Активізація мовлення у дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку

Поняття мовного порушення та їх класифікація. Попередження та профілактика мовленнєвих порушень. Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції. Дидактичні ігри та їх роль у процесі активізації мовлення дітей з вадами мови.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.12.2011
Размер файла 50,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- Не примушуйте дитину продовжувати гру, якщо в неї щось не виходить або вона втомилася. Внаслідок примусу у малюка виникає страх перед можливим покаранням, і вся його енергія піде не на розумову роботу, а на подолання не бажання продовжувати заняття. Це призводить до того, що дитина часто відволікається, робить багато помилок. Будьте терплячими, не виявляйте негативних емоцій, адже це може призвести до ще більшого ускладнення мовленнєвого порушення - заїкання або неврологічних розладів. Намагайтеся переключити увагу дошкільника на інший вид роботи.

- Якщо ж рівень розвитку дитини не зріс, ви припустилися помилки: підвищили вимоги, використовували занадто складні ігри; залучаючи дитину до ігрової діяльності, користувалися авторитарними методами і це звичайно негативно позначилося на емоційному самопочутті малюка, на його бажанні спілкуватися з вами у процесі гри, на його ініціативності. Проаналізуйте свою тактику і ліквідуйте перешкоди. Запам'ятайте золоте правило організації і керівництва будь-якою діяльністю дитини, в тому числі й грою: дитині має бути цікаво і комфортно! Тільки за такою умови розвиток усіх сторін особистості малюка буде повноцінним.

- відзначайте всі досягнення дитини під час гри. Не будьте байдужими та пасивними.

- Намагайтесь об'єктивно оцінювати свою дитину, відзначайте сильні та слабкі риси її характеру. Лише так ви зможете виявити шляхи використання одних і коригування інших.

- Навчайте за допомогою активної дії і живого невимушеного спілкування. Саме так дитина навчиться правильно розмовляти, опанує рушійні фактори розвитку - три «само» : самоконтроль, самооцінка, способи самовдосконалення.

- Не соромтеся звертатися за допомогою логопеда. Адже тільки завдяки співпраці логопеда й батьків, використанню цікавих і доступних видів роботи у дітей нормалізується процес оволодіння мовленням.

Дидактична гра чи мовленнєва гра, за вмілого керівництва з боку дорослих, здатна творити чудеса. Щоденно проводячи ігри з дітьми, ви переконаєтесь, що саме гра для них - найефективніший засіб навчання та виховання, коригування й розвитку мовлення, особистості в цілому. Продовжуйте активно шукати відповіді на проблемні питання, спілкуватися з дітьми українською мовою, розвивати пізнавальний інтерес, допитливість. Пам'ятайте, що процес навчання мовлення дитини не може грунтуватися на простих однозначних і готових рецептах . Його кінцевий успіх багато в чому визначиться вашим творчим підходом до запропонованого матеріалу. Шановні вихователі, логопеди, батьки, не сподівайтесь на швидкий ефект у навчанні, адже діти тільки-но починають знайомитися з рідною мовою. Отже, від вас залежить майбутнє дітей. Ви маєте набратися терпіння, зацікавити дитину і, таким чином, включити її у цілеспрямовану роботу. Тільки у співпраці з дитиною ви зможете досягти бажаного.

ВИСНОВКИ

Традиційно науковці і практики вбачали мету навчання дітей рідної мови та розвитку мовлення на етапі дошкільного дитинства в навчанні усного мовлення, як засобу спілкування та пізнання довкілля.

Корифеї вітчизняної педагогіки К.Ушинський та С.Русова пов'язували реалізацію цієї мети з формуванням «дару слова» - здатності зв'язно, логічно, граматично правильно висловлювати свою самостійну думку - шляхом виконання різноманітних вправ на найкращому літературно - художньому матеріалі.

Мова - невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань. Слово виховує, навчає і розвиває дитину . Під впливом мови вдосконалюються її почуття, сприймання, збагачуються знання про оточуючий світ.

Якщо в попередні роки головна увага приділялася формуванню окремих мовленнєвих умінь та навичок на основі елементарного усвідомлення мовних явищ, то метою сучасної лінгводидактики на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної особистості, тобто формування особистості, яка адекватно, вільно і творчо застосовує мову в різних ситуаціях з метою реалізації власне мовленнєвих завдань.

В систему сучасної лінговодидактики входять такі структурні компоненти:

це насамперед мовленнєва компетентність, як одна з ключових базисних характеристик особистості; мовленнєвий розвиток, тобто формування певних мовленнєвих умінь та навичок, що забезпечують функціонування мовлення; навчання мови пов'язане з опануванням певного обсягу елементарних знань про мову й мовлення, що формуються на основі розвитку мовного чуття й водночас зумовлюють цей розвиток; мовленнєве виховання, мета якого - виховання мовленнєвої культури особистості.

Отже, триєдина мета цілеспрямованої роботи з розвитку мовлення дошкільників з вадами мови, полягає у формуванні мовленнєвої компетентності, як однієї з основних базисних характеристик особистості, що передбачає активне системне застосування взаємозв'язаних педагогічних дій: розвитку мовлення, навчання мови, та мовленнєвого виховання.

Центральним провідним завданням у дошкільному дитинстві є розвиток зв'язного мовлення. У процесі зв'язного мовлення реалізується передусім основна функція мовлення - комунікативна. Адже саме за допомогою зв'язного мовлення дитина спілкується з людьми, що її оточують. Про те якість зв'язного мовлення залежить від рівня розвитку всіх його аспектів (фонетичного, лексичного, граматичного), в ній виявляються всі досягнення дошкільняти в опануванні рідного мовлення, отже не менш значущим є структурний напрямок, пов'язаний з розвитком фонетичного, лексичного, граматичного аспектів мовлення.

У сучасній дошкільній лінгводидактиці особливої ваги набирає третій напрямок, адже він безпосередньо пов'язаний з особистісним спрямуванням завдань з розвитку мовлення. Якщо на попередніх етапах переважали репродуктивні способи навчання мови та розвитку мовлення, то Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує на активну позицію дитини в процесі опанування мови. Цілеспрямована робота з орієнтування в мовних явищах сприяє формуванню елементарних мовних узагальнень у дошкільнят, що на лексичному рівні виявляється в поглибленому розумінні семантики слів, на граматичному - у словотворенні та словотворчості, на рівні розгорнутого зв'язного висловлювання - в умінні складати самостійне зв'язне висловлювання послідовно, логічно, виразно, граматично правильно.

Саме тому, сучасна лінгводидактика орієнтує на широке застосування активних способів навчання, що стимулюють продукування, а не лише репродукування одиниць мовлення в самостійному висловлюванні дошкільнят.

Отже, цілеспрямована робота з розвитку зв'язного мовлення дітей з вадами мови має вестися на більш високому рівні, спрямовуватися на розвиток мовного чуття, мовних здібностей дітей. Працюючи з дітьми з особливими потребами, треба повсякчас створювати умови для самостійних мовних спостережень, для саморозвитку мовлення, здійснення контролю та самоконтролю над висловлюваннями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Алферова В.П. Как вырастить здорового ребенка/.- Л.: Медицина, 1991.- 416с.

2.Аксенова Л.И., Архипов Б.А., Белякова Л.И. и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. Специальная педагогика/ - М.: Издательский центр «Академия», 2004.

3. БєляєваО.,Котлярова Т. Розвиток зв'язного мовлення дітей зі складним дефектом// Дефектолог. - 2008. № 6 - с.24-28

4. Богуш А.М., Григоренко Г.І. Запрошуємо до розмови: Посіб.для роботи з дошкільниками. - К.: Освіта, 1997. - 152с.

5. Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко Н.І., Лихолєтова В.К. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Київ, «Вища школа», 1992

6. Волкова Л.С. Логопедия: Учеб.пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. «Дефектология». - М: Просвещение, 1989.-528с.

7. Гавриш Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мови: мета і завдання.

8. Горєлова А. Формуємо зв'язне мовлення.// Дошкільне виховання. - 2004. № 4 - с.15-17

9. Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога/.- Узд.2-е- Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 576с.- (Сердце отдаю детям)

10. Ефименкова Л.Н.,Мисаренко Г.Г., Организация и методы корекционной работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда.- М.: Просвещение, 1991.- 239с.

11. Калмикова Л. Розвиток описового мовлення.// Дошкільне виховання. - 2003. № 4 - с.19-21

12. Когут М.В. Принципи розвитку мовлення та навчання дітей дошкільного віку рідної мови.// БВДС «Мовленнєва веселка». - 2006. № 1-2.- с.1-5

13. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. - М.: Просвещение, 1991.

14. Лещенко О.М. Методика навчання рідної мови і грамоти. - « Вища школа», Київ - 1972

15. Лопатинська Н.А., Маковецька Н.В. Вчимося мови та розмови, або Українська разом з матусею.- Запоріжжя: Просвіта, 1999.- 336с.

16. Мозгова Т. Виправлення вад вимови фонем у дітей із загальним недорозвитком мовлення// Дефектологія.- 2004. № 1 - с.43-45

17. Пахомова Н. Мовленнєва готовність дітей дошкільного віку з тяжкими вадами мовлення // Дефектологія.- 2005. № 3 - с. 48-50.

18. Стребелева Е.А., Венгер А.Л., Екжанова Е.А. и др.; Под ред. Е.А.Стребелевой. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие/ - М.: Издательский центр «Академия», 2002.

19. Тарасун В. Формування мовної особистості - новий напрям логопедичної роботи// Дефектологія.- 2007. № 4 - с. 3-11.

20. Шкльода В.М. Розвиваємо мовлення дошкільників.// БВДС «Мовленнєва веселка». - 2003. № 17-18.- с.1-12

Додаток № 1

Дидактичні ігри на розвиток діалогічного мовлення.

КИЦЬКА

Мета:Розвивати діалогічне мовлення. Виховувати щедрість, уяву.

Хід гри

- Де ти кицько ходила?

- У млині сиділа.

- Що ти там кицько, робила?

- Житечко молола.

- Що ти кицько заробила?

- Шапочку дукатів.

- Що ти, кицько, купила?

- Бубликів багато.

- З ким ти бублики поїла?

- З гостями у свято - няв-няв.

Кицька ходить по колу і відповідає на запитання, ілюструючи свої відповіді з рухами. Діти повторюють ці рухи.

МАРИНКА

Мета: розвивати діалогічну мову, вчити правильно ставити запитання. Вправляти у бігу по колу.

Хід гри:

Двоє дівчаток викреслюють невелике коло і втикають дві палички. Стають кожна біля своєї і одна починає:

- Де ти стоїш?

- На ринку.

- Що продаєш?

- Маринку.

- Що хоч?

- Сім кіп галушок.

- Із сливами пиріжок.

При цьому оббігають коло і, хто швидше повернеться на своє місце, починає знову.

ГУСИ

Мета: вчити дітей правильно ставити запитання і узгоджувати з ними відповідь. Розвивати спритність.

Хід гри:

Діти тримаються за ведучого. Одна дитина «чоловік». «Чоловік» копає ямку. Ведуча питає:

- Що, чоловіче, копаєш?

- Ямку.

- На що ямку?

- Вогонь запалити.

- Нащо вогонь?

- Воду кип'ятити.

- Нащо воду?

- Гуси парити.

- А де тії гуси?

- У бога за дверима, у тебе за плечима.

- Лови їх.

Ведучий ловить «гусей». Спіймані гуси сідають. Гра повторюється спочатку.

СІРИЙ КІТ

Мета: розвивати діалогічне мовлення. Розвивати спритність.

Хід гри:

Гравці стають в ряд один за одним. Беруть одного за пояс і ходять в різних напрямках: і прямо, і колом, і в'ються. В цей час між одним із гравців - «сірим котом», який стоїть першим і водить усіх, - і тими, що стоять у ряду за ним і звуться «мишами» відбувається такий діалог:

- А миші в стозі є?

- Є.

- А не бояться кота?

- Ні.

- Ой, як кіт поворушить, то всіх мишей подушить.

З цими словами всі розбігаються, «кіт» ловить «мишей». Кого зловить, той стає котом. Гра починається спочатку.

Додаток № 2

КУМУЛЯТИВНІ КАЗОЧКИ.

КИЦЯ-МУРА

Киця-мура, де ти була?

- У бабусі.

- Що робила?

- Миски мила.

Дві помила, дві розбила, баба голову набила.

ТОВЧУ, ТОВЧУ МАК!

Товчу, товчу мак,мак.

За ступою дяк, дяк.

- Чого, дяче, плачеш?

- Мачуха била, їсти не давала.

Тільки дала книш.

- А де ж той книш?

- З'їла миш.

- А де ж тая миш?

- Побігла під піч.

- А де ж тая піч?

- Вода затопила.

- А де ж тая вода?

- Воли випили.

- А де ж тії воли?

- Довбні побили.

МИШКО, МИШКО.

- Мишко, мишко,торохтушка. Де ти була?

- У бабусі.

- Що робила?

- Полотно ткала.

- Що заткала?

- Кусок сала.

- Куди поклала?

- На мисничку.

- Куди впало?

- В помийничку.

- Тут пень, тут криниця. Тут холодная водиця.

СКАЖУ ВАМ БАЙКУ.

Скажу вам байку:

Курив під файку -

На довгім цибуку,

Обпалив собі вушко.

- Де то те вушко?

- На столі лежало.

- Де той стіл?

- Огонь спалив.

- Де той огонь вода загасила.

- Де то та вода?

- Горобчики випили.

- Де то ті горобчики?

- На дереві сиділи.

- Де то те дерево?

- Баба спалила.

- Де то та баба?

- Вилізла на граб.

Граб тріщить, баба верещить.

Дід тягне за вухо.

- Ходи, ходи, старухо!

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій. Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови і шляхи їх корекції. Розвиток діалогічного мовлення. Методика навчання дітей описовим розповідям. Роль дидактичних ігор у розвитку зв’язного мовлення.

  курсовая работа [69,5 K], добавлен 22.10.2009

 • Роль ранньої діагностики порушень розвитку мовлення. Поняття мовного порушення. Роль батьків у розвитку дитини й помилки сімейного виховання. Попередження та профілактика мовленнєвих порушень. Мистецтво спілкування як основний елемент виховного процесу.

  курсовая работа [54,5 K], добавлен 22.10.2009

 • Закономірності розвитку дітей з мовленнєвими вадами. Виявлення та характеристика проявів адаптованості дітей, що мають вади мовлення, до шкільного навчання. Дослідження даної проблеми експериментальним шляхом, формування та аналіз отриманих результатів.

  курсовая работа [79,0 K], добавлен 19.07.2010

 • Розвиток зв’язного мовлення у дошкільника. Дидактична гра як чинник вдосконалення мови дітей. Використання дидактичної гри в розвитку мови, уміння складати опис, творчі розповіді, в повсякденному житті. Дидактичні ігри у самостійній творчій діяльності.

  курсовая работа [75,2 K], добавлен 12.04.2009

 • Текст як мовленнєве поняття. Особливості розвитку зв’язного монологічного мовлення дошкільників. Характеристика різних типів текстів. Експериментальне вивчення проблеми розвитку структури зв’язного висловлювання у дітей старшого дошкільного віку.

  курсовая работа [54,2 K], добавлен 07.10.2014

 • Рівень сформованості мовленнєвих умінь дітей у процесі вікового онтогенезу. Психофізіологічні та психолого-педагогічні передумови формування мовленнєвих умінь та навичок у дітей раннього віку, зміст експериментальної методики діагностики розвитку.

  дипломная работа [107,4 K], добавлен 09.09.2012

 • Основні поняття з розвитку мовлення у молодших школярів; інноваційні технології навчання української мови; педагогічні умови, методи, прийоми роботи із врахуванням вікових особливостей дітей. Розробка дидактичного забезпечення розвитку зв’язного мовлення.

  курсовая работа [203,9 K], добавлен 19.03.2013

 • Основні наукові підходи до поняття творчості. Природа творчого потенціалу особистості, його діагностика. Психолого-педагогічні умови та етапи корекції творчого розвитку дітей з вадами мовлення в ігровій діяльності. Особливості розвитку уяви дошкільників.

  дипломная работа [106,4 K], добавлен 11.05.2015

 • Особливості розвитку дітей раннього віку. Формування інтелектуальних і моральних почуттів як основи виховання дітей з перших днів життя. Поняття "госпіталізм"; вітчизняні системи виховання дітей раннього віку. Вплив родини на розвиток мовлення дитини.

  курсовая работа [58,1 K], добавлен 10.02.2014

 • Врахування психофізичних особливостей дітей для успішного навчання. Реалізація прав дітей з порушеннями у мовному та психічному розвитку. Оволодіння дитиною дошкільного віку мовленням. Види мовних розладів. Зв'язок мовної діяльності із структурами мозку.

  реферат [15,0 K], добавлен 14.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.