Принципи і методи функціонально-територіальної організації берегової зони Одеської області

Дослідження еволюції теоретико-методологічних положень концепції берегових зон та міжнародного досвіду організації природокористування. Характеристика основних закономірностей функціонально-територіальної організації берегової зони Одеської області.

Рубрика География и экономическая география
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 25.02.2014
Размер файла 45,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Дослідження північного борту Каркінітсько-Сиваської системи прогинів. Геоморфологічний аналіз берегів регіону. Зв’язок між тектонічними умовами розвитку та геоморфологічними рисами узбережжя Херсонської області. Структурні особливості берегової зони.

  статья [722,1 K], добавлен 11.09.2017

 • Основні принципи економічного районування. Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів, їх типи. Сучасна мережа економічних регіонів в Україні. Удосконалення територіальної організації та структури народного господарства.

  курсовая работа [75,1 K], добавлен 08.12.2013

 • Історико-географічне дослідження розвитку міста Києва як цілісної географічної системи. Аналіз чинників, закономірностей та тенденцій еволюції галузевої та функціонально-територіальної структури. Концентрація промислових зон та етапи їх становлення.

  статья [28,2 K], добавлен 11.09.2017

 • Класифікація туристичних підприємств за ступенем зв'язку з рекреаційною діяльністю. Умови та фактори розвитку і територіальної організації галузі. Проблеми вивчення рекреаційної місткості території. Передумови і основні типи природокористування.

  реферат [24,4 K], добавлен 21.01.2011

 • Стаханово–Алчевський промисловий вузол відноситься до густонаселених територій Луганської області. Місцевість прикрита четвертинними лесовими породами. Мінеральні ресурси сприяють розвитку вугільної промисловості, тому тут створюються вугільні шахти.

  реферат [78,6 K], добавлен 24.12.2008

 • Характеристика Харківської області і функціонально-галузева структура промисловості. Промислові райони і транспортна мережа. Машинобудування, металообробка і паливно-енергетична промисловість. Потенціал області і пріоритетний напрям його розвитку.

  реферат [13,0 K], добавлен 27.01.2009

 • Значення, види, проблеми і перспективи зовнішньої торгівлі Мексики, загальні закономірності і принципи її розвитку. Фактори територіальної організації, товарна і територіальна структура зовнішньої торгівлі. Міжнародні торговельні та економічні союзи.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 06.04.2013

 • Формування територіальної організації господарства: передумови, фактори та особливості. Міське розселення: загальні тенденції в світі. Величина міста – головна його проблема. Методи регулювання розселення. Проблеми та перспективи українських міст.

  курсовая работа [42,5 K], добавлен 26.04.2011

 • Сутність, структура і значення швейної промисловості в регіональній економіці України. Передумови її розміщення і територіальної організації. Аналіз внутрішньої та зовнішньої торгівлі продукцією галузі. Визначення проблем та перспектив розвитку галузі.

  курсовая работа [946,5 K], добавлен 31.03.2012

 • Основні функції закладів громадського харчування. Аналіз сучасного стану розвитку галузі та територіальної організації виробництва продукції. Значення даної сфери надання послуг населенню в народногосподарському комплексі Подільського економічного району.

  курсовая работа [958,3 K], добавлен 19.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.