Ідентифікація і аутентифікація, управління доступом

Переваги парольної аутентифікації. Заходи, які дозволяють значно підвищити надійність парольного захисту. Сервер аутентифікації Kerberos. Ідентифікація/аутентифікація за допомогою біометричних даних. Логічне та ролеве управління доступом до інформації.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 14.08.2013
Размер файла 521,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Вивчення інтерфейсу, архітектури, функцій (генерування криптографічних послідовностей випадкових чисел, операції із електронним підписом) бібліотеки CryptoAPI. Розгляд способів ідентифікації та аутентифікації як захисту від несанкціонового доступу.

  реферат [502,9 K], добавлен 06.04.2010

 • Фізичні характеристики компакт-диска. Помилки та можливості їх появи. Коди Ріда-Соломона. Проблеми захисту інформації. Основні загрози та методи їх рішень. Боротьба з комп’ютерним піратством. Аутентифікація за допомогою ідентифікації лазерного диску.

  дипломная работа [74,6 K], добавлен 25.03.2013

 • Основи безпеки даних в комп'ютерних системах. Канали проникнення та принципи побудови систем захисту. Ідентифікація і аутентифікація користувачів. Захист даних від несанкціонованого доступу. Технічні можливості зловмисника і засоби знімання інформації.

  курс лекций [555,1 K], добавлен 05.12.2010

 • Проблемі захисту інформації. Основні загрози та методи їх рішень. Апаратно-програмні засоби захисту. Використання ідентифікації приводу оптичного накопичувача за характеристиками лазерного диску. Аутентифікація за допомогою ідентифікації лазерного диску.

  курсовая работа [65,2 K], добавлен 01.04.2013

 • Класифікація мережевих атак, методи протидії і захисту. Технології аутентифікації, цілісності і конфіденційності. Модуль периферійного розподілу. Безпечний дизайн Cisco SAFE. Розробка схеми мультисервісної мережі. Технології віддаленого доступу до VPN.

  курсовая работа [616,8 K], добавлен 18.09.2014

 • Архітектура Web-баз даних. Загальні відомості про мову SQL. Створення таблиць баз даних. Використання бібліотеки для пошуку інформації. Аутентифікація за допомогою РНР й MySQL. Зберігання паролів в окремому файлі на сервері, використання бази даних.

  курсовая работа [913,8 K], добавлен 12.01.2010

 • Сутність понять "криптологія", "криптографія" і "криптоаналіз"; огляд існуючих алгоритмів криптографічних систем. Аналіз протоколу мережевої аутентифікації Kerberos, його властивості, безпека; розробка і реалізація програмного продукту на базі протоколу.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 09.06.2013

 • Функції інформаційної системи. Аналіз функцій системи управління базами даних: управління транзакціями і паралельним доступом, підтримка цілісності даних. Аналіз системи MySQL. Елементи персонального комп’ютера: монітор, клавіатура, материнська плата.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 15.05.2012

 • Поняття й головні способи персоніфікації користувача. Основи біометричної ідентифікації. Технологія зняття відбитків пальців, типи капілярних візерунків. Дослідження існуючих засобів контролю доступу на основі біометричних даних, їх недоліки та переваги.

  курсовая работа [4,7 M], добавлен 30.01.2012

 • Розробка бази даних "Автовокзал". Функціональні залежності між атрибутами. Ідентифікація атрибутів, які в реляційної моделі даних використовуються в якості первинних ключів реляційних відносин. Організація вибірки інформації з бази за допомогою запиту.

  курсовая работа [35,6 K], добавлен 19.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.