Работа з адоранымі дзецьмі: фарміраванне ўменняў і навыкаў з улікам асаблівасцей інтэлекту вучняў

Паняцце адоранасць, групы дзяцей з розным узроўнем развіцця інтэлекту. Прыярытэтныя задачы педагогаў пры працы з адоранымі дзецьмі. Этапы выяўлення адоранага дзіцяці. Развіццё ўнутранага патэнцыялу вучня. Працэс падрыхтоўкі вучняў да навуковым алімпіяд.

Рубрика Педагогика
Предмет Педагогіка
Вид доклад
Язык белорусский
Прислал(а) Іван Босы
Дата добавления 25.03.2012
Размер файла 17,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Месца і роля фразеалогіі ў школьным курсе беларускай мовы. Шляхі і сродкі ўзбагачэння лексічнага і фразеалагічнага запасу вучняў на ўроках па вывучэнні лексікі. Прыём семантызацыі слова. Работа са слоўнікамі (тлумачальным, перакладным, фразеалагічным).

  дипломная работа [103,9 K], добавлен 30.07.2013

 • Заканамернасці фарміравання лексічных навыкаў у іншамоўных навучэнцаў, узбагачэнне фразеалагічнага запасу мовы вучняў, маўленчы этыкет. Навучанне маўленчым відам дзейнасці ў працэсе вывучэння лексікі, асаблівасці дыялагічнага і маналагічнага маўлення.

  дипломная работа [84,0 K], добавлен 29.01.2012

 • Асноўныя псіхолага-педагагічныя асаблівасці развіцця дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту. Класіфікацыя дыдактычных гульняў. Прадстаўленасць у праграме "Пралеска" відаў дыдактычных гульняў, нактраваных на развіццё маўлення старэйшых дашкольнікаў.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.04.2013

 • Авалоданне фразеалагічным багаццем беларускай мовы ў пачатковай школе. Асноўныя праблемы і задачы вывучэння фразеалогіі ў пачатковай школе. Аналіз падручнікаў для вучняў 4 класа на прадмет наяўнасці ў іх базы для вывучэння фразеалагічнага складу мовы.

  курсовая работа [35,9 K], добавлен 01.03.2010

 • Самакіраванне - структура, працэдура, працэс. Тэарэтычныя асновы самакіравання як элемента выхаваўчага працэсу. Школьнае самакіраванне як мадэль грамадзянскай супольнасці. Развіццё вучнёўскага самакіравання на прыкладзе гімназіі.

  реферат [38,6 K], добавлен 19.06.2002

 • Пазакласная праца па беларускай мове як арганічная частка навучальна-выхаваўчага працэсу ў школе. Гурток, гульня як від пазакласнай працы. Моўныя спаборніцтвы: конкурс скорагаворак, псеўдаслоўнік, гульня ў тэлеграмы, алітэрацыя, лагагрыфы, шарады.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 01.01.2014

 • Основные проблемы семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями и с отклонениями в развитии. Характеристика периодов и фаз родительского кризиса. Этапы, формы и содержание социальной работы с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида.

  курсовая работа [36,4 K], добавлен 15.05.2012

 • Этапы диагностики нарушений прав ребенка в семье. Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока. Коррекционная работа с семьями по защите прав ребенка. Проблемы семьи, с которыми сталкивается социальный педагог. Современная помощь семье.

  реферат [24,9 K], добавлен 13.11.2010

 • Паняцце пра сказ, словазлучэнне, іх пабудову і сувязь у сказе паміж членамі. Тэарэтычныя асновы методыкі вывучэння сінтаксісу простага сказа. Комплексная метадычная сістэма ўзбагачэння словнікавага запасу школьнікаў у працэссе навучання беларускай мове.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 28.01.2016

 • Внеурочная работа как часть процесса воспитания личности, основанного на принципах добровольности, активности и самостоятельности. Внеклассная работа по физике как педагогическая система, сочетающая коллективные, групповые и индивидуальные формы работы.

  курсовая работа [57,2 K], добавлен 22.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.