Порядок патентування деяких видів підприємницької діяльності

Запровадження в Україні презумптивного оподаткування. Видача торгового патенту. Реквізити торгового патенту. Особливості придбання патенту на торгівельну діяльність. Діяльність з надання побутових послуг. Торгівля готівковими валютними цінностями.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 24.01.2009
Размер файла 21,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

10

Запровадження в Україні презумптивного оподаткування зумовлено ухиленням від оподаткування окремих суб'єктів підприємницької діяльності шляхом приховування доходів, а також труднощами у здійсненні контролю за такими доходами.

Зокрема, це доходи від провадження торговельної діяльності, під час якої розрахунки між продавцем i покупцем здійснюються готівкою, від надання побутових послуг та послуг грального бізнесу, а також від здійснення торгівлі іноземною валютою.

Презумптивне оподаткування забезпечує справедливіший розподіл податкового навантаження в суспільстві за рахунок поліпшення податкової дисципліни.

Одним із видів презумптивного оподаткування є придбання торгового патенту, передбачене Законом № 98/96-ВР. Цей Закон визначає порядок патентування торговельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг, діяльності в сфері торгівлі іноземною валютою, а також діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, що провадиться суб'єктами підприємницької діяльності.

Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в Законі № 98/96-ВР видами підприємницької діяльності.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка суб'єкта підприємницької діяльності, яка містить такі реквізити:

назву суб'єкта підприємницької діяльності;

витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для структурного (відокремленого) підрозділу, - довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця;

вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгового патенту;

назву документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту.

Відомості, наведені в поданій суб'єктом підприємницької діяльності заявці, посадова особа органу державної податкової служби звіряє з оригіналами первинних документів, на підставі яких заповнюється ця заявка.

Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі), - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг, а суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу, - за місцем реєстрації цих суб'єктів.

Торговий патент видається суб'єкту підприємницької діяльності під розписку в триденний термін з дня подачі заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена у ньому дата.

У разі придбання торгового патенту не з початку місяця (кварталу) розмір плати за торговий патент за перший звітний місяць (квартал) визначається пропорційно кількості календарних днів місяця (кварталу) починаючи з дня придбання торгового патенту.

У разі придбання торгового патенту після 15 числа звітного місяця (15 числа останнього місяця звітного кварталу) суб'єкт підприємницької діяльності одночасно оплачує вартість торгового патенту за наступний звітний місяць (квартал).

Торговий патент містить такі реквізити:

номер торгового патенту;

найменування володільця торгового патенту;

вид підприємницької діяльності;

назву виду побутових послуг чи послуг у сфері грального бізнесу;

місце реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності чи місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи (місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу цього суб'єкта);

для транспортних засобів - зазначення «виїзна торгівля»;

термін дії торгового патенту;

місцезнаходження державного податкового органу, що видав торговий патент;

відмітку державного податкового органу про надходження плати за виданий ним торговий патент.

Якщо змінено юридичну адресу суб'єкта підприємницької діяльності або місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу, пункту продажу товарів, пункту надання побутових послуг, обмінного пункту, грального місця протягом терміну дії торгового патенту, власник торгового патенту зобов'язаний повідомити про це письмово у триденний термін відповідний орган державної податкової служби. Ця інформація є підставою для внесення відповідних змін до торгового патенту.

Провадження торговельної діяльності, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг за адресою (місцезнаходженням), не зазначеною у торговому патенті, оцінюється як заняття діяльністю без патенту.

Торговельна діяльність

Відповідно до Закону № 98/96-ВР торговельна діяльність - це роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів, до яких належать:

магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах i мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі;

лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;

стаціонарні, малогабаритні i пересувні автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стисненим газом;

фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (торгової точки).

Відповідно до Положення № 1077 у разі провадження підприємницької діяльності в одному пункті продажу товарів двох або трьох видів торговельної діяльності (роздрібна та оптова торгівля, громадське харчування) придбавається один торговий патент за максимальною вартістю, встановленою відповідним органом місцевого самоврядування з урахуванням місцезнаходження даного пункту та асортиментного переліку товарів.

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів i визначається за календарний місяць у межах таких граничних рівнів:

на території міста Києва, обласних центрів - від 60 до 320 грн.;

на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) i районних центрів - від 30 до 160 грн.;

на території інших населених пунктів - до 80 грн.

Це дає змогу суб'єкту підприємницької діяльності оплачувати справедливішу й об'єктивнішу вартість торгового патенту. З метою недопущення суб'єктивного підходу до встановлення вартості торгового патенту та умовної його вартості Законом № 98/96-ВР передбачено нижню межу вартості торгового патенту.

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців.

Для проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією i продажем товарів, суб'єкт підприємницької діяльності придбаває короткотерміновий торговий патент за місцем провадження зазначеної діяльності. Термін дії такого патенту становить від 1 до 15 днів. Вартість короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за один день встановлюється у фіксованому розмірі 10 грн.

Оплата вартості торгового патенту на провадження торговельної діяльності здійснюється щомісяця до 15 числа місяця, який передує звітному, а оплата вартості короткотермінового торгового патенту - не пізніше ніж за один день до початку провадження торговельної діяльності.

Під час придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на провадження торговельної діяльності за весь термін його дії. Він має право придбати торгові патенти на здійснення торговельної діяльності на наступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, оплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків довнесення вартості торгового патенту у разі, якщо прийнятими після оплати повної вартості торгових патентів на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшено вартість торгового патенту.

Для підтримки вітчизняних товаровиробників передбачено здійснення суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами торговельної діяльність без придбання торгового патенту виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:

хліб i хлібобулочні вироби;

борошно пшеничне та житнє;

сіль, цукор, олія соняшникова i кукурудзяна;

молоко i молочна продукція, крім молока i вершків згущених з добавками i без них;

продукти дитячого харчування;

безалкогольні напої;

морозиво;

яловичина та свинина;

домашня птиця;

яйця;

риба;

ягоди i фрукти;

мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар i засоби захисту бджіл;

картопля i плодоовочева продукція;

комбікорми для продажу населенню.

На здійснення торговельної діяльності товарами широкого вжитку суб'єкти підприємницької діяльності або їх структурні (відокремлені) підрозділи одержують пільговий торговий патент. Під час придбання пільгового торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності сплачує одноразову плату у розмірі 25 грн. за весь термін дії патенту (12 календарних місяців).

Діяльність з надання побутових послуг

Згідно із Законом № 98/96-ВР побутові послуги - це діяльність, пов'язана з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки.

Патентуванню підлягає діяльність з надання побутових послуг, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях, будівлях, їх частинах, так i за їх межами.

Перелік послуг, що належать до побутових i підлягають патентуванню, затверджений постановою № 576, включає 14 видів побутових послуг, а саме:

Вид послуг

Код виду послуг згідно з класифікатором «Платні послуги населенню 1 89 188»

Пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок

12232, 12233

Ремонт радіотелевізійної, аудіо - та відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості)

13101 - 13161

Заміна елементів живлення

код відсутній

Ремонт та виготовлення ювелірних виробів

13446 - 13468

Ремонт та виготовлення металовиробів

13401 - 13445, 13469, 13470

Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, що належать громадянам

14101 - 14106, 14201 - 14205, 14301 - 14313, 14401 - 14403

Ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), садових будиночків, гаражів

17101 - 17118, 17201 - 17235, 17301 - 17307

Перукарські послуги (тільки на території міст Києва і Севастополя, обласних центрів)

18201 - 18256

Прокат аудіо-, відеокасет, CD-дисків

код відсутній

Прокат автотранспортних засобів

18307 - 18309

Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій

18327

Послуги ломбардів

18601 - 18629

Фотопослуги та послуги фотокінолабораторій

19101 - 19125

Послуги аудіо-, відеозапису

код відсутній

Відповідно до Закону № 98/96-ВР органи місцевого самоврядування мають право встановлювати вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг залежно від місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг за календарний місяць у межах таких граничних рівнів:

на території міста Києва, обласних центрів - від 60 до 320 грн.;

на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) i районних центрів - від 30 до 160 грн.;

на території інших населених пунктів - до 80 грн.

Згідно з Положенням № 1077, якщо суб'єкт підприємницької діяльності в одному окремому приміщенні, будівлі або їх частинах надає два i більше видів побутових послуг, які підлягають патентуванню, придбавається один торговий патент за максимальною вартістю, встановленою відповідним органом місцевого самоврядування з урахуванням місцезнаходження даного пункту i виду побутових послуг.

У разі провадження підприємницької діяльності в одному окремому пункті продажу товарів, в одному окремому приміщенні, будівлі або в їх частинах двох чи більше видів діяльності, що підлягають патентуванню (роздрібна торгівля, громадське харчування i один вид побутових послуг; роздрібна торгівля i кілька видів побутових послуг), суб'єкт підприємницької діяльності придбаває два торгових патенти - на торговельну діяльність i на діяльність з надання побутових послуг.

Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг становить 12 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на провадження діяльності з надання побутових послуг здійснюється щомісяця до 15 числа місяця, який передує звітному.

Під час придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на провадження діяльності з надання побутових послуг за весь термін його дії. Він має право придбати торгові патенти на здійснення діяльності з надання побутових послуг на наступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, оплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язку довнесення плати за торговий патент, якщо прийнятими після оплати повної вартості торгових патентів на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшено вартість торгового патенту.

Слід звернути увагу на те, що діяльність з надання побутових послуг підлягає патентуванню як під час розрахунків у готівковій, так i в безготівковій формі.

Торгівля готівковими валютними цінностями

Відповідно до Закону № 98/96-ВР торгівля готівковими валютними цінностями - це продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних засобів, виражених в іноземній валюті (у тому числі дорожніх, банківських та персональних чеків), а також операції з дебетування кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту.

Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, які здійснюють суб'єкти підприємницької діяльності або їх структурні (відокремлені) підрозділи у пунктах обміну іноземної валюти.

Згідно із цим Законом під пунктами обміну іноземної валюти слід розуміти:

обмінні пункти уповноважених банків;

обмінні пункти уповноважених банків, що розташовані поза їх операційними залами;

обмінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали ліцензію Нацбанку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою;

обмінні пункти суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (обмінного пункту).

У 2005 р. згідно зі змінами, внесеними Законом № 2285-IV, вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями встановлено у фіксованому розмірі 960 грн. за календарний місяць.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить 36 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями провадиться щокварталу до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на провадження операцій з торгівлі валютними цінностями за весь термін його дії. При цьому він звільняється від додаткового внесення плати за торговий патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями у разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.

Надання послуг у сфері грального бізнесу

Враховуючи труднощі в оподаткуванні доходів від грального бізнесу та неможливість запровадження механізму обліку тіньових доходів, одержаних від гральних столів з кільцем рулетки, спеціальних столів для казино та інших видів грального бізнесу, Законом № 98/96-ВР установлено порядок патентування операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами.

Відповідно до цього Закону гральний бізнес - це діяльність, пов'язана з влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі.

Казино, інші гральні місця (дома) повинні займати окремі приміщення або будівлі та мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів та більярдних столів).

Надання послуг у сфері грального бізнесу поза межами відведених на ці цілі приміщень або будівель, а також у приміщеннях, що не мають грального залу для відвідувачів, не дозволяється.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (грального місця).

У 2005 р. згідно зі змінами, внесеними Законом № 2285-IV, вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлено у фіксованому розмірі (за рік):

для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем - 4200 грн.;

для використання грального столу з кільцем рулетки - 192000 грн.;

для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для більярду) - 144000 грн. за кожний стіл;

для використання кегельбанів, що вводяться у дію за допомогою жетона, монети або без них, - 6000 грн. за кожний гральний жолоб (доріжку);

для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - 1800 грн. за кожний стіл для більярду;

для провадження інших видів грального бізнесу, включаючи розіграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківські установи або у майновій формі на місці, - 7200 грн. за кожний окремий вид (місце) грального бізнесу.

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу має видаватися на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл).

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу не дає права на здійснення грального бізнесу, не зазначеного в такому патенті.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу провадиться щокварталу до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за три місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на провадження операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового патенту. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту у разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.

Порядок нарахування сум плати за торговий патент та їх зарахування до бюджету

Нарахування сум плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності здійснюються в особових рахунках платників за весь термін дії торгового патенту одночасно, а саме:

за першим терміном - суми оплати вартості торгового патенту за перший звітний період та суми одноразової плати, внесеної платником під час придбання торгового патенту в розмірі вартості торгового патенту за один місяць (три місяці), яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії;

за наступними термінами - щомісяця (щокварталу) до 15 числа місяця, який передує звітному періоду;

за останнім терміном оплати - нульові нарахування, крім діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, у яких нарахування здійснюються за останній квартал його дії, зменшені на суму одноразової плати в розмірі вартості торгового патенту за один місяць, тобто в останньому кварталі нарахування здійснюються за два місяці.

Кошти, одержані від продажу торгових патентів, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем оплати торгового патенту.

Датою внесення чергового платежу за торговий патент є дата перерахування зазначених коштів до бюджету.

У разі якщо останній день терміну оплати вартості торгового патенту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем терміну оплати вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Порядок використання торгового патенту

Торговий патент має бути розміщено:

на фронтальній вітрині магазину, а у разі її відсутності - біля касового апарата;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці - для автомагазинів, розвозок та інших видів пересувної торговельної мережі, а також для лотків, прилавків та інших видів торгових точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу та надання побутових послуг.

Торговий патент має бути відкритим та доступним для огляду.

Торговий патент є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб'єкту. Передача торгового патенту іншому суб'єкту підприємницької діяльності або іншому структурному (відокремленому) підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності не дозволяється.

Торговий патент, виданий для здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), є дійсним на території України.

Відповідальність за порушення вимог Закону № 98/96-ВР

На суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність, операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, у разі порушення вимог Закону № 98/96-ВР покладено таку відповідальність:

за порушення термінів сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України на день виникнення такого податкового боргу або на день його (частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті;

за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого частиною першою ст.7 цього Закону, сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

за здійснення операцій, передбачених Законом № 98/96-ВР, без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого частиною другою ст.7 цього Закону, сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням;

за здійснення операцій з реалізації товарів, визначених частинами шостою, сьомою, восьмою та дев'ятою ст.3 Закону № 98/96-ВР, без одержання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку одержання та використання пільгового торгового патенту, передбаченого частиною другою ст.7 цього Закону, сплачують штраф у п'ятикратному розмірі вартості пільгового торгового патенту;

за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту сплачують штраф у подвійному розмірі вартості короткотермінового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням.

До дня сплати штрафів, визначених ст.8 Закону № 98/96-ВР, а також до придбання торгового патенту або оформлення пільгового торгового патенту діяльність відповідних суб'єктів підприємницької діяльності зупиняється.

Штрафи, передбачені ст.8 цього Закону, підлягають сплаті порушником у п'ятиденний термін відповідно до законодавства.

Посадові особи та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності у разі порушення вимог цього Закону притягаються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

Контроль за дотриманням вимог Закону № 98/96-ВР здійснюють державні податкові органи та органи МВС України.

Після закінчення терміну дії торговий патент підлягає поверненню до органу державної податкової служби.

Запровадження в Україні порядку патентування торговельної діяльності, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що провадиться суб'єктами підприємницької діяльності відповідно до Закону № 98/96-ВР, дало змогу вперше реально залучити до оподаткування доходи суб'єктів підприємницької діяльності від видів діяльності, які мають значні труднощі з визначенням достовірної суми доходів. Виконання суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань перед державою щодо сплати обов'язкових платежів до бюджету безпосередньо впливає на стабілізацію економіки України.

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що плата за торгові патенти є стабільним джерелом наповнення бюджету. Крім того, плата за торгові патенти не призводить до посилення податкового тиску, i суб'єкт підприємницької діяльності не несе додаткових фінансових втрат, оскільки згідно з нормами Закону № 98/96-ВР податок на прибуток суб'єкта підприємницької діяльності чи структурного (відокремленого) підрозділу, який підлягає сплаті до бюджету, зменшується на вартість придбаних торгових патентів.

Перелік використаної літератури

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

№ 98/96-ВР - від 23.03.96 р. «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (зі змінами та доповненнями);

№ 2285-IV - від 23.12. 2004 р. «Про Державний бюджет України на 2005 рік» (зі змінами та доповненнями, надруковано у «Віснику» № 4/2005);

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

№ 576 - від 27.04.98 р. «Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових i підлягають патентуванню»;

№ 1077 - від 13.07.98 р. «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання i реалізацію торгових патентів» (зі змінами та доповненнями, за текстом - Положення № 1077);


Подобные документы

 • Правові підстави патентування підприємницької діяльності. Поняття торгового патенту. Порядок його придбання, використання та реквізити. Суб’єкти і об’єкти патентування. Види патентів на здійснення підприємницької діяльності, їх вартість та строки дії.

  курсовая работа [38,2 K], добавлен 05.03.2013

 • Патент на винахід як охоронний документ, що засвідчує авторство, дату патентування винаходу і право власності на винахід. Головні етапи та особливості процедури реєстрації та отримання патенту. Права винахідника та роботодавця, власника патенту.

  реферат [20,0 K], добавлен 09.12.2011

 • Поняття промислового зразка. Особливості надання йому правової охорони. Визначення умов патентоспроможності промислового зразка. Патент та патентовласники: сутність, значення. Порядок одержання та припинення дії патенту. Захист прав власника патенту.

  реферат [24,0 K], добавлен 06.02.2014

 • Сутність понять "промисловий зразок", "корисна модель (винахід)". Законодавчі акти, що регулюють питання припинення чинності патентів та визнання їх недійсними. Аналіз випадків дострокового припинення чинності патенту. Підстави визнання патенту недійним.

  реферат [26,7 K], добавлен 28.05.2010

 • Об'єкти патентного права в України (винаходи, корисні моделі, промислові зразки). Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель. Умови встановлення новизни промислового зразка. Порядок одержання патенту.

  контрольная работа [26,3 K], добавлен 17.01.2014

 • Поняття та об’єкти винаходу та корисної моделі. Умови надання правової охорони і патентоздатності винаходу та корисної моделі. Права та обов'язки патентовласників. Порядок одержання патенту на винахід. Патентування винаходів і корисних моделей в Україні.

  курсовая работа [41,3 K], добавлен 30.12.2013

 • Порядок отримання патенту на винахід та корисну модель. Тимчасова правова охорона, її значення та зміст. Патентування об'єктів у зарубіжних країнах. Європатент, євроазіатський, американські, афромалагадасійський патенти, їх характеристика та особливості.

  контрольная работа [35,5 K], добавлен 01.05.2009

 • Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. Фіксовані ставки єдиного податку. Роль бізнес­планування в підприємництві. Відмова від спрощеної системи оподаткування. Припинення діяльності підприємницьких структур. Діяльність ліквідаційної комісії.

  реферат [29,2 K], добавлен 07.02.2013

 • Коротка характеристика Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі". Видача патенту на секретний винахід. Порівняння основних підходів до правового регулювання секретних винаходів у країнах Євросоюзу, США, Росії та в Україні.

  доклад [21,9 K], добавлен 22.04.2012

 • Майнові права на патент. Немайнові права патентовласника. Строк дії прав на патент. Шляхи здійснення порушення прав на патент. Кримінальна відповідальність за порушення прав власника патенту на винахід і корисну модель за національним законодавством.

  курсовая работа [46,4 K], добавлен 23.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.