Ідейно-художній аналіз новели Пу Сунліна "Розмальована шкіра"

Комплексний аналіз особливостей збірки П. Сунліна "Розповіді Ляо Чжая про незвичайне" на прикладі визначеної новели. Дослідження культури, вірувань, філософії та історії Китаю, переданих автором через збірку. Історичні умови розвитку творчості новеліста.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.05.2018
Размер файла 64,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ I. Біографія Пу Сунліна та умови створення збірки "Розповіді Ляо Чжая про незвичайне"

1.1 Життєвий шлях Пу Сунліна

1.2 Історичні умови розвитку творчості Пу Сунліна

1.3 Ідейно-художня характеристика збірки "БДХ«ЦѕТм" ("Розповіді Ляо Чжая про незвичайне")

Розділ II. Ідейно-художній аналіз новели "®‹Ж¤" та образи, використані Пу Сунліном

2.1 Ідейно-художній аналіз новели "®‹Ж¤" ("Розмальована шкіра")

2.2 Образи богів та духів, згадані в новелі

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Кожний народ залишає сліди свого розвитку, своїх традицій та своєї історії в музиці, усних сказаннях, та, зрозуміло, в художній літературі. Збірка Пу Сунліна " Розповіді Ляо Чжая про незвичайне" містить навіть більше, ніж може дати звичайна повість, новела, тощо. Повсякденне (політика, релігія, економіка стародавнього Китаю) тут перекликається з релігійним (духи, боги, лисиці, біси та демони). Обираючи тему для роботи, я була зацікавлена в найбільш повному розумінні життя китайського народу. Збірка Пу Сунліна забезпечує це в найповнішій мірі. Зрада традиційним трафаретам написання розповіді про незвичайне дозволила автору створити неповторний твір, який назавжди зостанеться в числі золотого літературного фонду Китаю.

Актуальність дослідження полягає в потребі українського китієзнавства в подальшому вивченні культурних та соціальних та релігійних особливостей стародавнього Китаю, відбитих через літературу, способу донесення цих реалій автором, символіка, яку він використовує в своїх творах та міра відображення сучасного автору суспільства.

Дослідження збірки Пу Сунліна дає нам можливість не тільки поглянути очами автора на життя простого люду, а ще й дослідити менталітет, філософію, культуру та життя китайського народу.

Наукова новизна дослідження спираючись на попередні дослідження творчості Пу Сунліна, переклади його збірки дослідити та розширити уявлення про ідейно-художній аспект творчості Пу Сунліна, його авторський стиль та спосіб відображення реалій в творах.

Мета дослідження - комплексний аналіз особливостей збірки Пу Сунліна "Розповіді Ляо Чжая про незвичайне" на прикладі новели "Розмальована шкіра". Дослідження культури, вірувань, філософії та історії Китаю, переданих автором через збірку.

Об'єкт дослідження - новела "Розмальована шкіра" зі збірки "Розповіді Ляо Чжая про незвичайне".

Предмет дослідження - прийоми та символи у новелі Пу Сунліна "Розмальована шкіра". Реалії життя китайського народу, відображені в новелі.

Методи аналізу:

- структурний;

- описовий.

Практична цінність роботи полягає в можливості використання одержаних результатів дослідження для викладання курсів з історії китайської літератури та китайської літератури.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що викладені в ній ідеї поглиблюють зв'язок літератури з релігійними, культурними, історичними та філософськими особливостями китайського народу.

Розділ I. Біографія Пу Сунліна та умови створення збірки "Розповіді Ляо Чжая про незвичайне"

1.1 Життєвий шлях Пу Сунліна

Видатний китайський новеліст Пу Сунлін (відомий також під псевдонімом Ляо Чжай) народився в 1640 і помер в у 1715 році в провінції Шаньдун. Він жив на рубежі правління двох династій - китайської Мінської династії і маньчжурської Циньской. Біографічні дані про письменника вкрай мізерні, однак його образ і події його життя знайшли відображення в його творах. У силу цього виникає необхідність розглянути біографічну основу творчості письменника, визначити ті життєві фактори, які сприяли формуванню його творчих здібностей. В описі повіту Цзичуань міститься наступна, на жаль не дуже велика, інформація про нього:

"Покійному ім'я було Сунлін, друге ім'я Лусянь, дружнє прізвисько Люцюань. Він отримав на іспиті ступінь суйгуна в 1711 році і славився серед своїх сучасників тонким літературним стилем, який поєднувався з високим моральним напрямом. З часу свого першого отрочного іспиту він був вже відомий такий знаменитості, як Ши Жуньчжан, і взагалі його літературна слава вже гриміла. Але, раптово, він кидає все і занурюється в старовинну літературну творчість, описуючи свої хвилювання та переживання. У цьому стилі і на цій літературній ниві він є абсолютно самостійним і відокремленим, не приєднуючись ні до кого. І в характері своєму й у своїх промовах покійний проявляв благородну простоту, з'єднану з глибиною думки і ґрунтовністю судження. Він високо ставив непохитність принципу, завжди називаючи тільки те, що повинно бути зроблено, і неухильність морального обов'язку. Разом зі своїми друзями Лі Симеэм та Чжан Лію, також великими іменами, він заснував поетичну співдружність, в якому всі вони намагалися виховати один одного в піднесеному служінні витонченому слову та в моральній досконалості. Покійний Ван Шичжень завжди дивувався його таланту, вважаючи його поза межами досяжності для звичайних смертних. У сім'ї покійного зберігається багатюща колекція його творів, але "Оповідання Ляо Чжая про чудеса" особливо захоплюють нас як щось найсмачніше, найприємніше ".

Проте біографи, незважаючи на досить скромне опис життя, все ж таки зуміли розширити уявлення про долю Пу Сунліна.

Пу Сунліну виповнилося лише чотири роки, коли владу в країні захопили маньчжури. Батько письменника належав до дуже древнього роду, який, однак, до розглянутого періоду втратив колишню велич. Життєве благополуччя в Китаї було пов'язано з успішним проходженням екзаменаційних випробувань, які давали право обіймати певні чиновницькі посади, і ставали основою подальшої кар'єри. Прапрадід письменника був студентом-стипендіатом, син його добився лише першого звання, яке не давало прав на стипендію, дід же Пу Сунліна не мав ніякої ступені.

Пу Пань, батько письменника, як і його предки, наполегливо вивчав канонічні книги, сподіваючись витримати іспити і отримати можливість просуватися по чиновницьким сходах, але успіхів на цьому терені він так і не домігся. Сім'я тим часом збільшувалася, потрібно було думати про підтримку хоча б мінімального її благополуччя. Матеріальна скрута змусила главу сімейства зайнятися незвичайною для освіченої людини справою - торгівлею. Це виправило матеріальне становище сім'ї: наживши певний капітал, Пу Пань купив землю і будівлі.

Пу Пань сам займався навчанням синів: утримувати домашнього вчителя було не під силу, хоча цього вимагали традиції і звичаї освіченого стану. Освіта дітей полягала в освоєнні ними древніх канонічних книг і класичної поезії - того, що вважалося необхідним для складання державних іспитів. Сунлін, молодший та найздатніший з братів, займався з великою охотою і швидко опановував знання, виявляючи незвичайну завзятість.

Плекаючи мрію вивести сина на чиновницьку стезю і розуміючи, що для цього необхідні не тільки знання, але й зв'язку, Пу Пань посватав Сунліна за дочку одного з найбільш освічених людей округи. Весілля відбулося у 1675 році, коли нареченому виповнилося сімнадцять років. При розподілі майна Пу Сунліну (тому, що він був безкорисливий, або ж, як молодший у сім'ї, по догматам конфуціанської моралі, був зобов'язаний поступитися старшим, а швидше за все - з тієї та іншої причин) дісталися невеликий клаптик землі та старий, запущений хлів розміром у три курячі кліті, всередині якого бурхливо розрісся дикий чагарник. Брати ж отримали будинок з прибудовами і службами. Важкі умови життя не завадили щастю родини: чоловік і дружина довгі роки прожили в любові та злагоді. З великою теплотою і повагою говорить письменник про свою дружину у вірші "Ти була вірною подругою".

Все життя він готувався складати державні випробування, але не маючи ні коштів, ні протекції, зміг витримати лише одне випробування, і то тільки в 1711 році, в 71 рік отримавши першу сходинку. Без наукового ступеня Пу Сунлін не міг отримати посади чиновника і всіх пов'язаних з нею привілеїв. Тому він все життя терпів нестатки, протягом цілого ряду років працював простим секретарем-переписувачем, заробляв приватними уроками. У вільний час він займався художньою творчістю і славився серед своїх сучасників тонким літературним стилем, який поєднувався з моральним напрямом. У 1670 році Пу Сунлін, вже відомий своєю ерудицією, начитаністю і знаннями, хоча все ще не має наукового звання, отримує від земляка Сунь Хуея, призначеного на посаду начальника повіту Баоін в провінції Цзянсу, пропозицію зайняти місце письмоводителя.

У Баоіне Пу Сунлін був правою рукою начальника: вів його офіційну та особисте листування, писав доповіді у вищі інстанції, віддавав розпорядження підлеглим, становив проекти рішень самого різного характеру, тобто займався всіма або майже всіма справами начальника.

Протягом 1670-1672 років Пу Сунлін плідно працював над віршами з циклу "Подорож на південь" та новелами. Їх сюжети були навіяні подіями, свідком яких він став під час служби в повітовому правлінні. Тут розкрилася перед письменником закулісне життя феодального суспільства, тут він збагатив свій досвід знанням психології судді і підсудного, позивача і відповідача, наклепника, злодія, шантажиста та інших. Перед митцем пройшли і прості, гуманні, працьовиті люди, готові за правду на вигнання і навіть тортури. У роки, коли почав писати Пу Сунлін, обстановка в країні мало сприяла творчості.Була встановлена найжорстокіша цензура, яка робила публікацію творів дуже непростою, була проведена перевірка всіх книг, які виходили у країні, частина з яких була підвергнута переробці, частина - забороні.

Відслуживши в Баоіне, Пу Сунлін повернувся в рідні місця, де прийняв пропозицію багатого сановника у відставці працювати у нього в якості домашнього вчителя, оскільки матеріальне становище родини письменника залишалося важким.

У цей же час Пу Сунлін пише вірші, згодом склали збірку "Вірші Ляо Чжая", створює так звані "подячні доповіді" імператору, написані від імені "всіх міністрів", "всіх чиновників", також продовжує працювати над новелами. На їх створення і редагування пішло близько десяти років (1670-1679). Згодом автор не раз повертався до збірки своїх новел: поповнював його новими розповідями, деталями, вносив зміни до вже написане. Так, "Лисий сон" був написаний в 1682 році, "Дух квітів" і "Верховний святий" - в 1683 році, "Повінь" - у 1695, "Сніг в розпалі літа" - після 1700 року, але переважна більшість новел створено за десятиліття з 1670 по 1680 роки, коли письменник був у розквіті творчих та життєвих сил. При цьому злидні, як і раніше не покидають сім'ю Пу Сунліна. Він продовжує вчителювати в будинку Бі Цзію (того самого сановника у відставці) до 1710 року. У 1713 році помирає його дружина, смерть якої він важко переживає. Важке життя, недуги, старість підірвали здоров'я письменника. Пу Сунлін занедужав і, прохворівши короткий час, в 1715 році помер. Поховали його поряд з будинком, в одній могилі з дружиною.

1.2 Історичні умови розвитку творчості Пу Сунліна

Життя і творчість Пу Сунліна припали на бурхливі десятиліття селянських повстань і боротьби китайського народу з маньчжурськими загарбниками. Боротьба ця закінчилася тим, що в 1644 році маньчжури заволоділи Китаєм і проголосили нову династію Цінь, яка проіснувала до 1911 року включно. Події, що сталися в країні не тільки вплинули на формування характеру і визначили долю письменника, але і лягли в основу сюжету багатьох його творів. У силу цього необхідно коротко охарактеризувати ті історичні умови, в яких відбувалося становлення таланту Пу Сунліна. На початку свого правління династії вдалося об'єднати країну, виробити єдині закони, встановити порядок і утворити сильну централізовану державу, яка проіснувала до початку XIX століття. Вже до кінця XVIII століття спостерігалося зростання корупційних тенденцій, збільшення числа прикордонних конфліктів і початок економічної стагнації. Все це увінчалося тим, що більша частина урядовців продалася іноземцям, а Піднебесна перетворилася на набір іноземних концесій. Протягом всього періоду влади маньчжурів здійснювалася політика недопущення китайців до влади. За приблизними підрахунками, співвідношення маньчжурів до китайців було 1:35, і зрозуміло, що якщо б вони користувалися рівними правами, то перші незабаром могли зникнути. Більшість китайського населення жило на півдні, проте на його частку припадала лише четверта частина посад в імперії. Для отримання посади чиновника, яка звільняла людину від сплати податків, хоча разом з тим вимагала служіння країні, необхідно було скласти іспити. Вони проводилися як в провінціях, так і в столиці, відповідно на менш і більш важливі посади з подальшим меншим або більшим прибутком. Зрозуміло, що екзаменаційна конкуренція на півдні була набагато вище, ніж на півночі. Серед маньчжурів ж її іноді й зовсім не було. Тому жителі півдня, які успішно склали іспити, становили найбільш інтелектуальний прошарок цивільних служб. Однак маньчжури їм не довіряли, тому й не призначали на відповідальні пости. До того ж, нові правителі Китаю подбали про те, щоб, по-перше, більшість місць отримували вони, а по-друге, про те, щоб відбір талантів був замінений на відбір людей, певною мірою обмежених, але - лояльних владі. З іспитів прибрали всі предмети практичної спрямованості, а в якості головного критерію оцінювання залишили восьмичленне твір на тему конфуціанського канону. Як результат, претенденти, які готувалися до іспитів, замість вивчення конфуціанських класиків почали вивчати твори успішних кандидатів. Тому в той час таке широке поширення отримали видання антологій екзаменаційних есе. Ряди чиновників часто поповнювалися за рахунок тих, хто просто купив посаду: маньчжури дозволили продавати чини за певну суму грошей. Людей, які використовували цю можливість, називали покупцями чинів. Багатство або національність (належність до маньчжурів) були найвірнішими засобами досягнення бажаної мети. Така ситуація призвела до того, що люди з талантом, неординарним мисленням, з бажанням полегшити становище селянства і з реальними пропозиціями з цього питання не могли скласти іспити, в той час, як люди з обмеженим світоглядом, підкупивши екзаменатора, або будучи членами сімей шеньші ("ЙрКї"), отримували прибуткову посаду і вирушали насолоджуватися життям. Разом з тим у другій половині XVII - першій половині XVIII століть з'явилося багато освічених і високоінтелектуальних людей. Це були не чиновники, але багато з них мали підготовку краще, ніж придворні філософи. Не були вони і селянами, але добре знали, чим живе і дихає народ. Деякі з них ставали ремісниками, дехто постригався в ченці, інші - створювали і ставили п'єси, а деякі писали книги. Саме завдяки високорозвиненому інтелекту і активної життєвої позиції цих людей жанри "низької" прози раптом заблищали, ограновані благородним розумом, і засвітилися "серйозним" змістом нарівні з увагою до повсякденних проблем людини.

Одним з найбільш талановитих представників китайської культури того часу був Пу Сунлін. Його доля збіглася з долею тисяч інших китайців, які не змогли подолати штучні перепони на іспитах і отримати гідну оцінку своїх здібностей. Але талант письменника назавжди вписав його ім'я в золоті сторінки світової літератури.

1.3 Ідейно-художня характеристика збірки "БДХ«ЦѕТм" ("Розповіді Ляо Чжая про незвичайне")

Будучи людиною глибокого розуму і володіючи літературною спадщиною минулого своєї країни, Пу Сунлін разом з тим гостро відчував сучасну його ситуацію. Патріот, людина широких поглядів, він писав і на веньяні, і на діалекті своєї рідної провінції Шаньдун.

Пу Сунліну належить велика кількість віршів, пісень, кілька п'єс, роман, але справжню славу письменникові принесла його збірка "БДХ«ЦѕТм" ("Розповіді Ляо Чжая про незвичайне"), до складу якого увійшла 431 новела. Ця збірка поширювався через списки, приватні видання і завоювала величезну популярність. Новелами зачитувалися люди освічені, на них спеціалізувалися оповідачі - шошуди (неодмінний атрибут вулиць міста XVII століття), перекладаючи їх на живу, розмовну мову. Їх сюжети знайшли своє втілення на сцені і в живописі.

Ляо Чжай - це вигаданий автор-оповідач (за деякими відомостями - це лише псевдонім Пу Сунліна), який в той же час володіє багатьма, спільними з Пу Сунліном рисами, зокрема, виявляє такий же високий рівень освіченості, володіння мовою, стилем і літературним спадщиною своєї країни. Перше рукописне видання збірки "БДХ«ЦѕТм" ("Розповіді Ляо Чжая про незвичайне") датується 1679 роком. У друкованому вигляді збірка вийшла вперше тільки в 1766 році. Однак звірка цього видання з факсимільним виданням авторської рукописи XVII століття виявила значну редакторську правку, за якою ховалося вилучення 25 новел, зміна назв, післямов, а також вилучення і заміна багатьох рядків, фраз, слів. Коротко кажучи, у початковому вигляді перед читачем постали всього лише 14 творів з чотирьохсот з гаком. Вважається, що причиною цьому стала злободенність новел Пу Сунліна, зумовлена їх антиманьчжурською спрямованістю.

Безумовно, Пу Сунлін створював свої новели не на порожньому місці. Хоча він і не був творцем жанру новели про незвичайне, але він створив особливий її тип. До того часу вже існувала розроблена жанрова система. Виникнення оповідань про зіткнення людини з нечистою силою у китайській літературі відноситься до III-VI століття, коли з'явився цілий ряд збірок коротеньких міфологічних оповідань - випадків, оповідань про чудеса, дивовижних переказів. Вся увага авторів була звернена на незвичайний факт при певної байдужості до типу персонажів. Згодом на базі цих оповідань виросла танська новела. Сталося з'єднання міфологічного переказу з жанрами високої словесності. Подальша шліфовка новели тривала в X - XVI століттях. Всі ці твори мали вельми чіткі жанрові ознаки, які вказують на зв'язок, головним чином, з формою життєпису або записок.

Пу Сунлін спочатку теж було хотів продовжити цю традицію, думаючи назвати свою збірку "Життєписи лисиць і бісів", але потім відмовився від свого наміру і позначив жанрову природу оповідань нейтрально - "чжі і" (опис дивного), а в назви новел не став вводити найменувань жанру, як це робили його безпосередні попередники. Відмовляючись від сформованих століттями жанрових трафаретів, Пу Сунлін звертається знову до джерел жанру - простого запису дивного випадку. Але випадок у Пу Сунліна, на відміну від письменників III-VI ст., не має самостійного значення. Письменник часто перетворює простий запис дивної події в новелу-притчу.

Твори Пу Сунліна відповідають усім жанровими ознакам новели, які визначив Є.М. Мелетинський: стислість, структурна інтенсивність, концентрація різних асоціацій, використання символів, несподіваний або незвичайний фінал. Вихований на кращих зразках національної словесності, Пу Сунлін часто використовував старовинні вислови, які приваблювали його своєю лаконічністю, гостротою і влучністю висловлювання. У новелах Пу Сунліна можна спостерігати використання алюзій і цитат з "Книги пісень" (I тис.. до н.е.), з літопису стародавнього царства Лу (VII-V ст. до н.е.), з притч Чжуанцзи і Менцзи, з "Історичних записок" Сима Цяня. Звернення Пу Сунліна до класичних зразків китайської літератури свідчить не тільки про діапазон його літературних знань та ерудиції, а й про прагнення письменника поглибити і розширити образні описи. Так, наприклад, поетичний образ буйно розлитих вод, покритих пелюстками персика (новела "Бо Цюлянь любила вірші"), запозичений з вірша Хан Юя "Персика води в третій місяць по весні". сунлін творчість збірка новела

Структурна інтенсивність відзначається як одна з характерних особливостей новел письменника. Як вірно вказав М.І. Конрад: "Замість повісті екстенсивної, він дає повість інтенсивну. Стислості чисто стилістично-формальної відповідає сконцентрованість оповідання". Кожне слово, кожен опис- все є важливим в новелах Пу Сунліна, немає жодної зайвої деталі. Ця стислість та місткість, злиті воєдино, утворюють специфіку творів. Проявляється вона двояко: в місткому, лаконічному веньяні і чіткості сюжету, де все підпорядковано саме його розвитку. За законами жанру XVII століття новелу можна було писати виключно літературною мовою. За змістом, ці твори повинні були розповідати про чесноти, борг, розглядати серйозні філософські проблеми. "Висока" мова існувала для "високих" тем. Пу Сунлін ж звернувся до повсякденної дійсності. Він зобразив людські взаємовідносини, сучасний йому соціально-економічний і політичний стан в країні, вмістивши це в фантастичну фабулу. У той же час проблеми, які він піднімає в своїх новелах, стосуються вічних цінностей, як-то: вірність, любов, честь, обов'язок, справедливість. І від того, що Пу Сунлін створив не філософський трактат на веньяні, а зрозумілі всім - освіченим та неграмотним людям- забавні сюжети на веньяні і від цого їх дієвість тільки зросла. У результаті вийшли твори суто літературної форми у живій розповідної манери. М.І. Конрад назвав це "СЕ ОД РЎЛµ" ("явеньсяошо"). Пу Сунлін виявився прекрасним оповідачем, який поєднав у своїй збірці "вульгарне", простонародне (ЛЧ - "су") і піднесене, класично-вишукане (СЕ - "я"). До "су" слід віднести сам матеріал, сюжети, близькі фольклору, а до "я" - витончений стиль, яким, мабуть, ніхто до Пу Сунліна не писав новелістичних творів. Він поєднав розповідний сюжет і класичний стиль, повний натяків і ремінісценцій з давньої літератури.

Витончений стиль ("СЕ ОД" - "явень") передбачає вживання стилю "јтФј Ме" ("цзяньюеті"), тобто короткого, простого на вигляд синтаксису, пронизаного характерним ритмом, і своєрідною лексикою - "№ЕУп" ("гуюй"), тобто вживання так званих "древніх слів" ("№ЕґК" - "гуци"), навіть не стільки древніх, скільки насичених тими асоціаціями, які їм надані "високою літературою". У той же час класичний літературний веньянь в новелах Пу Сунліна часто перемежовується народними мовними зворотами. Розповідний елемент ("РЎЛµ" - "сяошо") представлений у Пу Сунліна не менш чітко. Його новели - це чисте оповідання, дуже просте, вільне від зайвих подробиць, прикрас, відступів, і при цьому оповідання настільки домінуюче, що в його орбіту цілком залучаються і діалогічні частини. Вони не розвинені в самодостатні одиниці, але морфологічно майже розчинені в оповідній стихії. Дійсно, пряма мова персонажів здається написаною на архаїчній, принципово не розмовній мові, який ще більше підкоряє діалог розповіді. Слід зазначити, що така економія способів зовсім не шкодить виразності. Навпаки, не вдаючись у деталі, не розчиняючись в подробицях, не роблячи відступів, Пу Сунлін тим самим посилює значення кожного слова і кожній синтаксичній конструкції. На відміну від більшості своїх попередників-новелістів, Пу Сунлін іноді активно вводить авторське "я" в основну розповідь, будуючи його як власні спогади (так, новела "Краде персик" - це розповідь про дивовижного фокусника, якого автор бачив у дитинстві). Про зміцнення авторського початку у Пу Сунліна побічно свідчить також і локалізація подій більшості творів у межах рідної для письменника місцевості - в Шаньдуні. У новелах Пу Сунліна часто фантастика обрамлена реальними рамками часу і місця дії, де фігурують сучасники та друзі письменника, а іноді згадується й ім'я людини, який розповів йому цю історію.

Що стосується фабули, то Пу Сунлін часто перетворює простий запис незвичайної події в новелу-притчу. Досягає він цього своїми моралями-резюме, розміщуючи їх у кінці оповідання. Ця авторська оцінка описаних подій дає ключ до розуміння сюжету і узагальнює ситуацію, яка викладена в новелі. Наприклад, новела "О« Л® єь" ("Лис з Вейшуя") містить таку сентенцію: "ТмК·КПФ»: <...> ФёБЩГсХЯ,ТФВїОЄЅд,¶шЗуіЭУЪєь,ФтµВИХЅшТУ" ("Оповідач цієї незвичайної історії скаже: "Висловлюю побажання тим, хто буде керувати народом, щоб віслюк для них завжди був застереженням проти того, як не слід керувати, але щоб вони намагалися бути схожими на лиса, твердо дотримуючись у своєму житті норм моралі "". Тут автор казкову історію співвідносить з реальною дійсністю, де заняття людиною високої посади не означало його високих моральних якостей, що заважало справедливому поводженню з жителями області. Не у всіх новелах Пу Сунліна є частина "ТмК·КПФ»" (у перекладах В. Алексєєва ця фраза передається, як "Післямова оповідача"), але їх зміст залишається для читача зрозумілим.

Кожна новела - це фрагмент універсальної картини світу, який припускає наявність багатьох інших фрагментів, що доповнюють, які ускладнюють і збагачують цю картину. Даний факт зумовлює прагнення до циклізації новел. У зв'язку з цим доцільно розглядати збірник "БДХ«ЦѕТм" ("Розповіді Ляо Чжая про незвичайне"), як цілісний твір. Цикл охоплює практично всі сторони життя народу і чиновників. Меншу увагу приділено вищому стану, але життя міста, села, родини і суспільства відображено всебічно. Збірник є енциклопедію життя Китаю XVII століття: тут і політичний устрій, і соціальне життя, і сімейні традиції, і громадські звичаї, і світ забобонів і вірувань, чиновницька і судова системи, а також життя ченців. Письменник яскраво зображує деталі побуту та одягу, ієрархію сімейних відносин і т.д.

За своїм тематичним змістом новели Пу Сунліна підлягають чіткої класифікації. Різні дослідники пропонували свої варіанти класифікації новел у збірнику. Так, зарубіжний вчений В. Еберхард в 1948 році, говорячи про об'єкти критики Пу Сунліна, називає такі групи його творів:

1) ті, які критикують посилення впливу буддизму;

2) ті, які критикують продажних чиновників;

3) ті, які критикують екзаменаційну систему;

4) ті, які критикують систему юстиції; ті, які критикують верхні шари суспільства в цілому

Китайський дослідник творчості Пу Сунліна Ян Лю (СфБш) розподіляє новели на чотири групи:

1) про любов;

2) що містять сатиру на правлячий клас, критику чиновників, які експлуатують народні маси;

3) ті, в яких критикується екзаменаційна система;

4) ті, які розкривають антиманьчжурських настрої;

Видатний російський літературознавець П.М. Устим вважає за доцільне дати таку класифікацію:

1) новел антиманьчжурского спрямованості;

2) ті, де піддається критиці вся система схоластичного освіти;

3) ті, де розвінчуються верхи в цілому; ті, де розвінчуються всі три релігії Китаю.

О.Л. Фішман до вищенаведених об'єктів критики Пу Сунліна додає викриття вдач ціньського Китаю.

Частково погоджуючись з класифікаціями, запропонованими даними вченими, ми все ж вважаємо за необхідне висловити свою точку зору з цього питання. Проаналізувавши збірку Пу Сунліна "Оповідання Ляо Чжая про незвичайне", я прийшли до висновку, що найбільш оптимальною класифікацією, яка охоплює всю тематичну різноманітність новел Пу Сунліна, є наступна:

1) новели, що містять критику релігії і шахраїв, що прикриваються її ім'ям;

2) новели, що викривають чиновників, їх діяльність, спосіб отримання посади;

3) любовно-побутові новели;

4) новели про відплату за заподіяні кривди;

5) фантастичні новели.

Кожен, хто познайомиться з творчістю Пу Сунліна, може побачити, що всі ці тематичні класифікації дійсно відображають і узагальнюють зміст збірки. Однак сам Пу Сунлін не проводив такої чіткої межі між своїми новелами. Будь-яка подія - особливості екзаменаційної системи або ж релігії - бачилася як невід'ємна частина навколишнього світу, пов'язана з іншими частинами, а всі разом вони, взаємопроникаючі та об'єднуючись, утворюють діалектичну єдність.

Слід також зазначити, що всі чотири вищезазначених літературознавця розглядають новели Пу Сунліна з точки зору того, що в них критикується. Вони, безумовно, мають рацію. Тільки ця критика є в той же час зображенням побуту і звичаїв того часу, за нею - опис взаємовідносин людських. У центрі уваги Пу Сунліна - переживання людей, їхні почуття, моральні якості, поведінка. І все це - на тлі докладного відображення побуту, ідеології, так що багато китаєзнавців і вчених як Китаю, так і Європи, цінують збірку більше за його етнографічну цінність. У новелах Пу Сунліна зображується життя простого народу на рубежі XVII-XVIII століть, розповідається про його радощі і горе, про його боротьбу. Деякі новели містять сатиру на сучасність, особливо на грубе безчинство, жадібність, продажність, інтриганство, дике свавілля і жорстокість китайського чиновництва, що сидить як у канцеляріях, так і особливо на губернаторські посади. Іноді здається, що в новелах абсолютно не відбилася подія, яка стрясла цілий Китай - перехід в 1644 році влади в руки маньчжурів, однак деякі з них містять зразки ненависті до завойовників і злу сатиру на них.

За своєю тематикою новели Пу Сунліна вельми різноманітні. Тут історії про зустріч людини з духом, про дружбу і любовний зв'язок з духами, перевертнями, різними тваринами і навіть рослинами; дивовижні випадки з життя, розкриття заплутаних судових справ; опис усіляких чудес.

Не випадково автор дав збірці таку назву - розповіді про незвичайне. Новели з глибоким суспільним змістом перемежовуються в збірнику Пу Сунліна маленькими новелетами, кожна з яких представляє собою майстерно відтворений дивовижний випадок. Неабияка художня майстерність Пу Сунліна проявилась в умінні намалювати героя в якийсь певний момент її життя, зобразивши один, але цілком закінчений епізод. У таких оповіданнях сама тема і засоби зображення досить ясно передають задум художника

Історії чисто фантастичні превалюють у збірці Пу Сунліна, а серед них найбільше місце займають новели про любов вченого-невдахи і прекрасної, неземної краси діви, яка становиться лисицею-перевертнем. Бідний вчений, який веде життя, настільки схоже на існування самого Пу Сунліна, що обурюється великою кількістю бездарів та жуликів, але нічого вдіяти з цим не може. І ось який раптом зустрічає не просто красуню, який світ не бачив, а ще й освічену і начитану дівчину. З нею відводить він душу, віддаючись любові або тонкої літературної бесіді за чашкою вина. Якщо він людина твердих конфуціанських переконань, ніяка химера йому не страшна і не спокусить його. Якщо ж персонаж - людина низький, підлий, то перевертні в новелах жорстоко карають його.

Не применшуючи значення інших тем новел Пу Сунліна, ми акцентуємо нашу увагу саме на фольклорному елементі в його творчості, який досліджено вітчизняними синологами у меншій мірі, ніж суспільно-політична тематика. Опора на міфи, легенди і народні оповіді є характерною особливістю китайської літератури в цілому. Ця традиція зберіглася і до наших днів. Герої народних фантастичних оповідей (тих самих сяошо третього сторіччя) переходять в оповіді авторські. Тому в збірнику Пу Сунліна "БДХ«ЦѕТм" ("Розповіді Ляо Чжая про незвичайне") ми й зустрічаємо даосів, хешанів, перевертнів, бога граду, привидів, чортів, бісів, майстрів бойових мистецтв (народних захисників), чесних суддів, непідкупних чиновників, а також лисиць. При цьому новели, де фігурують лисиці, становлять численну групу. Причиною цього виступає те, що лисиця в китайських народних віруваннях займає особливе місце. Це саме та лисиця, яка, з одного боку, краде у неуважних господарів курей, але, з іншого боку, "вельми приємна - в якості чудовою шуби, зшите із шкури тих лисиць, які, у свою чергу, зазівалися й попалися в руки завзятий мисливцеві ".

Китайському народу лисиця завжди представлялася символом обережності і недовіри, а також дуже хитрою та лицемірною істотою, яка водить за носа сильних і злих звірів (байка про лисицю і тигра). Вона обдарована особливою здатністю до улесливого лицемірства, легко спокушає жертву, після чого безжалісно її ж експлуатує. Проте ж китаєць знаходить і корисні якості лисиці. По-перше, цінується її шкіра, по-друге, - ті частини організму, які, як вважалося, можуть зцілювати злу лихоманку, істерію, раптову непритомність, а м'ясо її лікує від багатьох недуг, головним чином, від психосоматичних розладів і харчового отруєння. По-третє, лисиця виявляється наділеною рідкісним даром довголіття, яке сягає тисячі років, надлюдськими і навіть божественними якостями.

Отже, лисиця - особливе божество, яке, якщо його умилостивити, наддасть людині захист. Ще на початку XX століття на китайських полях можна було побачити поряд з яким-небудь курганом стіл, а на ньому - ряд судин старовинного вигляду, прапори, значки та інші речі, притаманні храму. А це, виявляється, приготовлено для "феї-лисиці", яка живе десь тут в норі. Її, таким чином, просять допомагати місцевим жителям так, як допомагають інші духи. Словом, лисиця стає анонімним божеством, рівноправним з багатьма іншими в Китаї.

У своїй ролі божества, наділеного здатністю приймати різні обличчя, починаючи від лисиці-звіра і закінчуючи лисицею-жінкою і лисом-чоловіком, в залежності від того, на кого і з якою метою потрібно вплинути, лисиця часто докорінно змінює життя людини, втягує його в низку незвичайних подій або являє йому якесь диво.

У Стародавньому Китаї лисиця наділялася надприродними властивостями і здатністю творити чудеса. Вважалося, що вона здатна викликати пожежу, отруїти їжу, заподіяти людині шкоди, а також перетворитися на кого завгодно. При досягненні 50 річного віку, лисиця мала можливість перетворитися на звичайну жінку, коли ж їй виповнювалося 100 років, вона могла перетворитися в прекрасну молоду дівчину або чарівника, який володіє всіма таємницями чародійства, досягнувши 1000 річного віку, лисиця могла бути допущена на небо і тоді ставала "небесної лисицею". У китайському фольклорі (що, звичайно, позначилося і на літературі) вважалося, що найчастіше чарівний звір, приймаючи вигляд молодої та прекрасної дівчини, яка намагалася вийти заміж за звичайну людину. Розумному чоловікові, який не намагався дізнатися таємницю дружини, вона могла принести щастя й благополуччя. Прагнення ж дізнатися її минуле, могло призвести до великих неприємностей і навіть смерті. Щоб дізнатися в жінці лисицю - перевертня, потрібно було розглянути її тінь при місячному світлі.

Звіру цьому приписувалася надзвичайна обережність, недовірливість і хитрість. Вважалося, що лисиця може зважитися на найнеймовірніші витівки, аби увійти в довіру до смертного. Якщо людина морально зіпсована і розпусна, то вона могла заподіяти йому особливо багато бід. Якщо ж людина чесна і розумна, лисиця боялася його прямодушності і уникала його. Морально слабка і брехлива, лисиця почерпнула свою могутність від темного, холодного початку інь. Чесна ж людина отримувала свої знання і чесноти від животворящого початку янь. Щоб умилостивити лисицю, їй приносилися жертви. Селяни, щоб захистити себе від її гніву, малювали великі білі кола на стінах і огорожах будинків. Умертвити лисицю вважалося великим злочином, а людині винній в цьому, загрожувало серйозне покарання.

Приходить лисиця у вигляді звіра ("ЧЅєь" - "Схопив лисицю", "єьИлЖї" - "Лис лізе в жбан"), юнаки чи ("ѕЖУС" - "Товариш п'яниці"), зрілого чоловіка ("О«Л®єь"-"Лис з Вейшуя", "ѕЕЙЅНх"-"Великий князь дев'яти гір"), красивою і розумною дівчини ("єьжЄ" - "Лисиця-наложниця", "За·п" - "Цінфен", "У¤Дю" - "Ін-нін"), жінки звичайного вигляду, але зі здібностями чаклунки ("Г«єь" - "Волохата лисиця"), - завжди своєю появою вона дає можливість людині проявити себе. Від моральних якостей людини залежить і винагорода. Головне у взаєминах з лисицею - те, як людина себе поведе. Дружина якогось Ши (КП) у новелі "єьИлЖї" ("Лис лізе в жбан") виявилася кмітливою і спритною - спалила лисицю, врятувалася від мари.

Дослідники творчості Пу Сунліна ставилися до його "чудесного" по-різному, але всі вони відзначали, що фантастика служить засобом відображення дійсності: "Але головне у нього сама людина, здатна обійти всі царства на землі і під землею, вступити у двобій з чортами і владикою пекла". Таким чином, ми приходимо до висновку, що казкова фантастика

Пу Сунліна продовжує традиції національної китайської культури, а також виступає як засіб художньої виразності. Вона вносить в сюжет несподівані повороти, робить оповідання більш цікавим і більш вражаючим. Образи бісів, картини потойбічного світу - це художній прийом, за допомогою якого письменникові вдається з більшою виразністю і яскравістю змалювати події реального життя або проявити ідею твору. Розповіді письменника захоплюють дивовижним сюжетом, точними і яскравими описами дій героїв. В основу багатьох творів покладені оповіді і казки, які народилися в народному середовищі, але під пензлем Пу Сунліна отримали нове художнє оформлення. Будучи за жанром близькими до казок про чудеса, новели Пу Сунліна об'ємні за змістом, у них завжди присутні два плани: перший план - це дива, чаклунство, другий - реальний світ, існуюча дійсність.

Розділ II. Ідейно-художній аналіз новели "®‹Ж¤" та образи, використані Пу Сунліном

2.1 Ідейно-художній аналіз новели "®‹Ж¤" ("Розмальована шкіра")

У новелах Пу Сунліна китайці постають різними людьми, але скрізь автор показує, що навіть при серйозній допомозі з боку чарівних сил, людина для успішного подолання життєвих ситуацій має діяти і приймати рішення сам. Залежно від особистісних якостей людини, він або досягає висот, або ні.

У новелі "»­Ж¤" ("Розмальована шкіра") показано як злі сили можуть ввести в оману навіть найдоброчеснішу людину і те, що справжня любов сильніше за всіх чар і навіть смерті. Дана новела обрана для аналізу в силу того, що:

1) виведені основні для більшості новел Пу Сунліна типи персонажів: демон, дівчина та хлопець, чоловік і дружина, чернець - чарівник.

2) досить чітко відображені ідеали сім'ї та відносин у сучасному Пу Сунліна суспільстві.

В основу новели покладено історію про те, як студент, повертаючись додому, зустрів дівчину, яка насправді виявляється демоном - перевертнем, що їсть людські серця. Ванг закохується в неї, і робить її своєю коханкою. Проте дівчина ставить умову - про неї ніхто не повинен знати. Ванг влаштовує її в тайне місце, проте все ж проговорюється про неї своїй дружині Чень. Вона висловлює припущення, що дівчина - наложниця з якогось великого багатого будинку. Однак Ванг не слухає свою дружину і продовжує зв'язок. Все це продовжується до тих пір, доки випадково зустрінутий по дорозі на базар даос не попереджає його про те, що його підстерігає близька смерть. Студент не вірить йому, проте прийшовши додому і знайшовши двері кабінету закритими, він переліз через зруйновану стіну і заглянув у вікно. У кімнаті стояв лютий чорт з синьо - зеленим обличчям і розфарбовував людську шкіру, розстелену на ліжку. Закінчивши, він надів шкіру і перетворився на дівчину. Ванг злякався і кинувся навздогін за даосом. Той сказав, що не може йому допомогти, однак все ж таки дав мухогонку, яку звелів повісити на дверях кімнати. Однак і це не допомогло Вангу. Дівчина - демон все ж увірвалася в кімнату, порвана мухогонку і з'їла серце студента. Історія закінчується тим, що за допомогою любові дружини Ванга Чень і чарівництва схибленого, до якого порадив звернутися даос, загиблий студент оживає і одужує.

Дуже значущою в новелах Пу Сунліна є тема почуття людини до надприродної сущності: лисиці - перевертня, безсмертної феї, духу квітки і так далі. У даній новелі, як вже було сказано вище, зачіпається образ демона, який їсть людські серця. Тому перш за все треба зрозуміти що означає цей образ для китайської культури.

Китайці с давніх давен вірили в демонов - людоїдов і у свідомості простого народу ця віра викорінилася досить міцно. В Китаї в періоди голоду використання людського м'яса для їжі було досить повсякденною справою. Тому не треба було очікувати, що антропофагія не буде властивою для лютих та кровожерливих привидів та демонів.

Згідно джерелам, в 781 році цілі орди привидів - людожерів, які полювали переважно на дітей та серця дорослих посіяли хаос та паніку серед населення багатьох областей. Далі в офіційній історії династії Сун говориться: " В роки Сюаньхє (1119-1126) у володіннях Лоянфу з'явилися істоти, які були схожі на людей. Але вони сідали на землю як собаки. Вони були цілком чорні, глаз та брів практично неможливо було розрізнити. Спочатку вони хватали дітей по ночам та з'їдали їх, а потім почали вриватися в будинки посеред дня та приносити нещастя. Де б вони не з'являлися, повсюди лунали крики та шум. Спокій населення порушувався. Їх називали "чорними людьми". Міцні чоловіки по ночам озброювалися списами та дубинами, щоб захиститися від них, деякі використовували паніку для своїх непорядних намірів. Пройшло цілих два роки перш ніж це припинилося" [Сун Ші, глава 62, 1.115].

Якщо ж автори таких авторитетних книг, як офіційні історії, не піддають сумніву існування демонів - канібалів, то що казати про простий люд - легенди про них ходили по всій імперії.

Свідоцтвом, яке підтверджує поширеність вже в давні часи вірувань про демонів - некрофагів можна вважати наступний текст. " Військовий полководець з повіту Нанькан по імені Цюй Цзін-чжи в перший рік правління під девізом Юаньцзя династії Сунь відправився разом зі своїм сином на човні з повітового міста вгору по річці к одному з її віддалених витоків. Береги річки були дикими та занедбані та дуже високими; нога людини не ступала туди жодного разу. У вечорі батько та син причалили до берега та спорудили навіс, але тут Цзін - чжи "вразив удар зла", та він відразу помер. Його син розпалив багаття та став охороняти тіло батька. І тут він почув чиїсь жалібний голос, який звав "дядько!". Шанобливий син злякався та питав себе що б то могло означати, але тут перед ним з'явилася смердюча істота. Розміром воно було як людина, але волосся його спадало до самої землі та вкривали більшу частину лиця так, що навіть семи отворів не можливо було розгледіти. Істота назвала своє ім'я, висловила сину співчуття, але страх не проходив він залишався насторожі, та підтримував вогонь. Істота говорила про колишнє, про майбутнє, втішало сина, запевняючи, що йому нічого боятися. Але у той час, коли син відійшов в вогню, істота сіла над головою небіжчика та протяжно завило. В відблисках полум'я багаття син спостерігав за всіма його рухами; він побачив, як істота нахилилася над лицем померлого та тут же прийнялося здирати шкіру, так незабаром залишилися лише кістки. Переляканий до смерті син все ж таки вирішив напасти на чудовисько, але в нього не було ніякої зброї; в наступну секунду тіло батька перетворилося на білий скелет, начисто позбавлений плоті та шкіри. Що ж це за демон був - гуй чи шень ніхто так і не взнав" (Шу та Цзи).

Проте в новелі Пу Сун Ліна демон не їсть все тіло. Йому потрібно лише серце. В китайській культурі серце було та є символом розуму, почуттів, суті та центра організму та душі. Тому правомірно було б припустити, що таким чином демон забирає найважливішу частку людини - його душу.

Також типовим образом для китайської літератури є образ ченця - чарівника (даоса), який допомагає побороти демона. Однак у даній новелі цей образ отримав деяке розділення. Народна фантазія, що дала Пу Сунліну основу для його оповідань, уявляє собі ченця у двох видах: з одного боку - це ганебний дармоїд, ошуканець і смішний чоловік, в деякій мірі навіть блазень, а з іншого боку - це святитель, що знає магічні прийоми і тому небезпечний, він заслуговує всілякого вшанування і не підлягає образам. У даній новелі Пу Сунлін взяв обидва варіанти ставлення народу до чарівників, що кілька нетипово для його новел. Даос у нього - помічник, мудра людина і в деякій мірі чарівник. А схиблений - зневажаємий народом блазень, який у свою чергу всіх ображає, проте все ж таки володіє деякою мудрістю і чарівною силою, що й дозволяє йому допомогти Чень оживити свого чоловіка.

У системі персонажів новели можна виділити три групи персонажів:

1) люди - демони (дівчина - перевертень, Ванг, Чень)

2) ченці - чарівники (даос й божевільний)

3) другорядні персонажі (брат Ванга і його домочадці).

Першу групу становлять персонажі, які або належать до чарівного світу, або стикнулися з демонами в самому безпосередньому ступені. Другу групу - представники, так званих, ченців - чарівників. Третю - персонажі другорядного значення, які не є на першому плану у розвитку подій новели.

В описі своїх персонажів автор не називає конкретні риси характеру, однак загальний фон історії змушує нас зробити свої висновки про кожного персонажа. Все це досягається за рахунок того, що Пу Сунлін намагається виділити основну властивість кожного персонажа, проте загальне уявлення про всі грані індивідуальності персонажа все ж складається завдяки тому, як він себе веде в конкретній ситуації. Наприклад, Ванг в цій історії постає перед нами як освічений чоловік ("Навіщо ви, як мовиться, в нічну рань зовсім, зовсім одна біжите сиротливо?" - цитата з класичної пісні стародавнього "Ші цзінь". Розраховувати на її розуміння Ванг не міг, проте це є досить яскравим прикладом подвійної мови Пу Сунліна), добрим і трохи наївним і довірливим ("Студенту слова даоса здалися дивними, і він сильно засумнівався у своїй діві. Проте тут же подумав про себе: " Вона - абсолютно явна, ясна красуня. Звідки раптом їй стати відьмою? ". Його дружина Чень - класичний образ китайської жінки, якій наказувалося бути поважною, м'якою, доброзичливою та приємною. Чень - спокійна і розважлива ("Дружина його, за дівочим прізвищем Чень, висловила підозру вже не наложниця чи вона якого небудь знатного великого будинку і радила відпустити її"), вірна своєму чоловікові і готова заради нього на все (найяскравішим доказом цього є те, що вона прийшла на уклін до божевільного, який лежав на базарі в купі гною і стерпіла всі приниження, через які він змусив її пройти заради того, щоб оживити свого чоловіка). Дівчина - перевертень - повна протилежність Чень. Вона хитра, запальна ("Після деякого невеликого часу, вона прийшла знову і вибухнула лайкою - Даос мене жахався... А все - таки з його волі не буде... Невже, справді, коли мені ввійшло вже в рот, я візьму та й виплюну? ") і нестримана.

Даос в цій новелі - лише одна з двох сторін медалі уявлень народу про ченців. Він - поважний старець, що володіє великими знаннями, шановна людина. Він справедливий і милосердний ("Будь ласка, проженіть її, - сказав даос. Однак цій тварюці теж довелося досить погано. Вона тільки що з великими труднощами знайшла собі жертву, так що я теж не зважуся пошкодити її життю"), однак все ж не терпить, коли демони не вважаються з ним ("Як, - кричав він, - я навмисне її пожалів, а вона, чортова дочка, отаке посміла").

Схиблений на ринку є його антиподом. Він розгнузданий, невихований, над ним всі глузують, проте все ж таки в новелі дається зрозуміти, що хоч він і неосвічений, проте володіє силою, що перевищує можливості даоса. Силою, здатною оживити мертву людину. І так само дається зрозуміти, що всі образи, які він наніс Чень - були лише випробуванням її міцності і любові до чоловіка.

Дія в новелі відбувається в декількох місцях: будинок Ванга, базар, поле, храм Зеленого царя та дім брата Ванга. Час дії не позначено точно, однак зрозуміло, що все відбувається за невеликий проміжок часу.

Образи в даній новелі займають чи не найголовніше значення. Сама назва - "Розмальована шкіра" - говорить про те, що не все є так, як воно виглядає. Так, дівчина - перевертень - "цілком явна, ясна красуня" - насправді виявляється злим, безжалісним демоном, що харчується серцями чоловіків, яких вона спокусила. А на перший погляд зовсім схиблений чоловік, для якого нема ніяких меж, віявляється могутнім чарівником. Але все ж Пу Сунлін дає нам можливість робити висновки про персонажів самостійно і тільки ми можемо вирішувати де проходить границя добра та зла.

2.2 Образи богів та духів, згадані в новелі

Як і годиться жанру розповіді про фантастичне в новелі в різних контекстах з'являються образи богів та духів. Так даос призначає зустріч Вангу в храмі Зеленого царя, а божевільний зникає теж в цьому місці.

Зеленим Царем (Східний цар, дух весни або Фу Сі) - вважався володарем Сходу та неба і вважався істотою з тілом змії чи дракона, але з людською головою. Його порою року була весна, помічником був дух дерева Гоуман, що тримав в руках циркуль, який Фу Сі винайшов. Кольором Фу Сі був відповідно зелений. Народження Фу Сі було чудовим. Його мати завагітніла, ступивши ногою в слід духу грому, велетня Лей Шеня, по дорозі до берега озера Лейцзе. Відповідно до китайської традиції, люди зобов'язані Фу Сі вмінням ловити рибу і готувати на вогні їжу. Фу Сі перший сплів з мотузки рибальську сітку. Фу Сі вважається також винахідником китайської ієрогліфічної писемності, який створив перші 8 триграм, що стали основою для письма та китайської вченості. Ці письмові знаки Фу Сі накреслив, побачивши схожі малюнки та візерунки на спині крилатого дракона, що виплили з річки Хуанхе. Також Зеленому Царю приписується винахід музики та вимірювальних інструментів, навчання людей прирученню диких звірів і заняття шовківництвом.

Дружиною Фу Сі була його сестра, богиня Нюйва. Відповідно до прийнятої конфуціанської моделі літочислення, Фу Сі правил з 2852 по 2737 рік до н. е, таким чином 115 років.

Коли Чень просить божевільного воскресити свого чоловіка, він говорить що він не Яньло і не має такої можливості. У китайській міфології Бог Смерті називається Яньло-ван (кит. йђБ_), він є правителем пекла. Ім'я Яньло - не що інше, як скорочення транскрипції з санскриту "Yama Rвjв" (йђД§Б_Йз- Цар Яма). Яньло-ван не тільки правитель, але й суддя, який визначає долю всіх померлих. В руках у нього щітка та книга з діяннями всіх душ і датою смерті. У нього голова бика і обличчя коня. Стражники пекла приводять до нього померлих одного за іншим, щоб Яньло-ван звершив суд. Люди з чеснотами отримують хороші переродження, а іноді знову повертаються до попереднього життя. Хто чинив погані вчинки засуджують до перебування в пеклі з різноманітними муками, або отримують важкі переродження у інших світах.

Таким чином душі мертвих отримують залежно від своїх діянь переродження від небес до пекла, а після перебування в раю або пеклі повертаються в нові тіла на Землі.

Яньло-ван розглядається скоріше як чиновник у великій управі, ніж як божество. У художній літературі розповідається чимало історій, як досить чесні смертні потрапляють на деякий час на місце Яньло-вана і вершить суд замість нього. Яньло-ван зображується у традиційній шапочці судді. Його зображення часто друкують на банкнотах жертовних грошей для духів, які використовуються в даоських храмах. Про ступінь поширення образу Яньло можна судити за ідеологією Тайпінів, які ототожнювали його з біблійним Сатаною.


Подобные документы

 • Дослідження попередньої творчості Пу Сунлін, переклади його збірки. Художній аспект творчості Пу Сунліна, його авторський стиль та спосіб відображення художніх засобів в творах. Дослідження культури, вірувань, філософії й історії Китаю, переданих автором.

  курсовая работа [60,4 K], добавлен 22.10.2015

 • Романи та новели великого німецького письменника Томаса Манна. Недостатня соціальність творів Манна, розкриття в них культурно-історичних і психологічних проблем. Бюргерство як основна тема творчості письменника. Аналіз новели "Маріо і чарівник".

  реферат [23,8 K], добавлен 16.01.2010

 • Поняття новели у сучасному літературознавстві та еволюція його розвитку. Домінуючі сюжетні та стилістичні особливості, притаманні жанру новели. Жанрові константи та модифікації новели ХХ століття. Особливості співвіднесення понять текст і дискурс.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 04.10.2013

 • Художній твір В. Стефаника, його емоційна та інтелектуальна наповненість. Реакція автора на те, що його оточує та хвилює. Художнє мислення і оригінальне бачення письменника-новеліста, творче перетворення суспільних проблем, що постають у центрі твору.

  реферат [27,4 K], добавлен 21.02.2010

 • Розвиток та модифікаії української новели хх століття. Формозмістова динаміка української новели. Макро- та мікропоетикальні вектори сучасної української новели в антології "Квіти в темній кімнаті". Жанровий генезис та мікропоетикальна акцентуація.

  дипломная работа [90,6 K], добавлен 10.04.2019

 • Огляд значення поетичної збірки "Квіти зла" у літературній долі Ш. Бодлера. Опис шляху пошуків вічного ідеалу, краси, істини, Бога. Аналіз висловлювань сучасників про збірку. Романтичні та символічні елементи творчості автора. Структура віршів збірки.

  презентация [3,6 M], добавлен 23.11.2014

 • Основний текст, який спрямований на опис або написання іншого тексту - головна ознака, що визначає зміст усього твору Дж. Селінджера "Блакитний період де Дом'є Сміта". Структурний аналіз новели Селінджера за допомогою моделі "Автор-Текст-Читач".

  творческая работа [19,0 K], добавлен 22.11.2010

 • Виявлення відмінних рис новел "На острові" та "Сама-самісінька": використання Коцюбинським прийому ототожнення людської болі із зів'яненням природи; згущення Стефаником людських трагедій, його зосередженість на відтворенні душевних переживань героїв.

  творческая работа [11,6 K], добавлен 20.04.2011

 • Дослідження особливостей творчості І. Франка (поета, прозаїка, драматурга, перекладача, публіциста, критика) - феноменального явища в історії української та світової культури. Розуміння закономірності історії людства. Національна ідея та її трагедія.

  курсовая работа [107,9 K], добавлен 28.02.2011

 • Структура та теми народних дум. Розподіл їх на історичні групи. Аналіз дум як історико-епічних творів. Визначення розглянутого жанру усної народної поезії в української фольклористиці. Розвиток художньої культури різних періодів духовного життя народу.

  контрольная работа [28,4 K], добавлен 27.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.