Е. Дюркгейм – життєвий шлях засновника школи соціології

Е.Дюркгейм як видатний представник соціологізму — специфічної соціологічної концепції: орієнтація на визнання соціальної реальності як дійсності особливого роду та відкидання психологічного редукціонізму, пояснення соціальних явищ на засадах психологізму.

Рубрика Социология и обществознание
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.08.2008
Размер файла 26,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Етапи, які проходить людство у своєму розумовому розвитку згідно теорії О. Конта. Використання еволюційної теорії для пояснення соціальних змін в наукових роботах Г. Спенсера. Онтологія соціологізму Е. Дюркгейма та соціальний номіналізм М. Вебера.

  реферат [28,9 K], добавлен 29.06.2011

 • Самогубство як один із найстрашніших гріхів, на який зважуються зневірені індивіди. Знайомство з Емілем Дюркгеймом – соціологом, філософом, засновником французької соціологічної школи. Питання соціології суїциду у працях Дюркгейма. Економічна аномія.

  курсовая работа [95,0 K], добавлен 07.05.2011

 • Соціологічні погляди Еміля Дюркгейма. Розробка методу соціології. Основні ознаки соціальних фактів. Соціальна зумовленість поведінки людей та соціальне здоров'я по Дюркгейму. Основні джерела соціальної еволюції. Характерна ознака соціальних явищ.

  реферат [16,4 K], добавлен 25.08.2010

 • Підходи до класифікації суспільств, аналіз економіки як одного з елементів соціальної структури. Узагальнення представлених поглядів одного з найвідоміших соціологів, засновника макросоціологічного підходу до аналізу соціальної дійсності - Е. Дюркгейма.

  контрольная работа [24,1 K], добавлен 16.02.2014

 • Соціологія в системі соціальних наук. Основні етапи історичного розвитку соціології. Соціологічні погляди Е. Дюркгейма. Етапи розвитку соціологічної думки в Україні. Методологічні підходи до вивчення суспільства в соціології. Метод експертних оцінок.

  курс лекций [74,0 K], добавлен 25.12.2014

 • Характеристика соціологічних переконань Р. Спенсера, аналогія суспільства з біологічним організмом. Е. Дюркгейм - теоретичне обґрунтування предмету соціології, методологія наукового дослідження суспільства. Теорія "Соціальної дії" М. Вебера та її види.

  реферат [28,1 K], добавлен 14.06.2009

 • Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки. Еволюціоністська теорія Г. Спенсера. Соціологічна концепція самогубства Е. Дюркгейма. Витоки української соціології. Соціологічна структура особистості. Соціометрія, особливості її застосування.

  шпаргалка [41,3 K], добавлен 15.02.2012

 • Биография, профессиональная деятельность и научные работы французского социолога Эмиля Дюркгейма. Взгляды ученого на разделение общественного труда, разработка им нового социологического подхода, понятия социальной солидарности и сущности "социологизма".

  презентация [256,4 K], добавлен 16.05.2012

 • Предмет та суб’єкт соціології. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів. Структура соціологічної системи знання. Соціологія та інші науки про суспільство та людину, їх роль у розвитку суспільства. Програма соціологічного дослідження.

  реферат [42,0 K], добавлен 18.09.2010

 • Биографические сведения о жизни и творчестве основателя французской социологической школы и основ структурно-функционального анализа Эмиля Дюркгейма. Разработка им концепции справедливого неравенства, которое станет основой органической солидарности.

  реферат [30,1 K], добавлен 21.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.