Облікова політика торгівельного підприємства

Економіко-правове регулювання торгівельної діяльності. Організація обліку роздрібної та оптової торгівлі. Здійснення торгівельних операцій на умові розстрочки платежу. Загальні принципи організації обліку на підприємствах громадського харчування.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 14.08.2010
Размер файла 70,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

32

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та

природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Реферат з дисципліни

«Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»

На тему

«Облікова політика торгівельного підприємства»

Рівне - 2008

Зміст

Вступ

1. Економіко-правове регулювання торгівельної діяльності

2. Організація обліку роздрібної та оптової торгівлі

3. Економiко-правове регулювання та облік операцій комiсiйної торгiвлi

4. Здійснення торгівельних операцій на умові розстрочки платежу (продаж в кредит)

5. Витати дiяльностi торговельних підприємств

6. Загальні принципи організації обліку на підприємствах громадського харчування

7. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

На мою думку, тема реферату, «Облікова політика торгівельного підприємства», на сьогоднішній день є досить актуальною, оскільки, торгівля - це діяльність по обороту, купівлі і продажу товарів.

Здійснення торговельної діяльності вимагає постійного руху капіталу, тобто використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів. Для поточного управління господарською діяльністю, підвищення фінансової стійкості торговельного підприємства на ринку, його конкурентоспроможності керівник повинен забезпечити трудові ресурси підприємства матеріальними. А це можливо лише при достатньому обсязі фінансових ресурсів. У кінцевому результаті реалізація продукції забезпечує надходження фінансових ресурсів та безперервний кругообіг капіталу на торговельному підприємстві.

Метою написання даного реферату, є бажання дослідити облікову політику підприємств торгівельної діяльності, зокрема їх діяльності у оптовій та роздрібній торгівлі та оптовій діяльності, а також у торгівельно-виробничій сфері.

Роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру.

Оптова торгівля - продаж товарів великими партіями за оптовими (зниженими) цінами.

Заклад громадського харчування - організаційно-структурна статистична одиниця у сфері громадського харчування, яка виробляє, доводить до готовності та продає кулінарну продукцію, булочні, борошняні, кондитерські вироби та покупні товари.

1. Економіко-правове регулювання торгівельної діяльності

Торговельна дiяльнiсть може здійснюватись у сферах роздрібної та оптової торгiвлi, а також у торговельно-виробничій сфері (громадському харчуванні).

Для здійснення торговельної дiяльностi підприємства повинні мати: свідоцтво про державну реєстрацію дозвіл про розміщення об'єкта торгiвлi або договір оренди приміщення; лiцензiї (або копії, затверджені вiдповiдним органом, що видав лiцензiю); торговий патент на кожну торгівельну точку; квитанцію про плату ринкового збору за торгівлю на території ринку; вiдповiднi документи на товар; реєстр розрахункових операцій (РРО), а в окремих передбачених законодавством випадках -- книгу обліку розрахункових операцій i розрахункові книжки.

Законодавчим полем окреслено ряд вимог та правил ведення торговельної дiяльностi, зокрема:

- обслуговування окремих категорій громадян, яким надаються вiдповiднi пільги, здійснюється в спеціально відведених торговельних приміщеннях;

- правильність розрахунку покупець перевіряє, не вiдходячи від каси;

- товари можна реалізовувати за наявності цінника на товар у грошовій одиниці України;

- на вимогу покупця підприємство зобов'язане падали повну iнформацiю про товар;

- у разі коли під час гарантійного терміну користування необхідно визначити причину втрати якості товару, підприємство зобов'язане впродовж трьох днів з дня одержання письмової заяви від покупця відправити цей товар на експертизу (експертиза проводиться за рахунок підприємства);

- вибрані покупцями непродовольчі товари можуть зберігатися в торговельному примiщеннi впродовж двох годин з вiдмiткою часу наступної оплати на виписаному продавцем чекові;

- придбані великогабаритні товари покупець має право залишити на зберігання на підприємстві, але не більш як на одну добу (термін зберігання може бути продовжено шляхом укладення договору схову відповідного товару);

- забороняється продаж товарів, що не мають належної якості;

- працівники торговельного підприємства повинні бути одягнені у формений або інший одяг, що вiдповiдає санітарним вимогам тощо.

У разі виявлення вад чи фальсифікації товару впродовж термiнiв, установлених вiдповiдно до чинного законодавства, покупець має право за власним бажанням вимагати від торговельного підприємства відшкодування завданих йому збитків: безплатного усунення вад, заміни на аналогічний товар належної якості, вiдповiдного зменшення його купівельної ціни. Після закінчення гарантійного терміну споживач має право пред'явити вимоги щодо безоплатного усунення недолiкiв товару виробнику.

Товари оприбутковуються в день надходження за їх фактичною наявністю. В інших випадках в текстовій частині товарного звіту за підсумками приходу робиться запис про надходження товарів із зазначенням постачальника (продавця), їх загальної вартості, а також причини, з якої товари не оприбутковано.

Зберігання у підсобних приміщеннях товарів, які не належать підприємству, допускається на пiдставi договору схову.

Товари запаси в роздрiбнiй торгiвлi відображаються у звітності виключно за продажними (роздрібними) цинами. Товари запаси на базах, складах i сховищах враховуються за продажними (роздрібними) цінами, або за цінами, за якими їх закуплено.

Оформлення засобів інформування про ціни проводиться до передачі товарів на продаж. Керівником підприємства призначаються працівники, вiдповiдальнi за формування, встановлення i застосування роздрібних цін.

Обов'язковим атрибутом оформлення торгового залу є Куточок покупця, де розміщена інформація про право покупця на ознайомлення з документами, що підтверджують ціни на товари, виставлені для продажу.

Операція реалiзацiї здійснюється із застосуванням РРО. Реєстрація РРО здійснюється в органі державної податкової служби (ДПІ) за місцезнаходженням підприємства, якщо підприємство обслуговується в iнспекцiї по роботі з великими платниками податків - за місцем податкового обліку.

Без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій дозволяється здійснення в розмірах, що не перевищує 200 тис. гривень на один суб'єкт господарської дiяльностi:

- роздрібної торгiвлi через засоби пересувної торговельної мережі;

- роздрібної торгiвлi на ринках, ярмарках;

- роздрібної торгiвлi, громадського харчування та побутове обслуговування на території закритих військових гарнiзонiв i містечок, а також військових частин, розташованих у межах сіл;

- продаж страв та безалкогольних напоїв у буфетах вищих навчальних закладів, у їдальнях i буфетах підприємств УТОС та УТОГ.

Також без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій дозволяється роздрібна торгівля медичними i фармацевтичними товарами та надання медичних i ветеринарних послуг на території села в розмірах, що не перевищують 75 тис. гривень на один суб'єкт господарської дiяльностi.

В бiльшостi випадків підприємства даної галузі, хоча i відносяться до суб'єктів малого бізнесу, застосовують повний План рахунків.

2. Організація обліку роздрібної та оптової торгівлі

Роздрiбнi ціни фіксуються суб'єктом господарювання у реєстрі роздрібних цін, де зазначається: назва товару, артикул, марка, тип, оптова відпускна ціна (ціна постачальника) з посиланням на документ, що її засвідчує, розмір торговельної надбавки, встановлена роздрібна ціна.

На вимогу покупця необхідно надавати чек накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання йому права власності на товар. В торговельній дiяльностi особливої уваги потребують розрахункові документи. Розрахункові документи, крім тих, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, є варіантами розрахункових квитанцій, зазначених в статті 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг».

Бланки розрахункових докумеатiв, що використовуються підприємствами при проведенні розрахункових операцій без застосування РРО, повинні вiдповiдати затвердженим зразкам вiдповiдно до постанови Кабінету Мiнiстрiв України «Про встановлення порядку виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документів суворого обліку» та Правил виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фiнансiв України.

Фіскальний касовий чек на товари (касовий чек) при проведенні розрахунків за продані товари повинен містити обов'язковi реквiзити, визначенi Законом України «Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг».

Вiдривна частина та корiнець розрахункової квитанції (в тому числi спрощеної) повинна мiстити визначені Положенням про форму та змiст розрахункових документiв обов'язкові реквiзити.

Розрахункові книжки, зареєстровані на окрему книгу облiку розрахункових операцiй (ОРО) повиннi використовуватися послiдовно згiдно з їх порядковими номерами та до повного вичерпання розрахункових квитанцiй. Якщо в книзi ОРО обліковуються розрахункові операцiї за декiлькома місцями проведення розрахунків, то такої послiдовностi слiд додержуватися щодо кожного мiсця проведення розрахунків.

Придбанi товари зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартістю. Витрати, пов'язані з придбанням товарних запасiв (витрати на вантажно -- розвантажувальні робота, транспортування товарiв, страхування ризикiв при транспортуванні товарів, оплата iнформацiйних, посередницьких та iнших подібних послуг у зв'язку з пошуком i придбанням товарiв тощо) вiдповiдно до П(С)БО 9 збільшують первинну вартiсть придбаних товарiв.

Послуги сторонніх органiзацій по транспортуванню товарiв, якi можна вiднести до конкретної поставки (iдентифiкувати) облiковуються без сум ПДВ за дебетом рахунку товарiв: Дт281 - Кт631.

Якщо транспортування здiйснюється власним транспортом, витрати в кiнцi мiсяця сумуються, узагальнюються в актi довiльної форми, що в облiку буде вiдображено:

- Дт289 - Кт661 -- заробітна плата водiя, експедитора;

- Дт289 - Кт651-653 -- обов'язковi вiдрахування по соцiальному страхуванню на заробiтну плату водiя, експедатора;

- Дт289 - Кт131 -- амортизацiя транспортного засобу;

- Дт289 - Кт203 -- списання пального тощо.

В кiнцi мiсяця транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗВ) розподіляються мiж залишком товарiв та вартістю реалізованих товарів (табл. 1).

Таблиця 1.

Розрахунок ТЗВ, що відносяться до реалізованих товарів

№ з/п

Найменування показника

Сума, грн.

1.

Залишок ТЗВ на початок місяця (сальдо за дебетом рах. 289)

2.

Сума ТЗВ, яка підлягає розподілу (сума оборотів за Дт289 звітного місяця)

3.

Разом сума ТЗВ, яка підлягає розподілу (рядок 1+рядок 2)

4.

Залишок товару на пiдприємствi на початок місяця (с-до по Дт281 (282))*

5.

Вартість отриманих за місяць товарів (сума за Дт281 (282)))

6.

Разом (рядок 4+рядок 5)

7.

Середній відсоток ТЗВ (рядок 3:рядок 6*100)

8.

Вартість реалізованих за мiсяць товарiв (сума за кореспонденцыэю рахунків Дт902 - Кт282)

9.

ТЗВ, що відноситься до реалізованих товарів (рядок 7*рядок 8:100).Сума буде відображена кореспонденцією рахунків: Дт902 - Кт289**

*В залежності вiд обліку товарів - за цінами придбання чи роздрiбними цiнами - використовують вiдповiдно рахунки 281, 282.

**Якщо частина товарiв списана в iнших цiлях (безоплатно передана, уцiнена, використана на власні потреби тощо) -- вiдповiдна частина ТЗВ списується за дебетами тих рахунків, за якими відображено списання товарiв.

Приклад 1. Оприбутковано на склад магазину роздрібної торгiвлi вiд вiтчизняного постачальника 10 шт. телевiзорiв марки «LG» вартістю 600 грн. з ПДВ. Торговельне пiдприємство зареєстровано платником ПДВ. Вiд постачальника одержано податкову Накладну. В обліку операцію буде вiдображено:

Дт281 - Кт631 - (10х500) грн. сума оприбуткування без ПДВ;

Дт641 - Кт631 - (10Х100) грн. ПДВ в розрахункових документах.

При передачi в магазин на продаж здiйснюється дооцiнка товарiв до роздрiбної цiни. Роздрiбна цiна затверджується прейскурантом.

Приклад 1 (продовження). 6 шт. телевiзорiв передано в магазин на продаж за роздрiбною цiною 900 грн.:

Дт282 - Кт281 -- 6х500грн., списання зi складського облiку;

Дт282 - Кт285 -- 6х400грн., дооцiнка до роздрiбної цiни.

Для оцiнки вибуття товарних запасiв пiдприємства роздрiбної торгiвлi застосовують в бiльшостi випадкiв метод ціни продажу. П(С)БО 9 пропонує даний метод пiдтприємствам, якi мають значну i таку, що змiяюється, номенклатуру товарiв, з приблизно однаковим рiвнем торговельної націнки. Собiвартiсть реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрiбною вартістю) реалізованих товарів i сумою торговельної нацiнки на цi товари.

Вiдповiдно до п.8 П(С)БО 15 доход (виручка) вiд реалiзацiї товарiв визначається у разі наявності всiх наведених вижче умов:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на товари;

- підприємство не здійснює надалi управлiнiння та контроль за реалізованими товарами;

- сума доходу може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операцiї вiдбудеться збільшення економічних вигод, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначені.

У роздрiбнiй торгiвлi у бiльшостi випадкiв передача ризикiв i вигiд вiд володіння товаром збігається з передачею юридичного права власностi у момент відпуску товарів покупцям. Визначення торговельної нацiнки на реалiзованi товари проводиться по одному з двох варiантiв за вибором пiдприємства i є елементом його облікової політики, що не змінюється впродовж року:

- по кожному моменту відвантаження;

- за розрахунком середньої торговельної націнки на реалiзованi товари (табл. 2)

Таблиця 2.

Розрахунок торговельної націнки на реалiзованi товари

№ з/п

Найменування показника

Сума, грн.

1.

Залишок торговельних націнок на початок місяця (сальдо за Кт285)

2.

Сума торгівельних націнок за місяць (сума за Кт285 за місяць)

3.

Разом (рядок 1+рядок 2)

4.

Продажна вартість товарів на початок місяця (с-до по Дт282)

5.

Продажна вартість отриманих товарів (сума по Дт282)

6.

Разом (рядок 4+рядок5)

7.

Середній відсоток торговельної нацiнки (рядок 3:рядок 6*100)

8.

Вартість реалізованих товарiв за звiтний мiсяць (Дт361, 301, 31, 681 - Кт702)

9.

Торговельна нацiнка, що припадає на реалiзованi товари (рядок 7*рядок 8:100)

Приклад 1 (продовження). За місяць 4 телевізори реалiзованi за безготівковим розрахунком, 2 телевізори -- в рахунок попередньо одержаних авансів:

Дт311 - Кт702 -- (4х900) грн., дохiд вiд реалiзацiї по безготівковому розрахунку;

Дт681 - Кт702 -- (2х900) грн., дохiд вiд реалiзацiї на умовах оплати авансовими платежами;

Дт702 - Кт641 -- (4х150) грн., податкові зобов'язання по ПДВ в операціях реалiзацiї по безготівковому розрахунку;

Дт702 - Кт643 -- (2х150) грн., суми ПДВ в розрахункових документах в операціях реалiзацiї з оплатою авансовими платежами;

Дт702 - Кт791 - (6х750) грн., списання доходу без ПДВ на фінансовий результат вiд операційної дiяльностi;

Дт282 - Кт285 - (6х400) грн., сторнування торговельної націнки на реалiзованi телевізори (методом червоного сторно);

Дт902 - Кт282 -- (6х500) грн., собiвартiстю реалізованих телевiзорiв;

Дт791 - Кт902 - (6х500) грн., списання собiвартостi реалізованих товарів на фінансовий результат вiд операційної дiяльностi.

Фінансовий результат вiд реалiзацiї: сальдо за Кт791 -- (6х250) грн.

Покупець має право повернути товар впродовж гарантiйного термiну. Якщо такий термін на товари не встановлено, то покупець неякiсного товару може повернути його впродовж 6 мiсяцiв, а щодо нерухомого майна -- не пiзнiше трьох рокiв з дня передачi їх покупцю. Крім того, згiдно з положеннями п. 8 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право пред'явити виробнику вимоги (в тому числi i щодо повернення товару) про усунення недолiкiв товарів пiсля закiнчення гарантiйного термiну. Ця вимога може бути пред'явлена впродовж встановленого термiну служби, а якщо такий не встановлено, -- впродовж 10 рокiв, яхщо у товарi були виявленi iстотнi недолiки, допущенi з вини виробника.

Однак покупець має право повернути товар не тiльки в тому разi, якщо було виявлено недоліки. Так, згідно зі ст. 20 Закону України «Про захист прав споживачiв», покупець зобов'язаний прийняти вiд громадянина повернений товар належної якостi в тому разі якщо товар не пiдiйшов йому за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з iнших причин не може бути використаний ним за призначенням. Таке повернення споживач може здiйснити впродовж 14 днiв, не рахуючи дня купiвлi, за умови що товар не використовувався i якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивостi, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ.

Разом з розрахукковим документом, техпаспортом подається заява про повернення коштiв. На підставi цього складають акт про повернення товару (повернення коштiв).

Невиконання вимог Порядку облiку повернутих покутцями товарiв позбавляє продавця можливості включити до валових витрат витрати, пов'язані з гарантійним обслуговуванням i гарантійними замінами, як це передбачено п.п. 5.4.3 п. 5.4 ст. 5 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств».

У разi здійснення гарантійних замів товарiв платник податку (виробник товару) зобов'язаний вести окремий облiк бракованих товарiв, повернених через пiдприємства торгiвлi, а також облiк покупцiв, якi отримали замiну бракованого товару.

Облiк бракованих товарів i облік покупців підприємство веде самостійно в Книзi облiку бракованих товарів i обліку покупців, якi отримали гарантійну заміну бракованого товару або послуги з ремонту (обслуговування), за формою згiдно з додатком до Порядку облiку бракованих товарiв, повернутих покупцями. Згадана книга є документом з термiном зберiгання три роки, вона повинна бути прошнурована, пронумерована i скріплена печаткою i підписом керівника підприємства.

Вартість повернених покупцем товарів відображається за дебетом субрахунку 704 «Вирахування з доходу». Сума, виплачена покупцям за повернений товар (без урахування ПДВ), має бути відображена у рядку 030 «Інші вирахування з доходу» Звіту про фiнансовi результати, як це, передбачено п. 17 П(С)БО 3.

Приклад 1 (продовження). Покупець повернув один телевізор, в результаті чого йому були повернутi через касу кошти (табл. 3):

Таблиця 3.

Кореспонденція рахунків з обліку повернення товарів

№ з/п

Назва операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

Сума, грн.

1.

Повернення товару покупцем

704

685

900

2.

Зменшено суму податкового зобов'язання з ПДВ методом «сторно»

704

641

150

3.

Зменшено суму списання торгової націнки, що припадає на реалізований товар, методом «сторно»

285

282

400

4.

Відновлено собiвартiстю поверненого товару методом «сторно»

902

282

500

5.

Відновлено суму ТЗВ методом «сторно» (в даному прикладі такі витрати вiдсутнi)

902

289

-

6.

Сторновано віднесену в момент реалiзацiї на фiнансовi результати собiвартiсть повернутого товару

791

902

500

7.

Повернено гроші покупцю

685

301

900

8.

Суму, повернену покупцю, відображено в складі фінансового результату від операційної діяльності (без ПДВ)

791

704

750

Уцінці підлягають товари широкого вжитку, продукція виробничо-технічного призначення, що залежалися (не мають збуту більше трьох мiсяцiв) i не користуються попитом у споживачів, а також такі товари та продукція, які частково втратили свою первісну якість.

Не підлягають уцiнцi товари, що залежалися, із запасів товарно-матеріальних цінностей, які віддано в заставу, знаходяться у резерві або на вiдповiдальному зберiганнi.

Для виявлення таких товарiв та проведення їх уцінки керівник (власник) підприємства затверджує комiсiю.

Уцiнка проводиться за даними iнвентаризацiї.

Суму уцiнки необхiдно прирiвняти з можливими фiнансовими джерелами для цiєї мети. При цьому окремо пiдраховується сума встановленої торговельної надбавки (разом з податком на добавлену вартiсть) на товари, що пiдлягають уцiнцi, та визначається сума iнших джерел уцiнки товарiв. Тiльки пiсля визначення величини коштiв (у розрiзi їх джерел), що можуть бути спрямовані на покриття втрат вiд уцiнки товарiв i продукцiї комiсiя безпосередньо приступає до проведення уцiнки. Витрати обiгу, пов'язанi з реалiзацiєю уцінених товарiв на пiдприємствах торгiвлi, покриваються за рахунок загальних доходiв вiд торговельної дiяльностi цього торговельного підприємства.

Товари, які раніше було уцiнено, але не реалізовано, можуть уцiнюватись повторно до рівня цін можливої реалiзацiї. Уцiненi товари i продукцiя повиннi бути перемаркiрованi комiсiю, що проводить уцiнку. При перемаркiруваннi цiн на товарах, уцінених у зв'язку з частковою втратою якості, на товарних ярликах, упаковці або ярликах цін (цінниках) ставиться літера «П».

Сума уцінки відображається на рахунках бухгалтерського обліку в наступному порядку:

- в розмiрi, що відноситься на зменшення торговельних надбавок уцінених товарів: Дт285 - Кт282;

- в розмiрi фонду дооцiнки товарно-матеріальних цінностей: Дт423 - Кт282 (281);

- при недостатності зазначених вище джерел -- на результати фінансово-господарської дiяльностi підприємства: Дт946 - Кт282 (281).

Для численної групи товарів, що реалізуються через мережу роздрібної торгiвлi, встановлюються гарантiйнi строки обслуговування. Витрати, пов'язані з гарантійним обслуговуванням, можуть обліковуватись в перiодi їх фактичного понесення, або, для сприяння по-можливостi планового формування фiнансових результатiв торговельне підприємство створює забезпечення витрат на виконання гарантiйних зобов'язань.

Вiдповiдно до П(С)БО 11 забезпечення -- зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено, зокрема: витрат на виплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне забезпечення, виконання гарантійних зобов'язань, реструктуризацію, виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Залишок забезпечення переглядається та коригується (сторновується або до нараховується) на кожну дату балансу.

На початок звітного року наказом керiвника затверджується методика нарахування забезпечення. За кредитом рахунка 47 «Забезпечення майбутніх витрат i платежiв» вiдображаються витрати, пов'язанi з нарахуванням забезпечення, за дебетом - фактичнi витрати за операцiями, для яких дане забезпечення створено.

Приклад 2. Пiдприємство реалiзує вiдеоапаратуру на умовах гарантiйного обслуговування. В минулому році виручка вiд реалiзацiї склала 140000 грн., загальнi витрати на гарантiйне обслуговування (заробiтна плата радiомеханiкiв з нарахуваннями по обов'язковому соцiальному страхуванню, вартiсть використаних запчастин тощо) -- I2000 грн. В першому кварталi звiтного року реалізовано апаратури на суму 70000 грн., фактичні витрати на гарантійне обслуговування склали 8000 гри.

Розрахунковий розмір коефiцiєнт забезпечення гарантійного обслуговування, затверджений наказом в звітному році:

12000:140000х100=8,575.

Облік операцій в першому кварталі звітного року:

- Дт93 - Кт473 -- 70000х0,0857=5999 грн., витрати по нарахуванню забезпечення;

- Дт473 - Кт661, б51-б53, 202... - 8000 грн., списані фактичні витрати на гарантійне обслуговування;

- Дт93 - Кт473 - 8000-5999=2001 грн., донарахування забезпечення на кінець кварталу.

3. Економiко-правове регулювання та облік операцій

комiсiйної торгiвлi

Комiсiйна торгівля -- це вид торговельно-посередницької дiяльностi, при здiйсненнi якої відносини сторін регулюються договором, згідно з яким комітент (особа яка дає доручення про укладення вiдповiдних цивільно-правових угод ) доручає комісiонеровi (особі, яка виконує прийнятi доручення) за винагороду здійснити угоду вiд iменi останнього.

При прийманні непродовольчих товарів на комiсiю комiсiонер на кожну одиницю товару виписує квитанцію у двох примірниках i товарний ярлик. Перший примірник квитанції видається комітенту, другий (комітентська картка) -- залишається у комісіонера i з товарним звітом передається у бухгалтерiю.

Для дрібних речей виписується цінник із зазначенням номера квитанцiї та ціни реалiзацiї товару. При виявленні в прийнятих на комiсію товарах прихованих дефектів вони знімаються з продажу та проводиться їх переоцiнка. Повернення товарів комітенту здійснюється на пiдставi письмового розпорядження керiвника пiдприємства-комiсiонера на першому примiрнику квитації, що видається комітенту при здаванні товару на комісiю.

Якщо зданий на комiсiю товар не реалiзований впродовж встановленого строку реалiзацiї (60 календарних днiв), то він повертається комiтенту або цiна на нього знижується:

- на 30% вiд встановленої сторонами первинної вартостi товару, якщо товар не реалiзовано в строк (60 календарних днiв);

- на 40% вiд залишкової ціни пiсля першого зниження вартостi товару, якщо товар не реалiзовано впродовж наступних 15 календарних днiв.

Якщо товар не реалiзовано пiсля другої уцiнки впродовж наступних 15 календарних днiв, комiсiонер знiмає його з продажу без письмового попередження комiтента.

При поверненнi комiтенту нереалiзованих товарiв, якi знаходились в суб'єкта господарювання бiльше одного робочого дня, комiтент вiдшкодовує витрати за зберiгання його товару як за повний мiсяць у таких розмiрах:

- за першi 30 календарних днiв - 2 вiдсотки визначеної цiни товару;

- за наступнi 30 календарних днiв - З вiдсотка визначеної цiни товару;

- за наступнi 30 календарних двiв - 4 вiдсотки вiд залишкової цiни товару пiсля проведенння уцiнок.

За кожний день зберігання знятого з продажу товару після закінчення 90 календарних днів з комітента стягується пеня, розмір якої визначається договором.

Кошти за проданий товар виплачуються комітенту на третій день після продажу товарів (не враховуючи дня продажу, вихідних i святкових днів) при пред'явлені виданої комітентами квитанції, паспорта або документа, який його замiняє.

Організація облiку операцій комiсiйної торгiвлi має ряд особливостей. У комітента вартість товарів, переданих на комiсiю, обліковуються на рахунку 283 «Товари на комiсiї». Аналітичний облiк ведеться за видами товарiв i комiсiонерами. Вартість послуг комiсiонера відноситься у комiтента на рахунок 93 «Витрати на збут». Дохід по товарах, переданих на комiсiю, може вазнаватися комітентом у момент надходження вiд комiсiонера коштiв вiд реалізації товарiв.

У комiсiонер товари, отримані на комiсiю, обліковуються на забалансовому рахунку 02 «Активи на вiдповiдальному зберiганні». Комiсiонер вiдображає в бухгалтерському обліку вартість своїх послуг згiдво з Інструкцією № 291 на субрахунку 703 «Дохід вiд реалiзацiї робiт i послуг», по кредиту якого показується збiльшення доходу на всю вартiсть відвантаженого покупцеві товару, а по дебету -- сума, що пiдлягає перерахуванню комiтентовi. Отже, чистим доходом комiсiонера вiд реалiзацi товарiв на комiсiйних засадах є комiсiйна винагорода.

Комiсiонер при складаннi Звiту про фiнансовi результати в рядку 010 «Дохiд (варучка) вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт, послуг)» вiдображає суму комiсiйної винагороди в рядку 015 «Податок на додану вартiсть» - суму ПДВ з комісiйної винагороди, вiдображеної у рядку 010.

Приклад 3. Торговельне пiдприємство згiдно з договором комісiї передало комiсiонеру (iншому торговельному пiдприємству) товари собiвартiстю 3000 грн. на суму 4800 грн. (у т.ч. ПДВ 800 грн). Вартiсть комiсiйної винагороди становить 10 % вiд вартостi поданих товарiв -- 480 грн. Згiдно з умовами договору комiсiонер має право утримувати суму належної йому комiсiйної винагороди iз суми, що пiдлягає перерахуванню комiтентовi (табл. 4).

Таблиця 4.

Кореспонденція рахунків з обліку операцій комісійної торгівлі

№ з/п

Зміст операцій

Д-т

К-т

Сума, грн

У комітента

1.

Переданий товар за договором комісії

283

281

3000

2.

Отримана вiд комiсiонера плата за проданий товар за вирахуванням комiсiйної винагороди (4800-480)

311

685

4320

3.

Вiдображена реалiзація на суму проданого товару з урахуванням комiсiйної винагороди

685

702

4800

4.

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

800

5.

Списана собівартість товарів, визначена згідно з П(С)БО 9

902

283

3000

6.

Відображена вартість наданих комісіонером послуг як витрати на збут (комісійна винагорода без ПДВ)

93

685

400

7.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ на суму комісійної винагороди

641

685

80

8.

Списана на фінансовий результат сума доходу вiд реалiзацiї товарів

702

791

4000

9.

Списана на фінансовий результат собiвартiсть реалізованого товару

791

902

3000

10.

Списані на фінансовий результат витрати на збут

791

93

400

У комісіонера

1.

Оприбутковані товари прийняті на комісію

024

-

4800

2.

Отримані грошові кошти від покупця

311

681

4800

3.

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

643

641

800

4.

Включено до складу доходів від реалізації послуг контрактна вартість відвантажених товарів

681

703

4800

Виключена зі складу доходів вiд реалiзацiї послуг сума заборгованості перед комітентом (4800-480)

703

685

4320

5.

Списана вартість проданих товарів

-

024

4800

6.

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ з суми комісійної винагороди

703

641

80

7.

Списана на фінансовий результат сума отриманого доходу (4800-4320-80)

703

791

400

8.

Здiйсненi розрахунки з комітентом

685

311

4320

9.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

644

800

10.

Закриті розрахунки з ПДВ

644

643

800

Приклад 4. Магазин приймає вiд населення товари на комiсiю. Сума, що підлягає виплаті комiтентовi (комітент -- не платник ПДВ) становить 900 грн. Продажна вартість товару з урахуванням комісії магазину -- 1380 грн. (табл. 5).

Таблиця 5.

Кореспонденція рахунків з обліку операцій комiсiйної торгiвлi

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1.

Оприбуткований комiсiонером товар, прийнятий, на комісію

024

-

1380

2.

Отримана плата вiд покупця

301

703

1380

3.

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

703

641

230

4.

Відображена сума заборгованості перед комітентом

703

685

900

5.

Списана на фінансовий результат сума отриманого доходу (1380-230-900)

703

791

250

6.

Здійснений розрахунок з комітентом

685

301

900

7.

Списаний товар, прийнятий на комiсiю

-

024

1380

4. Здійснення торгівельних операцій на умові розстрочки платежу(продаж в кредит)

Порядок продажу товарiв в розстрочку регламентується Правилами торгiвлi в розстрочку. Продаж товарiв у розстрочку здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу товарiв у розстрочку, згiдно з яким пiдприємство зобов'язується передати в обумовлений термін товар, а покупець -- здiйснити розрахунки за товар у строки i в розмiрах, передбачених договором.

Продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам, які мають постійний доход i постійно проживають у населеному пункті де знаходиться торговельне підприємство.

Довідка для придбання товарiв у розстрочку видається адмiнiстрацiєю пiдприємства (установи, органiзацiї) тiльки тим особам, якi знаходяться у трудових вiдносинах з іншим підприємством (або навчання у навчальних закладах) не менше трьох мiсяцiв і постійно отримують заробітну плату (стипендiю). Бланки довiдок виготовляються за замовленням, містять друковану нумерацiю, видаються, обліковуються i зберігаються як бланки документів суворого облiку.

Передача в розпорядження (не у власність!) покупцям товарiв здійснюється за умови сплати першого внеску у таких розмірах:

- не менше 25% вартості товару при цiнi такого товару до 50 неоподаткованих мiнiмумiв доходів громадян;

- не менше 50% при цiнi такого товару бiльше 50 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

- не менше 25% вартостi при торгiвлi в розстрочку транспортними засобами.

Договором передбачається строк оплати решти вартості товарів у таких розмірах:

- від 6 до 15 місяцiв, якщо вартість товарів на перевищує 50 неоподатковуваних мiнiмумiв доходів громадян (850 грн.);

- вiд 6 до 24 мiсяцiв, якщо вартість товарів перевищує 50 неоподатковуваних мiнiмумiв доходів громадян (850 грн.);

- вiд 6 до 60 мiсяців, якщо вiдбувається продаж транспортних засобів.

Наданий кредит не повинен перевищувати: 3-мiсячної заробітної плати (стипендії, пенсії) покупця в разi продажу товарiв з розстроченням платежу на 6 мiсяцiв; 6-мiсячної заробiтної плати з розстроченням платежу на 12 мiсяцiв; 12-мiсячної -- з розстроченням платежу на 24 мiсяцi.

На товари, придбанi в розстрочку, поширюються гарантiйнi строки обслуговування (ремонту). Продаж товарiв в розстрочку i внесення чергових платежів здійснюється за цiнами, що дiяли на день продажу, i змiнi не пiдлягають.

Право власності на товар, переданий згідно з договором у розпорядження покупця, переходить до нього після остаточного перерахунку.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.