правильною організацією робочих місць, економним витрачанням матеріалів. Нагадує учням про охайність у виконанні роботи.

Фізкультхвилинка

Хто це, хто це так втомився

І наліво нахилився?

Треба дружно всім нам встати,

Фізкультпаузу почати.

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись.

Руки вгору, руки в боки,

А тоді чотири скоки.

9. Продовження самостійної роботи.

10. Оцінювання виробів. Виріб на виставку «Чудові килимки».

11. Підсумок уроку.

- Що ви вчились виготовляти?

- Чи сподобалась робота з природними матеріалами?

12. Прибирання робочих місць.

ДОДАТОК В

Тема. Предметна аплікація.

Об'єкт праці. Послідовність створення предметних аплікацій з природного матеріалу.

Мета. Вчити учнів виготовляти аплікацію з рослинних форм. Розвивати мислення, спостережливість, фантазію. Виховувати любов і бережне ставлення до природи.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.