"Козацька Вежа" – осередок відродження українських козацько-лицарських традицій бойового мистецтва на Донеччині

Дослідження спадщини козацького духовно-фізичного гартування. Сучасний процес відродження козацького бойового мистецтва. Вивчення напрямків діяльності Донецького обласного спортивно-просвітницького товариства українських бойових мистецтв "Козацька Вежа".

Рубрика Краеведение и этнография
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.09.2010
Размер файла 15,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

“КОЗАЦЬКА ВЕЖА” - ОСЕРЕДОК ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИХ ТРАДИЦІЙ БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА НА ДОНЕЧЧИНІ

Серед українських національних традицій провідне місце займає спадщина козацького духовно-фізичного гартування. І це є закономірним, бо козацько-лицарські традиції свої витоки беруть із доісторичних часів, коли вперше з'явився воїн-захисник, а остаточно сформувались у вигляді козацького звичаю в середині XVII ст. Лише повернення до традицій і звичаїв наших пращурів може стати запорукою українського відродження на зламі тисячоліть, бо інакше остаточна втрата свого коріння призведе до падіння в прірву бездуховності й аморальності.

Сучасне козацьке відродження в Україні розпочалось у 1990-х роках. На Донеччині у 1984 р. з ініціативи родових кубанських козаків Д.Білого й В.Задунайського серед студентів історичного факультету Донецького державного університету було утворено Козацьке земляцтво [1].

Сучасні негаразди з козацьким відродженням вимагають визнати основою покозачення новаків оволодіння основами козацько-лицарського мистецтва, залишки котрого збереглись у середовищі родових кубанських (частково донських) козаків українського походження. Підтвердженням цього є беззаперечний факт збереження на Кубані і нижньому Дону на початку ХХ ст. залишків традиційної козацької військової громади та особливого військового вишколу та бойового мистецтва. Такий стан речей було чітко зазначено й регламентовано низкою нормативних актів Російської імперії кінця ХІХ - початку ХХ ст. [2].

Відповідно до козацького звичаю, найбільш прийнятним і доцільним в умовах сьогодення є поєднання фізичного й духовного гартування особи на засадах козацько-лицарської духовності. Також варто відзначити, що козацько-лицарські традиції базуються на глибинних шарах української культурної спадщини, а тому особа, сформована на таких засадах, буде закономірно успадковувати найкращі ознаки української ментальності. Відродженням козацько-лицарських традицій бойового мистецтва й, на її засадах, вихованням молоді займається Донецьке обласне спортивно-просвітницьке товариство українських бойових мистецтв «Козацька Вежа». Витоки товариства лежать в “Донецькому козацькому земляцтві”(1984 р.) та історико-етнографічному товаристві «Курінь» (жовтень 1989 р.) [3].

Стосовно козацького бойового мистецтва та відповідного вишколу слід зазначити наступне: з часів виникнення українського козацького руху (кінець XV ст.) і до часу його знищення (кінець XVIII ст.), козаки завжди вишколювались у володінні зброєю, серед якої постійне домінуюче значення відігравали спис і шабля. Стосовно прийомів бою без зброї маємо зазначити, що вони для професійного козака-воїна, котрий постійно готувався до збройного протистояння, відігравали другорядне значення й формувались на основі напрацьованих зі зброєю стереотипних рухів.

Сучасний процес відродження козацького бойового мистецтва в Україні йде складно, бо більшість козацьких структур не мають належного зв'язку з прадавньою козацькою спадщиною. Вони створені “на потребу дня”, а не згідно з дійсними традиціями та звичаями козацького товариства [4]. В Україні сьогодні діють кілька спортивно-просвітницьких та козацьких товариств, які представляють 8 основних різновидів (стилів) традиційного українського бойового мистецтва [5]. «Козацька Вежа» відроджує та поширює на Донеччині стиль, що відповідає основним козацько-лицарським традиціям як бойової, так і духовної спадщини.

Особливо потрібно наголосити на важливості духовного виховання під час оволодіння молоддю основами козацько-лицарського бойового мистецтва за стилем, що відроджується в межах товариства «Козацька Вежа». Справжнім бойовим мистецтвом є тільки таке мистецтво, в якому поєднуються фізичний і духовний аспекти самовдосконалення. Саме тому «Козацька Вежа» приділяє значну увагу духовному вихованню козака-лицаря згідно з стародавніми традиціями і звичаями. По-перше, юнаки обов'язково оволодівають і вільно спілкуються українською мовою. По-друге, відбувається ознайомлення із козацькими “заповідями” - стрижнем козацько-лицарської моралі. По-третє, під час занять відбувається налаштування на ту чи іншу діяльність за допомогою ритуального співу стародавніх козацьких дум та пісень. По-четверте, робота товариства передбачає цілеспрямоване ознайомлення молоді з українською історією та історією українського козацтва [6].

Певне порозуміння, щодо пріоритетності для козака володіння зброєю, а на її основі - щодо напрацювання прийомів і тактики бою без зброї, відбулось між “Козацькою Вежею” (Донеччина, Україна) та “Пірначем” (Дон, Росія). Підсумком порозуміння стало видання зусиллями “Пірнача” і Всевеликого Війська Донського “Посібника з козацького Бойового Мистецтва” у співавторстві В. Задунайського (“Козацька Вежа”) та В. Єрашова (“Пірнач”) [7].

Робота проводиться як серед молоді, так і серед дорослих. Заняття відбуваються на базі донецької спеціалізованої СШ № 65 та Донецького державного інституту інтелекту серед школярів, студентів і козаків “Азовського Козацького Війська” та “Українського Реєстрового Козацтва” (Гетьман А.І.Шевченко). Вихованці “Козацької Вежі” беруть участь у різноманітних фестивалях і турнірах в Україні та козацьких регіонах РФ (Дон, Кубань). Проводимо і власне “Свято Козацької Звитяги”, що поєднує козацькі традиційні розваги й змагання з традиційного козацько-лицарського мистецтва [8].

Діяльність Донецького обласного спортивно-просвітницького товариства українських бойових мистецтв «Козацька Вежа» засвідчує існування на Донеччині самобутнього громадського об'єднання, яке, попри всі складності сьогодення, проводить кропітку роботу з відродження українських козацько-лицарських традицій бойового мистецтва.

ЛІТЕРАТУРА

1. Задунайський В. Пантелюк М. Відродження козацтва на Донеччині // Схід. - 2000. - № 1. - с. 42-50.

2. Учреждение Гражданского Управления Казаков. - СП.б, 1903. - 218 с.; Устав о воинской повинности. - Пд., 1915. - 293 с.; Наставление для ведения занятий с казаками в учебных лагерях. / Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при правительствующем сенате. - СП.б, 1911. - От. 1. - с. 2455-2495.

3. Статут Донецького областного спортивно-просвітницького товариства бойових мистецтв «Козацька Вежа» (Зареєстровано Управлінням юстиції в Донецькій області № 221 від 19.02.1997). - С. 2.

4. Там само. - С. 2-7.

5. Український бойовий звичай на Запорозькій Хортиці. - Запоріжжя, 2001. - 44 с.

6. Задунайський В. Відродження українських козацько-лицарських традицій бойового мистецтва на Донеччині // Межэтнические культурные связи в Донбассе. - Донецк, 2000. - С. 172-177.

7. Ерашов В., Задунайский В. Пособие казачьему боевому искусству. - Ростов-на-Дону, 2003. - 137 с.

8. Свято Козацької Звитяги. // Козацька Рада. - 2003. - №1. - с. 12-15.


Подобные документы

 • Славне минуле села Зінькова. Село під час визвольної війни. Виступи селян проти поміщиків. Розвиток ремісництва і торгівлі. Слава зіньківських гончарів. Зіньків на початку XX століття, до і після другої світової війни. Відродження села та його традицій.

  реферат [45,6 K], добавлен 29.09.2009

 • Витоки й розвиток мистецтва в’язання. Висвітлення етапів історичного розвитку трикотажу як виду текстильного декоративно-ужиткового мистецтва України. Унікальність й універсальність, типологічні та художні особливості трикотажу на території України.

  реферат [41,1 K], добавлен 20.09.2015

 • Характеристика найбільш відомих пам`яток садово-паркового мистецтва, їх роль у розвитку нових напрямків екології, значення у житті та вихованні особистості. Місце садово-паркових територій як об'єктів з особливим статусом охорони та їх значення.

  курсовая работа [54,9 K], добавлен 21.09.2010

 • Огляд циклу українських легенд про Адама і Єву про "триблаженне древо", смерть Адама і главу його. Розповідь про судьбу Адама. Віра в безсмертя й майбутню праведну винагороду в різних версіях однієї й тій же легенди, викладеної в українських селах.

  реферат [32,4 K], добавлен 28.11.2010

 • Загальний стан риболовецького промислу Півдня України останньої чверті XVIII ст. Риболовство за часів Нової Січі. Особливості термінології рибальського промислу Півдня України останньої чверті XVIII ст. Козацька традиція у південноукраїнському рибальстві.

  курсовая работа [76,3 K], добавлен 07.02.2012

 • Виявлення та вивчення пам'яток історії і культури Криму часів античності та середньовіччя. Дослідження історії формування історико-культурної спадщини даного періоду. Оцінка сучасного стану, охорони та використання об’єктів дослідження в туризмі.

  курсовая работа [63,5 K], добавлен 03.12.2010

 • Виховне і пізнавальне значення українських обрядових пісень. Народницький підхід до дослідження української народної пісні, її особливі риси та мудрість. Жанрове багатство народної музики, що відповідає результатам розмаїтості її життєвих функцій.

  доклад [27,5 K], добавлен 22.12.2011

 • Львів — "столиця" Галичини і Західної України, національно-культурний та освітньо-науковий осередок, промисловий центр і транспортний вузол. Історичний центр міста - пам'ятка архітектури у списку Світової спадщини ЮНЕСКО; туристичний рейтинг міста.

  презентация [1,7 M], добавлен 13.11.2011

 • Структура, історичне коріння українських традиційних зимових календарних обрядів. Номінація обрядів, віднесених до свят Різдва та Нового року. Обряд запрошення міфологічного персонажа на Багату вечерю. Бешкетування молоді напередодні Нового Старого року.

  дипломная работа [124,3 K], добавлен 11.12.2010

 • Литовсько-польська держава та Україна в її складі. Знищення державного суверенітету. Денаціоналізація України. Ідеал національно-державного відродження й українознавство. Кирило-Мефодіївське братство, його розгром. Дух національної самосвідомості.

  реферат [59,2 K], добавлен 19.10.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.