Стан та напрями удосконалення амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві

Економічний зміст амортизації, норми і методи нарахування. Методика розрахунку амортизації основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку, прямолінійним способом, методом зменшення залишкової вартості, виробничим та кумулятивним методом.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.12.2010
Размер файла 29,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Економічний зміст зносу та амортизації нематеріальних активів. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів, строки нарахування їх амортизації. Відображення інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності підприємства.

  курсовая работа [42,2 K], добавлен 26.08.2013

 • Економічна сутність амортизації необоротних активів. Документальне оформлення нарахування амортизації. Нормативно-правове забезпечення і методи нарахування амортизації. Відображення операцій амортизації необоротних активів у бухгалтерському обліку.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 26.08.2013

 • Облік зносу основних засобів, витрат на їх утримання і вибуття. Методи списання вартості основних засобів і нематеріальних активів шляхом амортизації. Фактори, що впливають на обчислення величини амортизації. Норми амортизації в Нідерландах та Іспанії.

  реферат [711,0 K], добавлен 21.10.2010

 • Сутність понять "основні засоби" та "нематеріальні активи" як об'єктів аудиту зносу та порядок нарахування амортизації. Організаційні положення та методологічні аспекти проведення аудиторської перевірки зносу основних засобів і нематеріальних активів.

  курсовая работа [133,6 K], добавлен 30.01.2015

 • Роль і значення амортизації у відтворювальному процесі основних засобів, методика та практика нарахування амортизації основних засобів. Амортизаційна політика підприємства. Міжнародний досвід обліку амортизації основних засобів, досвід обліку в Україні.

  курсовая работа [198,1 K], добавлен 31.08.2009

 • Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Профіт смарт". Фінансовий облік амортизації обліку та можливі шляхи його вдосконалення. Методика бухгалтерського обліку зносу та амортизації основних засобів з використанням сучасних інформаційних технологій.

  курсовая работа [166,4 K], добавлен 18.05.2014

 • Амортизаційні відрахування. Норма амортизації - встановлений річний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних фондів. Методи амортизації: прямолінiйний (рівномірний), прискореної амортизації, кумулятивний, зменшення залишкової вартості.

  контрольная работа [99,4 K], добавлен 12.01.2008

 • Економічний зміст основних засобів. Оцінка основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік амортизації (зносу) необоротних активів. Облік вибуття основних засобів. Облік необоротних та нематеріальних активів.

  реферат [29,8 K], добавлен 12.01.2009

 • Нормативна база обліку необоротних активів та їх класифікація у бухгалтерському обліку. Синтетичний та аналітичний облік основних фондів, методи нарахування амортизації. Документування операцій з основними фондами та їх відображення в регістрах обліку.

  курсовая работа [59,9 K], добавлен 21.01.2009

 • Система бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту основних засобів на ПАТ "Кредмаш". Облік надходження, визначення вартості, зносу основних засобів на підприємстві, нарахування амортизації, ремонту, модифікації, переоцінки, інвентаризації та вибуття ОЗ.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.