"Букварь" Д.І. Тихомирова - О.М. Тихомирової чеським школам

Аналітична побудова базисного навчання найпростішої лінійної арифметики, російської мови й основ релігії, яка стала підґрунтям для систематичного навчання у чеських школах. Таблиці й ігровий матеріал для навчання, практичні задачі, порівняльні зразки.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 13.09.2013
Размер файла 280,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Значення мови у формуванні світогляду людини. Викладання української мови в середній школі. Методи, прийоми та засоби навчання, які застосовуються в різних співвідношеннях при викладанні української мови. Використання традиційних і нових методів навчання.

  курсовая работа [133,6 K], добавлен 12.03.2009

 • Форми навчання як категорії дидактичного процесу. Методика застосування проблемного навчання на уроках рідної мови. Шляхи впровадження проблемного навчання на уроках української мови. Особливості організації проблемного навчання в початкових класах.

  дипломная работа [128,5 K], добавлен 21.04.2014

 • Підходи до вивчення іноземної мови в загальноосвітньому навчальному закладі. Місце уроків іноземної мови у загальному процесі навчання. Основні вправи та практичні поради щодо їх виконання при поєднанні навчання усному та писемному іноземному мовленню.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 30.11.2015

 • Активні методи навчання, їх види та роль у педагогічній діяльності: словесні, наочні та практичні. Застосування практичних методів навчання на уроках природознавства. Правила проведення спеціальних екскурсій, евристичні методи в природничих дослідах.

  курсовая работа [54,9 K], добавлен 15.06.2010

 • Дистанційне навчання, визначення та мета. Задачі дистанційного навчання. Перелік існуючих програмних платформ дистанційного навчання. Сутність безперервної освіти. Шляхи її реалізації. Технології мережі Інтернет. Безперервність і різноманітність освіти.

  реферат [30,6 K], добавлен 25.04.2015

 • Поняття форм організації навчання. Переваги та недоліки індивідуального навчання. Зародження концепції колективного навчання в школах Білорусії та України. Дослідно-експериментальна робота з використання форм організації навчання в загальноосвітній школі.

  курсовая работа [118,8 K], добавлен 11.08.2014

 • Шляхи оптимізації процесу навчання, керування пізнавальною діяльністю учнів в ході одержання ними знань, в процесі їх засвоєння. Сутність методу програмованого навчання та задачі, які він вирішує. Дидактична, довідкова інформація, необхідна для навчання.

  реферат [116,3 K], добавлен 17.10.2010

 • Огляд проблем та основні компоненти креативного навчання майбутнього закрійника. Сучасні підходи до навчання творчості. Побудова дерева рішень як змісту креативного навчання. Ціль, зміст, методи, засоби, форми креативного навчання закрійника 5 розряду.

  курсовая работа [471,8 K], добавлен 19.04.2014

 • Сутність розвивального навчання. Розвивальні технології навчання. Педагогічні ідеї М. Корфа щодо вдосконалення розвивального навчання в школі. Методологічний аналіз систем розвивального навчання. Технологія розвивального навчання Ельконіна – Давидова.

  курсовая работа [302,5 K], добавлен 02.08.2012

 • Доцільність та актуальність креативних методів навчання, аргументи їх застосування на сучасному етапі. Головна ідея, фактори та аксіоми креативного навчання. Характерні особливості інверсії. Основна мета кейсового методу. Емпатія у рішенні творчої задачі.

  реферат [29,8 K], добавлен 13.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.