Процес вироблення книги

Технологічна схема виготовлення книги: розрізка сторінок-відбитків тексту, фальцювання зошитів, скріплення. Обладнання: фальцювальна, ниткошвейна машина, машина для приклейки форзаців та комплектування. Обладнання для виготовлення палітурної кришки.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.12.2010
Размер файла 75,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • 1. Характеристика видання
 • 1.1 Технологічна схема виготовлення
  • 1.1.1 Зштовхування та розрізка сторінок-відбитків тексту
  • 1.1.2 Фальцювання зошитів
  • 1.2 Види форзаців, його призначення
  • 1.3 Комплектування блоків підборкою та скріплення
  • 2. Обробка блока
  • 2.1 Виготовлення палітурної кришки
  • 2.2 Вставка блоку в палітурну кришку
  • 2.3 Обробка книги після вставки, контроль та упаковка
 • 3. Обладнання, на якому виготовляється книга
  • 3.1 Фальцювальна машина
  • 3.2 Машина для приклейки форзаців
  • 3.3 Машина для комплектування підбіркою
  • 3.4 Ниткошвейна машина
  • 4. Потокова лінія «Книга»
  • 4.1Обладнання для виготовлення палітурної кришки
  • 4.2 Машина для штрихування
  • 4.3 Пакувальна машина
 • 5. Матеріали, які були використані при виготовленні даного видання
  • 5.1 Форзацний папір
  • 5.2 Матеріали для скріплення
  • 5.3 Картон та клей
  • 5.4 Папір для відстав і полімерні плівки
 • 6. Техніка безпеки при роботі на обладнанні
 • Використана література
 • Вступ
 • Книга - одне з найбільших чудес, створеною людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, свою всю мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє.
 • Шлях розвитку книги був довгим і складним. Який тільки матеріал не використовували люди для виготовлення книжок: глину, листя та кору дерева, шкіру тварин, бамбук, папірус, шовк.

Перші паперові книги з'явилися в Європі в ХІІІ ст. Їх довгий час писали від руки. Одна книга виготовлялася 5-7 років і коштувала дуже дорого.

У ХV ст. був винайдений спосіб друкувати книги. Перша друкована в Україні була видана Іваном Федоровим у 1574 році у Львові. Називалась вона “Апостол”.

Довіряючи всі свої знання і досвід книгам, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають бібліотеки. У перекладі з давньогрецької мови слово “бібліотека” означає приміщення, де зберігаються книги (“бібліо” - книга, “тека” - сховище). Бібліотеки з'явилися з незапам'ятних часів. Давні єгиптяни називали їх “аптеками для душі”, тому, що книги робили людську душу благородною, а розум сильним. В Україні перша бібліотека з'явилася за часів Київської держави. Її створив князь Ярослав Мудрий у 1037 р.

Книжки приємно прочитать,

А спробуй їх створити!

Тонке мистецтво -

Друкувать,

Якого треба вчити.

Саме з цих рядків вірші С.Я. Маршака ми й розпочнемо розповідь про те, як друкують книги.

Сотні років пройшло з того часу, коли в Москві було надруковано першу російську книжку. Зараз у нашій країні є тисячі друкарень. Більшість з них - це цілі книжкові фабрики, в яких є багато цехів. Рукопис книги перш за все потрапляє в набірний цех. Раніше тут працювали наборщики, які з свинцевих букв - літер складали слова, зі слів - рядки, з рядків - сторінки. Важко було набирати так всю книгу, витрачалося багато часу, фізичних сил.

І ось була винайдена складна, але дуже корисна машину 0 лінотип. На ній є клавіші з літерами, як у друкарській машинці. Робітник натискує лише потрібний клавіш, а машина сама знаходить відповідну букву, і ставить її в рядок.

Поки в набірному цеху готують текст, в іншому працюють з малюнками для книги, спеціально підготовлені художниками. Робітники переносять на цинкові пластинки малюнки. Ці пластинки називаються кліше. З металевих рядків, які виготовили в набірному цеху, і з кліше збирають, або, як кажуть друкарі, верстають металеві сторінки.

Потім ці сторінки надходять у друкарський цех. Спеціальні друкарські машини самі накладають на металеві сторінки тонкий шар фарби, аркуші паперу та роблять на них відбитки. Друкують машини дуже швидко і не одну, а зразу 16 сторінок.

Останній цех, в який потрапляє майбутня книга, - палітурний. У ньому тех. Працюють машини. Одні складають великі аркуші в зошити, інші зшивають їх у книгу, терті роблять обкладинки. Готові книги надходять до магазинів, бібліотек.

1. Характеристика видання

1) Назва - Скарбами землі зігрітий;

2) Вид комплектування - підбіркою;

3) Вид скріплення - нитками (брошурне);

4) Тираж та формат видання - 3 000 84х108/32;

5) Тип палітурки - №7;

6) Вид оздоблення - приприсовка плівкою.

1.1 Технологічна схема виготовлення

книга сторінка текст палітурка

1.1.1 Зштовхування та розрізка сторінок-відбитків тексту

Операція зштовхування складається з утворення повітряного прошарку між аркушами та вирівнюванням всіх аркушів по вірним сторонам. Повітряний прошарок зменшує сили тертя між аркушами і це дозволяє листам вільно зштовхуватись. Операцію зштовхування виконує людина, яка потім буде розрізати ці аркуші, щоб потім надати йому потрібного формату.

Розрізка виконується на одножевій різальній машині. Вона призначена для різки і підрізки аркушів паперу в стопі. Розрізці підлягають листи віддрукованого тексту при розділенні їх на листи для фальцювання і листи з віддрукованими ілюстраціями, обкладинки, форзаци і т.д. Ріжуть також аркуші більшого формату на менші формати. Брак при розрізці недопустимий.

Особливо важливо, щоб розрізка була виконана точно. Якість розрізки залежить від якості зштовхування.

Фактори, які впливають на якість зштовхування:

1. Формат паперових аркушів. Аркуші великого формату зштовхувати важче.

2. Вага одного метра кубічного (1мІ) паперу. Чим більше вага, тим зштовхувати легше.

3. Гладкість паперу. Гладкий папір зштовхувати легше, тому що сила тертя між аркушами менша.

4. Наявність або відсутність статичної електрики. Статична електрика перешкоджає утворенню повітряного шару та зштовхуванню.

5. На якість зштовхування впливає вологість паперу. При низькій або вологості в папері утворюється статична електрика, а при підвищеній вологості папір важкий і м'який.

1.1.2 Фальцювання зошитів

Фальцюванням називається технологічний процес, при якому аркуші складаються в зошити, в яких колон цифри йдуть по порядку.

Фальцювання виконується як вручну так і на машині.

В залежності від числа згинів і їх розташування один відносно другого фальцовка аркушів може бути декількох видів.

По числу згинів фальцовка буває в один, два, три, чотири згини.

А по розташуванню згинів в зошиті відносно другого фальцу може бути перпендикулярні, паралельні та комбіновані.

При паралельному фальцюванні кожен згин паралельний наступному.

При перпендикулярному фальцюванні кожен наступний згин перпендикулярний наступному.

При комбінованому фальцюванні в зошиті розташовуються по відношенню один до одного як паралельно, так і перпендикулярно.

1.2 Види форзаців, його призначення

Головне призначення форзацу - це скріплення блока з палітурною кришкою; та художнє оформлення книги.

По характеру оформлення форзаци поділяються на:

1. Прості або однокольорові - це форзаци, які виготовлені з одного однокольорового аркушу паперу;

2. Ілюстаривно-тематичні - це форзаци, на яких малюнок відповідає темі видання;

3. Ілюстративно-орнаментальні - це форзаци, на яких малюнок не відповідає темі видання.

По способу виготовлення форзаци бувають:

1. Суцільно-паперовий;

2. Приклейний з окантування;

3. Складний;

4. Прошивний.

В даному виданні використали простий - приклейний, однокольоровий форзац.

1.3 Комплектування блоків підборкою та скріплення

Комплектування - це складання зошитів в такому порядку, щоб колон цифра йшла по порядку.

Існує два види комплектування:- вкладкою та підборкою.

При комплектуванні вкладкою, зошити вкладають один в один та в обкладинку.

При комплектуванні підборкою, зошити підбираються один до одного в послідовному порядку.

Технічні вимоги до якості скомплектованих блоків. В правильно скомплектованих блоках корінці повинні бути обернені в одну сторону. Щоб перевірити чи правильно це зроблено є контрольні мітки, у вигляді чорного або контурного квадрату чи кружечка, які друкують на аркуші одночасно з текстом і при фальцюванні зошитів він знаходиться на корінцевому згині.

Контрольні мітки бувають:

1) Позошитні мітки бувають розташовані в «сходинку» та «зиграгом» (якщо занадто великий об'єм видання). Позошитні мітка розташовується на різній відстані від верхнього поля.

2) Позамовні мітки друкуються на однаковій відстані і одному виданні. Для кожного видання різна відстань. В правильно скомплектованому і вирівняному блоці із показних міток повинна вийти поперечна полоса.

Скріплення зошитів у блоки виконується, як позошитно та по-блочно, це залежить від виду скріплення.

При позошитному скріпленні всі зошити послідовно скріплюються в один блок. При поблочному всі зошити в блоці скріплюються одноразово.

Нитками - використовується в основному для блоків в книгах. В даний час на підприємствах шиття нитками виконується на ниткошвейних машинах. Принцип роботи шиття нитками, як вручну, так і на машині має багато спільного: блок зшивається позошитно, кожний зошит зшивається по корінцевому фальці разом прошиваючи один зошит до одного.

Є два види шиття нитками: брошурне - шиття без марлі, та палітурне - з використанням марлі.

В даному виданні використали брошурне шиття нитками.

Переваги шиття нитками:

1. Забезпечує хорошу розкриваємість книги;

2. Надійне скріплення всіх зошитів у блоці;

3. Дає можливість обтискувати блок;

4. Дає можливість обробляти блок на блокообробних агрегатах, які дають високу якість;

5. Дає довговічність книзі;

6. Не «переїдає» папір.

Фактори, які впливають на якість:

1. Кількість стібків, чим більше стібків, тим краще скріплення;

2. Довжина стібків, чим більша довжина, тим краще;

3. Якість ниток та паперу;

4. Стан обладнання;

5. Кваліфікація робітника.

2. Обробка блока

В обробку книжкового блоку входить ряд операцій. Взалежності від способу скріплення в обробку корінця входять різні операції.

При обробці корінця блоків зшитих нитками виконують такі операції:

1. Заклейка корінця;

2. Сушка корінця;

3. Обтиск корінця;

4. Обрізка з трьох сторін;

5. Зафарбування обрізів;

6. Кругління корінця;

7. Відгин фальців;

8. Наклейка марлі;

9. Приклейка стрічки - закладки (ляссе);

10. Наклейка капталу;

11. Наклейка бумажки;

12. Наклейка гільзи;

13. Сушіння корінця.

1) Заклейка корінця блоку. Корінці зшитих блоків повинні бути обов'язково заклеєні для скріплення між собою зошитів у блоці і придання стійкої форми корінцю, від якої залежать якість подальших операцій. Клеєва промазка повинна бути еластичною, міцною, рівномірною. Міцність залежить від: природи клею, його в'язкості, товщини клеєвого шару. Кістковий клей не тільки проникає між зошитами але і склеює їх та утворює достатньо міцні опори для фальців під час розкривання книги. Великий вплив на якість заклейки надає в'язкість клею. Для хорошого заклеювання промазка повинна бути рівномірною тоненькою і не пересушеною. При великій товщині клейової плівки якість заклейки знижається. Використання темного клею при заклейці погіршує якість виробу. Найкраще при заклейці корінця використовувати полівінілацетатну дисперсію. Це клей білого кольору який використовується в холодному вигляді.

2) Сушка корінця блока. Сушіння призначене для виділення зайвої вологи з клейового шару та паперу, на я кий нанесено клей. Блоки повинні бути просушені і тільки тоді їх можна обробляти далі. Сушіння блоків виконується, як в натуральних умовах так і в штучних сушильних пристроях:

а) сушіння корінця блока в натуральних умовах. Сушіння книжок в натуральних умовах проходить повільно, тому при великих тиражах потребує багато площі. Цей процес залежить від кліматичних умов в цеху. При заклейці корінці блоків, зшитих без марлі, можна віддавати до наступної операції через 10 хв., а зшиті на марлі - 15-20 хв. Недоліком цієї сушка являється збільшення виробничого циклу.

б) Штучна сушка корінцевих блоків. Є 3 види сушки корінця:

- тунельні сушильні пристрої розташовують горизонтально до поверхні поля і являють собою камеру де виконується згаданий режим сушки;

- через вертикальні сушильні пристрої блоків в процесі сушки транспортуються з одного поверху на другий. Волога яка випаровується, видаляється вентилятором;

- в циліндричних сушильних пристроях сушка виконується також термовипромінюванням. Але ці сушильні пристрої важкі в конструкції і при цьому не находять широкого використання на підприємствах.

Технічні вимоги до якості після сушки. Корінець висушених блоків не повинен мати вологого блиску і клей при торканні не повинен давати відлип. Блоки не повинні склеюватися між собою. Марля не повинна бути кручена або зм'ята.

3) Обтиск корінця блоку після сушіння. Обтиск корінця блока виконується для того, щоб вирівняти по товщині корінцеву та передню частини. Потовщення виникає в результаті проникнення клею між фальцами зошитів та деформації волокон паперу при нанесенні клею на корінець. Обтиск виконується корінцевої частини та всього блоку.

Вимоги до якості:

- товщина обжатого корінця блока повинна бути однаковою по всій висоті блоку;

- товщина корінця всіх блоків у тиражі повинна бути однакова;

4) Обрізка блоків з 3-х сторін. Призначення обрізки. Отримати необхідну висоту і ширину блоку, придати йому охайного вигляду та забезпечення зручного користування книгою обрізка виконується на: 1-ножевих або 3-ножевих різальних машинах.

Фактори, які впливають на точність обрізки. Для того, щоб точно обрізати блок, потрібно щоб він був добре обжатий. Точність обрізки залежить від висоти пачки: чим вище пачка, тим більше розходження в розмірах обрізаних блоків. Найкраща якість коли обрізується один блок.

Вимоги до якості. В обрізаних блоках сторони повинні бути рівними, зрізані петлі всіх згинів, кромки аркушів і графічні проколи. Обрізка блоків повинна бути гладкою і чистою. Чистота обріза залежить в основному від якості ножів та марзанів. На ножах не повинно бути щербин і збоєнь. На форзацах і полях сторінок блоків не повинно бути складок, зморшок та надрізів.

5) Кругління корінця блока. Кругління - це операція, я кА призначена для вирівнювання товщини корінцевої і передньої частини блоку; для придання корінцю симетричної округленної форми; для кращого розкривання. Кругління виконується на круглільних станках або на блокообробних агрегатах.

6) Кашерування або відгин фальців. Виконується для закріплення форми корінця, покращює розкривання книги і збільшує міцність з'єднування блока з кришкою.

Вимоги до якості:

1. Корінець блоку повинен мати округлу симетричну форму;

2. Довжина дуги у всіх блоків одного тиражу повинна бути однаковою;

3. Корінець блоку повинен мати симетричний чіткий профіль відігнутих фальців;

4. Довжина дуги повинна відповідати стандартам.

7) Наклейка марлі, стрічки - закладки, капталу та паперу. Марля наклеюється тоді, коли блок зшивався брошурним шиттям, нитками, без марлі.

Наклейка стрічки - закладки виконується в основному для видань покращеного типу. Ця операція виконується завжди вручну.

Каптал - це шовкова або бавовняна стрічка тканини з потовщенням з однієї сторони. Каптал являється елементом оформлення книги, а також скріплює кінцеві частини корінця. Перед тим, як наклеювати каптал його апретують (тобто проклеюють) для того, щоб він був цупким і не скручувався.

Вимог до якості:

1. При наклейці капталу потрібно, щоб він не був перетягнутий на якусь одну сторону;

2. Він повинен буди приклеєний по ширині відповідно довжині дуги;

3. Потовщина частина повинна бути приклеєна впритик до обрізу і не висіти.

Папір наклеюється на корінець блоку після наклейки капталу. Він придає блоку акуратний вигляд, збільшує скріплення зошитів у блоці, зберігає клейовий шар від висихання та осипання. Розміри паперу6 висота - висоті блоку-4мм; ширина - довжині дуги±2мм.

Якщо великий об'єм видання, то використовується гільза.

2.1 Виготовлення палітурної кришки

Палітурна кришка слугує для захисту блока від пошкоджень і являється елементом художнього оформлення друкованого видання, а також для зручності у користуванні.

По конструкції палітурні кришки поділяються:

1) Суцільнокроєні - це палітурні кришки виготовленні з одного виду матеріалу (або мякого картону);

2) Суцільнокриті - це палітурні кришки, в яких картонні сторонки та відстав покриті одним видом матеріалу;

3) Складні - це палітурні кришки, в яких картонні сторонки та відстав покриваються різними видами матеріалів.

Взалежності від конструкції та матеріалів, палітурні кришки діляться на:

- Тип№5 - Складна палітурна кришка. Картонні сторонки і відстав зєднаний корінцем з одного матеріалу, а картонні сторонки покриті матеріалом іншого виду;

- Тип№6 - палітурна кришка з однієї деталі. Відсутні картонні сторонки та відстав. Виготовлений з матеріалу одного виду;

- Тип№7 - суцільнокрита палітурна кришка. Картонні сторонки та відстав покриваються одним вилом матеріалу;

- Тип№8 - палітурна кришка з накладними сторонками і корінцем. Картонні сторонки покриті матеріалом з загином його з чотирьох сторін. Корінець покритий матеріалом з загином з двух сторін (зверху та знизу);

- Тип№9 - палітурна кришка з накладними сторонками і окантованим корінцем. Картонні сторонки покриті матеріалом з загином з чотирьох сторін. Корінцем служить матеріал окантовки.

Основними елементами моєї палітурної кришки є:

- картонні сторонки - листи картона, ширина і висота яких вираховується взалежності від формату видання;

- шпація - відстань між внутрішніми краями картонних сторонок палітурної кришки;

- відстав - смужка цупкого паперу або картону, яка наклеюється на матеріал палітурної кришки між картонними сторонками. Приклеюється по центру шпації і завжди менша її, але має розмір корінця блока;

- розстав - відстань між картонною сотронкою палітурної кришки та відставом. В палітурній кришці два розстави, розташовані по дві сторони від відставу;

- канти - краї палітурної кришки, які виступають за обріз блока;

- покривний матеріал - матеріал, яким покривається картонні сторонки та відстав.

Технологічна схема виготовлення палітурної криши тип №7:

1. Розкрій картону та матеріалу;

2. Нанесення клею на палітурний матеріал;

3. Накладання картонних сторонок та відставу;

4. Загин матеріалу та заправка кутів;

5. Пресування та сушіння;

6. Оздоблення палітурної кришки;

Технологічний процес виготовлення. Клей на заготовку наноситься вручну або на клеємазних станках. Клей повинен бути нанесений рівномірно.

На промазану клеєм заготовку спочатку накладають ліву картонну сторонку, з таким розрахунком, щоб з трьох сторін залишились однакові по ширині кінці матеріалу на загин і заправку кутів.

Щільно до сторін кладуть шаблон шпації до якого приєднують другу сторонку картонки, шаблон знімають посередині кладуть відстав.

Потім загинають верхні і нижні поля по висоті, заправляють кути та загинають бокові поля.

Готову кришку перевертають, протирають, щоб пригладити матеріал до картону. Прогладжування слід починати з корінця, щоб тканина не витягувалась.

Далі палітурну кришку передають для сушки та пресування, для подальшого оздоблення. Для оздоблення палітурнї кришки обрали припресовку плівки.

Оздоблення поліграфічної продукції припресуванням плівки дає кращий результат, ніж лакування. Плівкове покриття підвищує водостійкість, механічну міцність продукції, збільшує термін її використання, поліпшує зовнішній вигляд видань, надає їм блиску, робить їх яскравішими.

Для оздоблення друкарської продукції використовують синтетичні полімерні плівки. Вони повинні бути міцними, еластичними, якнайменше піддаватися деформації та усадці під час старіння (<5%), не викликати скручування, жолоблення відбитка, бути безбарвними та прозорими, мати рівномірну товщину.

Припресування плівки відбувається клейовим, безклейовим способами, а також способом перенесення.

Припресування плівки клейовим способом здійснюють на машині, в якій валиком наноситься на плівку тонкий шар клею. Проходячи через сушильний пристрій під дією інфрачервоних променів, клей висихає. Потім одночасно плівка та відбиток проходять через нагрітий каландр, де клей підплавляється і плівка припресовується до відбитка. Таким чином можна оздобити видання в обкладинках № 1-4, в палітурках № 6-9, суперобкладинки, листівки, картинки, буклети, проспекти тощо.

Для припресування клейовим способом використовують поліпропіленові, поліетилентерефталатні та ацетилцелюлозні (триацетатні та діацетатні) плівки, а також клеї -- розчини полімерів у летких органічних розчинниках -- і латекси -- водяні дисперсії полімерів.

До складу клеїв входять полівініловий спирт, емульсії полівінілаце-тату, полівінілхлорид, поліакриловий ефір, природний латекс та синтетичний каучук з такими додатками, як гліцерин, дибутилфталат тощо.

Клей і його склад добирають відповідно до виду паперу та плівки. Найчастіше для припресування плівки використовують клей на основі співполімеру вінілацетату з бутилакрилатом (БАВ-4М).

Припресування плівки безклейовим способом -- це з'єднання поліграфічної продукції з термопластичними полімерами або плівками зі заздалегідь нанесеним клейовим шаром. Термопластична плівка проходить між нагрітими валиками і через пристрій з інфрачервоними променями, де вона прогрівається, підплавляється, а потім припресовується до поверхні. Цей спосіб припресування використовують для оздоблення проспектів, календарів, буклетів, а також обкладинок для палітурок № 5, 7-9 та для оздоблення малоформатної продукції особливого призначення.

Припресування плівки відбувається при високих температурах та тиску, під впливом яких розплавлюється термопластичний шар полімеру й з'єднується з папером і відбитком. Спосіб безклейового припресування має ряд переваг порівняно з клейовим способом: зменшується кількість технологічних операцій; усувається використання клею з леткими вогненебезпечними розчинниками; поліпшуються умови праці; не забруднюється навколишнє середовище.

Цей спосіб економічно та екологічно вигідніший, ніж клейовий. Але для безклейового припресування необхідно використовувати плівки товщиною менш ніж ЗО мкм, щоб запобігти їх скручуванню.

Для безклейового способу використовують поліетилтерефталатні, целофанові, поліамідні та інші плівки. Вони відзначаються механічною та адгезійною липкістю, пружністю. Термопластичний поліетиленовий шар робить їх придатними до термічного зварювання та з'єднання з різними матеріалами (папером, тканиною тощо) під час припресування.

Оздоблення виробів способом перенесення полягає в нанесенні на відбиток прозорої плівки на основі з подальшим відділенням основи для повторного використання. Внаслідок такої обробки відбитки набувають блиску та більшої механічної міцності. Цей спосіб використовують для оздоблення обкладинок, листівок, карток, проспектів, суперобкладинок, афіш, запрошень, привітань тощо.

У процесі обробки передбачається лише однобічне нанесення покриття. А основу-підкладку можна використовувати неодноразово, залежно від якості плівки та її стану після обробки. Спосіб перенесення характеризується слабкою силою прилипання полімерного шару до плівки-основи і водночас сильним прилипанням цього ж шару до паперу та відбитка. Для цього використовують поліетилентерефталатну плівку товщиною 20 ... 5 мкм і спирторозчинний поліамід.

Сьогодні широко використовують самоклейкі плівки типу оракал. Вони розрізняються товщиною та складом фронтального матеріалу (полівінілхлорид, поліефір), контактною клейкою речовиною (на основі поліакрилату, каучуку). Плівка добре прикріплюється до різної поверхні: паперу, дерева, каменю, скла. Може зберігати свої властивості протягом семи років. Ззовні буває глянцевою, матовою, з голографічним малюнком тощо.

2.2 Вставка блоку в палітурну кришку

Вставка - це процес з'єднання блока з палітурною кришкою Ця операція являється однією із завершуючи та відповідальних, які впливають на якість книги. Вставка виконується вручну та на книговставочних машинах. Вставка вручну це фізично важка робота. Виконується при малих тиржах, при великому форматі, або дуже маленькому і коли немає машини.

Фактори, які впливають на якість:

1. Точність суміщення блоку з палітурною кришкою, залежіть від точності лінійних розмірів блоку і кришки.

2. На якість вставки впливає правильний розмір шпації і симетричність обробки корінця блоку. Розмір шпації повинен бути таким, щоб повністю обхватити корінець блоку. Неправильний розмір шпації в значній мірі зменшує міцність блоку з палітурною кришкою, особливо якщо шпація менших розмірів.

3. У процесі вставки клей потрібно наносити на форзац блоку а не на картонну сторонку. Якщо клей наноситься на картонну сторонку, то збільшується витрата клею; зменшується міцність скріплення, оскільки клей не попадає під марлеві клапани, клей швидко вбирається картоном і внаслідок цього форзац погано приклеюється до картону; до того ж кришка коробиться оскільки вона вбрала в себе клей.

4. На якість вставки впливає якість клею та товщина шару нанесеного на форзац. Якщо клею нанесено багато то при пресуванні він вилазить і потрапляє на обрізи та склеює листки. Якщо мало - то погано склеїться і палітурна кришка відклеюється від форзаца.

Вимоги до клею:

1. Легко наноситись на папір.

2. Бути прозорим.

3. Не змінювати колір форзацу.

4. Мати таку концентрацію, щоб можна було поправити блок.

Вимоги до якості вставки блока:

1. Книжковий блок повинен відповідати палітурній кришці і правильно розташовуватися в ній, тобто блок повинен бути правильно перевернутий.

2. Палітурна кришка повинна тісно облягати корінець блока.

3. Верхні, нижні та передні канти повинні бути однаковими по ширині з 2-х сторін палітурної кришки.

4. Ширина верхніх і передніх кантів в залежності від форматів повинна бути від 2-х мм до 4-х мм. Допускається ± 1 мм.

5. Ширина передніх кантів в залежності від формату блоку повинна бути 3-5 мм; допускається ±1 - ±1.5 мм.

6. Форзац повинен бути міцно приклеєний до кришки без бульбашок та зморшок.

2.3 Обробка книги після вставки, контроль та упаковка

Пресування блоків після вставки. Обтиск книг виконується відразу ж після вставки блоку в палітурну кришку. Від якості обтиску залежить щільність міцність та зовнішній вигляд видання. Під час вставки блоків в палітурні кришки разом з клеєм вноситься велика кількість вологи, тому якщо книги будуть висихати в не за пресованому вигляді то палітурні кришки будуть коробитися і блок вийде рихлим. Пресування книг - процес довгий; в результаті якого буде рівномірне розполодження вологи. Операція пресування книг складається з декількох етапів:

1. Зменшення товщини стопи книг під тиском в пресі.

2. Витримка стопи під тиском деякий час.

3. Зняття грузу.

В результаті обтиску книга не тільки ущільнюється але і виконується краще при клеєння по всій поверхні внутрішньої сторони палітурної кришки.

Штрихування книг. Штриховка книг являється остаточною технологічною операцією в процесі виготовлення книги.

Основне призначення операції - покращення відкриття книги та її зовнішнього вигляду. В результаті штриховки отримується чітка лінія по місцю розтава палітурної кришки. штриховці підлягають книги в суцільнокритих і складних палітурних кришках. штриховці не підлягають книги які виготовлені з однієї деталі, вручну штриховка виконується дуже рідко.

Для виконання штриховки використовуються полуавтоматичні або автоматичні станки а також агрегати, пресувально - штрихувальні машини. Штриховка книг виконується плоским або дисковим тупим ножем, щоб шрифт був стійким ніж нагрівають.

Вимоги до якості штрихованих книг

1. Рубець на палітурній кришці повинен знаходитись між відставом і картонною сторонкою паралельно корінцю книги і глибина його повинна бути не менше половини товщини картонки.

2. Рубець повинен бути стійким з гладенькою та блискучою поверхнею.

3. Сторонки кришки повинні легко та вільно відкриватись.

Контроль - це зовнішній огляд книги: стан обрізів, розташування скоби на корінцевому фальці і т.д. Книга бракується, якщо вона десь забруднена або порвана. Потім контролер дивиться внутрішні сторінки книги. Доброякісні книги передаються на упаковку.

Упаковка. Основним видом упаковки являється упаковка в закриту пачку, пачка книг загортається в папір, а потім перев'язується шпагатом. Маса упаковки повинна бути не більша за 8 кг, а висота - не більше 35 см. Після упаковки на пачку наклеюється ярлик, на якому написано: назва виробництва, номер заказу, назва книги, вид оформлення, число екземплярів у пачці, ціна одного екземпляра, номер пакувальниці.

Покращені видання упаковують в картонні футляри, зшиті на дротошвейній машині, куди вкладається кожна книжка окремо.

3. Обладнання, на якому виготовляється книга

3.1 Фальцювальна машина

Касетно-фальцювальний автомат 5090. Складається з круглестепального самонакладу, фальцювальний секцій, приймального пристрою. Його додатково облаштовують шумоподавлюючим кожухом для касет, клейовим пристроєм та рахувальником аркушів. Машина може фальцювати лист подвійного формату. При ньому розрізка двійника виконується після першого згину. Автомат 5090 випускають в двох варіантах (5090, 5090Б). Він може оснащуватись від 2-х до 4-х фальцювальних секцій з різним розташуванням фальцювальних секцій (фальц-секцій) дозволяє отримати трьох, чотирьох згинні зошити з перпендикулярним розташуванням згину а також паралельно і комбіновану фальцовку. Так як кожна фальцювальна секція має не менше 2-х касет:

А) для 4-х згинної перпендикулярної фальцовки;

Б) для 3-х згинної перпендикулярної фальцовки (двійників);

В) для паралельної фальцовки.

Перша фальц-секція розташована безпосередньо за самонакладом, а друга третя четверта фальц-секції виконані як самостійні рухомі одиниці з окремим приводом і з'єднуються між собою спеціальним електричним штепсельним пристроєм. Фальц-секції встановлені на коліщатках і легко переміщуються. Якщо таку фальцювальну машину облаштувати додатковим столом для подачі листів то це буде самостійна машина для фальцовки форзаців та іншої подібної продукції.

Фальц-секція складається з транспортера та 2-х касет (одна зверху і одна знизу). Транспортер представляє собою ряд полих безперервно обертаючих металевих валиків. Осі валиків розташовані під деяким кутом до фальцювальних валиків, направляючи аркуш в касету. Таке положення валиків забезпечує не тільки транспорт аркушів але і одночасно його вирівнювання по боковій опорній лінійці. Упорна лінійка може переміщуватись і встановлюватися в співвідношенні з форматом фальцювального аркуша. По всій довжині упорної лінійки розташовані отвори, які заповнюються шариками. Шарики прижимають аркуш до обертаючих валиків, що попереджую зіскользування листа при русі його по транспортеру при роботу з двійним автоматом.

Транспортер другої фальцювальної секції має 2 упорні вирівнюючи лінійки. В цьому випадку аркуш двійного формату після першого згину, отриманого в першій секції, розрізується навпіл дисковим ножем і наступні згини - другий третій четвертий - проводиться в 2 потоки (спарено). Така конструкція другої фальц-секції дозволяє збільшити продуктивність фальцювального автомату в 2 рази. Касета має 2 станки, між якими розміщується аркуш при фальцові. Стінки виконані з тонких металевих полос, що являється міцною і спрощеною конструкцією. По краю касети встановлена лінійка з міліметровим діленням, по яким точно встановлюють упор для аркуша всередині касети. Упори не бояться струсу, так як оснащені безвіброцеонним пристроєм і легко встановлюються за допомогою встановлених гвинтів, розташованих по кутам касет. Упор в касеті можна редагувати з любої сторони касети.

Плоскодорожній вивідний пристрій може встановлюватись після любої фальцювальної секції, він має індивідуальний електричний привід і 4 швидкості роботи. Виведені каскадом сфальцьовані аркуші можуть трансформуватися вверх або вниз, що дозволяє встановлювати вивід продукції на потрібній висоті.

Всі фальцювальні машини уніфіційного ряду Мультиефект можуть бути додатково оснащені пристроями, розміщуючи технічні можливості машин і покращуючи умови обслуговування. До таких пристроїв відносяться:

1. Клеєвий пристрій розташований перед касетою. Цей клеєвий апарат, який наносить смужку клею на місце майбутнього фальцу, використовується у випадку якщо сфальшований зошит випускається як самостійна брошура без обкладинки або з обкладинкою. Смужки нанесеного клею скріплюють окремі аркуші зошити по корінцевому згину. Такий клейовий апарат можна встановити на любу фальцювальну секцію.

2. Рахувальний пристрій для рахунку сфальцьованої продукції. Його можна встановити на любу фальц-секцію. Касета, закрита кожухом, не видає різкого шуму, що покращує умови праці обслуговуючого персоналу. Кожух можна відкривати, щоб прослідкувати за роботою або встановити упор.

Крім цього машини по бажанню замовника можуть бути оснащеними рядом устаткування. Це дискові ножі для біговки або перфорації наступного згину, ножі для зрізки кромок аркуша, устаткування для вирізки смужок, з'єму верхніх касет та гальмуючі пристрої.

3.2 Машина для приклейки форзаців

Автомат БПА для приклейки форзацу. Автомат БПА призначений для приклейки форзаців до першої та останьої сторінки зошита. Всю роботу по склеюванні листі машина виконує автоматично. Ручні операції зводяться до періодичній загрузці магазинів півфабрикатів та вийманню готової продукції з приймального стола під час роботи машини.

Форзаци та зошити загружаються корінцем вниз в магазини на похило розташовані направляючі. Ззаду полу фабрикатів встановлюються грузові каретки, які за допомогою нахилів магазинів прижимаються передні форзаци і зошити до не рухомих станків.

Форзаци і зошити розташовані біля стінок, періодично виводяться з магазинів спеціальними механізмами та поступають на склейку; їх місце займають наступні полу фабрикати. Магазин зроблений так, що дозволяє загружати їх без зупинки машини.

Потім форзац за допомогою товкача каретки переміщується по столу до місця склейки під магазин і викладається на куточок, положення якого відносно стола можна редагувати. Дякуючи цьому мається можливість склеювати зошити та форзаци з взаємним зміщенням по корінцю до 3 мм.

Після вирівнювання форзаца спеціальними механізмами він зажимається прижимом. Потім гребінка наносить на нього біля корінця смужку клею. На гребінку клей наноситься при підході її до накатного валика, який, в свою чергу, отримує клей від дукатного валика.

Одночасно з виводом наступного форзацу з магазина форзаців аналогічним чином другі щіпці виводять наступний зошит з магазину зошитів переносить її на куток преса, де вона розташовується над форзацом з клейовою смугою. Після вирівнювання зошит прижимається до форзацу і приклеюється до нього. Таким чином, при кожному циклі роботи автомату з магазинів виводяться і форзац і зошит. Однак склейці підвергаються форзац і зошит, подані в різні цикли. Після склейки наступних півфабрикатів ріжок преса трішки відходить від стола, утворює жолобок, по якому склеєні зошити товкачем каретки (одночасно з подачею нового форзацу товкачем) виводиться на приймальний стіл.

Автомат БПА облаштований автоблокуючим механізмами, вимикаючим клеєву гребінку в тих випадках, коли форзац чи зошит не подані до місця склейки, і не відокремлюючи некомплектний зошит від загальної маси на приймальному столі.

Керування автоматом здійснюється за допомогою кнопок та фракціонній муфти, яка отримує обертання головного валу, на якому закріплені ведучі органи основних механізмів автомату, а також присосів, щипців (гойдання і відкривання), каретки, рівняння, нанесення клею, прижиму, преса і блокування

3.3 Машина для комплектування підбіркою

Машина 882/2. Основні вузли аркушепідбірної машини:

1. Комплектувальний пристрій.

2. Приймальний пристрій.

3. Центральний пульт управління.

Комплектувальний пристрій включає магазин для завантаження зошитів, механізм присосів та крючків, аркушевивідний пристрій щипцевого типу і безперестанно рухаючий підбірний транспортер.

Машина присосів та крючків. Нижній зошит виводиться з магазину на транспортер з щипцями, а щоб виводився один зошит, корінець її відгинає присосами. Від системи повітрепровода до кожного магазину проведена резинова трубочка з присосами, які, рухаючись вверх, підходять до нижнього зошита: в системі створюється вакуум, присоски притягують корінець зошита і відгинають його. Створену відстань між нижнім зошитом і пачкою піднімає її на 10-15 мм входить крючок (відсікач).

В залежності від виду зошитів (16-ти або 32-х сторінкові) і товщини паперу маса пачки, а потім, і величина провисання іі в магазині після відгину нижнього зошита присосами, буває різна.

Тому відсікач повинен бути встановлений так, щоб вони не задівали нижній зошит пачки. Відігнутий присосами зошит захвачується щипцями, вакуум відключається, присоси відпускають зошит і вона переноситься на комплектувальний транспортер.

Аркушевий пристрій. Щіпці, виконуючи зворотно-поступаючі рухи від кривошипного - шептунного механізму через ричаг, при переході до зошита розкривається, захвачує своїми губками зошит і повертається до транспортера, де вони розкриваються і зошит вільно падає на транспортер. Відкриванням і закриванням щипців керує кулиса, завершуючи коливальний рух відносно осі, а також замикаючі пружини.

У кулисі катається ролик жорстоко зв'язаний з нижнім зажимом щипців. При русі щипців до магазину куліса піднімається і щіпці починають відкриватися, а при підході до магазину відкривається повністю. При русі щипців від магазину куліса опускається, під дією пружин щіпці за зошитом закриваються і зошит переноситься до транспортера. Коли зошит опиняється над транспортером, колиса знову піднімається і щіпці відкриваються, звільняючи зошит.

Якщо товщина зошита змінюється, необхідно регулювати величину розкривання щипців. Це роблять регулюючим гвинтом. Вивнчуя або ввинчуя гвинт, змінюють величину повороту нижнього зажиму щипців. З регулюючим гвинтом зв'язуючи ричав, на лівому кінці якого є щуп, який проходить при ручі щипців під системою блокую чого пристрою. Якщо щіпці захватили зошит або захватили 2 зошита, положення ричала змінюється, спрацьовує блокуючий пристрій і транспортер зупиняється, а під цією секцією загоряється сигнальна лампочка.

Швидкість машини 30-70 цикл/хв. Число магазинів може бути 12, 18, 24 і 30. кожні 6 магазинів об'єднані в одну групу. приймальний пристрій розташований на правій стороні машини. На машині можна комплектувати блок таких форматів з 100х150 мм по 280 х410 мм.

3.4 Ниткошвейна машина

Нитко швейний агрегат НШ-6. Автомат НШ-6 - базова модель уніфіційного ряду. Вона виконує шиття брошурним та палітурним стіжком (простим та приставним) при числі стіжків 3-6. при брошурному шитті розмір внутрішніх стіжків - 19 мм. а при палітурному зовнішніх стіжків - 9,5 мм, а при внутрішньому 19 мм та 28,5 мм.

Автомат розрахований на шиття блоків об'ємом 5-60 зошитів і форматом від 70х108/64 до 60х90/8 при швидкості роботи 70-100 об/хв..

Автомат НШ-6 має самонаклад - розкривач для передачі зошитів на боковий седлообразний стіл, швейну частину для шиття і рахувально-розділовий пристрій, керуючи роботою всіх основних механізмів. Крім того, автомат об лаштований рядом автоблокуючих пристроїв та системою сигналізації, які забезпечують безперебійну і надійну роботу навіть при багаточислельному обслуговування.

Автоблокуючий пристрій зупиняє автомат і подає звуковий сигнал на пульт управління в наступних випадках:

1. при не подачі зошитів з магазину самонакладу, при їх відсутності в магазині, а також при застрявані їх в транспортері;

2. при обриванні нитки;

3. при поломці крючка або швейної голки;

4. при неправильній комплектові зошитів в блок;

5. при заповнені приймального стола зошитами-блоками.

Крім автоблокуючих пристроїв, автомат НШ-6 облаштований попереджувальним сигналом, дозволяючи своєчасно попередити зупинку автомату. Попереджувальна сигналізація вмикається при значному зменшенні числа зошитів в магазині самонакладу або у випадку, коли на приймальному столі зібралась велика кількість зшитих блоків але немає ще повного заповнення. Вся світлова сигналізація зосереджена на сигнальному пульті нитко швейного автомату.

Процес утворення стіжків, робота ниткопровода, клеєвого апарату і гойдаю чого стола підходять точно так як на машині НШ-6/1. Але наявність самонакладу який не тільки подає зошити, але і розкриває їх по середині потребує щоб зошити мали і лівий шлейф. Розміри додаткових елементів зошита - форзаці ілюстрації і т.д. повинні співпадати з розміром зошита без урахування шлейфа.

Самонаклад працює наступним чином - зошити покладені пачками в магазин самонакладу корінцем донизу, а головою в сторону швейної частини машини, переміщуються періодично з рухаючим транспортером до попередньої стінки магазину. В нижній частині передньої стінки магазина є проріз, в яку входять присоси, які відгинають корінцеву частину зошита. Відігнутий корінець зошита захвачують корінцеві клапани падаючого диска; при обертанні останнього зошит витягується з магазину. Виведений з магазину зошит розташовується по торкаючим та подаючим дискам і притримується направляючим режимом. Передня частина подовжньої половини зошита (шлейфа) утримується шлейфовими клапанами, ф які заходять на зошит не більше ніж на 3-4 мм. таким чином, шлейфові клапани захвачують тільки шлейф зошита і залишають вільною її другу половину. Падаючі диски разом з зошитом начинають обертатись в зворотньому напрямку, при цьому коротка половина зошита відходить від поверхні диска і зошит розкривається по середині. Розкритий зошит надвисає над нерухомим сідлом бокового сідла. В наступний момент відкриваються корінцеві і шлейфові клапани і зошит накидається на боковий стіл автомату.

Штовхач транспортера переміщує зошит бо боковому столу, проводить її під роликом клейового апарату, а вштовхуючи ролики передають зошит у швейну частину, де зошит вирівнюється по боковому упору, обжимаючи планка обжимає зошит по корінцю, і гойдаючи стіл передає зошит до швейної каретки. В процесі руху гойдаю чого стола по корінцю зошити проколюють отвори для входу швейних голок та крючків. Після утворення стіжків прошитий зошит за допомогою проштовхуючої планки виводиться на приймальний стіл.

Найбільш складна частина нитко швейного автомату - рахувально - розділовий пристрій, розташований з лівої сторони автомату під пультом керування. Рахувально-розділовий пристрій має рахувальний диск в якому встановлюють число зошитів блоку який зшивається. Рахувальний диск зв'язаний з розприділяючим барабаном, на якому закріплені звена основних механізмів: клеєний апарат, звено, яке робить холостий стіжок і марлеву петлю, і т.д. Розприділяючий барабан вмикається в роботу рахувальним диском, на якому за допомогою спеціального упору установлена цифра - число зошитів. В процесі роботи автомата рахувальний диск обертається разом з закріпленим на ньому упором. Як тільки упор доходить до потрібного положення він нажимає на ричав і включає відповідні механізми. Після зшивання всіх зошитів блока і утворення холостого стіжка рахувальний диск за допомогою противаги обертається в вихідне положення і весь технологічний процес повторюється спочатку.

Автомат має головний пункт керування, розташований зліва над рахувально-розприділяючим пристроєм, і додатковий пульт справа над самонакладом-розкривачем. На головному пульті розміщені: вимикачі, які включають автомат до мережі і вимикають з неї, головний привід, виштовхуючи ролики і всі основні сигнальні лампочки. На додатковому пульті розміщені кнопка «Стоп», вимикач вакуумної системи, рахувальник і лампочка, яка подає сигнал при необхідності поповнення магазину зошитами.

4. Потокова лінія «Книга»

В цю потокову лінію входять:

1) Агрегат БЗР - який виконує обтиск, заклейку й сушку корінця, обрізку з трьох сторін, зафарбування верхнього обрізу;

2) Агрегат БТГ - який виконує обтиск, кругління, відгин корінцевих фальців, приклейку марлі, капталу та бумажки;

3) Агрегат В - 3(книговставочна машина) - вставляє блок в палітурну кришку.

Лінія забезпечує випуск різних видів книжкової продукції в твердій палітурній кришці від підручника до високохудожнього подарункового та енциклопедичних видань.

Поточна лінія «Книга» зроблена за радянським виготовленням і немає прототипів за кордоном. Велика частина технологічних операцій виконується на блокообробних агрегатах, а не на окремих операційних машинах. Агрегатне розміщення забезпечує її комплективність, що значно скорочує число транспортуючих пристроїв, спрощує конструкцію пристроїв, знижає трудомісткість і підвищує якість обробки продукції.

Спосіб поблочної обрізки з транспортуванням блоків в зажимах транспортерах відрізняється від закордонних тим, що обрізка виконується пачками на трьох ножевих машинах, дозволяє стабілізувати потік і забезпечити постійну продуктивність незалежно ві товщини блоків, а також вперше в світовій практиці дав можливість ввести в склад потокової лінії операцію зафарбування обрізів.

Ефективний сущильний прилад автоматичного типу забезпечте не переривність, точну обробку без зміни режиму роботи лінії взалежності від товщини блоків. Вперше використовується для обрізки блоків з трьох сторін безмарзановий спосіб, а також зміна ножів разом з ножетримачем зменшують тривалість налагуджовання різальної секції. Самоцентруюча секція відгину корінцевих фальців і автоматична система переналадок на книговтавочній машин В-3 з короткою тривалістю переналадки по всій лінії на 45 хвилин. Набір транспортно - передаючих та синхронних пристроїв дозволяє по-різному розставляти приладдя лінії (в залежності від цехових умов). Продуктивність потокової лінії «Книга» в зміну 15-18 тисяч книг, що перевищує продуктивність поопераційного обладнання в три рази.

Подальший розвиток і вдосконалення потокової лінії «Книга» направлено на додаткове оснащення її пристроями для пресування та штриховки книг та для складання книг у пачки, для обгортання книг запакованим матеріалом.

Як говорилось раніше, в складі потокової лінії «Книга» входить не тільки 2 агрегати і книговставочна машина, а ще комплект транспортно-передаючих та синхронних пристроїв, які дозволяють розташовувати прилади, які входять у склад лінії, по-різному, тобто може бути декілька варіантів компоновки.

Різні варіанти компоновки поточної лінії дозволяють більш раціонально використовувати виробничі площі і забезпечить нормальні умови роботи для обслуговуючого персоналу.

Блокообробний агрегат БЗР-270. Агрегат БЗР-270 - багатопозиційний автомат конвеєрного типу. Всі операції в ньому проводяться послідовно в окремих секціях, а блок переміщується по секціях з періодичними вистроми. Агрегат може працювати як в поточній лінії, так і самостійно.

Агрегат БЗР-270 виконує технологічні операції:

1. Обтиск блоків.

2. Зштовхування на корінець.

3. Заклейка корінця.

4. Підсумку клейового шару і повторний обтиск.

5. Обрізка блоків з 3-х сторін.

6. Зафарбовування верхнього обріза блока.

Агрегат розрахований на обрізку блоків зшитих нитками без корінцевого матеріалу простим брошурним з нормальною щільністю шиття. Поверхня корінця повинна бути плоскою, а товщина блоків однаковою по всій партії.

Блоки від секції до секції передають замкнутий транспортер, який складається з 29 кінців - зажимів. Щіпці - зажими мають 2 щічки - зовнішню рухому та внутрішню нерухому, які зажимають блок і в такому стані поступово переміщують його по секціям агрегату. Відстань між щічками щипців встановлюють в залежності від товщини блока. Кожний зажим не тільки рухається разом з транспортером, але і повертається. Це необхідно при обрізі блока з 3-х сторін, яка проводиться послідовно у 3-х різальних секціях.

Технологічний процес роботи агрегату заклечається в наступному: блоки кладуться в магазин самонакладу І корінцями вниз. Бокові стінки магазина установлюються в відповідності з висотою блока. З блока самонакладу блоки по одному поступають в завантажувальний пристрій агрегату, котрий складається з жолоба ІІ, по якому блоки переміщуються штовхаючими каретками нижнім хвостом полем вперед. Каретка в процесі роботи звершує зворотно-поступаючі рухи в горизонтальному положенні. При робочому ході каретки штовхаючи впираються «торець» блоку і переміщують його до установленого столику ІІІ, котрий звершує зворотно-поступаючі рухи і вертикальному положенні і подає блоки в розкриту щипці-зажими головного транспортера. Відстань між щічками зажимів позиції вводу блока в транспортер повинно бути на 5-10 мм більше товщини блока. Як тільки блок займе правильне положення, рухома щічка, рухаючись, зажимає блок, котрий рухається в наступну секцію.

Секція обжиму корінця IV агрегату призначена для обжиму корінця блока перед заклейкою. Корінець блока обтискується двома обтискуючи ми колодками - зовнішній рухомою та внутрішньою закріпленою нерухомо. Рухома колодка звершує зворотно-поступаючі рухи в горизонтальній площині.

В секції обжиму корінця книжкового блока відстань між обтискуючи ми колодками встановлюється по шкалі. Ця відстань при зближенні колодок повинно дорівнювати 2/3 товщини не обжатого корінця книжкового блока. Прикорінцева частина книжкового блока повинна виходити за кришку зажимів в момент обтиску корінця 25мм. Корінець блока обтискується в момент вистою транспортера. Після обжиму блок передається в секцію V агрегату, де вільний від запиту блок спускається на вирівнювальний столик і встановлюється ім. на рівень промазки клеєвими валиками.

Під час зштовхування на вібросталі зажими транспортера відкриваються так, щоб блок вільно випадав. Під час зштовхування блок спускається на 5мм, розмір виходу при корінцевої частини блока за зажими рівний 30 мм. Зштовхувальний стіл повинен мати ідеальну горизонтальну поверхню.

Клейова секція представляє собою ванну, в котрій купається рифлений клеєний валик.

В клеєвій секції при русі головного транспортера агрегату з секції VI в секцію VII клей наноситься рифленим валиком на корінець блока. Залишок клею знімається з валика обмежувальним ножем. Валин напряжений, що забезпечує якісне нанесення клею на корінець блока. Товщина слою клею повинна бути в межах 1.5-2 мм. Шар клею на клейовому валику регулюється ракелем. Зазор між валиком і ракелем регулюється гвинтом з контргайкою. Обертання гвинта по годинниковій стрілці збільшує відстань між ракелем і валиком. При проходженні через клеєву секцію книжковий блок повинен, не торкаючись клеєвого валика, знімати з нього шар клею. Зазор між клеєним валиком і блоком регулюють гвинтом з контргайкою, він повинен бути не більше 0.2-0.5 мм. Обертання гвинта по годинниковій стрілці збільшує відстань між корінцем блока і валиком. Відстань вимірюється щупом або пластиною товщиною 0.1 мм.


Подобные документы

 • Технологічний процес виготовлення видання. Комплектування блоків вкладкою. Зштовхування та розрізка обкладинок. Скріплення брошури дротом (внакидку). Обладнання для виготовлення видання. Вкладочно-швейний різальний агрегат. Техніка безпеки на обладнанні.

  контрольная работа [21,9 K], добавлен 25.12.2010

 • Художньо-технічне оформлення видання. Вибір способу друку та технологічного процесу. Додрукарські процеси та обладнання. Обробка текстово-ілюстративного матеріалу. Брошурувально-палітурні процеси та обладнання. Обрізка блоку, виготовлення палітурки.

  дипломная работа [147,4 K], добавлен 24.11.2012

 • Древнеегипетские бухгалтерские книги - первые свидетельства упорядоченных записей. Возникновение письменности в Древней Греции. Рукопись и создание печатных машин. 23 апреля - Всемирный День книги и авторского права. Международный праздник детской книги.

  презентация [860,5 K], добавлен 04.11.2015

 • Культурные и социальные факторы формирования византийской культуры и книжности. Характеристика репертуара книги. Основные центры печатания и хранения книги в Византии. Технология производства и ее основные формы. Искусство оформления рукописной книги.

  доклад [16,2 K], добавлен 08.06.2015

 • Принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення додрукарських форм для відтворення усіх частин видання. Вибір способу друкування. Технологічна характеристика друкарських машин. Виробнича програма з виготовлення друкарських форм.

  курсовая работа [331,4 K], добавлен 31.05.2015

 • Виготовлення фотоформи, яка використовується у формному процесі для виготовлення друкарської форми. Формні матеріали. Офсетний спосіб друкування. Виробництво та підготовка до друку паперу і картону. Друкарські фарби, призначення та процес лакування.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.11.2010

 • История создания книжного дизайна. Использование книги в сфере маркетинга. Рубрикация, дизайн и печать книги. Реализация концепции в оформлении книги Оскара Уайлда "Портрет Дориана Грея". Определение целевой аудитории. Разработка макета, подбор шрифтов.

  курсовая работа [81,3 K], добавлен 25.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.