Біоритми

Біоритм - це ритм фізіологічних процесів, що властивий усім живим організмам, їхній характер завжди індивідуальний. Розрізняють добові, сезонні, місячні, річні, багаторічні біоритми. Режими праці і відпочинку повинні відповідати хронотипу людини.

Рубрика Психология
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 28.02.2009
Размер файла 12,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Індивідуальна своєрідність особистості проявляється не тільки в особливостях перебігу психічних процесів і рис темпераменту, а й в її ставленні до інших людей, до праці, тобто в особливостях її характеру. Сутність характеру, його вияви, шляхи формування.

  контрольная работа [23,7 K], добавлен 15.03.2011

 • Характеристика індивідуально-психологічних властивостей людини як суб'єкта праці. Психологічні властивості характеру та темпераменту суб'єкта праці в сфері побутового обслуговування. Виявлення психологічних властивостей суб’єкта праці побутової сфери.

  курсовая работа [210,9 K], добавлен 18.10.2012

 • Розумова праця, її особливості та гігієна. Культура навчальної праці студента. Принципи організації праці у науковій діяльності. Раціональний режим роботи. Вдосконалення пам'яті та уваги. Організація робочого місця. Режим відпочинку і харчування.

  реферат [51,2 K], добавлен 21.05.2014

 • Структура, природа та вияви характеру. Основні соціально-психологічні умови його формування. Експериментальна перевірка з акцентуації характеру людини за тестами К. Леонгарда. Порівняння характерологічних особливостей у студентів третього курсу.

  курсовая работа [68,1 K], добавлен 20.06.2012

 • Характер - це особливі прикмети, які придбаває людина, живучи в суспільстві. Розгляд поняття, структури і особливостей формування характеру, його зв'язку з діяльністю і спілкуванням. Психологічна роль темпераменту в житті і професійній діяльності людини.

  реферат [35,0 K], добавлен 02.11.2010

 • Потреба в пошуку закономірностей розвитку людини у процесі життя. Онтогенез це індивідуальний розвиток людини. Розробка науково обґрунтованої періодизації отногенезу. Основні етапи онтогенезу. Стадійність розвитку вказує на безперервність процесу.

  реферат [23,1 K], добавлен 06.04.2009

 • Загальна характеристика темпераменту та характеру, їх вивчення у вітчизняній та зарубіжній психології. Прояви у мовленні різних типів темпераменту. Програма роботи по коректуванню темперамента з урахуванням індивідуальних особливостей характеру.

  курсовая работа [115,1 K], добавлен 10.06.2011

 • Особливості та характер впливу різноманітних кольорів на життєдіяльність та здоров'я, самопочуття та працездатність людини. Фізичний, оптичний та емоційний вплив кольорів. Характер впливу кольорів на вегетативну та центральну нервову систему людини.

  реферат [25,3 K], добавлен 07.04.2011

 • Характеристика психічних розладів основних пізнавальних процесів: уваги, пам'яті, мислення, інтелекту, емоцій, волі людини, свідомості, відчуття та сприйняття. Експериментальне визначення рівня нервово-психічної стійкості за допомогою методики "Прогноз".

  курсовая работа [75,0 K], добавлен 21.09.2010

 • Характер — прикмети, риси, сукупність стійких індивідуальних особливостей, які складаються і виявляються у спільній діяльності людей; історія встановлення і визначення характеру в психології; фізіогноміка. Методи виховання і самовиховання характеру.

  курсовая работа [41,6 K], добавлен 15.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.