Я і світ міфології

Міфологія Стародавньої Греції як яскраве явище світової цивілізації. Релігієутворююча функціональність міфології в основі формування уявлень. Особливості давньогрецької міфології. Характеристика головних олімпійських богів. Культ предків та померлих.

Рубрика Религия и мифология
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 01.04.2014
Размер файла 779,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Особливості релігії Стародавнього Єгипту: космологія, покарання людей за гріхи, культ померлих, посвячення. Характеристика релігії Стародавньої Греції: грецька міфологія походження світу і богів, грецький культ. Відмінні риси релігії стародавніх слов’ян.

  контрольная работа [29,3 K], добавлен 02.09.2010

 • Рух дологічного мислення до логічного через символ. К.Г. Юнг про міф як колективну форму свідомості. Особливості олімпійського пантеону богів. Архетип в грецькій міфології. Образ жінки в культовій традиції. Жінка як одна із трьох цінностей в світі.

  реферат [38,7 K], добавлен 02.06.2012

 • Олімпійської міфології як основа розвитку культури і релігії Древньої Греції. Гора Олімп - оселя дванадцяти верховних богів. Древньогрецькі боги та їх характеристика. Сутність поняття "агон". легенда та значення крилатого вислову "Авгієві стайні".

  контрольная работа [27,8 K], добавлен 08.06.2010

 • Значення терміну "римська міфологія". Частково перейняття римлянами міфів греків про богів, людей і фантастичних істот. Провідні теми давньоримської міфології. Основні та другорядні боги стародавнього Риму та Греції. Геркулес в античній культурі.

  презентация [893,4 K], добавлен 27.11.2014

 • Характеристика давніх язичницьких вірувань, тісно пов'язаних з повсякденним життям людей, навколишнім світом, явищами та природою. Аналіз основних особливостей слов'янської міфології, пантеону богів, головних східнослов'янських богів та міфічних істот.

  реферат [75,8 K], добавлен 15.03.2012

 • Сутність міфології стародавніх слов'ян. Поняття слов'ян-язичників про земне влаштування, боготворіння сил природи та культа предків. Протиставлення як принцип побудови міфів слов'ян. Міфологія народів світу: антична, кельтська та вірування вікінгів.

  реферат [33,2 K], добавлен 04.01.2011

 • Питання збереження та розвитку української національної культури. Роль міфології в житті сучасного українця на тлі політичних та соціальних течій. Міф традиційний і сучасний, його вплив на формування суспільної свідомості. Сучасна соціальна міфологія.

  контрольная работа [66,0 K], добавлен 13.10.2011

 • Писемні, археологічні та етнографічні джерела по міфології давніх германців. Горизонтальні та вертикальні перспективи устрою світу за скандинавською міфологією. Космогонічні та есхатологічні мотиви. Основні боги пантеону в скандинавській космотеогонії.

  реферат [25,3 K], добавлен 18.05.2012

 • Міфи як складне культурне явище. Зв'язок між міфологією й релігією. Джерела вивчення міфології Прадавнього Єгипту. Основні цикли міфів та джерела літературних творів. Культ священних тварин. Відбиття особливостей світосприймання жителів долини Нілу.

  реферат [31,2 K], добавлен 27.10.2010

 • Особливості утворення слов’янського народу. Риси, які притаманні тільки міфології слов’ян. Характеристика найголовніших релігійних свят слов’янських народів. Божества слов’ян, їх функції та основні дії. Модель світу згідно давньослов’янськими віруваннями.

  реферат [48,4 K], добавлен 05.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.