Проект установки для регенерації відпрацьованих автотракторних масел

Розробка бізнес-плану отримання прибутку від впровадження лінії регенерації відпрацьованих автотракторних масел в господарстві СВК "Світанок". Оцінка ринку збуту. Фінансовий, організаційний план. Стратегія фінансування. Оцінка ризиків і страхування.

Рубрика Транспорт
Вид бизнес-план
Язык украинский
Дата добавления 13.03.2010
Размер файла 28,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

БІЗНЕС - ПЛАН

на установку обладнання для регенерацію відпрацьованих

автотракторних масел

Резюме

Метою даного проекту є отримання додаткового прибутку, від впровадження лінії регенерації відпрацьованих автотракторних масел в господарстві СВК "Світанок" Комінтернівського району Одеської області,а також від , надання послуг по регенерації масел для інших господарств.

Для досягнення мети проекту необхідно встановити в приміщені ремонтної майстерні установку для регенерації відпрацьованих масел. Матеріально-технічна база господарства дозволяє це здійснити. Мета проекту полягає в тому, що відпрацьовані масла будуть підлягатись регенерації, після якої вони будуть очищені, з відновленими властивостями, і відповідатимуть відповідним вимогам щодо якості. Це дозволить повторно використовувати відпрацьовані автотракторні масла в двигунах,гідравліці, коробках передач і трансмісії, тим самим заощаджувати кошти на придбання нових мастильних матеріалів.

Даний проект буде реалізовуватись в ремонтній майстерні, а послуга буде споживатись АТП господарства та іншими господарствами, і приватними особами. Щодо конкуренції, то в даному районі такої послуги не існує, а вартість регенерованого масла буде значно нижче від вартості нового, хоча незначно поступаючись якістю.

Застосування обладнання по регенерації масел дозволить господарству отримувати економічний ефект за рахунок зменшення затрат, для задоволення власних потреб мастильними матеріалами, а також надання послуги стороннім особам. Собівартість однієї літри масла складе 6,67 грн. замість 24грн., річна економія 73305,90 грн..

Для реалізації проекту необхідний кредит в розмірі 60000 грн., під бажані 15 % річних, термін погашення 1 рік.

Характеристика заходів

Обладнання для регенерації відпрацьованих масел буде впроваджуватись в господарство СВК "Світанок" Комінтернівського району, Одеської області.

Автотракторні масла користуються великим попитом на ринку, тому впровадження обладнання для регенерації масел дасть змогу господарству відпрацювати технологію і надавати послуги на зовнішній ринок. Дане обладнання дає змогу очищати масла і доводити їх до стану свіжих товарних.

Оцінка ринку збуту

Обладнання буде впроваджуватись у власному господарстві, головним ринком споживання послуги буде власне господарство. З часом господарство зможе надавати послуги по регенерації на зовнішній ринок.

Споживачами нашої продукції можуть бути сусідні господарства, в яких є МТП.

В даному районі конкурентно-спроможних підприємств не існує, тому в найближчій час конкуренції спостерігатись не буде.

Обладнання є ще новинкою на ринку. Конкурентами господарства будуть підприємства, які надають аналогічні послуги по регенерацію відпрацьованих автотракторних масел. Перевагами в конкурентній боротьбі будуть якість продукції при нижчій собівартості.

Стратегія маркетингу

Господарство буде використовувати обладнання по регенерації для задоволення власних потреб, а також надавати ці послуги стороннім особам, тому саме для цієї послуги буде створюватись стратегія маркетингу. При цьому для кращого попиту на нашу послугу, буде запроваджена рекламна кампанія в якій головну увагу будуть приділятися низькій вартості послуги і відносно високій якості кінцевої продукції. Створенню позитивного іміджу підприємства буде сприяти той факт, що робота працівників буде більш безпечна.

План виробництва

МТП господарства для власних потреб буде споживати таку саму кількість масла, що і до встановлення обладнання - 4230 літрів. Але планується надавати послуги іншим господарствам і приватним особам. Господарство не відчує яких-небудь незручностей, бо для задоволення своїх потреб завжди зможе переробити необхідну кількість відпрацьованого масла. При впровадженні обладнання необхідно обов'язково підвищити кваліфікацію працівників.

Організаційний план

Організація робіт буде проводитись на базі власного господарства, кваліфікованими працівниками. Монтаж обладнання буде проводитись в одному з приміщень ремонтної майстерні. Для монтажу обладнання необхідна площа в 30 м2.

Працівники ремонтної майстерні є достатньо кваліфікованими, з великим досвідом роботи. При необхідності можна підвищити кваліфікацію працівників виходячи з нових вимог.

Юридичний план

СВК "Світанок" має колективну форму власності, засновану на власності трудового колективу. Кооператив діє згідно статуту. Діяльність кооперативу спрямована на виробництво сільськогосподарської продукції, її переробки і реалізації, надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам.

Ремонтна майстерня відноситься до майна кооперативу. Економічний ефект від впровадження даного бізнес - плану буде спостерігатись у зменшені собівартості мастильних матеріалів. При наданні послуг стороннім господарствам, а та приватним особам, прибуток буде направлятись в кооператив.

Фінансовий план

Встановлення обладнання для регенерації масел матиме велике економічне значення, яке полягає у зменшенні затрат для забезпечення мастильними матеріалами МТП господарства, а також у отриманні прибутку від надання послуг по регенерації масел.

Розрахунок економічної ефективності встановлення обладнання в СВК "Світанок" приведено в таблиці 3.1 "Розрахунок економічної ефективності та строку окупності впровадження обладнання для регенерації масел".

Дані таблиці 3.1 свідчать, що після встановлення обладнання собівартість однієї літри масла зменшиться на 17,33 гривні, а обладнання окупить себе за десять місяців, тому дана установка є економічно вдалою і рекомендується для впровадження у виробництво.

Таблиця 3.1 Розрахунок економічної ефективності та строку окупності впровадження обладнання для регенерації масел

Показники

Вартість

Відхилення (+;-)

Закупівля

З використанням установки

1

2

3

4

Обсяг масла, л.

4230,00

4230,00

0,00

Продуктивність лінії за годину, л.

12,00

+12,00

Трудомісткість роботи лінії, год.

325,50

+325,50

Кількість обслуговуючого персоналу, чол.

1,00

+1,00

Витрати праці всього, люд-год.

325,50

+325,50

Тарифний розряд оплати праці.

4,00

+4,00

Годинна тарифна ставка, грн.

5,21

+5,21

Оплата праці по тарифу - всього, грн.

1836,52

+1836,52

Витрати на оплату праці з нарахуванням, грн.

2773,15

+2773,15

Норма витрат електрон енергії, кВт/год.

12,50

+12,50

Потреба електроенергії на весь обсяг робіт, кВт/год.

4406.25

+4406,25

Комплексна ціна електроенергії за 1 кВт, грн.

0,76

+0,76

Витрати на електроенергію - всього, грн.

3348,75

+3348,75

Балансова вартість - всього, грн.

100000,00

+100000,00

- будівлі

40000,00

+40000,00

- обладнання

60000,00

+60000,00

Нормативне навантаження на рік, год.

850,00

+850,00

Норма амортизації, %.

- будівлі

10,00

+10,00

- обладнання

40,00

+40,00

Сума амортизації - всього, грн.

11611,76

+11611,76

- будівлі

1658,82

+1658,82

- обладнання

9952,94

+9952,94

Норма витрат на поточний ремонт, технічне обслуговування та зберігання, %

- будівлі

5,00

+5,00

- обладнання

20,00

+20,00

Витрати на поточний ремонт, технічне обслуговування та зберігання всього, грн.

5805.88

+5805,88

- будівлі

829,41

+829,41

- обладнання

4976,47

+4976,47

Всього прямих витрат, грн..

23539,55

+23539,55

Витрати на організацію і управління, грн.

4707,91

+4707,91

Всього виробничих витрат, грн.

101520,00

28247,46

-73272,54

Собівартість 1л масла, грн.

24,00

6,67

-17,33

Капіталовкладення, грн.

60000,00

+60000,00

Річний економічний ефект

73305,90

+73305,90

Термін окупності, років.

0,81

Стратегія фінансування

Гроші для реалізації проекту планується отримати у вигляді кредиту на один рік з виплатою відсотків. Потреба в кредиті представлена в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 Розрахунок потреби в кредиті

Показники

Сума

1

2

Вартість модернізації існуючих основних засобів, грн.

60000

Потреба в кредиті - всього, грн.

60000

Заявка на одержання кредиту представлена в таблиці 3.3

Таблиця 3.3 Заявка на одержання кредиту

Показники

Сума

1

2

Сума кредиту, грн.

60000

Бажаний відсоток

15 %

Термін погашення кредиту

1 рік

Погашення кредиту

за 1рік

Джерело виплат

Прибуток від використання установки

Гарантії

Закуплене обладнання

Оцінка ризиків і страхування

При використанні обладнання для регенерації відпрацьованих масел можуть виникнути такі види ризиків:

Ринковий ризик. Він пов'язаний з тим, що чи буде існувати ринок збуту (тобто попит) нашого товару і за темпами його росту, які будуть сприяти ризику нашого бізнесу. Цей ризик не буде мати місця, так як господарство буде надавати послугу по регенерації масел, на яку є постійний попит.

Ризик конкуренції підприємств. Він обумовлений можливістю наших конкурентів розробити нові технології, які будуть більш економічні, порівняно з нашими. Якщо в господарстві буде удосконалено чи впроваджено новий метод, то це піде лише користь господарства.

Зовнішній ризик. Він пов'язаний з тим, що хтось (уряд, профспілки, транспорт, партнер і т. ін.) зупинить чи сповільнить роботу підприємства. Цей ризик теж не має свій вплив, адже екологічні вимоги до продукції з року в рік будуть тільки збільшуватись. Виробництво продукції буде відбуватись у безпечних умовах.

Внутрішній ризик. Він визначається не достатністю персоналу, рівнем їх фаху для забезпечення нормального функціонування підприємств. Для запобігання впливу цього ризику в господарстві планують витрати на підвищення кваліфікації персоналу, використовують систему відбору кадрів, заохочують до навчання.

Ризик втрати майна. Виявляється можливістю втрати чи пошкодження майна (пожежа, крадіжка, стихійне лихо). На цей випадок в господарстві слід застрахувати майно.

Політичний ризик. Він пов'язаний з можливістю появи якої-небудь урядової постанови (закону), яка відповідає вузько-партійним інтересам окремих політичних партій і може суперечити успішному розвитку бізнесу. Цей ризик не має місця, адже виробників мастильних матеріалів велика кількість, отже велика конкуренція.

Ресурсний ризик. Він обумовлений можливою відсутністю достатньої кількості власних ресурсів, ресурсів партнерів для повного завершення чи функціонування проекту. Наявні матеріально - технічна база та інше необхідне обладнання в господарстві дає змогу для запровадження цього обладнання.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

В курсовій роботі представлено загальні характеристики і подано уявлення, що таке бізнес-план, для чого він потрібен і як він стосується господарств агропромислового комплексу. Описано огляд сучасного стану вирішуваної проблеми, її актуальність і значення для сільськогосподарських підприємств.

В другій частині курсової роботи був проведений аналіз організаційно економічної діяльності господарства СВК "Світанок", з якого видно,що господарство розвивається, воно достатньо забезпечене матеріально технічними ресурсами для виробництва, але існуючу базу не завадило б поновити. В господарстві добре налагоджена робота інженерно-технічної служби.

Також в проекті був розроблений бізнес-план на установку в господарстві обладнання для регенерації відпрацьованих автотракторних масел, з якого видно, що він є економічно вдалим, що проявляється у зменшені собівартості однієї літри масла з 24 грн. до 6.67 грн., для закупки обладнання необхідно взяти кредит в розмірі 60000грн., річна економія для власного виробництва складе 73305,90 грн., а проект окупиться за десять місяців, крім того послугу можна надавати для зовнішнього ринку, отримуючи додатковий прибуток. Даний бізнес-план рекомендується для впровадження у виробництво в даному господарстві.

Бізнес-план невід'ємна складова сучасного проектування, тому на будь-який проект пропонується його складати, для кращої ефективності проектування і зменшення ризиків.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Азізов С. П. та ін. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах. - К.:ІАЕ, 2001. - 340 с.

2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. - К.:КНЕУ, 2000. - 624

3. Анисимова Б. Г. Выбор оптимальных условий для ультра звукового диспергирования суспензий, Ультразвукова технік -М: Колос, 1965 - 351 с.

4. Аграма Б. А. Ультразвуковая технология. -- М., Метал, 1974, 152 с

5. Батіг А. І. та ін. Планування та організація діяльності аграрного підприємства. - К.: Аграрна освіта, 2003. - 425 с.

6. Баринов В. А. Бизнес-планирование: учеб. Пособ. - М.: Форум:ИНФРА - 2003. - 272 с.

7. Бергман Л.П. Ультразвук и его применение в науке и технике. - М: Ко- лос, 1957, 234 с.

8. Виноградський М. Д. та ін. Менеджмент організацій: Навч. Посіб. - К.: КОРДОН", 2004. - 598 с.

9. Гришко В. В. Проблеми управління ресурсовикористанням у галузях агропромислового комплексу (енергетичні аспекти ). - К.: Інститут економіки . Міністерства економіки України, 1997. - 188 с.

10. Гришко В. В.,Перебийніс В, І. Енергозбереження в сільському господарстві (екомоміка, організація, управління). - Полтава: "Полтава", 1996. - 280 с.

11. Громыко Л.Г. Статистический анализ в экономике. - М: МГУ, 1992, 256с.

12. Гудзинський О. Д. менеджмент у системі агробізнесу. - К: Урожай, 1994. 240 с.

13. Гуреев А.А., Гайенер Д.А. Химия и технология топлив и масел, - М: Колос, 1967, 234 с.

14. Должанський І. З. Загорна Т. О. Бізнес-план: технологія розробки. Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури. - 2006. - 384 с.

15. Домников И.Ф. Техническая диагностика машин. - М: Москв. рабочий, 1978 - 152 с

16. Завадський Й. С. менеджмент. - Т. 1. - Вид. 2-ге. - К.:українсько фінський інститут менеджменту і бізнес, 1998. - 524 с.

17. Збірняк Л. Я. та ін. Організація і планування виробництва на сільського подарських підприємствах. - К.: Урожай, 1997. - 352 с.

18. Здвард Блеквел. Как составіть бізнес-план. - М.: Инфо-М, 1996. - 160 с.

19. Корчемний М. та ін. Енергозбереження в агропромисловому комплексі. - Тернопіль, 2001. - 657 с.

20. Конфельд М.Н. Упругость и прочность жидкостей. - М: Агропромиздат, 1951, 234 с.

21. Кредісов А. І. Панченко Є. Г.,Менеджмент для керівників. - К.: Знання", КОО, 1999. - 556 с.

22. Лузан І. Я. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві. - К., 2000. - 93 с.

23. Малік М. Й. Основи аграрного підприємства. - К.:ІАЕ, 2000. - 580 с.

24. Мельник І. І. та ін. Інженерний менеджмент. Навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2007. - 536 с.

25. Нагаєв В. М. Аграрний менеджмент: практикум. - К.: Центр навчальної літератури. 2004. - 319 с.

26. Нагірний Ю. П. Обґрунтування інженерних рішень. - Урожай. 1994. - 216

27. Назаренко А. Ф. Акустика и ультразвуковая техника, 1972, 367 с.

28. Фришев С. Г. Бондар С. М. та ін. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни "Інженерний менеджмент" - К.: НАУ, 2004. - 43 с.

29. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. - К.:Вища школа, 1995. -351 с. Шкільов О. В. Бізнес-план підприємства. - К.:Інститут аграрної економіки УААН, 200 - 38 с.

30. Шкільов О. В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах. - К.: Урожай, 1997. 336 с.

31. Ясинський В. В., Гайдей О. О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. Посіб. - К.: Каравела, 2004. - 232 с.


Подобные документы

 • Обозначение моторных масел. Минеральные, синтетические, частично синтетические или полусинтетические масла. Зависимость вязкости различных масел от температуры. Основные эксплуатационные свойства масел. Каталог масел фирм "Бритиш петролиум" и "Mobil".

  реферат [942,0 K], добавлен 31.05.2015

 • Виробнича програма по експлуатації рухомого складу автотранспортного підприємства. План перевезень вантажів, їх собівартість. Розрахунок витрат експлуатаційних і ремонтних матеріалів. План по праці й заробітній платі, доходах, прибутку й рентабельності.

  курсовая работа [128,9 K], добавлен 15.05.2010

 • Вязкостные и низкотемпературные характеристики масел. Схема окисления углеводородов. Соединения хлора и фосфора. Противопенные и деэмульгирующие (водоотделительные) свойства масел. Показатели, характеризующие наличие присадок. Обкаточные свойства масел.

  статья [431,2 K], добавлен 06.11.2012

 • Общая характеристика моторных масел, их функции в системе поршневых двигателей. Назначение и эксплуатационные свойства автомобильных масел. Система обозначений и методы моторных испытаний. Ассортимент масел, классы их вязкости и группы по ГОСТу.

  реферат [190,4 K], добавлен 05.06.2013

 • Характеристика свойств и эксплуатационных качеств масел, применяемых для карбюраторных, дизельных и роторных двигателей. Свойства трансмиссионных масел для автомобилей, их классификация. Технические автомобильные смазки общего и специального назначения.

  реферат [335,9 K], добавлен 08.10.2014

 • Установка сорта и марки масел, низкозамерзающих и охлаждающих жидкостей для применения на автомобиле Москвич 214122. Оценка эксплуатационных свойств трансмиссионных масел и тормозной жидкости. Выбор сорта и марки смазочных материалов для автомобиля.

  курсовая работа [39,8 K], добавлен 07.08.2013

 • Розрахунок тривалості кругового рейсу. Визначення потреби у флоті. Вибір судна для перевезення вантажу за критерієм максимального прибутку і рентабельності. Визначення експлуатаційних витрат по суднах. Оцінка економічної ефективності вантажної лінії.

  курсовая работа [138,1 K], добавлен 17.05.2012

 • Моторное масло как важный элемент конструкции двигателя, обеспечивающий ресурс двигателя при соответствии его свойств термическим, механическим и химическим воздействиям. Особые требования к маслам. Особенности моторных масел по вязкости и маркировке.

  реферат [29,6 K], добавлен 29.11.2010

 • Летние, зимние и всесезонные моторные масла. Классификация моторных масел по вязкости, по назначению и уровням эксплуатационных свойств. A/B- масла для бензиновых и дизельных двигателей. C - масла, совместимые с каталитическими нейтрализаторами.

  реферат [781,2 K], добавлен 08.12.2010

 • Обеспечение работоспособности двигателей. Принципиальная схема смазочной системы. Масляный насос, радиатор, фильтр. Классификация автомобильных масел. Рекомендации по подбору масел по вязкости. Сухое и жидкостное трение. Схема работы центрифуги.

  реферат [6,7 M], добавлен 10.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.