Назви весільної обрядовості в діалектних словниках південно-західного наріччя

Лексико-семантичний, словотвірний та ареалогічний аналіз весільних назв у діалектних словниках південно-західного наріччя (на матеріалі діалектних словників). Аналіз назв матеріальних елементів весільного обряду, учасників весілля і весільних обрядодій.

Рубрика Краеведение и этнография
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 30.08.2018
Размер файла 25,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Назви весільної обрядовості в діалектних словниках південно-західного наріччя

Ольга Пискач

Анотація

У статті здійснено лексико-семантичний, словотвірний та ареалогічний аналіз весільних назв у діалектних словниках південно-західного наріччя. Зокрема, проаналізовано назви матеріальних елементів весільного обряду, назви учасників весілля і назви весільних обрядодій.

Ключові слова: обрядова назва, наріччя, говір, обрядодія, семантика, семема.

Обрядові назви - надійний матеріал для дослідження розвитку мови, історії духовної культури народу. Родинна обрядовість українців відображена в працях етнологів, фольклористів, лінгвістів. Серед мовознавців весільну лексику гуцульських говірок досліджував М. Бігусяк, середньонаддніп- рянських - Н. Грозовська, степових - В. Дробо- тенко, східнослобожанських - І. Магрицька, поліських - П. Романюк, бойківських - Н. Хібеба, буковинських - Ю. Руснак, закарпатських - І. Нібак, О. Миголинець, подільсько-буковинсько-над- дністрянського суміжжя - О. Жвава. Менше уваги приділено вивченню лексики родильного і поховального обрядів (праці Г. Аркушина, М. Бігусяка, В. Дроботенко, М. Жуйкової, В. Конобродської, Л. Хомчак, Т. Тищенко, І. Нібак та ін.).

Належне місце займають обрядові назви в діалектних словниках південно-західного наріччя. Найбільш яскраво представлена тут лексика родинної (передусім весільної) та календарної обрядовості, яка викликає науковий інтерес мовознавців. Зокрема, весільна лексика «Словника буковинських говірок» стала предметом аналізу в науковій статті Н. Гуйванюк.

Об'єктом нашого дослідження є лексична система південно-західного наріччя, репрезентована в діалектних словниках.

Предмет дослідження - семантична та словотвірна структура назв весільної обрядовості.

Мета наукової статті - семантичний, словотвірний та ареалогічний аналіз весільних назв у говорах південно-західного наріччя (на матеріалі діалектних словників). наріччя весільний назва діалектний

Джерельною базою нашого дослідження є понад 500 весільних назв, вилучених шляхом суцільного відбору з 8 словників (див. список назв джерел та літератури), які репрезентують більшість говорів південно-західного наріччя: гуцульський, бойківський, буковинський, наддністрянський, лемківський і закарпатський. Усі обстежені нами словники є диференційними, оскільки подають мовні явища, відмінні від літературних, чим і пояснюються лакуни в описах багатьох обрядоназв.

У складі назв весільного обряду ми зафіксували такі лексико-семантичні групи: 1) назви матеріальних елементів весільного обряду; 2) назви учасників весілля; 3) назви весільних обрядодій.

Назви матеріальних елементів весільного обряду

Серед назв матеріальних елементів весільного обряду в південно-західному наріччі багато лексем, які функціонують і в південно-східному та північному діалектних ареалах. Так, фату нареченої майже в усіх південно-західних говорах називають однаково: гуц. велон (вельон) [Неґ., с. 34], бойк. вельон [Он., І, с. 89], бук. велян, велін, вельон, рідк. вилін [СБГ, с. 48], лемк. вельон [Пир., с. 39], що є західнослов'янським запозиченням. Тільки в закарпатському говорі - це назва німецького походження шлайер [Саб., с. 422]. Крім того, на Буковині також побутують вузьколокальні лексеми ріденьтє [СБГ, с. 456], уол [СБГ, с. 568] та шида [СБГ, с. 662], переважно румунського походження, а в лемків - заслонка [Пир., с. 105] - суфіксальний дериват від заслонйти.

Як відомо, в українців, окрім фати, було чимало інших весільних головних уборів. Відрадно, що багато цінних лексем, частина з яких уже застаріла, фіксують обстежені нами словники: гуц. чільце `весільний головний убір молодої' [ГГ, с. 212], утворена суфіксальним способом від псл. чоло [ЕСУМ, VI, с. 330], заст. каптур `жіночий головний убір, який одягали нареченій наприкінці весілля' [Неґ., с. 89] тюркського походження [ЕСУМ, ІІ, с. 377]; закарп. коруна `вінець' [Саб., с. 151]; лемк. чупец `очіпок, головний убір заміжніх жінок' [Пир., с. 343], що сягає псл. сьрьс, похідне від дієслова cepiti / cepati з первісним значенням «те, що чіпляють»; значення «головний убір» є вторинним [ЕСУМ, VI, с. 296], пор. очепйны `весільний обряд одягання чепця молодій' [Пир., с. 222].

Словники південно-західного наріччя фіксують чимало назв на означення інших весільних атрибутів, зокрема жіночих прикрас, елементів декору тощо: гуц. вінок `весільний атрибут у формі ліщинового горіха (зшиті червоною ниткою 9 листків барвінку або мирти, загорнуті в позлток; шиють у суботу перед весіллям; у день весілля кріплять кнігині до велона, а кньизеви до лацкана; знімають перед тим, як завивати молоду і зашивають у подушку молодят. Якщо ці вінки кинути у крутш, пара розлучиться) [Неґ., с. 39]; чулок `прикраса, яку кнігині одягає на голову під час весілля' [Неґ., с. 185], метатизоване запозичення з польської мови (пол. czoiko) [ЕСУМ, V!, с. 353]; штинґірки `шилінові хустки на плечах нареченої' [Неґ., с. 190], див. шиліновий `виготовлений із тонкої квітчастої вовняної тканини' [Неґ., с. 186]; бук. струц `невелика весільна квітка, яку чіпляють гостям' [СБГ, с. 529], заст. колан `прикраса голови молодої (шовкова трава, пришита до невеличкого обруча з картону)' [СБГ, с. 217]. Див. колан `вовняна або бавовняна пов'язка у вигляді широкої стрічки', можливо, запозичене з сербохорватської мови (переселенців із Югославії) [ЕСУМ, ІІ, с. 507]; закарп. гусош `одна з монет, якими прикрашали вінок молодої або виготовляли намисто' [Саб., с. 55] (запозичення з угор. huszas `монета в двадцять крейцерів' [ЕСУМ, І, с. 625]), шпіл'ка `спеціальна приколка (прикраса) у весільному вінку молодої' [Саб., с. 423] - демінутивне утворення від голл. spil «вісь, стержень» [ЕСУМ, VI, с. 462], що в говірку ввійшло через посередництво літ. укр. мови; лемк. ружка `весільний букет' [Пир., с. 276] польськ. походження та ін.

Із-поміж назв весільного одягу та його елементів у словниках зафіксовано: гуц. опанчьи `чоловічий або жіночий верхній довгий одяг із грубого домотканого сукна для кньизя і дружб^в, кнігині і дружок (чорного або сірого кольору; одягають у четвер напередодні весілля, у ньому просять на весілля)' [Неґ., с. 126] - запозичення з турецької або кримськотатарської мови [ЕСУМ, ГУ, с. 196]; бук. *червона сорочка `весільна жіноча сорочка' [СБГ, с. 639], шервит `вишита полотняна хустина, яку подають під час сватання старостам і двірникам' [СБГ, с. 661] - запозичення з рум. мови [ЕСУМ, УІ, с. 407], шеренька, ширинка, ширтька, ширінка, шртка, шринька `маленька хусточка, яку дарує наречена нареченому' [СБГ, с. 661] - демінутиви від ширина `хустина', утвореного лексико- семантичним способом [ЕСУМ, УІ, с. 419], заст. рікля, рикля `вид старовинної спідниці, переважно квітчастої, для нареченої' [СБГ, с. 457]. Див. рікля `старовинний жіночий костюм з декольте', запозичене з німецької мови [ЕСУМ, V, с. 95].

Сему `весільні подарунки' в усіх говорах південно-західного наріччя представляє праслов'янська лексема даріі(ьі), яка відрізняється семантичними відтінками та граматичним оформленням: гуц. дар `речі особистого користування, що даються в придане', дари `весільні подарунки; дарувати дари - обдаровувати молодих на весіллі' [ГГ, с. 55], дари `подарунки, які роздає молода родичам молодого, старостам, кухарці' [Неґ., с. 60], бойк. дари `подарунки' [Он., І, с. 204], бук. дар `весільний подарунок' [СБГ, с. 89], закарп. дары `подарунки на традиційному весіллі від родини молодого родині молодої' [Саб., с. 60]. У гуц. гов. вживається також іменник притс `те, із чим приходять на весілля (горілка, цукор, торт, струцень, цукерки тощо)' [Неґ., с. 144] - нульсу- фіксальне утворення від приносити, а в бойк. - багатозначне балець `3 м. фабричного полотна на весільний подарунок'; `весільний подарунок, який дає молода родичам молодого'; `сувій полотна, що його отримує мати молодого від молодої' [Он., І, с. 41], що запозичене з румунської мови [ЕСУМ, І, с. 127].

Посаг, придане, які, як правило, дають нареченій, у гуц., бойк., бук. і лемк. говорах називають вто [П., Г., с. 25; Неґ., с. 39; Он., І, с. 129; СБГ, с. 57; Шило, с. 75], у лемк. - в 'яно [Пир., с. 54], а в закарп. - часть [Саб., с. 422]. Усі ці лексеми мають праслов'янське походження [ЕСУМ, І, с. 401; УІ, с. 284]. Крім того, у бойків побутують назви даризна, даризнина `речі, предмети особистого користування, які молода одержує як придане' [Он., І, с. 204], утворені суфіксальним способом від дар. У словнику буковинських говорів подано також заст. виправа `придане' [СБГ, с. 50], утворене нульсуфіксальним способом від виправляти (тобто виряджати наречену). Див. діал. виправляти `виряджати кого-небудь кудись' [СУМ, І, с. 459].

Весільне деревце, яке традиційно прикрашають українці, має назви: гуц. деревце `верхівка хвойного дерева, прикрашена стрічками та штучними квітами, яку приносять свати на весілля' [Неґ., с. 61], `обрядове весільне деревце' [ГГ, с. 57].

Для номінації різновидів весільного хліба в говорах південно-західного наріччя існує ціла низка лексем, окремі з яких уже архаїзувалися: бойк. коровай `великий буханець хліба, печений на весілля; його саджав у піч дружба; весільний хліб' [Он., І, с. 378]; гуц. короговай `коровай' [Неґ, с. 98]; наддністр. карвай, карваль, короваль `коровай' [Шило, с. 138, 149]), що походить від псл. *korva «корова» і зумовлене, очевидно, поширеною в слов'ян подібністю обрядових булочних виробів до голови корови з рогами [ЕСУМ, IV, с. 98]; гуц. колач `обрядовий калач, який пекли на весілля, на поминки або на Різдво' [ГГ, с. 98; П., Г., с. 55], що сягає псл. коїась «печений хліб круглої форми», похідне утворення від коїо «коло») [ЕСУМ, ІІ, с. 348], струцень `плетений хліб із борошна вищого ґатунку, що випікають на весілля' [Неґ., с. 164], що запозичено з пол. strucel, strudel німецького походження [ЕСУМ, V, с. 451]; буков. женва, тенва `весільний калач' [СБГ, с. 111, 542] румунського походження; закарп. кныш `обрядовий пиріг із кислого тіста, що готувався на традиційне весілля' [Саб., с. 145] - запозичення з грецької мови [ЕСУМ, ІІ, с. 474], заст. верченик [Саб., с. 37] - суфіксальне утворення від *вергти, незасвідченого варіанта дієслова верзти «плести» [ЕСУМ, I, с. 352], заст. колач из д'ірсів `обрядова кругла весільна хлібина з отвором усередині' [Саб., с. 147].

У наддністрянському словнику фіксується обрядова назва мачєнка `густа маса зі зварених і розтертих грушок (подають, зазвичай, на весіллі)' [Шило, с. 171], утворена суфіксальним способом від дієслова манати. В інших говорах південно- західного наріччя ця назва має іншу семантику і позбавлена ритуальності: пор. закарп. мананка `напіврідка страва з яєць, борошна, сметани, молока' [Саб., с. 169], гуц. ман'инка `страва, розтоплена жиром (бринза, яєчня тощо)' [П., Г., с. 100], бук. мананка `вид коржа, що подається до м'ясних страв' [СБГ, с. 283]. Див. літ. мананка «страва із сиру та сметани» [СУМ, IV, с. 656], наддністр. мачинка, манінка «розтертий сир зі сметаною» [Шило, с. 171].

Назви учасників весілля

Дівчину шлюбного віку в усіх говорах південно-західного наріччя називають: гуц. відданиц'и, відданиці, на відданю [П., Г., с. 23; Неґ., с. 37], бойк. відданиц'а [Он., І, с. 119], бук. відданица [СБГ, с. 53], закарп. від(од,уд)даниц'а, лемк. на выдстю [Пир., с. 42]. Усі назви мотивовані дієсловом віддавати (віддати). Див. літ. розм. відданиця т.с. [СУМ, І, с. 578].

Нареченого і наречену під час весілля в гуц., бойк., буков. гов. називають: кньизь і кнігині [Неґ., с. 94], книгиня (книгині, кнігині) [ГГ, с. 97], кн'агин'а кн'ігйн'і [Он., І, с. 361], заст. князь, кнєзь і княгиня, княгйнє [СБГ, с. 213]; у закарп. молодиц'а [Саб., с. 175]. Хоча зрозуміло, що паралельно вживають і назви молодий, молода, які не потрапили до словників, оскільки є літературними [СУМ, IV, с. 786]. Гуцули для означення нареченої з дружками та нареченого з дружбами (під час весілля) послуговуються множинними формами кнігит та кнт [Неґ., с. 94].

У лексико-семантичній групі назв учасників весілля по всій Україні функціонують повні та неповні лексичні паралелі, утворені від псл. *drugъ `товариш, приятель' [ЕСУМ, II, с. 133134]. Зокрема, семему `товариш молодого, що бере участь у весільному обряді' в більшості говорів південно-західного наріччя презентує лексема дружба, яку чомусь знаходимо тільки у словнику буковинських говірок [СБГ, с. 104] та в І. Сабадоша [Саб., с. 90], хоча похідні від неї в деяких обстежених нами джерелах є: гуц. дружбити, дружбарити `бути дружбою на весіллі' [ГГ, с. 64; Неґ., с. 65]; бойк. дружбун'о `дружка', дружнити `бути дружбою або дружкою' [Он., І, с. 119]; бук. піддружба `молодший весільний дружба', під- дружка `молодша весільна дружка' [СБГ, с. 418]; наддністр. півдружба `молодий хлопець на весіллі' [Шило, с. 201]. Можливо, укладачі словників не звернули увагу, що це діалектизм (пор. дружба2, и, чол., заст., діал. `т.с.' [СУМ, ГУ, с. 786]). Крім того, в бойк. гов. зі значенням `товариш молодого (жениха), який є головним розпорядником весілля; шафер' вживаються також назви бойаірин, бойеірец', бойаіройке [Он., І, с. 69].

На означення весільної дружки в багатьох регіонах України вживають назву світилка, яка, однак, має семантичні відмінності в південно-західних говорах: гуц. світилка (світ^вка) `дружка, яка тримає при шлюбі свічку за плечима молодих' [ГГ, с. 168]; бук. світїівка `старша дівчина на весіллі з боку жениха (молодша сестра або близька родичка)', `дружка молодого', `дівчина-підліток, яка підтримує кінці фати молодої на весіллі' [СБГ, с. 480]; наддністр. світилка `весільна дружка нареченого' [Шило, с. 236]. У бойк., закарп. і лемк. гов. така лексема відсутня.

Весільних гостей у говорах південно-західного наріччя називають: гуц. свати `весільні гості кньйзя або кнігині' [Неґ., с. 155-156]; лемк. сваїтба `весільні гості' [Пир., с. 279]; закарп. свал'баїш, свал'баїшка `учасник (учасниця) весілля', `зневаж. чоловік (або жінка), що полюбляє гуляти на весіллях' [Саб., с. 327].

Знаходимо цілий ряд спільнокореневих назв осіб із різним семантичним нашаруванням: гуц. свахі `жінки, які співають весільні пісні' [Неґ., с. 156]; бойк. свати (мн. сватове) `батько жениха або нареченої', `батько зятя або невістки (загальне)'; `людина, яка разом з батьком жениха приходить до батьків дівчини на "згоду"', сватан `людина, яку батько жениха досилав до батьків нареченої довідатися, чи можна приходити на "згоду"', `людина, яка разом з батьком молодого в 1 або 2 тижні після "згоди" виторговує в батьків молодої додаток до приданого' [Он., ІІ, с. 205]; наддністр. сваток `весільний посланець молодої' [Шило, с. 235]; закарп. сватан `чоловік, який за дорученням жениха сватає обрану дівчину' [Саб., с. 327].

Весільних батька і матір зазвичай називають: гуц., бук. батько [ГГ, с. 22; СБГ, с. 26], бук. на- нашка і нанашко, нанашул [СБГ, с. 315], батькова `дружина весільного батька' [СБГ, с. 26]. Помічники весільних батьків - це бук. підбатько, під- батьковий, підбатькова, підматка [СБГ, с. 416].

Розпорядника на весіллі називають: бойк. староста, старостойко, стаїростонко, бранс'кий староста `весільний староста молодого' [Он., ІІ, с. 250; І, с. 69]; закарп. ширсжый [Саб., с. 420]. У бойків, крім того, розділені обов'язки старости весіл 'ного, який відповідає за дотримання весільних формальностей, і старости домового, який слідкує за порядком на весіллі та частуванням гостей.

Сема `жінка, яка, добре знаючи весільні обряди, порядкує на весіллі' виражена лексемами: бойк. сваха, свашка, старос'ц'іна `найстарша сваха на весіллі' [Он., ІІ, с. 206, 250].

Сема `куховарка на весіллі' має назви: закарп. сокеїнка [Саб., с. 337], лемк. сукеїнка [Пир., с. 296], утворені суфіксальним способом від угор. і^акасі' `кухар' [ЕСУМ, V, с. 344].

Інші численні назви учасників весільного обряду в південно-західному наріччі диференційовані за роллю, яку виконують: бук. вата, ватаг `товариш молодого або молодої на весіллі', кодаш `родич молодого або молодої, який править кіньми під час весільного ходу', запозичені з тюрк. мов [ЕСУМ, І, с. 339; ІІ, с. 490], ноповий `людина, яка відповідає на весіллі за напої' [СБГ, с. 48, 215, 649] (назва пов'язана з псл. чіп «дерев'яна пробка для закупорювання отвору» [ЕСУМ, VI, с. 330]); над- дністр. райбіда `той, хто сватає молодих; сват' [Шило, с. 223] (складне утворення з іронічним змістом від раяти «радити» і біда); закарп. баранщ' `маленький хлопчик, якого дають потримати на весіллі молодій, щоб вона народжувала тільки хлопчиків', приступка `на весіллі подруга молодої з родини молодого' [Саб., с. 20, 286] тощо.

Назви весільних обрядодій

Ця семантична група в говорах південно- західного наріччя є найчисленнішою за одно- та двослівними засобами вираження.

Г. Шило зафіксував у наддністр. гов. обрядові фраземи сидіти на кориті `чекати своєї черги на заміжжя (коли є кілька доньок у батьків)' [Шило, с. 149] та підвернути під корито `вийти заміж швидше, аніж старша сестра' [Шило, с. 149].

Обряд знайомства батьків молодого (молодої) з житлом, господарством своїх майбутніх сватів має всього кілька репрезентантів: бойк. обзор, обзори- ни [Он., ІІ, с. 5]; бук. обзори, обзорини [СБГ, с. 348]; наддністр. убзорини [Шило, с. 259]; див. ще надсян. оубзорини,роузгл'адини [Гл., с. 121]. Усі назви мотивовані відповідними дієсловами.

Обрядодія `справляти заручини' репрезентована переважно двослівними номенами: бойк. сватати дівку [Он., ІІ, с. 205]; бук. запивати слово [СБГ, с. 138], добити слово [СБГ, с. 500-501].

У бойків знаходимо фразему прикітити бриндзу `дістати гарбуза', `одержати відмову' (Он, ІІ, с. 139).

Обряд сватання і заручин у говорах південно- західного наріччя має назви: бойк. згода, згодини, згодинки, досватки, зал'еїти, заруковти, заручини, заручинки [Он., І, с. 205, 229, 275, 285]; лаґодня [СБГ, с. 249]; наддністр. зальоти, свадьбини, свай- ба, свальбини [Шило, с. 122, 234]; закарп. сва- танкы [Саб., с. 327]. На Буковині окремий етап сватання, при якому батьки молодих обмінюються хлібом, тобто дають згоду на одруження дітей, і застілля, яким цей обряд завершується, називають хлібини [СБГ, с. 612].

Сему `домовитися про весілля' репрезентують переважно двослівні номени: бук. дати слово, пити слово [СБГ, с. 500-501], а сама домовленість між батьками наречених про день весілля, подарунки тощо представлена назвами бук. договір, злагода, слово [СБГ, с. 98, 167, 500-501]; наддністр. словини з дещо відмінним значенням - `домовленість молодих про час весілля' [Шило, с. 242].

На Буковині є також звичай гуляння в молодої напередодні весілля, який називають заводини, а відповідна дія має назву заводитиси (-са), док. завистиси (-са) `брати участь у заводинах' [СБГ, с. 126].

Передвесільні обрядодії найбільш диференційовані в бойків: згода `передшлюбний договір' [Он, І, с. 177], руковини `угода між сватами, мета якої домовитися в справі приданого', `гостина після заручин' [Он, ІІ, с. 196], сватаїнія, сваїтанка, свсітанк'е - `гостина в батьків нареченої після "згоди" перед шлюбом, під час якої батько жениха домовляється про збільшення приданого або впевнюється в його реальності', `окремий церемоніал, відмінний від "згоди", свати `відвідини батьків дівчини посланцем батьків жениха довідатися, чи вони погоджуються на "згоду" [Он, ІІ, с. 205]; ломаний вечір `вечір, коли молода з дружкою запрошують знайомих на весілля' [Он, І, с. 114].

Привселюдне оголошення священиком у церкві про майбутній шлюб має репрезентанти: бойк. оповіди [Он., ІІ, с. 22]; гуц. оглашки [ГГ, с. 137], заповіди [Неґ., 75]; закарп. оголошкы [Саб., с. 214], мотивовані відповідними дієсловами. Див. надсян., наддністр. запоув'іди, опоУв'іди, оп&в'ід'і, запоув'іт ' т.с. [Гл., с. 121].

Весілля в більшості говорів південно-західного наріччя називають: бойк., бук. свадьба, сватьба [Он., ІІ, с. 204; СБГ, с. 478]; закарп. сваїл'ба [Саб., с. 327]; наддністр. свайба, свадьбини, свайбини [Шило, с. 234]. На базі цих назв утворилися похідні закарп. свал'бовати, свал'бован'е `справляння весілля чи гуляння на ньому' [Саб., с. 327].

Частина весільного обряду, коли молодий іде до молодої, щоб вести її до шлюбу, в бойк. гов. називають оборини [Он., ІІ, с. 10].

Сема `співати на весіллі обрядові пісні' в усіх говорах південно-західного наріччя представлена всього двома назвами: гуц. ладкати [ГГ, с. 108]; бойк. ладкати, латкати [Он., І, с. 402]; бук. ладкати, латкати, свашкувати [СБГ, с. 249, 479]; лемк. латтти [Пир., с. 157]; закарп. латкати, леїткан'е `співання весільних пісень під час виготовлення вінків для молодих, заплітання молодої тощо' [Саб., с. 158]. Цю весільну пісню називають леїтканка (< латкати) або ж курант, куранта [Он., І, с. 396, 402] - остання запозичена з французької мови за посередництвом польської [ЕСУМ, ІІІ, с. 151].

Обрядодію `офіційно реєструвати шлюб' репрезентують назви: бук. списувати, списати [СБГ, с. 511], іти до спису `іти до загсу' [СБГ, с. 511]. Усі ці назви мотивовані дієсловом писати, оскільки під час реєстрації шлюбу молодята ставлять свої підписи. Пор. закарп. росписоватис'а [Миг., с. 58], бук. росписуватиси [Рус., с. 10], східносло- бож.розписуван':а [Маг., с. 127] `т.с.'.

Обрядодія `благословляти наречених перед вінчанням (про батьків нареченого)' на Гуцульщині представлена фраземою бити поклони [Неґ., с. 25].

Шлюбний церковний обряд вінчання по всій Україні так і називають, проте в діалектних словниках це слово майже не фіксується, бо є загальновживаним. Див. гуц. втч'ін'і(е) [Біг., с. 129], він- чатис'а [П., Г., с. 25]; бук. вінчатиси, звінчетиси [Рус., с. 10]; надсян., наддністр. в'інчан'е [Гл., с. 122]; закарп. вінчан'е, вінчанкьі [Саб., с. 39].

Ціла низка назв обрядодій мотивована назвами осіб, які виконують різну роль під час весільних церемоній: гуц. дружбити, дружбарити `бути дружбою на весіллі' [ГГ, с. 64; Неґ., с. 65]; бойк. дружчити `бути дружбою або дружкою', старостити `бути весільним старостою' [Он., І, с. 119; ІІ, с. 250]; бук. батькувати `бути весільним батьком', сваш- кувати `бути свашкою на весіллі' [СБГ, с. 26, 479].

На Гуцульщині існує звичай грати марш, тобто пригравати, гостям, які прийшли на весілля [Неґ., с. 144].

Обрядодію, під час якої перекривають рух на дорозі, якою везуть наречену, з метою викупу, гуцули називають залога [Неґ., с. 74], що пов'язане з дієсловом лежати [ЕСУМ, ІІІ, с. 212].

Семему `давати придане, посаг' представляє у бук., наддністр. гов. лексема вінувати [Шило, с. 75; СБГ, с. 52], мотивована словом вто `придане, посаг' псл. походження. Див. ще бойк. фразему висватати віно `отримати придане' [Он, І, с. 108].

Обрядодія `дарувати молодих на весіллі' представлена лексемами: бук. витати, частувати, чістувати [СБГ, с. 50, 637], а сам цей обряд має назви: бук. повниця [СБГ, с. 435], проти [СБГ, с. 446]. Однак закарп. прупуй означає `похід родини молодої з подарунками до родини молодого під час весілля' [Саб., с. 293].

Останній етап весільного обряду на Гуцульщи- ні - колачини. Ця назва мотивована іменником колач і вживається також для означення обряду, коли батьки віддають за свою дитину дарунок хрещеним батькам [ГГ, с. 98], хоча бук. колачини `гуляння у весільних батьків' [СБГ, с. 217].

Як підтвердили діалектні словники, найбагатша номінація елементів весільного, а особливо після- весільного обряду в буковинців: хлібове `етап весілля - гуляння в молодої на третій день' [СБГ, с. 612], батьківщини `гуляння у весільних батьків після закінчення весілля' [СБГ, с. 26], баччини `гуляння у батьків молодого або молодої після весілля, на яке запрошуються переважно літні люди' [СБГ, с. 27], відв^дини `частування родичів молодого у батьків молодої через тиждень після весілля' [СБГ, с. 52], від 'їдини `гостювання у батьків молодої або у весільних батьків через тиждень після весілля' [СБГ, с. 53], сміїни `гостина в домі молодої через тиждень після весілля' [СБГ, с. 503]. В інших південно-західних говорах назви післяве- сільного обряду нечисленні: наддністр. пересолини `пригощання після весілля' [Шило, с. 197].

Отже, як свідчать результати нашого дослідження, найкраще представлена в діалектних словниках південно-західного наріччя обрядова весільна лексика (більше 50% усіх обрядоназв), слабше - поховальна, а найслабше - родильна. У кількісному плані найбільше весільних назв (понад 100) у словнику бойківських та буковинських говірок, а найменше - в лемківському та наддністрянському словнику (до 50), що пояснюється не лише обсягом джерельної бази цих словників, але й розмаїтістю етапів весільної обрядовості та їх відповідною номінацією.

Зі структурного погляду серед назв весільного обряду значну перевагу мають однослівні номени, хоча в підгрупі назв весільних обрядодій чимало пропозитивів. Ядро весільної лексики - питомі українські лексеми праслов'янського походження або ж утворені на базі праслов'янських основ переважно афіксальними способами (обзорини, дружба, дружка, дружбити, від(од,уд)данйц'а, колачини, від'їдини, баччини та ін.). Проте в південно-західному наріччі, з огляду на його територіальне оточення, помітний вплив інтерферентних явищ, тому простежуємо запозичення з інших слов'янських (вельон, колет, ружка) і неслов'янських мов, зокрема з румунської (балець, уол, шйда, шервйт, женва, тенва), німецької (рЦй)кпя, шлайер), угорської (гусош) та ін.

Спільними для всіх говорів південно-західного наріччя є, звичайно, ті назви, що вживаються і в літературній українській мові, проте вони відсутні, як відомо, в діалектних словниках диференційного типу. Тому з того, що нам удалося зафіксувати, наводимо такі: дари, від(уд, од)даниця, свадьба, свальба, дружба, дружбити, латкати тощо. Найбільше паралелей серед весільних назв спостерігаємо в гуц., бойк., бук. гов. (велон, вел'он, віно, кн'из', кн'игт'і, світилка (світїівка) та ін.).

Скорочення назв джерел та літератури

Біг. - Бігусяк М. Із спостережень над весільною лексикою гуцульського говору / М. Бігусяк // Гуцульські говірки: Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. - Львів, 2000. - С. 125-148.

ГГ - Гуцульські говірки. Короткий словник / Відп. ред. Я.Закревська.- Львів, 1997. - 232 с.

Гл. - Глібчук Н. Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках / H. Глібчук // Вісник Львівського університету. - Серія філологічна. - Вип. 34. - Ч. II. - Львів, 2004. - С. 120-126.

Гуйв. - Гуйванюк Н. Лексика весільного обряду у «Словнику буковинських говірок» / Ніна Гуйванюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. - Кіровоград, 2008. - Випуск 75 (1). - С. 255-260.

Маг. - Магрицька І. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область) / І. Магрицька. - Луганськ: Знання, 2003. - 171 с.

Миг. - Миголинець О. Із спостережень над лексикою власне весільного обряду в українських закарпатських говірках / Ольга Миголинець // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. - Ужгород, 2014. - Вип. 19. - С. 57-61.

Неґ. - Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березовй / Микола Неґрич. - Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2008. - 224

Он. - Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок / М. Й. Онишкевич. - К.: Наук. думка, 1984.-Ч. 1-2. П., Г. - Піпаш Ю., Галас Б. Матеріали до словника гуцульських говірок. - Ужгород, 2005. - 266 с.

Пир. - Пиртей П. С. Словник лемківської говірки: матеріяли для словника / П. С. Пиртей. - Legnica- Wroclaw, 2001. - 460 с.

Рус. - Руснак Ю. М. Лексика родинних обрядів у буковинському діалекті: автореф. дис. ... канд. філол. наук / Ю. М. Руснак. - Чернівці, 2010. - 20 с.

Саб. - Сабадош І. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / Сабадош Іван. - Ужгород: Ліра, 2008. - 480 с.

СБГ - Словник буковинських говірок / Кол. авт., ред. Н. В. Гуйванюк, К. М. Лук'янюк Чернівці: Рута, 2005. - 688 с.

СУМ - Словник української мови / Редкол.: Білодід І.К. [голова] та ін. - К.: Наук. думка, 1970 - 1980. - Т. 1-11.

Шило - Шило Г. Наддністрянський регіональний словник / Гаврило Шило. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2008. - 288 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості весільного обряду рівнинної зони Буковини (Прутсько-Дністровське межиріччя та Буковинське Поділля). Традиції укладення шлюбу Буковинського Передгір’я. Різнобарвність та колоритність обряду весілля Гірсько-Карпатського регіону Буковини.

  курсовая работа [184,0 K], добавлен 28.04.2015

 • Принципи, покладені в основу творення назв рослин. Способи деривації назв. Тлумачення слова "менталітет". Народні назви лікарських рослин. Використання людиною лікарських рослин. Назви рослин, які пов’язані зі смаком, запахом та відчуттям на дотик.

  реферат [18,6 K], добавлен 19.04.2011

 • Аналіз лексики, пов’язаної з акціональним планом східнослобожанського весілля. Святкування сватання неодруженими і одруженими учасниками весілля. Назви на позначення передшлюбних обрядів, які разом з обрядами шлюбного дня складають ритуал одруження.

  реферат [33,5 K], добавлен 20.09.2010

 • Етнічна специфіка греків Приазов'я (урумів-тюркофонів, румеїв-еллінофонів) в історичній ретроспективі в контексті етнокультурної взаємодії з іншими народами на матеріалі весільної обрядовості. Зміни в сучасному весільному ритуалі маріупольських греків.

  реферат [33,3 K], добавлен 20.09.2010

 • Історія архітектури Поділля - одного з найцікавіших з історико-архітектурної точки зору регіонів, відомого своєю винятковою геополітичною роллю в житті Південно-Західної Русі-України. Церква ХV-ХVІ ст. (урочище Монастирок під Бучачем Тернопільської обл.).

  курсовая работа [45,7 K], добавлен 16.09.2010

 • Вінниця як місто на березі Південного Бугу, адміністративний центр. Його історія та герб-емблема. Мальовничі краєвиди і найбільш визначні його місця. Музей-садиба Пирогова в Південно-західній частині міста. Літературно-меморіальний музей Коцюбинського.

  презентация [4,0 M], добавлен 08.02.2014

 • Дослідження історії сіл Тернопільської області. Походження назв сіл Грабовець, Білоскірка, Козівка, легенди та перекази про їх заснування, етапи розвитку. Післявоєнні роки, культурне та господарське життя досліджуваних сіл. Пам'ятки та видатні постаті.

  курсовая работа [31,0 K], добавлен 14.06.2011

 • Весілля - провідна форма духовної і традиційної культури. Весільна обрядовість українського народу в системі наукових досліджень. Передвесільні та післявесільні обряди і звичаї, як фактор духовного овячення нової сімї. Весільне дійство - духовна система.

  дипломная работа [89,7 K], добавлен 01.11.2010

 • Загальні відомості про населений пункт Волиця. Історія виникнення, походження назви. Аналіз природних умов та ресурсів. Найважливіші історико-культурні пам’ятки та об’єкти. Традиційні ремесла та звичаї. Легенди, перекази пов’язані з населеним пунктом.

  творческая работа [1,5 M], добавлен 01.03.2013

 • Історичні типи української сім'ї. Українська родина ХХ століття. Рівні родинних стосунків. Характеристика сімейних відносин в родині. Стосунки між чоловіком та жінкою, батьками і дітьми. Ставлення до людей старшого віку. Норми сімейної обрядовості.

  курсовая работа [62,0 K], добавлен 07.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.