"Мала" судова реформа в Україні

Об’єктивна необхідність реформування судової системи в Україні. Процес реалізації вимог Конституції країни. Вимога учасників кримінального процесу. Характеристика правил подачі апеляції та попередній розгляд справи. Повно важність конференцій суддів.

Рубрика Государство и право
Вид учебное пособие
Язык украинский
Дата добавления 18.01.2014
Размер файла 627,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • "Відбитки" радянської судової системи на судовій системі Росії. Сучасна судова реформа в Росії: зміна статусу і процесуальних повноважень суддів, суд присяжних, судова система й федералізм, мирові судді. Реформування судової системи в Білорусі.

  курсовая работа [64,2 K], добавлен 11.02.2008

 • Дореформена судова система в Україні. Передумови і підготовка судової реформи 1864 року. Заснування судових установлень. Статут цивільного і кримінального судочинства. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями. Система судів, їх компетенція.

  курсовая работа [48,4 K], добавлен 14.05.2011

 • Огляд кола проблем здійснення судової влади в Україні, недоліки реформування цієї сфери. Авторський аналіз рекомендацій авторитетних міжнародних організацій з питань здійснення судової влади. Особливості, необхідність розвитку трудової юстиції в Україні.

  статья [18,7 K], добавлен 18.08.2017

 • Поняття та принципи судової влади: паритетності, справедливості, законності, доступності, незалежності, безсторонності, процедурності. Єдність судової системи і статусу суддів, територіальність, спеціалізація. Функціональні принципи судової влади.

  курсовая работа [63,1 K], добавлен 22.02.2011

 • Судові системи в Україні на початку ХІХ ст. Компетенція підкоморських судів. Інквізиційна форма судочинства. Позастанові установи двох типів: загальні та мирові суди. Сенат як найвища судова інстанція. Учасники судового процесу (адвокатура, прокуратура).

  курсовая работа [50,1 K], добавлен 06.02.2011

 • Система судів загальної юрисдикції в Україні. Поняття ланки судової системи та інстанції, повноваження місцевих судів, їх структура, правовий статус голови та суддів. Види та апеляційних судів: загальні та спеціалізовані. Колегіальний розгляд справи.

  контрольная работа [29,7 K], добавлен 17.11.2010

 • Поняття судової влади та її співвідношення з іншими гілками влади. Основні ознаки судової влади, суд як орган судової влади. Поняття та ознаки правосуддя, правовий статус суддів в Україні. Розподіл влади та виділення судової влади як самостійної гілки.

  реферат [30,7 K], добавлен 16.04.2010

 • Основні поняття й інститути, історія становлення судової системи в Україні. Міжнародно-правові принципи побудови судової системи держави. Принципи побудови судової системи за Конституцією України. Формування судової системи і регулювання її діяльності.

  курсовая работа [66,7 K], добавлен 22.02.2011

 • Конституційна реформа: основні негативи та упущення. Забезпечення виконання Конституції: загальні проблеми. "Євроінтеграційна" складова конституційного реформування. Способи подальшого удосконалення Конституції. Напрями поглиблення конституційної реформи.

  реферат [30,7 K], добавлен 10.04.2009

 • Загальна характеристика та зміст основних засад судочинства в Україні, здійснення правосуддя виключно судом. Незалежність суддів, колегіальність та одноособовість розгляду справ, рівність усіх учасників судового процесу, забезпечення права на захист.

  реферат [30,2 K], добавлен 17.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.