Свобода совісті в Україні: духовно-релігійний вимір

Філософсько-релігієзнавчий зміст поняття "свобода совісті". Свобода в релігії передбачає автономність суб'єктів релігійної комунікації, їх виваженість і неупередженість у ставленні до інших релігій, культів, традицій, тобто релігійну толерантність.

Рубрика Религия и мифология
Предмет Історія релігії в Україні
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) mars0
Дата добавления 12.08.2008
Размер файла 20,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Аналіз специфіки французької моделі розуміння свободи совісті в її розвитку. Проблемні питання у принципах лаїчності на рівні державно-церковних та освітньо-церковних взаємин. Становлення принципу свободи совісті та відповідного законодавства у Франції.

  реферат [26,9 K], добавлен 06.02.2009

 • Неоднозначність впливу релігії на різні сфери суспільного життя. Релігія в житті українців. Релігія, вільнодумство і атеїзм. Історичне підгрунтя і реалії сьогодення. Свобода совісті як форма вирішення соціальних конфліктів на релігійному ґрунті.

  реферат [24,4 K], добавлен 25.06.2010

 • Вивчення психологічної складової різних релігій за допомогою визначення поняття релігії і характеристики існуючих релігій: буддизм, християнство, іслам, іудаїзм, даосизм. Особливості релігійної свідомості і аналіз психологічних типів релігійних людей.

  курсовая работа [49,0 K], добавлен 04.12.2010

 • Свобода как существенное свойство человека, ее значение в обществе и условия формирования. Относительность данного понятия, его типы: формальная и нравственная, внешняя и внутренняя, отрицательная и положительная. Свобода в пастырском богословии.

  реферат [32,3 K], добавлен 18.02.2015

 • Визначення принципів класифікації моделей державно-церковних відносин, характеристика основних типів таких відносин. Дослідження джерельної бази українського національного та міжнародного законодавства щодо права на свободу совісті. Законодавчі акти.

  реферат [30,4 K], добавлен 06.02.2009

 • Загальна характеристика релігійних організацій як юридичних осіб. Аналіз Закону "Про свободу совісті та релігійні організації". Спеціальна правоздатність релігійних організацій. ООсобливості прав власності релігійних організацій.

  курсовая работа [48,2 K], добавлен 27.11.2006

 • Сутність та етимологія релігії. Сучасна релігієзнавча література. Ознаки релігій. Визнання надлюдської реальності. Ідея визволення, порятунку (спасіння). Спільна основа релігійного знання. Філософські концепції природи релігії. Релігійний досвід.

  реферат [23,2 K], добавлен 09.08.2008

 • Сущность свободы и ответственности, их понимание согласно мировым религиям. Основные виды долга: родительский, профессиональный, моральный, денежный. Отношение христианства, ислама, иудаизма и буддизма к труду. Традиционное и религиозное понятие учения.

  презентация [1,4 M], добавлен 18.04.2013

 • Изучение христианского учения о свободе. Свобода формальная, нравственная, отрицательная и положительная. Отношение свободы человека к Промыслу Божию и благодати. Анализ ложных учений об этих двух понятиях, которые возникали на протяжении истории Церкви.

  курсовая работа [40,1 K], добавлен 18.02.2015

 • Что такое теология? Соотношение религиоведения и теологии. Научный атеизм. Соотношение религиоведения и научного атеизма. Структура религиоведения. Свобода вероисповедания граждан России. Свобода атеизма граждан России.

  контрольная работа [53,6 K], добавлен 22.02.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.