Кінематичні розрахунки та розробка кінематичної схеми привода головного руху

Виконання кінематичних розрахунків привода головного руху верстата та виконання кінематичної схеми привода. Визначення ряду частот обертання шпинделя, кількості зубців на колесах, а також дійсних частот обертання та похибки відхилення від стандартного.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.11.2012
Размер файла 318,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський національний технічний університет

Кафедра МВС

Самостійна робота студента

“Кінематичні розрахунки та розробка кінематичної схеми привода головного руху ”

Виконав ст. гр. МВ-06

Туров В.О.

Перевірив: ст.викладач

Ткаченко М.В.

Кіровоград 2009

Завдання:

Зробити кінематичні розрахунки привода головного руху верстата (невказані дані за вибором студента) та виконати кінематичну схему привода.

кінематичний розрахунок привод верстат

Вихідні дані:

Кількість необхідних швидкостей: Z=23.

Знаменник ряду: ц=1,41.

Мінімальна частота обертання шпинделя: nmin=6,3 хв-1.

1. Виконуємо необхідні розрахунки.

2.

Для Z=23 будуємо структурну сітку використавши структурну формулу

4(0)x3(1)x2(2).

Визначаємо ряд частот обертання шпинделя за такою формулою:

Розрахунки зводимо до таблиці 1 та уточнюємо зі стандартними значеннями.

Таблиця 1.

№ п.п.

n хв-1

n таб. , хв-1

1

6,3

5,6

2

8,883

8

3

12,525

11,2

4

17,66

16

5

24,901

22,4

6

35,11

31,5

7

49,505

45

8

69,803

64

9

98,42

90

10

138,77

125

11

195,67

180

12

275,89

250

№ п.п.

n хв-1

n таб. , хв-1

13

389,01

355

14

548,51

500

15

773,4

710

16

1090,5

1000

17

1537,61

1400

18

2168,01

2000

19

3056,9

2800

20

4310,2

4000

21

6077,47

5600

22

8569,23

8000

23

12082,45

11200

Будуємо уточнену структурну сітку:

Визначаємо передаточні числа та кількість зубців на колесах:

Вибираємо шківи діаметром :

Задаємося Z1=24, тоді Z2=48;

Оскільки

Z1+ Z2= Z3+ Z4=72, тоді Z3=30 , Z4=42 ;

Оскільки

Z1+ Z2= Z5+ Z6=72, тоді Z5=36 , Z6=36 ;

Оскільки

Z1+ Z2= Z7+ Z8=72, тоді Z7=42 , Z8=30 ;

Задаємося Z9=21, тоді Z10=83;

Оскільки

Z9+ Z10= Z11+ Z12=104, тоді Z11=52 , Z12=52 ;

Оскільки

Z9+ Z10= Z13+ Z14=104, тоді Z13=83 , Z14=21 ;

Задаємося Z15=21, тоді Z16=139;

Оскільки

Z15+ Z16= Z17+ Z18=160, тоді Z17=21 , Z18=139 ;

Визначаємо дійсні частоти обертання та похибку відхилення від стандартного:

Rmax=±(ц-1)?10=±(1.41-1) ?10=±4,1%

= 2.093328%

Аналогічно проводимо розрахунки для інших частот і зводимо їх до таблиці 2.

Таблиця 2.

№ п.п.

Дійсна частота обертання,

nдійс., хв.-1

Похибка відхилень,

r, %

1

2.093328

2

8.167466

2.093328

3

11.434453

2.093328

4

16.008234

0.051461

5

22.596656

0.877931

6

32.280938

2.479168

7

45.193313

0.429584

8

63.270638

-1.139628

9

89.310595

-0.766006

10

127.586564

2.069251

11

178.621189

-0.766006

12

250.069665

0.027866

13

357.831325

0.797556

14

500.963855

0.192771

15

701.349398

-1.218395

16

990.000000

-1.000000

17

1414.285714

1.020408

18

1980.000000

-1.000000

19

2772.000000

-1.000000

20

3912.857143

-2.178571

21

5589.795918

-0.182216

22

7825.714286

-2.178571

23

10956.000000

-2.178571

Оскільки похибка в знаходиться в межах допустимої робемо висновок, що структурна сітка складена вірно, а зубчасті колеса правильно підібрані.

3. Будуємо кінематичну схему привода головного руху.

Висновок: Отже під час виконання самостійної роботи була проведена робота по розрахунку кінематики привода головного руху по вихідним даним викладача, побудована структурна сітка та кінематична схема привода.

Також було виявлено, що кінематична точність для знаменника ряда 1,42 забезпечити досить легко, якщо дотримуватись стандартних рекомендацій підбору зубчатих коліс.

Використана література :

1.Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. Машиностроение, 1988. - 416с.

2.Дунаев П.Ф. и др.. Детали машин (курсовое проектирование). М., 2001. -560с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.