Н-секторіальна рупорна антена з сповільнюючою лінзою

Рупорна антена як хвилевід із плавно змінюючимся перерізом. Основні типи, якості цього типу пристроїв. Особливості розрахунку їх геометричних розмірів. Параметри діаграми направленості і КНД Н-секторіального рупора. Розрахунок профілю сповільнюючої лінзи.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.03.2013
Размер файла 7,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

22

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовий проект

На тему:

Н-секторіальна рупорна антена з сповільнюючою лінзою

Технічне завдання

сигнал рупор хвилевід

Розрахувати креслення, КНД, ДН, Н-секторіальної рупорної антени з сповільнюючою лінзою. Побудувати по таблицям, в полярній і Декартові системі координат розраховану ДН в Е і Н площинах.

Початкові дані:

см

Доповнення:

Матеріал, з якого виготовлений рупор мідь.

Матеріал, з якого виготовлена лінза плексиглас.

Вступ

Рупорна антена являє собою хвилевід із плавно змінюючимся перерізом. При розширенні вузької стінки хвилеводу рупор називають Е-секторіальним (рис.1,б), широкої стінки хвилеводу -- Н-секторіальним (рис.1,а). Якщо у хвилеводу при переході до рупора змінюються обидва розміри, рупор називається пірамідальним(рис.1,в). Круглий хвилевід при плавному збільшенні перерізом переходить у конічний рупор. При переході хвилі з хвилеводу в рупор структура поля хвилі зберігається.

Основні типи рупорних антен зображені на рис.1

рис.1

Електромагнітне поле у рупорі визначають, рахуючи його таким же, як у рупорної лінії нескінченної довжини, для якої відоме рішення рівнянь Максвелла. На рис.2 показана структура поля в Н-секторіальном рупорі, що живиться хвилеводом із хвилею Н10.

Рис.2

Рупорні антени мають ряд якостей: вони прості по конструкції, широкополосні, дозволяють здійснювати незалежну зміна ДН в Е- і Н-плоскостях (наприклад, у пірамідального рупора), володіють високим ККД і відносно низьким рівнем бічних пелюстків. Часто рупори застосовуються як антени вимірювальних приладів, а також опромінювачі більш складних антенних пристроїв, наприклад для опромінення лінз і дзеркальних антен.

Н-секторіальні рупори використовують для звуження діаграми направленості в Н-площині. Для корекції фазових спотворень використовують рупорні антени в розкрив яких поміщають лінзу прискорюючу(рис3.б) або сповільнюючу)рис.3.а

рис.3.а рис.3.б

В Н-секторіальний рупор, що створює сферичну хвилю і має широку ДН, можна встановивши лінзу в його розкрив так, щоб її фокус перебував у фазовому центрі рупора, тоді сферична хвиля, що поширюється в рупорі, перетвориться в плоску й тим самим істотно зменшить фазові спотворення в розкриві рупора й збільшить його направленість. Нормовані амплітудні ДН таких антен, названих рупорно-лінзовими у Н і Е площинах можуть бути розраховані по формулах 1і 2 для прямокутної синфазної апертури із заміною на . Де діелектрична проникність матеріалу лінзи. =3.5

, (1)

, (2)

Де , - кути, відповідно відраховані від осі рупора в площині Н і Е,

- більша сторона розкриву рупора

- менша сторона розкриву рупора

3. Розрахунок геометричних розмірів рупора

Згідно з технічним завданням потрібно розрахувати Н-секторіальний рупор який працював на довжині хвилі л=3см. Оптимальний розмір хвилевода на цій частоті а b=2310 мм. Оскільки рупор в нас Н-секторіальний то це означає що менша з його сторін розкриву Вр буде рівна меншій стінці хвилевода (Вр=b= 10мм=0.01м).

Щоб розрахувати більшу сторону розкриву використовую таку формулу:

Де - нормована амплітудна діаграма направленості антени в Н-площині.

- більша сторона розкриву рупора

- довжина хвилі

= .

- кут в радіанах.

Оскільки в технічному завданні сказано що кут розкриву ДН по рівню 0.5, рівний ?=12.5? або 0.21806 радіан. То підставляючи данні в формулу отримую рівняння з одною невідомою - .

Розв'язавши це рівняння, я знайду .

Розв'язавши це рівняння отримую =6.026 см. Графічний розв'язок цього рівняння показано на рис. 4

рис. 4

Отже =0.06026 м , Вр=0.01м .

Знаючи я можу знайти оптимальну довжину оптимального Н-секторіального рупора.

м

Отже всі необхідні розміри для рупора були обчисленні:

=0.06026 м ,

Вр=0.01 м

Lopt=0.0403м

4. Розрахунок діаграми направленості і КНД Н-секторіального рупора

Нормована діаграма направленості Н-секторіального рупора в Н площині розраховується за такою формулою

де С(U) и S(U) - інтеграли Френеля:

Підставивши всі дані я отримую формулу для розрахунку НДН в Н-площоні. Я її не записую тому що вона дуже громіздка. Підставивши значення кутів(в межах від - - , з кроком 0.05 радіан) в дану формулу я отримав нормовані напруженості поля в Н-площині. Дані обчислень заніс до табл.1. По даним таблиці побудував нормовану діаграму направленості в Декартовій (рис.5) і полярній(рис.6) системах координат.

Табл.1.

, рад

,?

F

, рад

,?

F

, рад

,?

F

, рад

,?

F

-3.1

-177.707

4.30E-4

-1.5

-85.987

0.09

0.1

5.732

0.968

1.7

97.452

0.074

-3.05

-174.841

2.04E-3

-1.45

-83.121

0.095

0.15

8.599

0.929

1.75

100.318

0.072

-3

-171.975

4.71E-3

-1.4

-80.255

0.101

0.2

11.465

0.878

1.8

103.185

0.069

-2.95

-169.108

8.18E-3

-1.35

-77.389

0.109

0.25

14.331

0.817

1.85

106.051

0.067

-2.9

-166.242

0.012

-1.3

-74.522

0.117

0.3

17.197

0.75

1.9

108.917

0.065

-2.85

-163.376

0.016

-1.25

-71.656

0.126

0.35

20.064

0.68

1.95

111.783

0.064

-2.8

-160.51

0.021

-1.2

-68.79

0.137

0.4

22.93

0.612

2

114.65

0.062

-2.75

-157.643

0.025

-1.15

-65.924

0.148

0.45

25.796

0.546

2.05

117.516

0.06

-2.7

-154.777

0.028

-1.1

-63.057

0.161

0.5

28.662

0.486

2.1

120.382

0.058

-2.65

-151.911

0.031

-1.05

-60.191

0.175

0.55

31.529

0.433

2.15

123.248

0.056

-2.6

-149.045

0.034

-1

-57.325

0.19

0.6

34.395

0.387

2.2

126.115

0.054

-2.55

-146.178

0.037

-0.95

-54.459

0.206

0.65

37.261

0.348

2.25

128.981

0.052

-2.5

-143.312

0.039

-0.9

-51.592

0.223

0.7

40.127

0.315

2.3

131.847

0.049

-2.45

-140.446

0.042

-0.85

-48.726

0.242

0.75

42.994

0.287

2.35

134.713

0.047

-2.4

-137.58

0.044

-0.8

-45.86

0.264

0.8

45.86

0.264

2.4

137.58

0.044

-2.35

-134.713

0.047

-0.75

-42.994

0.287

0.85

48.726

0.242

2.45

140.446

0.042

-2.3

-131.847

0.049

-0.7

-40.127

0.315

0.9

51.592

0.223

2.5

143.312

0.039

-2.25

-128.981

0.052

-0.65

-37.261

0.348

0.95

54.459

0.206

2.55

146.178

0.037

-2.2

-126.115

0.054

-0.6

-34.395

0.387

1

57.325

0.19

2.6

149.045

0.034

-2.15

-123.248

0.056

-0.55

-31.529

0.433

1.05

60.191

0.175

2.65

151.911

0.031

-2.1

-120.382

0.058

-0.5

-28.662

0.486

1.1

63.057

0.161

2.7

154.777

0.028

-2.05

-117.516

0.06

-0.45

-25.796

0.546

1.15

65.924

0.148

2.75

157.643

0.025

-2

-114.65

0.062

-0.4

-22.93

0.612

1.2

68.79

0.137

2.8

160.51

0.021

-1.95

-111.783

0.064

-0.35

-20.064

0.68

1.25

71.656

0.126

2.85

163.376

0.016

-1.9

-108.917

0.065

-0.3

-17.197

0.75

1.3

74.522

0.117

2.9

166.242

0.012

-1.85

-106.051

0.067

-0.25

-14.331

0.817

1.35

77.389

0.109

2.95

169.108

8.19E-3

-1.8

-103.185

0.069

-0.2

-11.465

0.878

1.4

80.255

0.101

3

171.975

4.71E-3

-1.75

-100.318

0.072

-0.15

-8.599

0.929

1.45

83.121

0.095

3.05

174.841

2.04E-3

-1.7

-97.452

0.074

-0.1

-5.732

0.968

1.5

85.987

0.09

3.1

177.707

4.31E-4

-1.65

-94.586

0.077

-0.05

-2.866

0.993

1.55

88.854

0.085

-1.6

-91.72

0.081

0

0

1.001

1.6

91.72

0.081

-1.55

-88.854

0.085

0.05

2.866

0.993

1.65

94.586

0.077

З таблиці видно , що рад

рис.5

Рис.6

Нормована діаграма направленості Н-секторіального рупора в Е площині обраховується за такою формулою:

Підставивши данні отримую таку формулу:

Підставивши значення кутів(в межах від - - , з кроком 0.05 радіан) в дану формулу я отримав нормовані напруженості поля в Е-площині. Дані обчислень заніс до табл.2. По даним таблиці побудував нормовану діаграму направленості в Декартовій (рис.7) і полярній(рис.8) системах координат.

Табл.2.

, рад

,?

F

, рад

,?

F

, рад

,?

F

, рад

,?

F

-3.14

-179.909

6.34e-7

-1.54

-88.236

0.426

0.06

3.438

0.998

1.66

95.111

0.377

-3.09

-177.044

6.65e-4

-1.49

-85.371

0.447

0.11

6.303

0.995

1.71

97.976

0.357

-3.04

-174.179

2.63e-3

-1.44

-82.506

0.469

0.16

9.167

0.989

1.76

100.841

0.338

-2.99

-171.314

5.71e-3

-1.39

-79.641

0.491

0.21

12.032

0.981

1.81

103.705

0.319

-2.94

-168.45

0.01

-1.34

-76.776

0.513

0.26

14.897

0.971

1.86

106.57

0.3

-2.89

-165.585

0.016

-1.29

-73.912

0.536

0.31

17.762

0.96

1.91

109.435

0.282

-2.84

-162.72

0.022

-1.24

-71.047

0.559

0.36

20.626

0.946

1.96

112.3

0.264

-2.79

-159.855

0.03

-1.19

-68.182

0.583

0.41

23.491

0.931

2.01

115.165

0.246

-2.74

-156.99

0.039

-1.14

-65.317

0.607

0.46

26.356

0.914

2.06

118.029

0.229

-2.69

-154.126

0.048

-1.09

-62.452

0.631

0.51

29.221

0.896

2.11

120.894

0.212

-2.64

-151.261

0.059

-1.04

-59.588

0.655

0.56

32.086

0.877

2.16

123.759

0.195

-2.59

-148.396

0.07

-0.99

-56.723

0.679

0.61

34.95

0.856

2.21

126.624

0.179

-2.54

-145.531

0.083

-0.94

-53.858

0.703

0.66

37.815

0.835

2.26

129.488

0.163

-2.49

-142.666

0.096

-0.89

-50.993

0.728

0.71

40.68

0.812

2.31

132.353

0.147

-2.44

-139.802

0.109

-0.84

-48.128

0.752

0.76

43.545

0.79

2.36

135.218

0.132

-2.39

-136.937

0.124

-0.79

-45.264

0.775

0.81

46.41

0.766

2.41

138.083

0.118

-2.34

-134.072

0.138

-0.74

-42.399

0.799

0.86

49.274

0.742

2.46

140.948

0.104

-2.29

-131.207

0.153

-0.69

-39.534

0.821

0.91

52.139

0.718

2.51

143.812

0.09

-2.24

-128.343

0.169

-0.64

-36.669

0.843

0.96

55.004

0.694

2.56

146.677

0.078

-2.19

-125.478

0.185

-0.59

-33.805

0.865

1.01

57.869

0.669

2.61

149.542

0.066

-2.14

-122.613

0.202

-0.54

-30.94

0.885

1.06

60.734

0.645

2.66

152.407

0.055

-2.09

-119.748

0.219

-0.49

-28.075

0.904

1.11

63.598

0.621

2.71

155.272

0.044

-2.04

-116.883

0.236

-0.44

-25.21

0.921

1.16

66.463

0.597

2.76

158.136

0.035

-1.99

-114.019

0.253

-0.39

-22.345

0.937

1.21

69.328

0.573

2.81

161.001

0.027

-1.94

-111.154

0.271

-0.34

-19.481

0.952

1.26

72.193

0.55

2.86

163.866

0.019

-1.89

-108.289

0.289

-0.29

-16.616

0.965

1.31

75.057

0.527

2.91

166.731

0.013

-1.84

-105.424

0.308

-0.24

-13.751

0.976

1.36

77.922

0.504

2.96

169.596

8.17e-3

-1.79

-102.559

0.327

-0.19

-10.886

0.985

1.41

80.787

0.482

3.01

172.46

4.31e-3

-1.74

-99.695

0.346

-0.14

-8.021

0.992

1.46

83.652

0.46

3.06

175.325

1.66e-3

-1.69

-96.83

0.365

-0.09

-5.157

0.997

1.51

86.517

0.439

3.11

178.19

2.5e-4

-1.64

-93.965

0.385

-0.04

-2.292

0.999

1.56

89.381

0.418

-1.59

-91.1

0.406

0.01

0.573

1

1.61

92.246

0.397

З таблиці видно , що рад

Рис.7

рис.8

Коефіцієнт направленої дії рупора розраховую за такою формулою:

Де - коефіцієнт розкриву поверхності рупора.

- Коефіцієнт направленої дії рупора

5. Розрахунок профілю сповільнюючої лінзи

Спочатку розрахую геометричні розміри лінзи. Оскільки лінза в нас знаходиться в середині рупора, як показано на рис.3.а, то сума товщини лінзи і її фокуса буде дорівнювати оптимальній довжині рупора.

Lopt=h+F

Товщина лінзи знаходиться за формулою:

Де n - коефіцієнт заломлення матеріалу лінзи

F - фокусна відстань лінзи.

А2р - більшу сторону розкриву рупора

Зробивши в даній формулі заміну змінних: F > h (F =Lopt - h), отримаю таку формулу.

За допомогою прикладної програми MathCAD розв'язавши це рівняння отримав що h= 1.1493см=0.0115 м. Знаючи товщину лінзи я можу знайти її фокус: F =Lopt - h=0.0403-0.0115=0.0288 м

Знаючи геометричні розміри лінзи можна розрахувати її профіль. Профіль сповільнюючої лінзи розраховується за такою формулою:

Де R - відстань від фокусу до будь-якої точки на поверхності лінзи

Знайду кут розкриву профілю лінзи.

рад = 30.3822?

Отже профіль лінзи розраховую від -0.53 до 0.53 рад з кроком 0.01 радіани.

Підставивши кути в формулу я розрахував відстань від фокусу до будь-якої точки на поверхності лінзи. Дані заніс до табл. 3

Табл. 3

, рад

R, м

, рад

R, м

, рад

R, м

, рад

R, м

-0.53

0.040305

-0.26

0.030934

0.01

0.028803

0.28

0.03132

-0.52

0.040082

-0.25

0.030754

0.02

0.028812

0.29

0.031528

-0.51

0.039498

-0.24

0.030583

0.03

0.028828

0.3

0.031746

-0.5

0.038941

-0.23

0.030421

0.04

0.028849

0.31

0.031974

-0.49

0.038409

-0.22

0.030267

0.05

0.028862

0.32

0.032213

-0.48

0.037901

-0.21

0.030122

0.06

0.028875

0.33

0.032463

-0.47

0.037416

-0.2

0.029984

0.07

0.028885

0.34

0.032725

-0.46

0.036952

-0.19

0.029854

0.08

0.028892

0.35

0.032998

-0.45

0.036508

-0.18

0.029732

0.09

0.028902

0.36

0.033284

-0.44

0.036084

-0.17

0.029617

0.1

0.028911

0.37

0.033582

-0.43

0.035678

-0.16

0.02951

0.11

0.029078

0.38

0.033894

-0.42

0.035289

-0.15

0.029409

0.12

0.02915

0.39

0.03422

-0.41

0.034917

-0.14

0.029316

0.13

0.02923

0.4

0.034561

-0.4

0.034561

-0.13

0.02923

0.14

0.029316

0.41

0.034917

-0.39

0.03422

-0.12

0.02915

0.15

0.029409

0.42

0.035289

-0.38

0.033894

-0.11

0.029078

0.16

0.02951

0.43

0.035678

-0.37

0.033582

-0.1

0.028911

0.17

0.029617

0.44

0.036084

-0.36

0.033284

-0.09

0.028902

0.18

0.029732

0.45

0.036508

-0.35

0.032998

-0.08

0.028892

0.19

0.029854

0.46

0.036952

-0.34

0.032725

-0.07

0.028885

0.2

0.029984

0.47

0.037416

-0.33

0.032463

-0.06

0.028875

0.21

0.030122

0.48

0.037901

-0.32

0.032213

-0.05

0.028862

0.22

0.030267

0.49

0.038409

-0.31

0.031974

-0.04

0.028849

0.23

0.030421

0.5

0.038941

-0.3

0.031746

-0.03

0.028828

0.24

0.030583

0.51

0.039498

-0.29

0.031528

-0.02

0.028812

0.25

0.030754

0.52

0.040082

-0.28

0.03132

-0.01

0.028803

0.26

0.030934

0.53

0.040303

-0.27

0.031122

0

0.028800

0.27

0.031122

Згідно даних, що в табл. 3 побудував графік залежності R від рис. 9

рис. 9

КНД лінзи розраховується за такою формулою:

6. Розрахунок діаграми направленості і КНД Н-секторіального рупора з лінзою

Нормовані діаграми направленості Н-секторіального рупора з лінзою в Н і Е площинах розраховується за такими формулами.

,

,

Де , - кути, відповідно відраховані від осі рупора в площині Н і Е,

- довжина хвилі.

По методиці розрахунку рупорів з лінзами роблю заміну змінної.

м

Підставивши значення кутів(в межах від - - , з кроком 0.05 радіан) в дані формули я отримав нормовані напруженості поля в Н і Е -площинах. Дані обчислень заніс до табл.4 і табл. 5 відповідно. По даним таблиць побудував нормовані діаграму направленості в Декартовій (рис.10 і рис.12 ) і полярній(рис.11 і рис.13) системах координат.

Табл.4

, рад

,?

F

, рад

,?

F

, рад

,?

F

, рад

,?

F

-3.14

-179.91

6.34e-7

-1.54

-88.24

6.7e-3

0.06

3.44

0.95

1.66

95.11

5.72e-3

-3.09

-177.04

6.42e-4

-1.49

-85.37

6.84e-3

0.11

6.3

0.85

1.71

97.98

5.07e-3

-3.04

-174.18

2.24e-3

-1.44

-82.51

6.75e-3

0.16

9.17

0.7

1.76

100.84

4.28e-3

-2.99

-171.31

4.19e-3

-1.39

-79.64

6.37e-3

0.21

12.03

0.53

1.81

103.71

3.33e-3

-2.94

-168.45

5.7e-3

-1.34

-76.78

5.58e-3

0.26

14.9

0.36

1.86

106.57

2.21e-3

-2.89

-165.58

6.17e-3

-1.29

-73.91

4.25e-3

0.31

17.76

0.21

1.91

109.43

9.28e-4

-2.84

-162.72

5.29e-3

-1.24

-71.05

2.26e-3

0.36

20.63

0.08

1.96

112.3

4.77e-4

-2.79

-159.86

3.23e-3

-1.19

-68.18

5.11e-4

0.41

23.49

7.85e-4

2.01

115.16

1.94e-3

-2.74

-156.99

5.09e-4

-1.14

-65.32

4.12e-3

0.46

26.36

0.05

2.06

118.03

3.35e-3

-2.69

-154.13

2.19e-3

-1.09

-62.45

8.49e-3

0.51

29.22

0.07

2.11

120.89

4.56e-3

-2.64

-151.26

4.2e-3

-1.04

-59.59

0.01

0.56

32.09

0.06

2.16

123.76

5.4e-3

-2.59

-148.4

5.09e-3

-0.99

-56.72

0.02

0.61

34.95

0.05

2.21

126.62

5.69e-3

-2.54

-145.53

4.73e-3

-0.94

-53.86

0.02

0.66

37.82

0.03

2.26

129.49

5.3e-3

-2.49

-142.67

3.31e-3

-0.89

-50.99

0.02

0.71

40.68

6.04e-3

2.31

132.35

4.18e-3

-2.44

-139.8

1.22e-3

-0.84

-48.13

0.02

0.76

43.54

9.21e-3

2.36

135.22

2.39e-3

-2.39

-136.94

1.09e-3

-0.79

-45.26

0.02

0.81

46.41

0.02

2.41

138.08

1.74e-4

-2.34

-134.07

3.18e-3

-0.74

-42.4

3.74e-3

0.86

49.27

0.02

2.46

140.95

2.11e-3

-2.29

-131.21

4.72e-3

-0.69

-39.53

0.01

0.91

52.14

0.02

2.51

143.81

3.99e-3

-2.24

-128.34

5.55e-3

-0.64

-36.67

0.03

0.96

55

0.02

2.56

146.68

5.02e-3

-2.19

-125.48

5.65e-3

-0.59

-33.8

0.05

1.01

57.87

0.02

2.61

149.54

4.88e-3

-2.14

-122.61

5.12e-3

-0.54

-30.94

0.07

1.06

60.73

0.01

2.66

152.41

3.51e-3

-2.09

-119.75

4.11e-3

-0.49

-28.07

0.06

1.11

63.6

6.66e-3

2.71

155.27

1.16e-3

-2.04

-116.88

2.8e-3

-0.44

-25.21

0.03

1.16

66.46

2.58e-3

2.76

158.14

1.64e-3

-1.99

-114.02

1.35e-3

-0.39

-22.35

0.03

1.21

69.33

6.98e-4

2.81

161

4.17e-3

-1.94

-111.15

9.68e-5

-0.34

-19.48

0.13

1.26

72.19

3.15e-3

2.86

163.87

5.8e-3

-1.89

-108.29

1.46e-3

-0.29

-16.62

0.26

1.31

75.06

4.86e-3

2.91

166.73

6.14e-3

-1.84

-105.42

2.68e-3

-0.24

-13.75

0.42

1.36

77.92

5.95e-3

2.96

169.6

5.2e-3

-1.79

-102.56

3.73e-3

-0.19

-10.89

0.6

1.41

80.79

6.56e-3

3.01

172.46

3.42e-3

-1.74

-99.69

4.62e-3

-0.14

-8.02

0.76

1.46

83.65

6.82e-3

3.06

175.33

1.52e-3

-1.69

-96.83

5.35e-3

-0.09

-5.16

0.9

1.51

86.52

6.8e-3

3.11

178.19

2.46e-4

-1.64

-93.97

5.94e-3

-0.04

-2.29

0.98

1.56

89.38

6.59e-3

-1.59

-91.1

6.39e-3

0.01

0.57

1

1.61

92.25

6.23e-3

З таблиці видно , що

рис.10

Рис.11

табл. 5

, рад

,?

F

, рад

,?

F

, рад

,?

F

, рад

,?

F

-3.14

-179.91

6.34e-7

-1.54

-88.24

0.24

0.06

3.44

1

1.66

95.11

0.22

-3.09

-177.04

6.64e-4

-1.49

-85.37

0.26

0.11

6.3

0.99

1.71

97.98

0.21

-3.04

-174.18

2.56e-3

-1.44

-82.51

0.27

0.16

9.17

0.98

1.76

100.84

0.2

-2.99

-171.31

5.65e-3

-1.39

-79.64

0.29

0.21

12.03

0.96

1.81

103.71

0.19

-2.94

-168.45

9.87e-3

-1.34

-76.78

0.3

0.26

14.9

0.94

1.86

106.57

0.18

-2.89

-165.58

0.02

-1.29

-73.91

0.32

0.31

17.76

0.92

1.91

109.43

0.17

-2.84

-162.72

0.02

-1.24

-71.05

0.34

0.36

20.63

0.89

1.96

112.3

0.17

-2.79

-159.86

0.03

-1.19

-68.18

0.37

0.41

23.49

0.86

2.01

115.16

0.16

-2.74

-156.99

0.04

-1.14

-65.32

0.39

0.46

26.36

0.83

2.06

118.03

0.15

-2.69

-154.13

0.04

-1.09

-62.45

0.42

0.51

29.22

0.8

2.11

120.89

0.14

-2.64

-151.26

0.05

-1.04

-59.59

0.44

0.56

32.09

0.77

2.16

123.76

0.14

-2.59

-148.4

0.06

-0.99

-56.72

0.47

0.61

34.95

0.73

2.21

126.62

0.13

-2.54

-145.53

0.07

-0.94

-53.86

0.5

0.66

37.82

0.69

2.26

129.49

0.12

-2.49

-142.67

0.08

-0.89

-50.99

0.53

0.71

40.68

0.66

2.31

132.35

0.11

-2.44

-139.8

0.09

-0.84

-48.13

0.57

0.76

43.54

0.62

2.36

135.22

0.1

-2.39

-136.94

0.1

-0.79

-45.26

0.6

0.81

46.41

0.59

2.41

138.08

0.09

-2.34

-134.07

0.11

-0.74

-42.4

0.64

0.86

49.27

0.55

2.46

140.95

0.09

-2.29

-131.21

0.12

-0.69

-39.53

0.67

0.91

52.14

0.52

2.51

143.81

0.08

-2.24

-128.34

0.12

-0.64

-36.67

0.71

0.96

55

0.49

2.56

146.68

0.07

-2.19

-125.48

0.13

-0.59

-33.8

0.74

1.01

57.87

0.46

2.61

149.54

0.06

-2.14

-122.61

0.14

-0.54

-30.94

0.78

1.06

60.73

0.43

2.66

152.41

0.05

-2.09

-119.75

0.15

-0.49

-28.07

0.81

1.11

63.6

0.4

2.71

155.27

0.04

-2.04

-116.88

0.15

-0.44

-25.21

0.85

1.16

66.46

0.38

2.76

158.14

0.03

-1.99

-114.02

0.16

-0.39

-22.35

0.88

1.21

69.33

0.36

2.81

161

0.03

-1.94

-111.15

0.17

-0.34

-19.48

0.9

1.26

72.19

0.33

2.86

163.87

0.02

-1.89

-108.29

0.18

-0.29

-16.62

0.93

1.31

75.06

0.32

2.91

166.73

0.01

-1.84

-105.42

0.18

-0.24

-13.75

0.95

1.36

77.92

0.3

2.96

169.6

8.05e-3

-1.79

-102.56

0.19

-0.19

-10.89

0.97

1.41

80.79

0.28

3.01

172.46

4.28e-3

-1.74

-99.69

0.2

-0.14

-8.02

0.98

1.46

83.65

0.27

3.06

175.33

1.66e-3

-1.69

-96.83

0.21

-0.09

-5.16

0.99

1.51

86.52

0.25

3.11

178.19

2.49e-4

-1.64

-93.97

0.22

-0.04

-2.29

1

1.56

89.38

0.24

-1.59

-91.1

0.23

0.01

0.57

1

1.61

92.25

0.23

З таблиці видно , що

Рис.12

рис.13

КНД рупора з лінзою шукаю за формулою:

Висновки

В цьому курсовому проекті я розрахувавав Н-секторіальну рупорну антену з сповільнюючою лінзою. Побудував її креслення і діаграму направленості.

Параметри розрахованої антени:

Розміри хвилевода

м

Розміри Н-секторіальної рупорної антени:

=0.06026 м

Вр=0.01 м

Lopt=0.0403м.

Sp=6026·10-4 м2

Параметри Н-секторіальної рупорної антени без лінзи:

рад

(коефіцієнт розкриву поверхності рупора)

Розміри лінзи:

h=0.0115 м

=0.06026 м

F =0.0288 м

Sp=6026·10-4 м2

Параметри лінзи

Література

1.«Антенны УКВ» Г.З. Айзенберг, М., Связь, 1977г

2.«Распространение радиоволн и АФУ» В.П. Чернышов, Д.И. Шейнман,

М., Связь, 1972г

3.«Антенны» К. Ротхаммель, М., Энергия, 1979г

4. «Сборник задач » В.Ф. Хмель

5. «Антенны и устройства СВЧ» Н.Т. Бова

6. «Антенны» Лавров.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Принцип роботи діелектричної лінзової антени. Огляд сучасних досягнень в конструюванні лінзових антен. Розрахунок робочої частоти. Визначення розмірів лінзи в градусах. Вибір розмірів хвилеводу та рупора. Залежність ширини променя від довжини хвилі.

  курсовая работа [352,0 K], добавлен 02.11.2014

 • Конструкція, принцип дії відсіченого параболоїда, розрахунок його головних елементів і параметрів роботи. Визначення значень діаграми направленості антени. Вибір стандартного хвилеводу, його обґрунтування. Пропозиції по застосуванню у військових умовах.

  курсовая работа [232,7 K], добавлен 15.05.2014

 • Аналіз конструкції та параметрів рамкових антен, їх класифікація. Особливості антен з покращеними властивостями. Розрахунок діаграми спрямованості, використання програми MMANA-GAL. Оптимізація геометричних розмірів приймальної хвилевої рамкової антени.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 16.11.2010

 • Ознайомлення із конструкцією та принципом дії параболічного циліндра. Розгляд основ конструктивного розрахунку дзеркала. Розрахунок діаграми спрямованості антени. Пропозиції по виготовленню та особливості застосування приладу у військових умовах.

  курсовая работа [491,0 K], добавлен 15.05.2014

 • Аналіз конструкції та принципу дії фазованої антенної решітки. Вибір стандартного хвилеводу. Визначення розмірів фідерного тракту. Електричний розрахунок антени. Знаходження геометричних розмірів рупора та решітки. Особливості живлення випромінювачів.

  курсовая работа [189,7 K], добавлен 15.05.2014

 • Методи розширення смуги пропускання вібраторних антен. Спрямовані властивості систем із двох вібраторів. Особливості конструкції та спрямованих властивостей директорних та логоперіодичних антен. Типи щілинних та рамкових випромінювачів, їх властивості.

  реферат [614,8 K], добавлен 18.11.2010

 • Підхід до побудови радіотрас. Класифікація радіотрас. Основний енергетичний розрахунок радіоканалу зв'язку. Побудова прольоту з максимальною протяжністю та визначення його типу. Розрахунок множника послаблення. Вибір приймально-передавальної антени.

  дипломная работа [4,7 M], добавлен 18.06.2015

 • Аналогові та цифрові камери відео спостереження. Пристрої обробки відеосигналів. Механізми розповсюдження радіохвиль. Порядок розрахунку радіолінії. Вибір передавальної та приймальної антен. Радіопередавальний пристрій для бездротового відеоспостереження.

  курсовая работа [568,3 K], добавлен 18.10.2012

 • Телефонний апарат є як початковою, так і кінцевою точкою автоматизованої телефонної мережі. Призначення радіоподовжувачей телефонного каналу та дальність їх дії. Ефективність антен та висота їх підйому. Принцип роботи й основні параметри IP-телефонів.

  реферат [178,6 K], добавлен 21.02.2011

 • Огляд мікрохвильового діапазону стосовно телекомунікаційних систем. Особливості міліметрового та субміліметрового діапазонів. Основні види ліній передач: мікрополоскова лінія, металевий, жолобковий, діелектричний хвилевід. Розрахунок критичної частоти.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 10.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.