Тренінгові програми для формування впевненості у собі

Профілактика депресивних станів. Тренінгові заняття з безробітними. Завдання корекційного тренінгу. Підвищення самооцінки, упевненості, рівня самоконтролю і моральної саморегуляції. Загальноприйняті правила психологічних тренінгів. Форми групових вправ.

Рубрика Психология
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.11.2009
Размер файла 18,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4

Кафедра психології

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни

«Теорія і практика психотренінгу»

на тему:

«Тренінгові програми для формування

впевненості у собі»

ЗМІСТ

Вступ

1.Психокорекційний тренінг

2. Завдання тренінгу

3. Етапи корекційного тренінгу

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

У житті виникає багато труднощів, і це природно. Справа не в наявності проблем, а в умінні адекватно їх розв'язувати.

Депресія не сприяє розв'язанню жодних проблем - чи то проблем, пов'язаних із втратою роботи, чи складних стосунків у сім'ї.

Пригнічений стан - це результат дії імпульсів, які посилаються з окремих центрів головного мозку, уповільнюючи більшість нормальних процесів організму, необхідних для повсякденної діяльності. Можливо, цей стан буває потрібним у тому сенсі, що в цей період людина наче тимчасово відступає, щоб потім успішно подолати тяжкі умови або обставини, що їй загрожують. Відступає, щоб перечекати, накопичити енергію та життєві сили, поки не настане час для рішучих дій.

Однак сучасне життя не дає змоги дуже довго перебувати в "зимовій сплячці". Людська здібність розв'язувати проблеми дуже цінна для профілактики депресивних станів, тому на тренінгових заняттях з безробітними пропонуються вправи, які допомагають розкрити здібності словесно розв'язувати проблеми, а також поступово знімають тривожність, підвищують самооцінку, упевненість.

1. Психокорекційний тренінг

В процесі тренінгу велика увага приділяється формуванню особистісних якостей безробітних, їх емоціям, почуттям, умінню аналізувати свій досвід.

Зміст курсу базується на принципах самоактуалізації особистості та спрямований на виховання у людей шанобливого ставлення до себе і оточуючих, уміння йти на компроміс у потрібній ситуації. Правомірність цього підходу спирається на положення про те, що коли люди не відчувають у собі злагоди, вони переносять свої почуття на взаємини з іншими людьми.

Робота в тренінгу переконує учасників, що між думками, почуттями і поведінкою у процесі спілкування існує тісний зв'язок і що емоційні проблеми пов'язані не тільки з певними обставинами, але і з неправильним сприйняттям та розумінням їх.

Психологічний тренінг - це гнучка динамічна система, яка дає змогу в процесі роботи здійснювати певні зміни і перестановки вправ. У групі є загальноприйняті правила, яких дотримуються всі:

На заняття не можна запізнюватися.

Присутні беруть участь у всьому, що відбувається, але участь у тренінгових вправах є добровільною.

Принцип «тут і зараз» (говорити тільки про те, що відбувається в групі)

Слухати уважно кожного, не перебиваючи, не перешіптуватися між собою.

Критикувати або оцінювати не людину, а конкретний вчинок, дію. Бути коректним стосовно одне одного.

Тренінгова робота в групах сприяє підвищенню активності і розкриттю учасників, отриманню зворотного зв'язку від членів групи, створенню атмосфери довіри, щирості і конфіденційності того, що відбувається в групі, розумінню інших і своєї власної особистості. Тренінг дає змогу :

- побудувати адекватну Я-функцію;

- усвідомити особистісні переживання;

- збудити творчі сили, виявити оригінальність, сформувати здатність розкриватися духовно, виробити гнучкість психічних функцій;

- набути соціальних навичок і вміння;

- адатпуватися до соціального та професійного життя.

2. Завдання тренінгу

Завдання тренінгу зводяться до таких:

- вивільнення негативних станів;

- реконструювання та закріплення особистісного Я через процес саморегулювання, самопізнання і самопозбавлення від деструктивних станів;

- підвищення самооцінки;

- встановлення позитивних емоційних стосунків з оточуючими.

Під час тренінгових занять вирішуються такі питання:

Навчання безробітних розуміння себе і вміння “бути у злагоді з собою”

Виховання інтересу до оточуючих людей, їх розуміння та співчуття іншим. Формування терпимості до точки зору співбесідника та соціальної відповідальності за спілкування.

Розвиток адективної оцінної діяльності, спрямованої на аналіз особистої поведінки.

Підвищення рівня самоконтролю і моральної саморегуляції щодо виявів свого емоційного стану в процесі спілкування, Формування соціально придатних навичок відреагування своєї агресії.

3. Етапи корекційного тренінгу

Корекційний тренінг умовно можливо розділити на етапи:

Перший етап - організаційний : комплектується група, виявляються та коригуються мотиви учасників, з'ясовується час та місце занять.

Другий етап - знайомство : керівник повідомляє про основні принципи роботи групи, створює умови для швидкого та кращого знайомства учасників; обговорюються ритуали вітання та прощання в групі.

Третій етап - головна частина тренінгу : виконуються вправи та програються тренінгові ігри.

Четвертий етап - заключна частина: підбиваються загальні підсумки, обговорюються різні питання та побажання на майбутнє.

В процесі роботи тренінгу бажано використовувати музикотерапію. Це засіб підвищення соціальної активності, комунікативних здібностей особистості, її адекватної соціалізації у суспільстві.

Основні аспекти застосування музикотерапії : блокування процесу комунікації із соціальним оточенням, підготовка до застосування психотерапії і релаксації, підтримка при релаксації, аутогенне тренування, подолання тривожних станів, внутрішньої напруги, стресових станів. Можна виділити такі форми групових вправ, як :

а) музично-рухові ігри та вправи. Мета таких занять - стимуляція та концентрація уваги,координація аудіовізуальної, моторної корекції людини, створення умов для комунікації та взаємодії з оточенням;

б) психічна та соматична релаксація за допомогою музики. Ця вправа має три складові : психологічну, музичну і біозвукову. Психологічний вплив здійснюється через яскраву й образну уяву формул самонавіювання, спрямованих на розслаблення м'язів тіла ( фрагменти записів голосів пташок, тварин, образи природи і т.д.);

в) рецептивне сприйняття музики. Допомагає зняти внутрішній конфлікт, сприяє стабілізації особистості, активному сприйманню власної особистості. Слухання музики можна поєднувати з одночасним спостереженням пластичного кольорового руху (класичні твори).

Висновки

Безробіттям нині нікого не здивуєш. Втрата роботи як прикра несподіванка може очікувати кожного. Реалії сучасного ринку праці, конкуренція кандидатів на вакантні посади потребують від осіб, які шукають роботу, активної життєвої позиції.

Людина не пасивна істота, залежна від впливу на неї зовнішніх факторів, а суб'єкт активності, що впливає на зовнішній світ. Активність практично завжди виступає як атрибут, універсальна властивість усього живого.

Пробудження в людини внутрішньої готовності до активних дій на сучасному ринку праці України - складний, довготривалий процес. І велику роль у вирішенні цього складного завдання відіграють інформаційна підтримка безробітного, навчання методам пошуку роботи, залучення його до активних дій у пошуку роботи.

Психологічна підтримка безробітних, індивідуальний підхід до кожного - один з важливих напрямків роботи профконсультантів - психологів, які працюють в службі зайнятості.

Психологічний тренінг сприяє підвищенню активності безробітних, дає змогу набути соціальних навичок і вміння, адаптуватися до соціального та професійного життя.

Список використаних джерел

1. Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама. М., 1993.

2. Лендрет Л.Г. Игровая терапия: искусство отношений. - М., 1994.

3. Осипова А.А. Общая психокоррекция. - М., 2000

4. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Пер. с англ. - М.: Рефо-бук.К. Ваклер, 1997. - 320 с.

5. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. - М., 1990

6. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Наука, 1990. - 376с.

7. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М.: 1990.

8. Юр`єва Л.М. Кризові стани: Монографія. Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. - 164 с. - Рос. мов.

9. Хрестоматия по гуманистической психотерапии. - М. 1995.

10. Санников А.Л., Малкова О.В. Социально-психологические проблемы безработных и основные направления их коррекции / Вестник психосоциальной коррекционно-реабилитационной работы, 1999, №2.


Подобные документы

 • Виникнення транзактного аналізу Еріка Берна. Мета, ефективність і працездатність ТА; склад: ігри, сценарії; формування "соціального контролю". План життя, формула закладки сценарію. Значення погладжування для підвищення самооцінки, упевненості в собі.

  курсовая работа [37,4 K], добавлен 14.04.2011

 • Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога. Методи проведення тренінгів, поведінковий напрям в роботі. Комунікація: основні підходи в психології; формування групи, презентація тренінга; аналіз комунікативної некомпетентності.

  курсовая работа [41,8 K], добавлен 16.02.2011

 • Поняття про негативні психічні стани особистості та їх види. Особливості депресії у студентів. Організація та проведення дослідження рівню їх тривожності та прояву депресивних станів. Форми роботи психолога щодо подолання у них депресивних проявів.

  курсовая работа [387,0 K], добавлен 08.03.2015

 • Проблема самооцінки у вітчизняній і зарубіжній психології. "Я-концепція" особистості - психологічна категорія. Фактори формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку. Діагностика самооцінки молодших школярів. Рекомендації вчителю по роботі з дітьми.

  курсовая работа [124,1 K], добавлен 20.02.2011

 • Розробка психолого-педагогічні рекомендації вчителям та батькам щодо формування адекватної самооцінки підлітка. Методика визначення рівня самооцінки за Дембо-Рубінштейн у модифікації А.М. Прихожан та методика загальної самооцінки Г.Н. Казанцевої.

  курсовая работа [373,1 K], добавлен 24.02.2015

 • Загальний огляд проблеми депресій та суїцидів. Форми протікання депресивних станів. Особливості консультування депресивних клієнтів та клієнтів, що опинилися в об’єктивно важких умовах або мають суїцидальні наміри. Етичні принципи психотерапевта.

  учебное пособие [127,4 K], добавлен 19.05.2009

 • Сутність дослідження рівня домагань у сучасній психології. Самооцінка. Механізми формування самооцінки в молодшому підлітковому віці. Характеристика основних методик психологічної діагностики рівня домагань та його зв'язку з самооцінкою особистості.

  курсовая работа [162,7 K], добавлен 04.02.2015

 • Формування навичок позитивного спілкування в системі "дитина – дитина іншого віку" в умовах різновікової групи, методи соціально-психологічного тренінгу. Виявлення ступеню розвитку комунікації в школярів, визначення типу темпераменту, рівня самоконтролю.

  курсовая работа [69,1 K], добавлен 14.07.2009

 • Зміст психологічної допомоги та її види. Форми переживання людиною життєвих криз. Діагностика та психологічна допомога особистості у кризовій ситуації. Розробка програми психолого-педагогічного супроводу учнів у депресивному стані, рекомендації психологу.

  курсовая работа [111,5 K], добавлен 02.06.2014

 • Аналіз психологічної літератури по проблемі тривожності. Виявлення рівня тривожності працівників МНС. Проведення психокорекційних заходів з працівниками, які мають підвищенний рівень тривожності. Тренінгові вправи, спрямовні на корекцію тривожності.

  магистерская работа [282,9 K], добавлен 11.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.