Аналіз структури виконання державного бюджету України

Вивчення виконання державного бюджету казначейством України, який веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, які були помилково або надмірно зараховані до бюджету.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.08.2010
Размер файла 22,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра фінансів

Індивідуальна робота № 1

З дисципліни «ФІНАНСИ»

На тему: Аналіз структури виконання державного бюджету України.

Кривий Ріг 2010 рік

Роки

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Доходи, млн. грн.

- у відсотках до ВВП

41.961.066,9 тис. грн.

26,9%

45.390.509,5 тис. грн.

28,04%

53.272.580,8 тис. грн

27,99%

31,69%

65.204.662,8 тис. грн.

27,57%

106.135.385,4 тис. грн.

27,09%

124.945.131 тис. грн.

27,76%

157.287.046 тис. грн.

28,78%

60.702.390,9 тис.грн.

30,4%

Видатки, млн. грн.

- у відсотках до ВВП

41.961.066,9 тис. грн.

27,19%

49.573.467,3 тис. грн.

27,3%

55.907.506 тис. грн.

29,06%

29,31%

72.179.687,6 тис. грн.

28,88%

114.080.879,8 тис. грн.

27,27%

137.081.485,7 тис. грн.

27,79%

174.631.522,2 тис. грн.

28,81%

64.192.219 тис. грн.

Дефіцит, млн. грн.

- у відсотках до ВВП

профіцит заг. фонду Держбюджету 674.695,4 тис. грн. та дефіцит спец. фонду Держбюджету 674.695,4 тис. гривень

-0,29%

4.182.957,8 тис. грн.

+0,74%

2.634.925,2 тис. грн.

-1,07%

2,38%

7.420.233,9 тис. грн.

-1,31%

7.053.336 тис. грн.

-0,18%

12.909.044,9 тис. грн

-0,03%

15.715.729 тис. грн.

2,58%

3.429.532,4 тис. грн.

2,34%

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України:

1) операцій з коштами державного бюджету;

2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів;

4) бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.

Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності законом про Державний бюджет України. До затвердження розпису Міністром фінансів України затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.

Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах податкового кредиту за поданнями органів стягнення на термін до трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду.

Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.

Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються:

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;

2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;

3) взяття бюджетних зобов'язань;

4) отримання товарів, робіт та послуг;

5) здійснення платежів;

6) використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.

Виконання Державного бюджету за 2001 рік

Фактичні надходження до державного бюджету становили 38 млрд. 924 млн. грн., що на 3 млрд. 36,4 млн. грн. або 7,2 % менше обсягу доходів, затвердженого Законом. Крім того, станом на 1 січня 2002 року платникам не відшкодовано належних їм 5,8 млрд. грн. податку на додану вартість.

Не виконано Державний бюджет України і за видатками. В цілому, видатки проведено в сумі 40 млрд. 250,2 млн. грн. або 95,9 % від затверджених обсягів на рік, з них на обслуговування державного боргу використано 4,2 млрд. грн., що перевищило 10 % загальної суми видатків.

Незважаючи на те, що Державний бюджет України на 2001 рік затверджено бездефіцитним, Уряд, в порушення статті 2 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік», допустив перевищення видатків над доходами і виконав державний бюджет з дефіцитом у сумі 1 млрд. 325 млн. грн., у тому числі по загальному фонду - 690,8 млн. грн. та по спеціальному фонду - 634,2 млн. гривень.

Виконання Державного бюджету за 2002 рік

Доходи Державного бюджету України зросли порівняно з обсягом за 2001 рік на 7949,1 млн. гривень, або на 21,2 %.

Основною особливістю виконання державного бюджету у 2002 році було запровадження програмно-цільового підходу, що відповідає положенням Послання Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України “Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік” від 31.05.2001.

Видатки Державного бюджету України з урахуванням коштів, переданих місцевим бюджетам у вигляді дотацій, субвенцій, проведені у сумі 44348,2 млн. грн. або 82,2 % річного плану.

Виконання Державного бюджету за 2003 рік

Державний бюджет України по доходах за звітний період виконано на 103,4 % до річного плану.

Доходи Державного бюджету України зросли порівняно з обсягом за 2002 рік на 10183,0 млн. грн., або на 23,9 %. Видатки зведеного бюджету за підсумками 2003 року уряд забезпечив у розмірі 75792,5 млн. грн., що на 25,7 % перевищує відповідний показник 2002 року. Частка видатків зведеного бюджету у валовому внутрішньому продукті становила 28,69 % проти 26,71 % у 2002 році. Питома вага видаткової частини Державного бюджету України у валовому внутрішньому продукті в 2003 році становила 21,24 % проти 19,64 % у 2002 році.

У 2003 році, вперше за роки незалежності України, урядом було забезпечено стовідсоткове виконання планових показників по видатках загального фонду Державного бюджету України.

Виконання Державного бюджету за 2004 рік

Протягом 2004 року продовжувались позитивні тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні. Реальне зростання валового внутрішнього продукту, за даними Держкомстату, становило 112 % проти 109,6 % за попередній рік.

Загальна сума доходів Державного бюджету України за 2004 рік становила 70274,4 млн.грн., що на 15197,5 млн.грн., або на 27,6 % перевищує відповідний показник попереднього року. Рівень виконання доходів державного бюджету за звітний період становив 107,8 % від затвердженого плану на рік, проти 103,4 % за 2003 рік.

Видатки Державного бюджету України з кредитуванням за 2004 рік становили 80444 млн.грн., що перевищує відповідний показник 2003 року на 24323,9 млн.грн., або на 43,3 %, в тому числі по загальному фонду державного бюджету - 62398,1 млн.грн., що на 18612 млн.грн., або на 42,5 % перевищує відповідний показник 2003 року. Рівень виконання видаткової частини загального фонду державного бюджету (з кредитуванням) за 2004 рік становив 100,1 % плану на рік.

Виконання Державного бюджету за 2005 рік

У 2005 році спостерігались позитивні зміни в структурі економіки. Реальне зростання валового внутрішнього продукту у 2005 році, яке за оперативними даними Держкомстату становило 2,4 %, в умовах погіршення зовнішнього попиту було забезпечено за рахунок розширення внутрішнього ринку, чому сприяла активна соціальна політика.

Загальна сума доходів Державного бюджету України за 2005 рік становила 105191,9 млн. грн., що на 34854,2 млн. грн., або на 49,6 % перевищує відповідний показник 2004 року. За 2005 рік по загальному фонду державного бюджету виділено асигнувань на проведення видатків у сумі 93 607,2 млн. грн., або 99,4 % планових показників 2005 року.

За підсумками 2005 року Державний бюджет України виконано з дефіцитом у сумі 7876,2 млн. грн., що менше ніж у 2004 році на 2340,3 млн. грн., або на 22,9 %, що сприяло зменшенню частки видатків на обслуговування боргу в структурі видаткової частини до 2,8 % з 3,9 % у 2004 році.

Виконання Державного бюджету за 2006 рік

За оперативними даними Держкомстату, реальне зростання ВВП у 2006 році становило 7,1 %. 8191,5 млн. грн., або на 26,8 %, перевищує відповідний показник 2005 року. Рівень виконання річного плану, затвердженого Верховною Радою України зі змінами, дорівнював 104,7 %, тоді як у 2005 році аналогічний показник дорівнював 99,3 %.

Касові видатки Державного бюджету України за 2006 рік становили 137108,1млн. грн., що перевищує відповідний показник 2005 року на 24132,2 млн. грн., або на 21,4 %, в тому числі по загальному фонду державного бюджету - 106225,7 млн. грн., що на 13262,9 млн. грн., або на 14,3 % перевищує відповідний показник 2005 року. За підсумками 2006 року Державний бюджет України виконано з дефіцитом у сумі 3776,7 млн. грн., або 0,7% ВВП, що відповідає економічно безпечному рівню та є значно нижчим ніж у попередніх роках (у 2005 році - 1,8% ВВП, у 2004 році - 3,0% ВВП).

Виконання Державного бюджету за 2007 рік

Тенденції економічного розвитку 2007 року сприяли виконанню бюджетних планів. За підсумками 2007 року реальне зростання ВВП перевищувало прогнозне значення та становило 7,6 %. Рівень виконання доходів Державного бюджету України за 2007 рік з урахуванням внесених змін становить 98,6 % (недовиконання становить 2390,1 млн. грн.), що є наслідком невиконання уточнених планів надходжень по спеціальному фонду на 7,1 %, або на 3047,4 млн. гривень.

Доходи Державного бюджету України у 2007 році зросли порівняно з 2006 роком на 32417,5 млн. грн., ріст становить 124,3 %. Видатки Державного бюджету України за 2007 рік виконані в обсязі 174254,3 млн. грн., що на 37146,3 млн. грн. (на 27,1 %) більше аналогічного показника 2006 року.

За підсумками 2007 року фактичний дефіцит державного бюджету становив 9842,9 млн. грн. при річному плані, із урахуванням внесених змін, у сумі 19784,6 млн. грн., у тому числі за загальним фондом - в сумі 11415,1 млн. грн. при річному плані 17762,8 млн. грн.; за спеціальним фондом утворився профіцит державного бюджету в сумі 1572,2 млн. грн. проти запланованого із урахуванням внесених змін дефіциті у сумі 2021,8 млн. гривень.

Виконання Державного бюджету за 2008 рік

Попри негативний вплив світової фінансової кризи на всі економічні процеси в Україні наприкінці року, бюджет 2008 року був виконаний.

У цілому загальна сума доходів Державного бюджету України за 2008 рік становила 231686,3 млн. грн., що на 39,6% (65747,1 млн. грн.) більше ніж у 2007 році. Видатки Державного бюджету України за 2008 рік становили 241,5 млрд. гривень, або 95,4 % бюджетних призначень. За підсумками виконання державного бюджету за 2008 рік дефіцит становив 12,5 млрд. гривень або 1,3 % валового внутрішнього продукту при затвердженому на рік (із змінами) в обсязі 25 млрд. гривень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.http://www.ac-rada.gov.ua/

2.http://www.minfin.gov.ua/

3.http://budget.rada.gov.ua/

4.http://zakon.rada.gov.ua/


Подобные документы

 • Аналіз основних засад діяльності державного казначейства України та касового обслуговування державного бюджету за доходами. Огляд економетричного моделювання впливу податку на додану вартість із вироблених в країні товарів на загальні доходи бюджету.

  дипломная работа [5,6 M], добавлен 06.07.2011

 • Зміст, структура та класифікація доходів державного бюджету. Бюджетні повноваження органів казначейства в процесі виконання бюджету. Аналіз касового виконання державного бюджету за доходами казначейством. Зарубіжний досвід касового виконання бюджету.

  дипломная работа [818,1 K], добавлен 03.08.2012

 • Державне регулювання, правовий і фінансовий аналіз виконання бюджету України за 2009 рік. Загальні показники виконання бюджету: прибуткова і витратна частина. Регулювання бюджетного процесу і управління державним боргом. Аналіз міжбюджетних стосунків.

  реферат [28,3 K], добавлен 05.03.2011

 • Аналіз діючої системи виконання бюджету за доходами та обґрунтування напрямків розвитку і вдосконалення системи управління виконанням Державного бюджету в Україні. Характеристика основних груп доходів бюджету. Казначейське виконання державного бюджету.

  дипломная работа [732,2 K], добавлен 24.02.2011

 • Основні джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз формування дохідної бази державного бюджету України. Проблеми формування податкових доходів держави та шляхи їх вирішення. Використання рейтингової оцінки для оптимізації структури бюджету.

  дипломная работа [191,1 K], добавлен 13.11.2013

 • Поняття та критерії оцінювання стану бюджетного фонду. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація, методи обмеження та шляхи скорочення. Аналіз виконання державного бюджету України, визначення та заходи щодо покриття його дефіциту.

  курсовая работа [437,6 K], добавлен 08.02.2014

 • Джерела формування доходів державного бюджету, їх загальна характеристика. Видатки державного бюджету, їх класифікація та роль в розвитку країни. Критерії ефективності витрачання бюджетних коштів. Організація касового обслуговування державного бюджету.

  реферат [298,5 K], добавлен 30.01.2015

 • Теоретичні аспекти формування доходів державного бюджету, їх сутність, призначення та роль. Класифікація доходів Державного бюджету України, їх склад та джерела формування. Визначення шляхів оптимізації формування доходної частини бюджету України.

  курсовая работа [122,5 K], добавлен 13.05.2017

 • Сутність, принципи формування Державного бюджету України. Доходи Державного бюджету України та їх класифікація. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Основні напрямки удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 20.11.2010

 • Суть бюджету України як провідної ланки державних фінансів, його роль і складові елементи. Бюджетна політика держави; аналіз показників доходної та видаткової частин. Формування і розподіл фондів грошових коштів, виконання видаткової частини бюджету.

  курсовая работа [210,5 K], добавлен 18.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.