Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть

Узагальнення найбільш характерних тенденцій поступального розвитку ідеї національного самовизначення у кінці ХІХ – на початку ХХ століть, відображених в документах вітчизняної суспільно-політичної думки. Аналіз державно-політичної емансипації країни.

Рубрика История и исторические личности
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 14.07.2015
Размер файла 66,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

34. Горбань Т.Ю. Революційні процеси 1917 - 1920 рр. у Криму в сучасній українській історіографії / Т.Ю. Горбань // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 13 - 14 травня 2004 р. - К., Світогляд, 2004. - С. 235 - 246.

35. Горбань Ю. Економічні аспекти союзного державотворення: українські чинники (1918 - 1928 рр.) / Ю. Горбань, Т. Горбань // Часопис української історії: Збірник наукових статей. - К., 2004. - Вип. 1. - С. 59 - 64.

36. Горбань Т.Ю. Етнополітична складова самостійницького кредо М.Міхновського / Т.Ю. Горбань // Сторінки історії: Збірник наукових праць. - К.: НТУУ "КПІ", ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2004. - Вип. 20. - С. 27 - 37.

37. Горбань Т. Національні рухи в Криму у 1917 - 1920 рр.: у пошуках політичних орієнтирів. Утворення Курултаю / Т. Горбань // Кримські студії. - 2006. - № 1 - 2. - С. 103 - 124.

38. Горбань Т.Ю. Українознавство у шкільній освіті в період гетьманату П.Скоропадського / Т.Ю. Горбань // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К.: Поліграфічний центр "Фоліант", 2007. - Т. ХІV. - С. 163 - 172.

39. Горбань Т. Національні меншини України в освітній політиці більшовиків у першій половині 20-х років ХХ ст. / Т. Горбань // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип. ІІ - ІІІ. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 167 - 172.

40. Горбань Т.Ю. Українознавчий доробок Степана Рудницького в контексті ідеї національного самовизначення / Т.Ю. Горбань // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К.: Поліграфічний центр "Фоліант", 2008. - Т. ХV. - С. 115 - 121.

41. Горбань Т.Ю. Національно-етнічна самоідентифікація українців: історична ретроспектива, сучасне бачення / Т.Ю. Горбань // Там само. - К., 2009. - Т. ХХV. - С. 91 - 100.

42. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / [за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес]. - Київ - Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 1100 с. (Автор. текст - розділ VІІ, с. 457 - 506).

43. Історія України: Джерельний літопис / [за ред. В.І. Червінського та М.І. Обушного; упоряд.: В.І. Червінський, М.І. Обушний, Т.Ю. Горбань та ін.]. - К.: ДП "Дирекція ФВД", 2008. - 800 с. (Автор. текст - розд. 11, с. 459-516).

44. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / [за заг. ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, Н.В. Терес]. - Київ - Чернівці: Книги - ХХІ, 2010. - 688 с. (Автор. текст - с. 103 - 106, 274 - 278, 521 - 524).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.