Ідейно-художній аналіз новели Пу Сунліна "Розмальована шкіра"

Комплексний аналіз особливостей збірки П. Сунліна "Розповіді Ляо Чжая про незвичайне" на прикладі визначеної новели. Дослідження культури, вірувань, філософії та історії Китаю, переданих автором через збірку. Історичні умови розвитку творчості новеліста.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.05.2018
Размер файла 64,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Висновки

В першому розділі роботи було досліджено біографію Пу Сунліна та історичні умови, в яких було створено збірку. Було виявлено, що Пу Сунлін в силу своєї неабиякої освіченості та літературного таланту мав можливість вмістити в збірку не тільки фантастичні історіі та сказання свого народу, але й відобразити політичний, економічний та соціальний стан країни. Також було відзначено, що Пу Сунлін писав виключно на веняні або на діалекті провінції Шандун (де він народився). Але він намагався писати так, щоб мова та сюжети новел в збірці були зрозумілі не тільки освіченим людям, але й простому люду.

Також було виявлено, що Пу Сунлін при створенні "Розповідей Ляо Чжая про незвичайне" відмовився від трафаретів жанру розповідей про зіткнення людини та нечистої сили - розповідь про персонажів на фоні зіткнення з нечистою силою. Автор повернувся до форми, яка була початковою в цьому жанрі - простий запис незвичайної події без конкретного зазначення характерів персонажів. Але це не значить, що персонажі мали другорядне значення. Їх вчинки в конкретних ситуаціях змушують читача скласти уявлення про те, яка ця людина або нечиста сила є насправді, зрозуміти їх сутність. Іноді автор досить чітко відзначає свою особисту думку, що також становить відмінність від класичних трафаретів китайської літератури.

Проаналізувавши класифікації новел, подані вітчизняними та китайськими літературознавцями, ми склали універсальну класифікацію, яка відображає всі ті питання, які були затронуті в збірці:

1) новели, що містять критику релігії і шахраїв, що прикриваються її ім'ям;

2) новели, що викривають чиновників, їх діяльність, спосіб отримання посади;

3) любовно-побутові новели;

4) новели про відплату за заподіяні кривди;

5) фантастичні новели.

У другому розділі ми розглянули новелу "Розмальована шкіра". Було відзначено, що в даній новелі було затронуто тему справжності людських почуттів та важливості сім'ї на фоні подвійності усього іншого. Наприклад кохання Чень і її готовність до самопожертви на фоні дівчини - перевертня, яка є дуже красивою, але не має ніяких почуттів ні до чого. Також було затронуто подвійне уявлення про ченців - даос, який представляє собою позитивне уявлення та божевільний, який вміщує в себе все погане, що думали люди про ченців, однак все ж стиль оповідання змушує нас думати, що божевільний насправді мудра людина, яка має неабияку силу. Силу, яка здатна воскресити людину.

Також були затронуті сімейні устої сучасного Пу Сунліну суспільства. Так жінка повинна бути поважною, м'якою, доброзичливою та приємною. Чоловік може мати крім офіційної жінки декілька наложниць.

В новелі згадуються два божества - Фу Сі та Яньло. Це також є прикладом подвійності смислу новели. Фу Сі є богом неба, весни та життя. А Яньло - навпаки є богом смерті та пекла.

Про подвійність мови Пу Сунліна згадує не один китаєзнавець. На прикладі новели " Розмальована шкіра" це і було продемонстровано.

Список використаних джерел

1. Де Гроот Якоб Мария: Volume V Book II, Part two - Demonology. - Part III Sorcery, Leide 1907.

2. Мифологический словарь/Гл.ред. Е.М. Мелетинский - М.:'Советская энциклопедия', 1990 г. - 672 с.

3. Кошелева Ирина Витальевна: Поэтика, стилистика и особенности перевода сборника Пу Сунліна "Рассказы Ляо Чжая о необычном", Х. 2007.

4. Китайско-русский словарь, М. - Вече, 2008-1250 с.

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Emma-o

6. http://china.kulichki.com/library/MonksWizards/Story35.shtml

7. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/47553

8. http://blogs.privet.ru/community/the_fox_club/10761911

9. http://www.pvost.org/alimov/pdf/fox_pdf.pdf

10. http://godsbay.ru/orient/china_gods.html

11. http://ru.wikipedia.org/ wiki/ %D0 %9F%D1 %83 _ %D0 %A1 %D1 %83 %D0 %BD %D0 %BB %D0 %B8 %D0 %BD

12. http://www.philology.ru/literature4/alekseev-88.htm

13. http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A4 %D1 %83 %D1 %81 %D0 %B8

14. http://myfhology.narod.ru/heroes/f/fu-si.html

15. http://www.epochtimes.com.ua/ru/articles/view/4/14574.html

16. http://www.ref.by/refs/41/32496/1.html

17. http://strosha.livejournal.com/3014.html

18. http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %94 %D0 %B0 %D0 %BE %D1 %81

19. http://hmv.org.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=229&Itemid=283.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження попередньої творчості Пу Сунлін, переклади його збірки. Художній аспект творчості Пу Сунліна, його авторський стиль та спосіб відображення художніх засобів в творах. Дослідження культури, вірувань, філософії й історії Китаю, переданих автором.

  курсовая работа [60,4 K], добавлен 22.10.2015

 • Романи та новели великого німецького письменника Томаса Манна. Недостатня соціальність творів Манна, розкриття в них культурно-історичних і психологічних проблем. Бюргерство як основна тема творчості письменника. Аналіз новели "Маріо і чарівник".

  реферат [23,8 K], добавлен 16.01.2010

 • Поняття новели у сучасному літературознавстві та еволюція його розвитку. Домінуючі сюжетні та стилістичні особливості, притаманні жанру новели. Жанрові константи та модифікації новели ХХ століття. Особливості співвіднесення понять текст і дискурс.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 04.10.2013

 • Художній твір В. Стефаника, його емоційна та інтелектуальна наповненість. Реакція автора на те, що його оточує та хвилює. Художнє мислення і оригінальне бачення письменника-новеліста, творче перетворення суспільних проблем, що постають у центрі твору.

  реферат [27,4 K], добавлен 21.02.2010

 • Розвиток та модифікаії української новели хх століття. Формозмістова динаміка української новели. Макро- та мікропоетикальні вектори сучасної української новели в антології "Квіти в темній кімнаті". Жанровий генезис та мікропоетикальна акцентуація.

  дипломная работа [90,6 K], добавлен 10.04.2019

 • Огляд значення поетичної збірки "Квіти зла" у літературній долі Ш. Бодлера. Опис шляху пошуків вічного ідеалу, краси, істини, Бога. Аналіз висловлювань сучасників про збірку. Романтичні та символічні елементи творчості автора. Структура віршів збірки.

  презентация [3,6 M], добавлен 23.11.2014

 • Основний текст, який спрямований на опис або написання іншого тексту - головна ознака, що визначає зміст усього твору Дж. Селінджера "Блакитний період де Дом'є Сміта". Структурний аналіз новели Селінджера за допомогою моделі "Автор-Текст-Читач".

  творческая работа [19,0 K], добавлен 22.11.2010

 • Виявлення відмінних рис новел "На острові" та "Сама-самісінька": використання Коцюбинським прийому ототожнення людської болі із зів'яненням природи; згущення Стефаником людських трагедій, його зосередженість на відтворенні душевних переживань героїв.

  творческая работа [11,6 K], добавлен 20.04.2011

 • Дослідження особливостей творчості І. Франка (поета, прозаїка, драматурга, перекладача, публіциста, критика) - феноменального явища в історії української та світової культури. Розуміння закономірності історії людства. Національна ідея та її трагедія.

  курсовая работа [107,9 K], добавлен 28.02.2011

 • Структура та теми народних дум. Розподіл їх на історичні групи. Аналіз дум як історико-епічних творів. Визначення розглянутого жанру усної народної поезії в української фольклористиці. Розвиток художньої культури різних періодів духовного життя народу.

  контрольная работа [28,4 K], добавлен 27.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.