Оцінка забезпеченості молокопереробних підприємств фінансовими ресурсами

Вибір та обґрунтування методичних підходів щодо визначення системи показників оцінки забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами. Виділення фінансових ресурсів на розв’язання завдань фінансової політики на прикладі молокопереробних підприємств.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 05.12.2018
Размер файла 29,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Теоретичне обґрунтування концептуальних основ формування системи управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств, адекватної ринковим умовам їх діяльності. Аналіз практики фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

  контрольная работа [24,6 K], добавлен 31.01.2011

 • Зміст фінансових ресурсів. Оборотні та необоротні кошти як джерело формування фінансових ресурсів. Фінансування підприємств за допомогою власного і позичкового капіталу. Оцінка фінансової стійкості в залежності від забезпеченості власними засобами.

  курсовая работа [58,6 K], добавлен 20.01.2010

 • Формування і реалізація стратегії управління фінансовими ресурсами, яка сприятиме їх фінансовому забезпеченню, значним темпів зростання прибутку, мінімізації фінансових ризиків, забезпечення ліквідності. Напрями гармонізації державної фінансової політики.

  статья [22,4 K], добавлен 31.08.2017

 • Зміст фінансової діяльності та грошові фонди підприємства. Аналіз процесу управління фінансовими ресурсами ТОВ "Окланд". Пропозиції щодо джерел формування оборотних коштів підприємства та оптимізації організаційної структури податкового планування.

  дипломная работа [403,3 K], добавлен 07.09.2010

 • Сутність, джерела формування і ефективність використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-Н", оцінка використання фінансових ресурсів підприємства. Оптимізація структури капіталу. Джерела зростання прибутку підприємства.

  дипломная работа [793,6 K], добавлен 21.01.2011

 • Вирішення проблем забезпечення сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами, обсяги яких доволі обмежені, та прибутковості їхньої діяльності. Аналіз ефективності використання капіталу ТОВ "Агротех-Гарантія". Суть екологічної експертизи.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 01.06.2014

 • Склад та структура фінансових ресурсів підприємства. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз собівартості продукції. Впровадження заходів раціонального використання матеріальних ресурсів. Розрахунок економії фінансових коштів.

  дипломная работа [207,7 K], добавлен 05.11.2011

 • Джерела формування фінансових ресурсів підприємств та фактори організації фінансів. Типи фінансової стійкості підприємства, характеристика системи показників (коефіцієнтів). Визначення прибутку від реалізації продукції методом прямого розрахунку.

  контрольная работа [22,3 K], добавлен 29.03.2010

 • Огляд теоретичних аспектів управління фінансовими ресурсами на підприємстві в умовах фінансової кризи для підвищення ефективності його роботи. Розробка рекомендацій щодо планування потоку фінансових коштів на ТОВ "Фактор" для запобігання банкрутства.

  дипломная работа [469,6 K], добавлен 27.01.2012

 • Визначення показника відповідності фактичних фінансових коефіцієнтів еталонному рівню для кількох підприємств. Виконання рейтингової оцінки підприємств на підставі рівня показників їхнього фінансового стану. Приклад рейтингової оцінки методом суми місць.

  контрольная работа [118,8 K], добавлен 28.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.