Фінансові ресурси підприємств

Фінансові ресурси як основа розширеного відтворення, їх економічна природа, склад. Інвестиційний капітал - складова фінансових ресурсів підприємств. Оптимізація і аналіз джерел формування фінансових ресурсів, шляхи розвитку та вдосконалення використання.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.01.2010
Размер файла 66,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Таким чином підприємство, що використовує позиковий капітал, має вищий фінансовий потенціал свого розвитку і можливості приросту рентабельності власного капіталу, але може і втрачати свою фінансову стійкість, бо при збільшенні частки позикового капіталу коефіцієнт автономії дорівнюватиме нулю.

Висновок

Отже, особливу роль у функціонуванні підприємств відіграють фінансові ресурси, адже саме за допомогою них відбувається процес виробництва продукції, її вдосконалення, впровадження нових технологій і т. ін. Та що говорити про ці процеси, якщо навіть саме існування підприємства не можливе без наявності в ньому фінансових ресурсів. І в свою чергу фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому.

В першому розділі даної курсової роботи я розглянула основні складові фінансових ресурсів, поняття та джерела формування фінансових ресурсів. Дізналась, що грошові кошти на підприємстві спочатку формуються в процесі утворення статутного фонду. У дальшому вони інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення та розвитку виробництва. Також те, що статутний фонд використовується підприємством для інвестування коштів в оборотні та основні фонди. Фонд оплати праці - для виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам. Амортизаційний фонд - для фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту. Фонд споживання - для фінансування відтворення робочої сили та соціально-культурних заходів. Фонд нагромадження - для вдосконалення та розвитку підприємства. Фінансові ресурси формуються за рахунок цілого ряду джерел. За формою права власності виділяють дві форми джерел: власні грошові кошти і залучені. Джерелами фінансових ресурсів є: прибуток; амортизаційні відрахування; засоби, отримані від продажу цінних паперів; пайові та інші вклади юридичних та фізичних осіб; кредит і позики; засоби від реалізації залогового свідоцтва, страхового поліса та інші надходження грошових коштів.

У другому розділі - аналіз та оптимізацію джерел формування фінансових ресурсів. Те, що необхідно в ринкових умовах спиратись на нетрадиційні джерела формування фінансових ресурсів. Для розв'язання проблем формування й використання фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова стратегія держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб'єктів підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розв'язанні основних соціально-економічних проблем у країні. Економічно обґрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів сприятиме виходу з економічної кризи, надходженню коштів до бюджету, збільшенню дохідності підприємств.

І в третьому розділі ефективність використання фінансових ресурсів підприємства, тому що чим ефективніше будуть використовуватись фінансові ресурси тим ефективніше функціонуватиме підприємство. В оптимальному варіанті ефективності функціонування передбачається, що обігові кошти підприємств фінансуються за рахунок короткострокових пасивів, а основні та прирівняні до них засоби фінансуються за рахунок довгострокових джерел. Завдяки цьому оптимізується загальна сума витрат щодо залучення коштів.

Отже, дійсно фінансові ресурси посідають особливе місце в існуванні підприємств. На мою думку, необхідно залучати іноземні інвестиції для розвитку тих галузей, того підприємства, яке найбільш їх потребує.

Список використаних джерел

1. Воробьев Ю.Н. “Финансовый капитал предприятия”: Киев, нац. ун- т им. Т. Шевченка - Симферополь: Таврия 2003 ст.363;

2. Зятьковський І.В. “Фінансове забезпечення діяльності підприємств” Тернопіль : Економічна думка 2000 ст. 231;

3. Пойда-Носик Н.Н. “Фінансові ресурси підприємства”// Н.Н. Пойда-Носик, С.С. Грабарчук // Фін-си України 2003 №1 ст.96-103;

4. Марченко А.А. “Аналіз джерел формування фін-х ресурсів” //Фін-си України 2002 №9 ст.102 - 108;

5. Марченко А.А. “Проблеми формування фін-х ресурсів у трансформаційний період”//Зб. наук. праць академ. податк. служби України 2003 №3 ст 48-56;

6. Петленко Ю.В. “Оптимізація джерел фін-х ресурсів підприємств”//Фін-си України 2000 №6 ст. 91-95;

7. Качмарик Я.Д. “Ефективність формування фін-х ресурсів підприємств”//Торгівля і ринок України: Темат. 30. наук. праць з проблем торгівлі і громадс. харчування.Донецьк 1999 Вип. 8, т.2 ст.175-180;

8. Закоморний С.М. “Алгоритм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства”//Вісник Сумського с/г ін-ту 1997 №1 ст72-93;

9. Конституція України;

10. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: КП “ВАЗАКО”. Видавництво “Молодь”. - с.491

11. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: російська практика. - М.: Перспектива. - 1999 ст.143-157;

12. Герчикова І.А. Фінансовий менеджмент. - М. - 2000 ст.47-68.

Додаток

Динаміка структури капіталу ВАТ “Взуттєва фабрика “Київ” за 2006-2008 роки

Показники

Сума (тис.грн.)

Структура (%)

2006

2007

2008

02006

2007

2008

Капітал - усього

26939

27507

26231

100

100

100

У тому числі:

Власний капітал

22349

21278

20199

83

77,3

77

Позиковий капітал

4590

6229

6032

17

22,7

23


Подобные документы

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

  реферат [29,0 K], добавлен 31.05.2004

 • Фінансові ресурси підприємства як об’єкт аналізу. Розрахунок економічних показників діяльності підприємств. Інформаційне забезпечення бухгалтерського балансу. Аналіз складу і структури джерел формування капіталу. Показники фінансової стійкості фірми.

  курсовая работа [69,7 K], добавлен 15.10.2011

 • Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 07.07.2010

 • Склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємства - не грошових коштів, а джерел, спрямованих на формування активів. Проблеми ефективного формування, використання та вдосконалення методів формування фінансових ресурсів будівельних підприємств.

  курсовая работа [248,6 K], добавлен 02.03.2011

 • Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Удосконалення процесу управління власним капіталом на підприємстві.

  курсовая работа [84,3 K], добавлен 04.09.2007

 • Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

  дипломная работа [752,9 K], добавлен 09.03.2012

 • Проблеми і шляхи удосконалення бюджетної системи України. Склад і структура фінансових ресурсів в економіці держави. Формування та використання підприємством різних грошових фондів. Здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку.

  контрольная работа [25,4 K], добавлен 10.04.2017

 • Підходи до визначення, економічна сутність й класифікація фінансових ресурсів, чинники їх росту. Методи формування фінансових резервів. Формування раціональної структури джерел коштів підприємства. Причини конфліктів між акціонерами і кредиторами.

  курсовая работа [187,7 K], добавлен 28.12.2013

 • Економічна сутність і види фінансових ресурсів державного підприємства. Особливості їх структури і нормативно-правового регулювання. Аналіз показників фінансового стану БЦДСС, оцінка структури джерел формування фінансових ресурсів, шляхи оптимізації.

  дипломная работа [732,1 K], добавлен 13.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.