Технологічний процес ТОВ ТРК "Телесвіт", системи електропостачання приймачів підприємства

Характеристика електричного господарства компанії ТОВ ТРК "Телесвіт", системи електропостачання приймачів підприємства, структура керування. Техніко-економічні показники використання енергоресурсів, рентабельність. Охорона праці, безпека життєдіяльності.

Рубрика Физика и энергетика
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 17.06.2011
Размер файла 13,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Кафедра електроенергетики

ЗВІТ

з технологічної практики яка відбувалася на підприємстві

ТОВ ТРК «Телесвіт»

Виконав: студент 6-го курсу

Демиденко Р.В.

Керівник практики від кафедри

електроенергетики СумДУ

Ноздренков В.С./

Суми - 2011

Завдання на практику

1. Индивидуальное задание по основной и специальной части дипломного проекта

№ п/п

Объект изучения, наименование и объем работы

Срок исполнения

Форма подачи результатов

1.

Види застосовуваних у системі електропостачання релейних захистів, пристроїв автоматики і телемеханіки.

2. Индивидуальное задание по экономической части дипломного проекта

№ п/п

Объект изучения, наименование и объем работы

Срок исполнения

Форма подачи результатов

1.

.Резерви і фактори зниження втрат на виробництво продукції .

2.

Рентабельність підприємства і шляхи її підвищення.

3. Индивидуальное задание по охране труда и безопасности жизнедеятельности

№ п/п

Объект изучения, наименование и объем работы

Срок исполнения

Форма подачи результатов

1.

Значення світла для працездатності та здоров'я людини. Види освітлення

2.

Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

Консультант по охране труда /Соляник В.А./

Консультант по экономической части /Тарановский В.И./

Зміст

 • Завдання на практику

Перелік умовних позначень,скорочень і термінів

 • Вступ

1.1 Про компанію

 • 1.2 Технологічний процес підприємства, характеристика цехів і ділянок за умовами навколишнього середовища і вимогами надійності до систем електропостачання приймачів підприємства
  • 1.3 Характеристика електричного господарства підприємства і структура керування ним
  • 1.4 Конструктивні особливості і типи електротехнічних пристроїв, що застосовуються на підприємстві
  • 1.5 Питання формування електричних навантажень окремих цехів, підприємства в цілому
  • 1.6 Схеми і конструктивне виконання силових електричних мереж напругою до 1 кВ. Марки проводів і кабелів
  • 1.7 Схеми і конструктивне виконання електричних мереж внутрішнього освітлення виробничих і допоміжних приміщень і зовнішнього освітлення території підприємства. Марки проводів і кабелів
  • 1.8 Джерела світла і типи світильників, що застосовуються на підприємстві, конструктивне виконання світильників і пускорегулююча апаратура
  • 1.9 Типи і конструктивне виконання силових розподільних шаф, панелей, щитів, комутаційних шухляд, щитків освітлення
  • 1.10 Електричні схеми і компонування цехових ТП
  • 1.11 Електричні схеми і конструктивне виконання мереж 6-10 кВ внутрішньозаводського електропостачання
  • 1.12 Схема електричної мережі зовнішнього електропостачання підприємства
  • 1.13Типи і конструктивні особливості високовольтних апаратів розподільних пристроїв

1.14 Техніко-економічні показники використання енергоресурсів. Заходи щодо економії електричної енергії та їх ефективність

2. Індивідуальне завдання із загальної і спеціальної частин дипломного проекту (роботи). Види застосовуваних у системі електропостачання релейних захистів, пристроїв автоматики

 • 3. Індивідуальне завдання з економічної частини дипломного проекту

3.1 Резерви і фактори зниження витрат на виробництво продукції

3.2 Рентабельність підприємства і шляхи її підвищення

 • 4. Індивідуальне завдання з охорони праці та безпеки життєдіяльностію. Охрана труда при эксплуатации подстанций
 • Список літератури

Перелік умовних позначень,скорочень і термінів

АВР - Автоматичне включення резерву

АГП - Автоматичне гасіння поля

АСК - Автоматизована система керування

АТС - Автоматична телефонна станція

БЕМЩ - Безпечна експериментальна максимальна щілина - максимальна щілина між фланцями оболонки, через яку не проходить передача вибуху з оболонки в навколишнє середовище за будь-якої концентрації суміші в навколишній атмосфері

БМО - Будівельно-монтажна організація

ВРУ Відкрите розподільче устаткування

ЕМП - Електромагнітне поле

ЗРУ - Закрите розподільче устаткування

ВЧ-зв'язок - Високочастотний зв'язок

ЗДТУ - Засоби диспетчерського і технологічного керування в енергосистемах (кабельні і повітряні лінії зв'язку і телемеханіки, високочастотні канали, пристрої зв'язку і телемеханіки)

КЗ - Коротке замикання

КЛ - Кабельна лінія електропередавання

КЛЗ - Кабельна лінія зв'язку

КРУ (КРУЗ) - Комплектне розподільче устаткування внутрішньої (зовнішньої) установки

КСУ - Компресорно-сигнальна установка

КТП - Комплектна трансформаторна підстанція

МТС - Місцева телефонна станція

НПП - Необслуговуваний підсилювальний пункт

ОПП - Обслуговуваний підсилювальний пункт

РЗАіТ - Релейний захист, автоматика і телемеханіка

ПБ - Правила безпеки

ПВЕ - Правила влаштування електроустановок

ПЛ - Повітряна лінія електропередавання

ПЛЗ - Повітряна лінія зв'язку

ПТЕ - Правила технічної експлуатації

ППР - Проект проведення робіт

ПВВРЕ - Правила випробування вибухонебезпечного рудникового електрообладнання

ПС - Підстанція

РУ - Розподільче устаткування

ТАВ - Пристрої теплової автоматики, теплотехнічного вимірювання і захисту, засоби дистанційного керування, сигналізації і технічні засоби автоматизованих систем керування

ТП - Трансформаторна підстанція

ТУ - Технічні умови

Допуск - Комплекс заходів, що здійснюються допускачем, після виконання яких бригада має право стати до роботи

Допуск первинний - Допуск до роботи за нарядом або розпорядженням

Допуск повторний - Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась робота за даним нарядом

Електроустановка - Установка, в якій виробляється, перетворюється, передається, розподіляється, споживається електрична енергія

Електроустановка діюча - Електроустановка або її дільниця, які перебувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні дії наведеної напруги або має перетинання з діючою ПЛ

Електрообладнання - Пристрої, в яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; всі види захисту електроустановок

Зона впливу електричного поля - Простір, в якому напруженість електричного поля перевищує 5 кВ/м

Зона екранування - Простір поблизу будівель і споруд, що перебувають в електричному полі, а також заземлення металоконструкцій, фундаментів під обладнанням силових трансформаторів і великогабаритних об'єктів, в якому напруженість електричного поля не перевищує 5 кВ/м

Комутаційний апарат - Електричний апарат, призначений для комутації електричного кола (вимикач, вимикач навантаження, роз'єднувач, відокремлювач, автомат, рубильник, пакетний вимикач, запобіжник тощо)

Машини вантажопідіймальні - Крани всіх типів, крани-екскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, що підвішений на канаті), талі, лебідки для підіймання вантажу і людей, на які поширюються "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів"

Механізми - Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екскаватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним приводом тощо

Механічний замок - Замок, що замикається ключем або знімною ручкою

Напруженість неспотвореного електричного поля - Напруженість електричного поля, не спотвореного присутністю людини, що визначає ться в зоні, де слід перебувати людині в процесі роботи

Наряд-допуск (наряд) - Складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи

Нарядно-допускна система - Комплекс заходів, що забезпечує безпечне проведення робіт в електроустановках. Складається з організаційних і технічних заходів.

Оперативно-виїзна бригада (ОВБ) - Виїзна бригада оперативних чергових працівників, які навчені і допущені до виконання оперативних перемикань та окремих видів ремонтних робіт, передбачених виробничими інструкціями

Оперативне обслуговування електроустановок - Комплекс робіт з:

- ведення необхідного режиму роботи електроустановок;

- проведення перемикань, оглядів обладнання;

- підготовки до проведення ремонту (підготовки робочого місця, допуску);

- технічного обслуговування обладнання, що передбачене виробничими інструкціями працівників

Охоронна зона кабельних ліній електропередач і кабельних ліній зв'язку -

1. Ділянка землі уздовж підземних КЛ, обмежена вертикальними площинами, що розташовані з обох боків сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 м для КЛ і 2 м для КЛЗ

2. Частина водного простору від водної поверхні до дна вздовж підводних КЛ і КЛЗ, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 м

Працівники адміністративно-технічні - Керівники, начальники служб і відділів підприємств, заступники вказаних осіб, а також інженери, техніки, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративні функції

Працівники оперативні - Працівники, які перебувають на чергуванні (чергові) в зміні і допущені до оперативного керування і оперативних перемикань: диспетчери, чергові інженери і техніки, начальники змін, чергові по будинку і щитах керування, члени оперативно-виїзних бригад

Працівники оперативно-ремонтні - Ремонтні працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок

Працівники ремонтні - Працівники, навчені і допущені до ремонту і технічного обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТУ в електроустановках

Працівники електротехнічні - Працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, що склали іспит з Правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів і мають групу з електробезпеки

Працівники електротехнологічні - Працівники, посада або професія яких пов'язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов'язки котрих не стосуються обслуговування його електроприводу

Підготовка робочого місця - Виконання технічних заходів з убезпечення проведення робіт на робочому місці

Повітряна лінія електропередачі - Устрій для передавання електроенергії по проводах, розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо)

Початком та кінцем ПЛ - є лінійні портали або лінійні вводи РУ, а для відгалужень - відгалужувальна опора та лінійний портал або лінійний ввід РУ. В цьому разі натяжні ізолювальні підвіски, встановлені на лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі затискачі, закріплені на проводах ПЛ, належать до ПЛ. Лінійні портали з натяжними ізолювальними підвісками з боку ПС, петлі на цих порталах, спуски з проводів ПЛ до різного обладнання (комутаційних апаратів, розрядників, конденсаторів зв'язку та ін.), а також високочастотні загороджувачі не належать до ПЛ

Повітряна лінія під напругою наведеною - ПЛ всіх класів напруги і ПЛЗ, що проходять по всій довжині або на окремих дільницях поблизу діючих ПЛ напругою 35 кВ і вище або поблизу контактної мережі електрифікованої залізниці змінного струму, і на відімкнених проводах котрих з різними схемами їх заземлення (у т.ч. і за відсутності заземлення і за найбільшого робочого струму діючої ПЛ (контактної мережі) наводиться напруга більше 42 В

"Повинно", "Необхідно", "Слід" - Означають обов'язковість виконання вимог Правил

Працівник з групою II, III тощо - Працівник, який має групу з електробезпеки не нижче II, III тощо

Приєднання - Електричне коло (обладнання та шини) одного призначення, назви і напруги, приєднане до шин РУ, генератора, щита, збірки, розміщене в межах електростанції, підстанції тощо.

Електричні кола різної напруги одного силового трансформатора (незалежно від кількості обмоток), одного двошвидкісного електродвигуна вважаються одним приєднанням. В схемах многокутників, полуторних та інших пристроїв до приєднання лінії, трансформатора належать всі комутаційні апарати та шини, якими ця лінія або трансформатор приєднані до РУ

Робота під напругою - Робота, що виконується з дотиком до струмовідних частин, які перебувають під робочою напругою або на відстані до цих струмовідних частин, меншій від припустимої

Роботи верхолазні - Роботи з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин і механізмів, що виконуються працівником на висоті 5 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу. При цьому основним засобом запобігання падінню працівника з висоти є запобіжний пасок

Роботи на висоті - Роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриттів або робочого настилу

Роботи ремонтні - Комплекс робіт з відновлення справності і (ремонт) роботоздатності обладнання і пристроїв.

До ремонтних робіт, крім відновлювальних, належать різні види випробування, налагоджувальні роботи і окремі види технічного обслуговування, що входять до складу регламентних робіт

Роботи спеціальні - Роботи, до яких ставлять додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці.

До таких робіт допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з безпечних методів і прийомів виконання спеціальних робіт і мають в кваліфікаційному посвідченні відповідний запис

Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації - Виконання оперативними або оперативно-ремонтними працівниками самостійно таких робіт на закріпленій за ними дільниці протягом робочої зміни, які не потребують оформлення наряду або розпорядження

Робоче місце - Дільниця електроустановки, на якій в разі вжиття всіх заходів безпеки (підготовка робочого місця, застосування засобів захисту, забезпечення безпечних відстаней тощо) дозволяється виконання роботи

Розпорядження - Завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її виконання

Струмовідна частина - Частина електроустановки, яка нормально перебуває під напругою

Неструмовідна частина - Частина електроустановки, яка нормально не перебуває під напругою, але може опинитись під напругою в аварійних режимах роботи,- наприклад, корпус електричної машини

Технічне обслуговування - Комплекс робіт з підтримки роботоздатності обладнання в період його використання.

1.1 Про компанію

С 1 сентября 2010 г. предприятие ООО «Телесвит» получило право использовать бренд «ВОЛЯ» при предоставлении своих услуг. Услуга доступа к телепрограммам в аналоговом формате предоставляется под торговой маркой «Воля ТВ», а услуга высокоскоростного доступа в Интернет -- под торговой маркой «Воля Бродбенд».

ТЕЛЕСВИТ бренда ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 400 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения -- доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации -- высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Общие сведения о компании. Компания "Воля" - ведущий украинский провайдер телекоммуникационных услуг. Предоставляет доступ к пакетам программ кабельного телевидения под ТМ "Воля Преміум ТВ" и доступ к ресурсам Интернет под ТМ "Воля Бродбенд". По оценке некоторых экспертов, компания занимает около 25% рынка услуг кабельного телевидения и занимает около 11% рынка широкополосного доступа в Интернет.

Проект "Воля" стартовал в 2000 году при участии специалистов международной инвестиционной компании "SigmaBleyzer", которая является экспертом по разработке и осуществлению стратегий ведения бизнеса и повышению эффективности компаний. Были привлечены крупные западные инвестиции, существенная часть которых была направлена на строительство современных волоконно-оптических телекоммуникационных сетей, приобретение и модернизацию новейшего цифрового оборудования, улучшение сервиса. Введены новые и модернизированы старые кабельные сети, внедрена современная широкополосная и цифровая технология передачи сигнала.

В 2001-м для оперативного информирования абонентов "Воля" создала call-центр. В 2002-2003 гг. компания внедрила современные технологии для предоставления услуг цифрового ТВ.

Общая численность сотрудников компании "Воля" превышает 1600 человек. Телекоммуникационная сеть компании охватывает более 10 тыс. домов (более 900 тыс. квартир) в Киеве, Львове, Алчевске и Черновцах. Общая длина оптических магистралей - более 300 км. Общая длина коаксиальных магистральных и субмагистральных кабелей - более 1500 км. Компания имеет 14 районных оптических станций и более 60 оптических узлов. Общее количество магистральных усилителей - более 6000, общее число домовых усилителей - более 16000. Суммарная скорость зарубежных каналов Интернет составляет 1,5Гбит/с, суммарная скорость украинских каналов - 12 Гбит/c (основное включение в UA-IX составляет 10 Гбит/c, резервное - 2 Гбит/c плюс два паритетных канала шириной по 1 Гбит/c).

До конца 2008 года компания планирует полностью отказаться от аналогового вещания, оставив только цифровой формат.

Данные о собственниках. В конце ноября 2007-го Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании "P6 Kyiv Cable Ltd." (Джордж Таун, Каймановы острова) на покупку свыше 50% акций компании "Aqurn Holding Limited" (Никосия, Кипр), которая в свою очередь владеет более 50% акций оператора "Воля".

Основной вид деятельности "P6 Kyiv Cable Ltd." - инвестиции в медиа (производство и распространение фильмов, оргагнизация развлечений), издательскую деятельность, сферы информационных услуг и телекоммуникаций (кабельное телевидение, Интернет и т.п.). Компания входит в группу "Providence".

Компания "Aqurn Holding Limited" входит в группу "SigmaBleyzer" и занимается управлением корпоративными правами. Ранее "SigmaBleyzer" объявляла о том, что изучает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) "Воли". При этом, компания опровергала информацию о возможной продаже крупнейшего кабельного оператора Украины, однако в СМИ просочилась информация о потенциальном участии российских компаний АФК "Система", "Ренова медиа" и "Национальные кабельные сети" в тендере на покупку "Воли", если таковой состоится.

Социальные инициативы. Компания активно участвует в социальных проектах (это бесплатное оказание своих услуг более 25 киевским школам, финансирование проекта дистанционного образования Ассоциации инвалидов-компьютерщиков и др.).Підприємство ВАТ «Укртелеком»

1.2 Технологічний процес підприємства, характеристика цехів і ділянок за умовами навколишнього середовища і вимогами надійності до систем електропостачання приймачів підприємства

Технологічний процес підприємства - надання послуг зв'язку. Для якісної роботи підприємства необхідне надійне електропостачання. Так як «Телесвіт» є стратегічним об'єктом, перебої в електропостачанні недопустимі. Підприємство має два типи споживачів: офіси та телефонні станції. Так як офіси 2 категорії електропостачання але розміщенні в одній будівлі разом з телефонною станцією1 категорії, електропостачання офісів ведеться по 1 категорії.

1.3 Характеристика електричного господарства підприємства і структура керування ним

Так як сказано вище електроспоживач 1 категорії живлення ведеться по двох незалежних вводах для надійності роботи використовується АВР.

Рис 1 - АВР 100-10…250 до 1000В

При аварії двох вводів передбачені два дизельних генератори запуск першого 6 хв., запуск другого 4хв.

Рис 2 - схема дизельного генератора

Рис 3 - фотографія дизельного генератору

Так як запуск генераторів має тривалий час і можливі перебій у електропостачанні. При повторному включенні обладнання можливий сброс настройок обладнання. Для надійності використовуються акумуляторні батареї одкритого і закритого типу. (Закритого типу більш новіші, реконструкція не завершена.)

Рис 4 - акумуляторні батареї закритого типу.

1.4 Конструктивні особливості і типи електротехнічних пристроїв, що застосовуються на підприємстві

Пристрої автоматичного включення резерву.

Питання надійного електропостачання споживачів є одним із головних. Особливо актуальним воно є для електроприймачів I та II категорій, електропостачання яких, має відбуватися від двох і більше незалежних джерел живлення, що мають взаємне резервування. Зважаючи на викладене вище можна дійти висновку, що можливі три варіанти надійного безперебійного електропостачання:

1) електропостачання відбувається від двох (або трьох) джерел живлення, які постійно знаходяться на паралельній роботі. Кожне з джерел живлення має достатній запас потужності, щоб у разі виходу з ладу одного з джерел або лінії живлення безперебійне електропостачання забезпечувало працездатне джерело;

2) джерела живлення не працюють паралельно, але мають між собою достатній запас потужності і резервні зв'язки, які дозволяють у разі порушення в роботі одного з джерел живлення його навантаження переключити на інші;

3) є два (або три) джерела живлення, але працює лише одне, інші - знаходяться в резерві. У разі відключення основного джерела його навантаження переключається на резервне джерело живлення.

Досить часто використання першого варіанта є неможливим або економічно недоцільним. Тоді для споживачів I та II категорій з метою забезпечення безперебійного електропостачання використовують один із двох останніх варіантів. У цих випадках переключення доцільно виконувати з допомогою пристроїв автоматичного включення резерву (АВР).

Пристрої АВР випускаються промисловістю у вигляді стандартних виробів, а тому потреби в розробленні спеціальних схем АВР, як правило, не виникає. Вибір тієї чи іншої схеми АВР залежить від вимог і ступеня безперебійного електропостачання того чи іншого електроприймача, допустимої тривалості перерви в електропостачанні; типу вимикача та привода, керування роботою яких забезпечує АВР; очікуваного економічного ефекту від підвищення надійності електропостачання та ін.

Пристрої АВР реалізуються на електромагнітних або на електронних реле, а також на механічних пристроях ручних пружинних приводів високовольтних вимикачів або низьковольтних автоматичних вимикачів. Усі пристрої АВР спрацьовують у разі зникнення напруги на лінії основного живлення.

1.5 Питання формування електричних навантажень окремих цехів, підприємства в цілому

При проектуванні та експлуатації електропостачальних систем промислових підприємств вибір та умови роботи всіх її складових частин значною мірою залежать від величини й характеру

зміни електричних навантажень. Величину електричних наван-тажень промислового підприємства в цілому або окремого його структурного підрозділу визначають, як правило, потужністю, що споживається всіма електроприймачами в певний момент часу. Для електроприймачів змінного струму розрізняють повне, активне та реактивне навантаження. Деякі види електричних навантажень характеризують силою струму.

Графіки електричних навантажень

Величина електричних навантажень промислового підприємства, як правило, є змінною в часі. Зміну електричних навантажень зображають з допомогою графіків навантаження.

Графіки навантаження подають або у вигляді кривих миттєвих значень потужності (струму), які отримують з допомогою при-ладів-самописців , або ж у вигляді ступеневої кривої, ступені якої відповідають середнім значенням електричного навантаження за певний проміжок часу (годину, зміну, добу, місяць). У загальному випадку середнє значення навантаження за певний інтервал часу Т розраховується. Часто на практиці використовуються групові графіки навантаження для всього підприємства або для окремих його підрозділів. Цінність їх полягає в тому, що такі графіки набувають сталий прогнозований характер і розглядаються як типові для певної групи електроприймачів або певного виду промислових підприємств. Аналіз таких графіків дозволяє розробити певні заходи для зменшення коливань навантаження, виходячи з того, що ідеальним для джерела живлення є графік з постійним навантаженням протягом тривалого часу (наприклад, робочої зміни).

Залежно від тривалості в часі графіки навантаження поділяють на добові і річні.

Характерною особливістю добових графіків навантаження промислових підприємств є їх нерівномірність. На ступінь нерівномірності значною мірою впливають характер виробництва та кількість робочих змін за добу. При роботі підприємства в одну зміну на добовому графіку навантаження в робочий день виділяються ранковий - з 9.00 до 11.00) і вечірній (з 14.00 до 16.00) максимуми. Для промислових підприємств будуються добові графіки навантаження для робочих і вихідних днів на літній (II, III квартали) і зимовий (I, IV квартали) періоди. Для промислових підприємств або окремих їх підрозділів з роздільними силовою і освітлювальною мережею окремо будуються графіки навантаження для кожної з груп електроспоживачів. Це пов'язано з тим, що максимуми їх навантаження не збігаються, а порівняння таких графіків дозволяє розробити заходи для зменшення нерівномірності навантаження як для кожної з груп окремо, так і для двох груп.

Аналіз добових графіків навантаження дозволяє розробити й реалізувати заходи для вирівнювання навантаження протягом зміни або доби, прикладами яких можуть бути:

* зміщення початку і кінця робочої зміни для окремих структурних підрозділів підприємства;

* збільшення кількості робочих змін за добу;

* виявлення в електропостачальній системі підприємства потужних електроспоживачів-регуляторів і розроблення графіка почергової їх роботи;

* введення до складу електропостачальної системи підприємства власної електростанції, яка б в часи максимуму навантаження дозволяла зменшити електроспоживання від енергосистеми.

1.6 Схеми і конструктивне виконання силових електричних мереж напругою до 1 кВ. Марки проводів і кабелів

Споживачі електроенергії до 1000В. Їх живлення забезпечується від розподільних щитів, силових щитів, щитів освітлення.

В електропостачальній системі промислового підприємства розподільні пристрої призначені для приймання та розподілу електричної енергії без трансформації в силових і освітлювальних мережах. Крім цих двох основних функцій, вони також, як правило, виконують функції захисту, контролю та обліку електричної енергії, а також забезпечують можливість виконання оперативних увімкнення/вимкнення в лініях, що відходять.

Функції розподільних пристроїв великого промислового підприємства, структурні підрозділи (цехи) якого розміщені на значній площі, можуть виконувати РП 6-10 кВ, аналогічні тим, що були розглянуті в п. 2.2. Також функцію розподілу електричної енергії на напрузі 6-10 кВ можуть виконувати магістральні шинопроводи алюмінієві.

Прикладами розподільних пристроїв промислових підприємств напругою до 1 кВ можуть бути щити, панелі, шафи, щитки, шинопроводи розподільні алюмінієві та ін.

Схеми на рис. 5 ілюструють взаємозв'язок між зазначеними електроустановками в електропостачальній системі цеху промислового підприємства для випадків живлення від одного (рис. 5 а) і двох трансформаторів (рис. 5 б). Перший розподіл електричної енергії відбувається на розподільних щитах ТП, від яких електрична енергія надходить на головні силові шафи.

Puc. 5 - Схеми розподілу електричної енергії цеху напругою до 1 кВ при живленні: а) від одного трансформатора; б) від двох трансформаторів

У них відбувається розподіл електроенергії між силовими й освітлювальними розподільними пунктами, шафами, збірками, ящиками та ін. В останніх відбувається розподіл електроенергії між окремими електроприймачами.

1.7 Схеми і конструктивне виконання електричних мереж внутрішнього освітлення виробничих і допоміжних приміщень і зовнішнього освітлення території підприємства. Марки проводів і кабелів.

Розподільні щити комплектуються з окремих панелей - ввідних, розподільних (лінійних) та секційних. Наведена спрощена електрична схема розподільного щита, що має дві ввідні панелі ), які забезпечують живлення по двох лініях від різних трансформаторів. У кожній із цих панелей за допомогою вольтметра та амперметрів, які підключені до трансформаторів струму, забезпечується контроль напруги і сили струму відповідно в кожній із ліній живлення. 3 допомогою лічильників відбувається облік спожитої електричної енергії.

Рис 6 - схема розподільчого щита

Наявність секційного роз'єднувача в секційній панелі 5 забезпечує можливість паралельного або роздільного живлення двох секцій збірних шин по двох лініях або ж живлення двох секцій по одній із ліній.

Розподільні панелі (1...3, 7...9) забезпечують розподіл електроенергії, контроль навантаження за силою струму й захист від струмів короткого замикання та/або перевантажень з допомогою автоматичних вимикачів (панелі 1, 2, 8, 9) або запобіжників плавких (панелі 3, 7), а також оперативних увімкнень/вимикань у лініях, що відходять.

1.8 Джерела світла і типи світильників, що застосовуються на підприємстві, конструктивне виконання світильників і пускорегулююча апаратура

Освітлювальні прилади з люмінесцентними лампами

Для штучного освітлення приміщень і територій, як на виробництві, так і в побуті, широко використовують освітлювальні прилади з люмінесцентними лампами. Незважаючи на те, що одинична потужність цих електроприймачів невелика (від одиниць до сотень ват), на електричне освітлення використовується близько 10% електроенергії, що виробляється. Це пояснюється великою кількістю використовуваних освітлювальних приладів. В освітлювальних приладах використовують такі люмінесцентні лампи:

* люмінесцентні лампи низького тиску. Ці лампи забезпечують м'яке і рівномірне освітлення й уже протягом кількох десятиліть широко використовуються для забезпечення електроосвітлення як на виробництві, так і в побуті. Головні переваги таких ламп перед лампами розжарювання: в 5-8 разів довший термін служби (до 20000 годин) і у 4-5 разів вище світлова віддача (40-60 лм/Вт);

* дугові ртутні люмінесцентні лампи (ДРЛ) високого тиску. Ці лампи широко використовуються для освітлення, як правило, виробничих приміщень з висотою стелі понад 4 м та територій. До переваг цих ламп можна віднести широкий діапазон потужностей (від 100 до 2000 Вт), високу яскравість, довгий термін служби (до 20000 годин), високу світлову віддачу (50-70 лм/Вт).

Рис. 7. Компактні (економічні) люмінесцентні лампи

* компактні (економічні) люмінесцентні лампи. Широке використання цих ламп в Україні розпочалося лише кілька років тому, і поступово вони витісняють лампи розжарювання. На цей час виготовляється широка гама різних за формою та потужністю (від одиниць до сотень ват) видів компактних електричних ламп (рис. 7.). Компактність й ефективність таких ламп досягається завдяки оптимізації геометричних розмірів колб, використанню люмінофорів на основі рідкоземельних елементів та удосконаленню пускорегулювальних пристроїв. Світлова віддача таких ламп дорівнює 50-75 лм/Вт, а термін служби в 10 раз перевищує термін служби ламп розжарювання.

Однак поряд із зазначеними перевагами люмінесцентних ламп, порівняно з лампами розжарювання, є й низка недоліків, а серед них - низький коефіцієнт потужності (cos ф„ои = 0,55-0,6). Великі значення реактивної потужності більшості освітлювальних приладів з люмінесцентними лампами пояснюється тим, що в електричних схемах керування використовується дросельне (рис. 8.).

Рис. 8. Електрична схема освітлювального приладу з люмінесцентною лампою низького тиску

Вимикачі диференційні ВЛ1-63

Вимикачі диференційні серії ВДІ-63 (рис. 9) являють собою електромеханічні пристрої, що призначені для виконання таких функцій:

* зі вставками на 10, 30 та 100 мА: для захисту від ураження людини електричним струмом при випадковому ненавмисному дотиканні до струмопровідних частин електроустановки при пошкодженні ізоляції;

* зі вставками 300 і 500 мА: для запобігання від загорань та пожеж унаслідок протікання струмів утікань на землю. Ці захисні електричні апарати виготовляються дво- (типу ВДІ-63 2Р, рис. 10) і чотириполюсними (типу ВДІ-63 4Р, рис. 10а), які призначені, відповідно, для роботи в одно і трифазних колах змінного синусоїдного струму.

Перевагами вимикачів диференційних серії ВДІ-63 є:

* відсутність власного споживання електроенергії;

* можливість збереження функцій захисту від ураження електричним струмом та загорань при будь-яких коливаннях напруги в мережі і навіть при обриванні нульового робочого провідника;

Рис 10 - Вимикачі диференційні типів: а) ВДІ-63 4Р; б) ВДІ-63 2Р

* простота конструкції й надійність у роботі;

* модульний принцип виконання та можливість простого та надійного закріплення на монтажну DIN-рейку.

До недоліків вимикачів диференційних серії ВДІ-63 можна віднести те, що ці електричні апарати не можуть виконувати функцій захисту від перенавантажень і струмів короткого замикання, а тому послідовно з ними вмикаються інші електричні апарати, що виконують цю функцію, наприклад, автоматичні вимикачі.

1.9 Типи і конструктивне виконання силових розподільних шаф, панелей, щитів, комутаційних шухляд, щитків освітлення

Прикладом пункту розподільного можуть бути пункти розподільні серії ПРІІ та ПРІІД, що були розглянуті в п. 3.3.5. В електропостачальній системі цеху вони виконують функції приймання та розподілу електричної енергії між іншими розподільними пристроями (шафи, щитки, ящики) й окремими силовими електроприймачами, захисту при перевантаженнях та коротких замиканнях і нечастих (як правило, не більше 6 за годину) оперативних увімкнень/вимикань електричних кіл і пусків асинхронних двигунів, забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом.

Прикладом шафи силової розподільної, в якій захист у лініях, що відходять, здійснюється з допомогою запобіжників плавких, можуть бути шафи силової розподільної серії СПМ-99, що були розглянуті в п. 3.3.6.

Шафи силові серії ІПР-1 (рис. 11), що набули широкого використання в електропостачальних мережах промислових підприємств, призначені для приймання й розподілу електричної енергії змінного трифазного синусоїдного струму напругою 380/220 В, 50 Гц між ящиками силовими, освітлювальними щитками, окремими силовими електроприймачами та ін. У цих шафах захист від струмів короткого замикання і/або перевантажень здійснюється за допомогою автоматичних вмикачів.

Принципова електрична схема шафи силової серії ШР-1 наведена на рис. 12. Сучасні зразки таких шаф комплектуються

Рис. 11 - Шафа розподільна серії ШР-1: 1 - автомат ввідний; 2 - автомати на лініях, що відходять

ввідними вимикачами серій АЕ2066, ВА-88, ВА2004, ВА5135 струмообмежуючими або струмонеобмежуючими з електромагнітним і тепловим розчеплювачами. На лініях, що відходять, встановлюються автоматичні вимикачі серії АЕ20 з тепловим і електромагнітним розчеплювачами на номінальні струми: від 10 до 63 А - АЕ2056МП, від 80 до 125 А - АЕ2066М, від 16 до 250 А - ВА5135 (ВА5735, ВА0436), від 63 до 250 А - ВА-88, ВА 2004, ВА 5135.

Рис. 12 - Принципова електрична схема шафи розподільної серії ШР-1

Шафи силові серії ШР-1 виготовляються у вигляді металевих шаф одностороннього обслуговування в напільному або навісному виконанні.

Щитки освітлювальні призначені для приймання та розподілу електричної енергії трифазного змінного струму 380/220 В між електроприймачами освітлювальної мережі, оперативних увімкнення/вимкнення, а також для захисту від перевантажень і струмів короткого замикання.

Прикладами таких електроустановок можуть бути щитки освітлювальні серії ЩО-1, що призначені для роботи в мережах робочого освітлення, та серії ЩОА-1, призначені для роботи в електромережах аварійного освітлення (рис. 13).

Рис. 13 - Щитки освітлювальні серій: а) ЩО-1; б) ЩОА-1

Щитки освітлювальні серій ЩО-1 та ЩОА-1 виготовляються у вигляді металевих шаф одностороннього обслуговування в утопленому або навісному виконаннях.

1.10 Електричні схеми і компонування цехових ТП

Спрощена схема забезпечує найменшу надійність. Вона використовується при радірадіальному живленні, коли підстанція розташована в безпосередній близькості до джерела живлення на невеликій відстані від неї. Ця схема може бути використана для електропостачання приймачів III категорії, але при використанні пристроїв АВР з боку низької напруги може бути прийнятною і для вищих категорій.

Схема з роз'єднувачем і стріляючим запобіжником (рис. 14б). Така схема використовується для відкритих електростанцій при потужності трансформатора до 6300 кВА. Порівняно з попередньою ця схема забезпечує вищу надійність захисту завдяки швидкодії запобіжника, вона проста в експлуатації й економічна, але має і низку суттєвих недоліків, головними із яких є: труднощі в забезпеченні селективності спрацювання запобіжників з електричними апаратами захисту з боку низької напруги; розкид часу спрацювання запобіжників, що знаходяться в різних фазах; можливість виникнення неповнофазного режиму роботи при спрацюванні одного з трьох запобіжників; значні втрати часу, необхідного на заміну запобіжників при їх спрацюванні.

Схема з короткозамикачами (рис. 14в) використовується в електропостачальних системах підприємств, коли живлення відбувається від РУ станції або підстанції за схемою блоку «радіальна лінія - трансформатор». При виникненні аварійного режиму роботи трансформатора під дією релейного захисту вмикається короткозамикач, який створює штучне коротке замикання в лінії, що, у свою чергу, зумовлює відключення вимикача на головній ділянці лінії.

Схема з короткозамикачами та відокремлювачами (рис. 14г). Ця схема призначена також для роботи в системі блоку «радіальна лінія - трансформатор», але є складнішою за попередню, оскільки, крім короткозамикачів, потребує наявності і відокремлювачів. Але вона забезпечує вищу надійність і безпеку.

Місткові схеми використовуються на двотрансформаторних підстанціях і їх характерною ознакою є наявність перемичок. У містковій схемі, що наведена на рис. 14д, перемичка приєднується між вимикачами і лініями. Найбільш раціонально таку схему використовувати при нерівномірному графіку навантаження і при невеликій довжині ліній. У містковій схемі, що зображена на рис. 14е, перемичка приєднується між вимикачами і трансформаторами. Найбільш раціонально таку схему використовувати при рівномірному графіку навантаження і при великій довжині ліній.

На рис. 15 наведені найбільш характерні спрощені схеми ТП промислових підприємств з боку вторинної напруги.

Puc. 14 - Схеми трансформаторних підстанцій з боку первинної напруги: а) з роз'єднувачем; б) з роз'єднувачем і запобіжником; в) з короткозамикачами; г) з короткозамикачами і відокремлювачами;

Схема з однією несекціонованою системою шин (рис 14а) найпростішою і може бути використана для електропостачання електроприймачів III категорії. Недолік такої схеми полягає тому, що при пошкодженнях на шинах, проведенні ремонтних робіт або ревізії шин та електричних апаратів порушується електропостачання всіх електроспоживачів.

Схема з одинарною секціонованою системою збірних шин (рис. 15) є більш поширенішою в електропостачальних системах промислових підприємств. Ця схема забезпечує живлення кожної секції збірних шин від окремого трансформатора. У нормальному режимі роботи секції працюють окремо і секційний вимикач Q знаходиться в вимкненому стані. У разі виникнення аварійного режиму на одній із ліній живлення і її вимкнення живлення збезструмленої секції шин поновлюється завдяки вмиканню секційного вимикача Q. Така схема може бути використана для електропостачання електроприймачів будь-якої категорії. Схема з двома системами збірних шин (рис. 16) є значно складнішою від попередніх, оскільки вимагає використання значно більшої кількості електричних апаратів, збільшення сумарної довжини збірних шин, використання складної системи спеціальних блокувань та ін. Але не зважаючи на викладене вище та відносну складність експлуатації, вона знайшла практичне використання на великих підстанціях промислових підприємств з електроприймачами II та I категорій.

Повна схема типової ТП з двообмотковими трансформаторами без реакторів зображена на рис. 17. У цій схемі з боку первинної напруги підключені короткозамикачі та відокремлювачі, а в РУ з боку вторинної напруги задіяні дві секції збірних шин.

Повна схема типової ТП з двообмотковими трансформаторами і з реакторами наведена на рис. 17. Її доцільно використовувати на підприємствах з електроприймачами, що мають різкозмінний ударний характер навантаження.

Рис. 15 - Схема ТП з двообмотковими трансформаторами без реакторів

Рис. 16 - СхемаТП з двообмотковими трансформаторами і з груповими здвоєними реакторами

Рис. 17 - Схема ТП з триобмотковими трансформаторами

Для цього в схемі додатково використані здвоєні групові реактори, що забезпечує вищу якість електроенергії на збірних шинах при ударних навантаженнях, а також сприяють підвищенню залишкової напруги на збірних шинах при коротких замиканнях на лініях за реакторами.

1.11 Електричні схеми і конструктивне виконання мереж 6 - 10 кВ внутрішньозаводського електропостачання

Кабельними ЛЕП називаються ЛЕП, у яких передача і розподіл електричної енергії відбувається силовими електричними кабелями, що можуть розміщуватись у траншеях, виритих у землі; спеціальних каналах або тунелях; бути закріпленими на стінах будівель або на спеціальних опорах.

Кабель (рис. 4.7) являє собою один або більше ізольовані провідники (жили), які, як правило, розміщені в одній металевій або неметалевій оболонці, поверх якої залежно від вимог, пов'язаних з умовами прокладання й експлуатації, може бути зміцнююче і захисне покриття.

Рис. 18 - Складові части силового кабелю:

1 - струмопровідні жили; 2 - заповнювачі; 3 - поясна ізоляція; 4 - захисне покриття; 5 - зміцнююче покриття; 6 - заповнювач; 7 - свинцева оболонка; 8 - фазна ізоляція

Puc. 19. Класифікація силових кабелів

В електропостачальних системах промислових підприємств використовується велика кількість різноманітних кабелів, класифікація яких наведена на рис. 19.

Усі силові кабелі залежно від номінальної напруги поділяють на дві групи.

Першу групу складають кабелі низької напруги. Вони призначені для роботи в електричних мережах з напругою до 35 кВ включно і можуть мати гумову, паперову або пластмасову ізоляцію. Випуск силових кабелів з гумовою ізоляцією на цей час є обмеженим, а найбільш поширеними є кабелі з пластмасовою ізоляцією, оскільки вони прості у виготовленні, зручні при монтажу й експлуатації.

Кабелі першої групи залежно від призначення виготовляються одно-, дво-, три- і чотирижильними (рис. 20). Дво- і чотирижильні кабелі найчастіше використовуються в мережах до 1 кВ, а одно- та трижильні - у мережах 1-35 кВ.

Струмопровідні жили кабеля можуть мати круглий, сегментний, секторний або трикутний переріз. Для одно-, дво- та три- жильних кабелів площа перерізу всіх трьох фаз однакова. Чотирижильні кабелі можуть мати жили як однакового, так і різного перерізу. У чотирижильних кабелях, що призначені для роботи в трифазних чотирипровідних системах, як правило, четверта (нульова) жила має менший переріз, ніж три фазних жили.

Рис. 20. Перерізи силових кабелів низької напруги:

1 - струмопровідна жила; 2 - фазна ізоляція; 3 - поясна ізоляція; 4 - свинцева або алюмінієва оболонка; 5 - захисне покриття

Маркування силових кабелів складається з літер, що позначають матеріал струмопровідних жил, ізоляції, оболонки і тип захисного покриття. Якщо кабель має мідні жили, то в маркуванні кабеля матеріал жили не зазначається, а для кабелів з алюмінієвими жилами - використовують літеру А, що стоїть спочатку маркування.

Наступна літера в маркуванні позначає матеріал ізоляції. Причому, якщо кабель має паперову просочену ізоляцію, то літерне позначення в маркуванні відсутнє. Поліетиленова ізоляція позначається літерами «Пв», полівінілхлоридна - «В», а резинова - « Р ».

Потім у маркуванні йде літера, що позначає тип захисної оболонки: «а» - алюмінієва, «С» - свинцева, «П» -поліетиленова, «В» - полівінілхлоридна, «Р» - гумова (рос. - «резиновая»).

Наприклад, маркування силового кабеля АПвВ 3x95/16-10 означає: кабель трижильний з алюмінієвими струмопровдними жилами перерізом 95 мм2(3х95), має поліетиленову ізоляцію і оболонку із полівінілхлоридного пластикату. Цифри 16-10 означають переріз екрану (16 мм2) і номінальну напругу (10 кВ).

Кабелі другої групи призначені для роботи в електромережах 110 кВ і вище. В електропостачальних системах промислових підприємств їх використання обмежене, а тому в цьому розділі вони не розглядаються. Докладна інформація про кабелі цієї групи наведена в [67].

1.12 Схема електричної мережі зовнішнього електропостачання підприємства

Зовнішнє електропостачання промислових підприємств може здійснюватися від енергосистеми, від власної електростанції, або комбіновано - від енергосистеми та власної електростанції.

Схемні рішення електропостачальної системи промислового підприємства можуть бути різноманітними. На рис. 21 подані найбільш характерні спрощені схеми електропостачання.

Для підприємств малої і середньої потужності, що розташо-вані безпосередньо біля джерела живлення або ж на відстані до 10 км, економічним є використання електричної схеми без трансформації (рис. 21а). При такій схемі електрична енергія від джерела живлення на напрузі 6, 10 або 20 кВ постачається підприємству.

Для підприємств значно віддалених від джерела живлення, а також великої потужності доцільним є використання схеми з трансформацією електроенергії в місці переходу від зовнішнього до внутрішнього електропостачання (рис. 21б). При такій схемі електроенергія від енергосистеми до трансформаторної підстанції підприємства передається на напрузі 35-330 кВ, а потім на території підприємства розподіляється на напрузі 6-20 кВ між РП та цеховими ТП.

Для підприємств із надвеликими потужностями раціональним є використання електричної схеми глибокого вводу (рис. 21в). При такій схемі електропостачання електроенергія від джерела живлення постачається безпосередньо на територію підприємства на напрузі 35-330 кВ без трансформації. У схемах з напругою 35 кВ в безпосередній близькості від будівель цехів розміщуються понижуючі трансформатори, в яких відбувається трансформація на одну або дві напруги і безпосереднє живлення електроприймачів. При більш високих напругах використовують проміжні трансформатори з напругою на виході 6-20 кВ.

Рис. 21 - Схеми зовнішнього електропостачання промислового підприємства: а) безтрансформаторна; б) трансформаторна; в) з глибоким вводом

Останніми роками в електропостачанні промислових підприємств є все ширше використання компактних власних електростанцій. Наявність таких електростанцій дозволяє частково зменшити залежність підприємства від енергопостачальних організацій, але, як правило, передбачає паралельну роботу власної електростанції з енергосистемою. При цьому схема електропостачання підприємства передбачає обов'язково наявність електричних зв'язків генераторного розподільного пристрою з розподільним пристроєм пункту приймання електроенергії від енергосистеми відповідної напруги 6,10 або 20 кВ.

1.13 Типи і конструктивні особливості високовольтних апаратів розподільних пристроїв

Конструкція розподільних пунктів

В електропостачальних системах міських і сільських районів напругою 6-10 кВ знайшли використання РП, що призначені для виконання таких функцій:

* приймання електричної енергії від джерел живлення по 2-4 лініях живлення;

* розподіл електричної енергії на одній напрузі по великій кількості ліній живлення;

* забезпечення надійного постачання електроенергією споживачів завдяки можливості підключення їх у разі необхідності до кількох ліній;

* захист ліній живлення від аварійних режимів роботи;

* підключення ліній живлення для виконання планових профілактичних і ремонтних робіт, а також при аварійних режимах роботи.

Як правило, РП виконуються у вигляді окремо розміщених будівель. Останнім часом використовуються збірні конструкції РП, складові частини яких невеликі за розмірами, легко транспортуються, мають велику надійність у роботі, безпечні в обслуговуванні, допускають (у разі необхідності) розширення.

Часто РП є вузлом мережі живлення, в якому конструктивно виконане розміщення та з'єднання всіх елементів електричної схеми підведення від джерел живлення та розподілу між окремими споживачами електричної енергії без перетворення на одній напрузі.

Компоновка РГІ електричними апаратами, з'єднаними з системою збірних шин, виконується в суворій відповідності до розробленої схеми розподілу електроенергії, чинним нормам і правилам. Обладнання для кожної з лінії, що підходять і відходять від РП, розміщується в окремій панелі. Каркас панелі, як правило, виготовляють із гнутих металевих профілів, які значно полегшують конструкцію та забезпечують просте й надійне закріплення на ній електрообладнання. У сучасних конструкціях панелей використовуються розділяючі перегородки із гіпсу або цементно-тирсової суміші.

Оскільки РП є електроустановкою закритого типу, то в них використовуються малогабаритні силові електричні апарати, а підключення вимірювальних трансформаторів струму та напруги, лічильників та реле контролю таке, що забезпечує їх заміну без перерви в роботі.

На рис. 22 зображена електрична схема РП з масляними вимикачами. Лінії, що підходять і відходять від РП, зв'язані між собою системою збірних шин, які розділені на дві секції (1 с.ш., 2 с.ш.). До першої секції шин підключені 1-10 панелі, а до другої 11-18. Секційні масляний вимикач та два роз'єднувачі можуть забезпечити як роздільне, так і паралельне живлення кожної секції від головних джерел живлення (панелі 9 і 18). На кожній із ліній встановлені такі електричні апарати: масляні вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму. У панелях 7 та 12 розміщені вимірювальні трансформатори напруги.

На рис. 23 зображена електрична схема РП з вакуумними вимикачами. Даний РП має також дві секції шин (1 с.ш., 2 с.ш.), які по лініях la i 20 живляться від ТЕЦ. Секції шин з'єднані між собою з допомогою секційного вакуумного вимикача (панель 10). Використання вакуумних вимикачів висотної конструкції дозволяє спростити електричну схему РП без зниження надійності її роботи, а тому на кожній з ліній встановлено значно менше електричних апаратів: вакуумний вимикач, вимірювальні трансформатори струму і заземлювач. У панелях 8 та 13 розміщені вимірювальні трансформатори напруги.


Подобные документы

 • Вибір системи керування електроприводом. Технічна характеристика конвеєру СК-2. Розрахунок електропостачання дробильної фабрики ДФ-3. Загальні відомості про електропостачання фабрики. Аналіз розімкненої системи електропривода технологічного механізму.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 25.05.2012

 • Характеристика підприємства і споживачів електричної енергії "Центрального гірничо-збагачувального комбінату". Розрахунок потужності трансформаторів. Вибір схеми електропостачання та місця розташування підстанції. Релейний захист електродвигунів.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.06.2014

 • Опис технологічного процесу проектування системи електропостачання машинобудівного заводу. Визначення розрахункових електричних навантажень. Вибір системи живлення електропостачання та схем розподільних пристроїв вищої напруги з урахуванням надійності.

  дипломная работа [446,9 K], добавлен 21.02.2011

 • Характеристика "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" (м. Кривий Ріг). Розрахунок електричного навантаження на шинах 0,4 кВ і 6 кВ. Вибір кількості та місця розташування підстанцій. Автоматизація та телемеханізація систем електропостачання.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.05.2014

 • Техніко-економічний вибір схем зовнішнього електропостачання підприємства. Розрахунок електричних навантажень, релейного захисту силового трансформатору, заземлюючого пристрою, сили токов короткого замикання. Вибір електроустаткування підстанції.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.05.2012

 • Визначення розрахункового навантаження заводу середнього машинобудування механічного цеху. Техніко-економічне обґрунтування вибору схеми зовнішнього електропостачання підприємства, схема цехової мережі. Розрахунок компенсації реактивної потужності.

  курсовая работа [199,6 K], добавлен 20.01.2011

 • Огляд сучасного стану енергетики України. Розробка системи електропостачання підприємства. Розрахунок графіків електричних навантажень цехів. Вибір компенсуючих пристроїв, трансформаторів. Розрахунок струмів короткого замикання. Вибір живлячих мереж.

  курсовая работа [470,0 K], добавлен 14.11.2014

 • Розрахунок системи електропостачання: визначення розрахункового навантаження комунально-побутових, промислових споживачів Потужність трансформаторів. Визначення річних втрат електричної енергії, компенсація реактивної потужності підстанції 35/10 кВ.

  курсовая работа [971,3 K], добавлен 22.12.2013

 • Порядок розрахунку необхідного електропостачання механічного цеху заводу, визначення основних споживачів електроенергії. Вибір роду струму та величини напруги. Розрахунок вимірювальних приладів та місце їх приєднання. Охорона праці при виконанні робіт.

  курсовая работа [124,5 K], добавлен 31.05.2009

 • Призначення та склад системи електропостачання стаціонарного аеродрому. Схеми електричних мереж і аеродромні понижуючі трансформаторні підстанції. Визначення розрахункового силового навантаження об’єктів електропостачання аеропорту, їх безпечність.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 22.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.