Ґенеза ідеї права на спротив: історико-правовий аспект

Історико-правовий аналіз обґрунтування виникнення, розвитку та використання ідеї права на спротив як невід’ємного природного права, а також його закріплення в міжнародних правових актах. Необхідність визнання за народом права на спротив та зміну влади.

Рубрика Государство и право
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 03.12.2018
Размер файла 28,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Правогенез як соціально обумовлений правовий феномен, його взаємозв’язок з об'єктивними явищами. Аналіз поглядів щодо виникнення та становлення права як виду соціальних норм, наслідки їх впливу на функціонування й ефективність правових інститутів.

  статья [27,3 K], добавлен 17.08.2017

 • Поняття, сутність та призначення символів. Історія розвитку правових символів та формування сучасного символізму права. Особливості трансформації символів державної влади додержавного періоду. Характеристика та специфіка нових символів державної влади.

  статья [32,1 K], добавлен 07.02.2018

 • Виникнення держави та її розвиток. Державний устрій Стародавньої Індії. Правове регулювання суспільних та державних відносин за Законами Ману. Епічні сказання як джерела права. Занепад Харрапської цивілізації. Особливості функціонування судової системи.

  курсовая работа [52,4 K], добавлен 12.08.2016

 • Історико-правове дослідження розвитку адміністративного права. Вивчення внутрішнього розвитку форм управління, організації системи державного управління, розвитку норм, і в цілому, адміністративного права як науки, на працях видатних російських істориків.

  реферат [19,0 K], добавлен 12.12.2010

 • Історичні передумови становлення Конституційного права як самостійної галузі права. Розвиток науки Конституційного права в Україні: предмет, методи, характеристика. Основні чинники розвитку конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення.

  курсовая работа [48,6 K], добавлен 27.04.2016

 • Проблема джерел права в юридичній науці. Поняття правового звичаю, специфічні риси. Правовий звичай в різних правових системах, в сім'ї загального права. Історична основа правового звичаю, його місце в системі джерел права, в правовій системі України.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 08.04.2011

 • Засудження "за колоски" як прояв сталінської репресивної політики на селі. Результати впровадження "Закону про 5 колосків", його передісторія та особливості застосування. Витяги з "Закону про 5 колосків", проведення його історико-правового аналізу.

  контрольная работа [40,1 K], добавлен 29.10.2014

 • Авторське право як складова частина цивільного права. Джерела авторського права в Україні. Визначення об’єкта та правове становище об’єктів авторського права. Цивільно-правовий, кримінально-правовий, адміністративно-правовий захист авторського права.

  курсовая работа [76,2 K], добавлен 29.06.2015

 • Поняття та сутність тлумачення норм права. Причини необхідності тлумачення правових норм та способи його тлумачення. Класифікація тлумачення юридичних норм: види тлумачення норм права за суб’єктами та за обсягом їх змісту. Акти тлумачення норм права.

  курсовая работа [57,3 K], добавлен 21.11.2011

 • Основні напрямки правової думки в Стародавньому Римі. Досягнення римських юристів. Ідеї про право в ранньому християнстві. Діяльність глоссаторів і коментаторів. Ідеї про право і державу в християнсько-теологічній концепції Августина Блаженного.

  контрольная работа [34,4 K], добавлен 15.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.