Зони, елементи та методика складання бібліографічного опису

Правила наведення у бібліографічному записі елементів у зоні назви та відомостей про відповідальність. Методика складання бібліографічного опису документа під заголовком, що містить ім’я особи. Характеристика бібліографічного опису кінофотодокументів.

Рубрика Разное
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.01.2012
Размер файла 29,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема 1. Зони та елементи бібліографічного опису

1. Порівняйте відомості, які подаються у зоні вихідних даних із відомостями, що подаються у зоні видання

Відповідь: Зона вихідних даних-це відомості про місце видання (місце знаходження видавництва - юридична особа чи видавця), дату видання, назва видавництва чи видавничої організації. Скорочуються місце видання: К., Х., Л., М., СПб.. - перше місце видання; наступне місце видання: видавництво чи видавнича організація, дата видання (перше місце друку; наступне місце друку: типографія, дата друку), а зона видання - це порядковий номер видання - всі екземпляри документа.. - перші відомості; наступні відомості, додаткові відомості.

2. Поясніть правила наведення у бібліографічному записі елементів у зоні назви та відомостей про відповідальність

Відповідь: Заголовок - це елемент БО, який містить ім'я особи (індивідуального автора), назву організації чи позначення виду документа. Його розміщують перед основною назвою. Він може включати ім'я особи. Він призначений для пошуку та упорядкування бібліографічних записів. Містить записи, необхідні для ідентифікації та пошуку документа. Містить дані про назву документа, осіб, що мають відношення до документа і несуть відповідальність. Відомості про відповідальність - це імена осіб, назви організації, тимчасових організацій. Відомості виділяють знаком “/” (Упорядник). У відомостях зазначають прізвища перших 3 авторів з словами, рецензенти, укладачі, наукові редактори, перекладачі, автори передмов та коментарів, художні ілюстратори.

3. Поясніть, які елементи застосовуються у зоні Міжнародного стандартного номера (або книги чи серіального видання), а також розділові знаки, що там використовуються

Відповідь: Зона ISBN, ціни, тиражу. Містить позначення міжнародного стандарту номеру книги. ISBN складається з 8 цифр, він присвоюється періодичним виданням, більш сталим. В зоні зазначають ціну і тираж. Якщо є тверда обкладинка, то відомості про це зазначають після ISBN.

4. Подайте характеристику зони приміток у бібліографічному описі

Відповідь: Характеристика зони приміток у бібліографічному описі. Елементи з яких складається зона приміток це: додатки; список літератури, іменні алфавітні покажчики, словники, кожна примітка відокремлена .-

Практичні Завдання

1.Зазначте, які з наведених умовних розділових знаків застосовуються у зоні вихідних даних:

, : () ; / +

Відповідь: У зоні вихідних даних застосовуються такі умовні розділові знаки як двокрапка, крапка з комою і кома.

2. Навчальний посібник "Сучасні ділові папери" с четвертим переробленим і доповненим виданням. Наведіть про це відомості у зоні видання.

Відповідь: Навч. видання; 2-ге вид; перероб., і доп.-

3. Відомо, що автор навчального посібника для учнів професійно-технічних закладів освіти "Сучасне діловодство" А.Н.Діденко. Наведіть у зоні назви та відомостей про відповідальність необхідні елементи бібліографічного опису разом з умовними розділовими знаками.

Відповідь: Діденко, А. Н. Сучасне діловодство (текст) : навч. посіб .-

4. За допомогою ДСТУ 3582-97 [12] знайдіть відповідні скорочення до наведених нижче українських слів, що застосовуються у бібліографічному описі:

науково-дослідний інститут -НДІукладач - уклад.

індустріальний - індустрі. перекладач -пер.

краєзнавчий - краєзн. оправа -опр.

освітянський - освітянсь. машинобудування - машинобуд.

італійський - італійсь.професор - проф.

Тема 2. Методика складання бібліографічного опису документа під заголовком, що містить ім'я особи

1. Охарактеризуйте, з чого складається заголовок бібліографічного запису

Відповідь:

Заголовок містить відомості, розташовані перед БОД з метою упорядкування та пошуку бібліографічних записів. Джерелом відомостей є документ в цілому. Іноді залучають довідкові джерела.

Заголовок складається з основної частини, яка іноді уточнюється ознаками: дата, місцевість тощо.

2. Поясність, у якому вигляді оформляється заголовок книги, що написана трьома авторами

Відповідь:

Автор, який зробив найбільший внесок до оформлення документа - основний. Співавтор - особа або організації, яка створила твір у співавторстві з іншими особами або організаціями. Якщо авторів 4 чи більше, то заголовок не застосовується, а використовується БО під назвою.

У заголовку наводять ім'я одного автора: спочатку прізвище, а потім ім'я та по-батькові. Наприклад: Шевченко, Тарас Григорович (Шевченко Т.Г.). Якщо є три автора, то зазначають першого.

3. Охарактеризуйте, які імена можуть застосовуватись у заголовкові бібліографічного запису

Відповідь:

Заголовок застосовується при складанні БО на документи одного, двох, трьох авторів. Автор може підписуватися ім'ям, псевдонімом, криптонімом (скорочене прізвище, знак) або публікувати документ не зазначивши свого прізвища. Псевдоніми наводять за правилами, що застосовують для реальних імен.

Практичні завдання

1. Сформулюйте заголовки бібліографічних записів для таких прізвищ: К.Д. Ушинський; Ганс Крістіан Андерсен; Олександр Сергійович Грибоєдов; Борис Акунін; Никодим Святогорець.

Відповідь:

Ушинський, К.Д.; Грибоєдов, О. С.; Акунін, Б.; Святогорець, Н.

2. Сформулюйте заголовок бібліографічного запису книги "Нелінійна оптико-акустична спектроскопія газів", авторами якої є Б.Г. Авдїїв, Ю.М. Пономаренко, Д.С. Тихомиров.

Відповідь:

Авдіїв, Б.Г. Нелінійна оптико-акустична спектроскопія газів(текст): навч. посіб./ Авдїїв, Ю.М. Пономаренко, Д.С. Тихомиров.-

3. Виконайте повний бібліографічний опис книги двох авторів (за вибором студента).

Відповідь:

а) Горбаченко, Т.Г. Аналітико-синтетична обробка документів(текст): навч. посіб. Для дист. навч./Т.Г. Горбаченко : рец .; д-р філос. наук, проф. В.І. Панченко .- навч. видання; 2-ге вид., перероб, і доп .- К.: вид-во цн-т «Україна», 2008.- 311 ст: 20; сл.- терм. сл. ст 253-262.-209: ст.. 263-311-ISBN978-966-388-0 : (Б,Ц.),1000пр.

б) Рябов, С. Г. Політологічна теорія держави (текст): навч. посіб.для гуманіст. Ф-т/ С.Г. Рябов .- К.: вид-во ПК ООО «Тандем»,1996.-239; 20 см .- терм. Сл.: с. 219-235.- ISBN 5-11-022546-6: (Б,Ц.),5000пр.

Тема 3. Методика складання бібліографічного опису документа під заголовком, що містить ім'я колективного автора

1. Порівняйте визначення "Індивідуальний автор" та "колективний автор"

Відповідь:

Автор документа - юридична чи фізична особа, що створює документ; одна особа чи кілька осіб; винесення на перше місце прізвища автора дозволяє згрупувати в одному місці різні твори автора, а колективний автор - організація постійного чи тимчасового характеру, що публікує свої офіційні матеріали, випускає збірки праць, і дозволяє ідентифікувати організацію незалежно від часу її існування і масштабу діяльності (наради, конференції, конгреси, виставки).

2. Наведіть правила складання заголовка документів вищих органів державної влади та органів місцевої влади та самоврядування

Відповідь:

У заголовку наводять назву лише однієї організації, яка зазначається першою або виділена поліграфічними засобами. Як ідентифіковані ознаки застосовуються номери без нарощування закінчень. Ідентифікуючі ознаки наводяться в дужках і відокремлюють знаком „;”.

3. Охарактеризуйте основні правила складання бібліографічного опису документів під заголовком, що містить уніфіковану назву

Відповідь:

Уніфікова назва - найбільш поширена форма назви анонімних класичних творів, що видавалися під різними назвами або творів священних книг.

В заголовку зазначається вид документа: ДСТУ 3782-99 -державні стандарти; Пат. 45805 ИА, МПК7 А61С 9/00 - патентні документи.

Якщо в заголовку присутні географічні назви, то вони подаються на перше місце: Москва, місто; Моска, річка.

Практичні завдання

1.Складіть заголовок бібліографічного запису для четвертого Міжнародного конгресу україністів, що відбувався у 2003 році у м. Одесі.

Відповідь:

Четвертий Міжнародний конгрес україністів(2003; Одеса);

2. Наведіть приклади двох простих та трьох складних заголовків бібліографічного запису під ім'ям колективного автора.

Відповідь:

а) Прості заголовки:

Форум християнської молоді (15-16 вересня 1999; Київ);

Міжнародна конференція бібліотекарів (Москва/Судак).

б)Складні заголовки:

Міжнародний симпозіум (IV; 2002; Баку);

Україна. Верховна Рада України (Скликання (ІІ), Сесія (3));

Україна. Президент (1991-1994; Л.М. Кравчук).

3. Виконайте повний бібліографічний опис одного документа під ім'ям колективного автора (за вибором студента).

Відповідь: Україна. Верховна Рада України (Скликання (ІІ), Сесія (3));

Тема 4. Методика складання бібліографічного опису документів під назвою

1. Назвіть, які види документів описують під назвою

Відповідь: Під назвою описуються документи, що створені чотирма і більше авторами, документи, в яких ім'я автора не зазначено і не встановлено, анонімні класичні твори, збірки творів різних авторів, що вміщені під загальною назвою, окремі твори та збірки народних творів, бібліографічні видання, довідники (без авторського оформлення), путівники, збірники офіційних органів влади, коментарі до законодавчих документів, збірки наукових праць, наукові записки.

2. Поясність правила наведення основної назви документа у бібліографічному описі

Відповідь: При описі книг чотирьох - п'яти авторів, бібліографічний опис починається з основної назви. Якщо авторів чотири, то у відомостях про відповідальність зазначають прізвища чотирьох авторів; якщо п'ять і більше - зазначають перший три і слова “та інші”.

3. Подайте визначення терміна "назва"

Назва - закінчене речення, в якому формулюється зміст, тема, ідея, предмет, обєкт документа. Це один з найдавніших принципів БОД. За ним оформляють: 1) чотири і більше авторів; 2) збірки статей з загальною назвою; 3) документи без авторського оформлення (анонім).

Практичні завдання

1. Зазначте у зоні назви та відомостей про відповідальність бібліографічного запису відомості про книгу Д.М. Гвішіані, В.А. Афанасьева, Л. А. Годунова, І.М. Кузнецова "Організація та управління підприємством".

Відповідь: Організація та управління підприємством: навч. посібник/ Д.М. Гвішіані, В.А. Афанасьева, Л. А. Годунова, І.М. Кузнецова.

2. Подайте три приклади тематичних і типових назв документів.

Відповідь: Гуцало Є.П. Ментальність орди: Статті/ Є.П. Гуцало; Відп. за вип. В. Клічак; Худож. О. Ніколаєць. - К.: Вид. центр „Просвіта”, 1996 (К.: Фірма „ВІПОЛ”, 1996). - 175 с.; 20 см. - ISBN 5-7707-8229-9: [б.ц.], [б.т.].

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удало ва; Рец. Ю.М. Смолярів, док. пед. наук, проф., М.С. Слободян, док. іст. наук, проф. - К.: Вікар, 2003 (К.: ЗАТ „Віпол”, 2003). - 328 с.; 20 см. - Бібліогр.: С. 324-328 (46 назв). - (Вища освіта 21 ст.). - ISBN 966-7131-56-4 (В опр.): [б.ц.], [б.т.].

3. Виконайте повний бібліографічний опис двох документів під назвою (за вибором студента).

Відповідь: Философия для средних специальных учебных заведений: Учеб. пособие/ В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, Л.В.Жаров; Отв. ред. В.П. Кохановский, док. филос. наук, проф. - Ростов н/Д: Фенікс, 1999 (Ростов н/ Д: ЗАО „Книга”, 1999). - 320 с. - (Учебники „Феникса”/ Отв. за выпуск В.Д. Медведев). - ISBN 5-222-00806-1: [б.ц.], 10000 экз.

Тема 5. Методика складання бібліографічного опису багатотомних документів

1. Поясніть, що може бути об'єктом бібліографічного опису багатотомного видання

Відповідь: Серійні видання: періодичні (газети, журнали), видання, що продовжуються (наукові записки), серійні видання;

Назвіть обов'язкові елементи зведеного опису багатотомного видання.

Відповідь: Багатотомне видання (БВ) - видання, яке складається з більше ніж одного тому. Може бути описане за типом зведеного опису. Зведений опис складається із загальної частини і специфікації.

Охарактеризуйте правила наведення приміток у загальній частині зведеного опису багатотомного видання.

Відповідь: Зона приміток включає примітки - додаткові відомості, що стосується окремих зон опису або документа в цілому (помилки в прізвищі автора; предметні покажчики, авторські покажчики; видано на кошти автора; наявність бібліографії; іменного покажчика).

2. Охарактеризуйте основні правила наведення специфікації у зведеному описі багатотомного видання

Відповідь: Специфікація подається з абзацу. В кінці загальної частини ставиться крапка, а якщо йдуть відомості підряд, то „.-”. Специфікація починається з запису порядкової одиниці, що описується: наприклад: Т.1 (книга, випуск, том може містити складові - Т.1, кн. 1; або може бути - Вип.3-4), потім зазначають основну назву тому, якщо вона є: Т.1, кн.1: Механіка; Вип. 3-4: 1839-1841.

Практичні завдання

1. Напишіть скорочено: том шостий, частина 3, книга перша, випуск шостий, збірка третя.

Відповідь: Т.6, ч.3, кн.1,вип. 6,збірка 3.

2. Виконайте зведений бібліографічний опис трьохтомного видання (за вибором студента)

Відповідь:

Концепція капіталу. - К.: Вид. центр „Академія”; Тернопіль:) Академія народного господарства, 2001. - 847 с.: іл.. - (Економічна енциклопедія: у 3 т., Т. 2/Ред. кол. тому: Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний, О.А. Устинко та ін.). - ISBN 966-580-101-5 (Т 2) (В опр.): [Б.ц.], 7000 пр.

3. Виконайте бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання за типом монографічного опису (за вибором студента).

Відповідь:

Економічна енциклопедія: у 3 т., Т. 2: Концепція капіталізму / Ред. рада: Б.Д. Гаврилишин, голова та ін.; Ред. кол. тому: Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний, О.А. Устинко та ін. - К.: Вид. центр „Академія”; Тернопіль:) Академія народного господарства, 2001. - 847 с.: іл.. - ISBN 966-580-101-5 (Т 2) (В опр.): [Б.ц.], 7000 пр.

Тема 6. Методика складання бібліографічного опису серіальних документів

1. Зазначте, що може бути об'єктом бібліографічного опису серіальних видань

Відповідь: Об'єктом серіальних видань є періодичні видання, видання, що продовжуються, серійні видання. Серіальні видання мають єдину назву і оформлення. На видання в цілому складають зведений БО за аналогією з БОБВ, що складається із загальної частини і специфікації.

2. Поясність, які дані зазначають у відомостях про відповідальність у загальній частині зведеного бібліографічного опису серіального видання

Відповідь:

Загальна частина:

Основна назва: відомості, що пояснюють назву/ відомості про відповідальність. -

Зона видання

Відомості про видання. -

Зона нумерації

Перший та останній номер або дати початку і припинення видання. -

Зона вихідних даних

Місце видання: видавництво або видавнича організація, дати виходу (рік). -

Зона приміток

Зона ISBN, ціни та тиражу

ISBN: ціна, тираж.

Специфікація:

Основна порядкова одиниця і її наступний поділ/ відомості про відповідальність, дата виходу, тираж.

3. Назвіть елементи, що застосовуються у специфікації зведеного бібліографічного опису журналів

Відповідь: БО за правилами зведеного опису: коли є загальна частина і специфікація; у загальній частині у зоні вихідних даних зазначаються відомості, що стосуються лише цього тому. У специфікації ці відомості не повторюються, а зазначаються лише характерні відомості цього видання;

Практичні завдання

1.Наведіть приклади зони нумерації (разом з умовними розділовими знаками), якщо відомо, що:

· видання виходило у 1978-1999 роках;

· видання засноване у 2000 році й виходить теперішнього часу.

Відповідь:

· 1978-1999.

· 2000-…

2. Виконайте повний бібліографічний опис наукового журналу за 1998-2007 рік (за вибором студента).

Відповідь:

Науковий світ: Щомісячний наук.- популярний журнал-ревю/ Вища атестаційна комісія України і трудовий колектив ред. - 1998 - 2007 - К.: Ред. журн. „бюлетень Вищої атестаційної комісій України”, 2003. - 36 см. - ISSN 1917-3789. № 1-12. - 2003. - 3 грн. за №, 2750 пр.

2. Виконайте скорочений бібліографічний опис газети за 2000-2007 роки (за вибором студента).

Тема 7. Методика складання бібліографічного опису складової частини документа

1. Охарактеризуйте об'єкт складання аналітичного бібліографічного опису

Відповідь:

Складова частина документа - стаття, розділ, параграф. Об'єктом БО можу бути окремий твір і частина твору. Такий БО називають аналітичним і він включає:

- власне відомості про статтю, розділ;

- відомості про весь документ.

2. Охарактеризуйте дані, що наводяться у відомостях про складову частину документа

Відповідь:

У відомостях про частину зазначають: Заголовок (прізвище автора та ініціали). Основна назва: Відомості, що пояснюють основу назву/ Відомості про відповідальність.

3. Як позначаються відомості про видання, якщо складова частина надрукована у кількох номерах серіального видання

Відповідь:

Назва (періодичного видання, книги). - Місце видання, дата видання. - Число чи номер (для газети - 22 січня; № 6 - для журналів). - С. 43-45 (стаття розміщується на певних сторінках).

Але коли стаття розміщена в кількох номерах видання, тоді зазначають:

. - № 8. - С. 29-91; № 9. - 6-78.

Практичні завдання

1. Складіть бібліографічний опис статті Т.Г. Горбаченко, яка має назву "Ідея Бога у філософії релігії", вміщену у виданні "Наука. Релігія. Суспільство" у першому номері за 2003 рік на сторінках від 18 до 23.

Відповідь: Горбаченко, Т.Г. Ідея Бога у філософії релігії: Наука. Релігія. Суспільство.-2003.-№1 С.18-23

2. Наведіть приклад аналітичного бібліографічного опису поеми Лесі Українки "Давня казка", що вміщена у 2-му томі Зібрання творів у 20-ти томах на сторінках від 41 до 53 і надрукована у видавництві "Наукова думка" у 1975 році, у м. Києві.

Відповідь: Українка, Л. Давня казка.-К.: вид-во "Наукова думка", 1975.-С. 41-53

3. Виконайте бібліографічний опис рецензії, що подана у журналі (за вибором студента).

Відповідь: Науковий світ: Щомісячний наук.- популярний журнал-ревю/ Вища атестаційна комісія України і трудовий колектив ред. - 1998 - ... - К.: Ред. журн. „бюлетень Вищої атестаційної комісій України”, 2003. - 36 см. - ISSN 1917-3789.

№ 1-12. - 2003. - 3 грн. за №, 2750 пр.

Тема 8. Методика складання бібліографічного опису нормативно-технічних, патентних та неопублікованих документів

1. Охарактеризуйте зону специфічних відомостей нормативно-технічного документа

Відповідь:

Зона специфічних відомостей - включає дату введення у дію та строки дії документа, якщо вони зазначені.

Введений в дію 23. 03. 1995. -

2. Поясність правила бібліографічного опису патентних документів під назвою

Відповідь:

Основна назва - якщо не застосовується заголовок, то опис здійснюється під основною назвою: Медичний інструмент: Пат. 1047 UA. ІМПК 6 А 61В 17/00.

3. Наведіть правила бібліографічного опису дисертацій

Відповідь: Неопубліковані видання - звіти про науково-дослідну і дослідно-конструкторську роботу, переклади, дисертації. Бібліографічний опис складається за аналогією з бібліографічним описом книги. БО неопублікованих видань включає зону специфічних відомостей.

бібліографічний документ відповідальність

Практичні завдання

1. Зазначте обов'язкові елементи бібліографічного опису звіту про науково-дослідну роботу.

Відповідь: Дисертації як неопубліковані документи у зоні специфічних відомостей містять: дату захисту, дату затвердження, № державної реєстрації.

Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігійний аспект: Дис. докт. філос.наук: 09.00.11. - Захищ. 12.01.1997; затв. 12.06.1997; 0058902. - К., 1997. - 398 с. - Бібліогр.: С. 350-398.

2. Виконайте бібліографічний опис окремо виданого стандарту (за вибором студента).

Відповідь: ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання: Терміни та визначення. - Введений 23.02.95. - К.: Держстандарт України, 1995. - 23 с.

3. Виконайте бібліографічний опис патентного документа, використовуючи такі дані про документ: деклараційний патент на винахід, UA, патент №40889, МПК7 Н02К41/025, заявка 2000105708, дата заявки 09.10.2000, опубліковано у бюлетені №7 за 2001 рік. Автори; В.Ф. Болюх, Б.Є. Болюх, Д.Ю. Под'ячий (Україна), патентовласник -- Болюх Володимир Федорович (Україна), назва винаходу -- "Лінійний індукційно-динамічний кріогенний електродвигун".

Відповідь: Лінійний індукційно-динамічний кріогенний електродвигун Пат. 40889 UA. МПК7 Н02 К 41/025.- В.Ф. Болюх, Б.Є. Болюх, Д.Ю. Под'ячий (Україна).- 2000105708;Заявлено 09.10.2000; Опуб. 2001, Бюл. № 7 с.: ілюстр.

Тема 9. Методика складання бібліографічного опису нот, образотворчих та картографічних документів

1. Охарактеризуйте правило позначення образотворчого виду видання у бібліографічному описі

Відповідь: Об'єктом для складання БО є аркушеві образотворчі видання, які об'єднані за знаковою природою зображень: 1) естампи; 2) образотворчий плакат; 3) художня репродукція; 4) художня листівка; 5) тиражна фотографія; 6) екслібрис; 7) етикетка.

2. Поясність, що є об'єктом бібліографічного опису картографічних документів

Відповідь:

Об'єктом бібліографічного опису картографічних документів є числовий масштаб.

3. Подайте список обов'язкових елементів бібліографічного опису нотних документів разом з умовними розділовими знаками

Відповідь:

Основна назв: відомості, що пояснюють назву/ перші відомості про відповідальність. - Відомості про видання. - Форма викладу нотного тексту. - Перше місце видання. - Обсяг. - Примітки. - ISSN чи його еквівалент.

Форма викладу нотного тексту: 1) партитура; 2) клавір.

Практичні завдання

1. Наведіть 3 приклади заголовків та назв нотних документів.

Відповідь:

Прокофьев С.С. Гадкий утенок: Сказка Г.-Х. Андерсона: Для голоса в сопровожд. форт.: Ор. 18. - 2-а ред. - клавир. - М.: Музыка, 1989. - 27 с.; 29 см. - Посвящ. Н.А. Мещерской. - В изд. преведен текст сказки. - Рус., фр. - Н.Д. 1006: 35 к., 1250 экз.

2. Охарактеризуйте відомості, що подаються у зоні фізичної характеристики образотворчого видання.

Відповідь:

Зона фізичної характеристики зазначає специфіку позначення матеріалу, до якого належить фізичний носій, на якому є інформація. У образотворчому мистецтві це - 1) естампи; 2) образотворчий плакат; 3) художня репродукція; 4) художня листівка; 5) тиражна фотографія; 6) екслібріс; 7) етикетка.

3. Виконайте бібліографічний опис географічного атласу або географічної карти (за вибором студента).

Відповідь: Крим. По Криму: Набір турист. схем/ Уклав і підгот. до друку МРКЧ у 1993 р.; Ред. Л.І. Любавіна; Текст В.А. Махнєвої. - Б.м-ба. - Сімферополь: Крим, 1998. - 4 к (4 арк.): Кольоові карти, текст, фотографії, показники; 48*81 см., Обл.. 27*13 см. - Друк двосторон. - И-1863.

Тема 10. Методика складання бібліографічного опису аудіовізуальних документів та електронних ресурсів

1. Назвіть об'єкти бібліографічного опису аудіовізуальних документів

Відповідь: Об'єктом БО є електронні інформаційні ресурси, що керуються комп'ютером у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, що підключені до комп'ютера.

2. Охарактеризуйте бібліографічний опис кінофотодокументів

Відповідь: Основна назва [Загальне позначення матеріалу]= Паралельна назва: Відомості, що відносяться до назви/ Відомості про відповідальність. - Відомості про видання = Паралельні відомості про видання/ Перші відомості про відповідальність, що відносяться до видання; Наступні відомості про відповідальність, що відносяться до видання. - Позначення виду ресурсу (обсяг ресурсу). - Місце видання: ім'я видавця, дата видання або виробництва (Місце виготовлення: ім'я виробника, дата виготовлення). - Специфічні позначення матеріалу і кількість фізичних одиниць: інші фізичні характеристики; розмір + відомості про супровідний матеріал. - (основна назва серії чи підсерії = Паралельна назва: Відомості, що пояснюють назву серії чи підсерії/ Відомості про відповідальність, що відносяться до серії чи підсерії, ISSN; нумерація усередині серії чи підсерії). - Примітки. - ISBN чи його альтернатива = Ключова назва: умови доступності та ціна.

3. Охарактеризуйте зону фізичної характеристики бібліографічного опису електронного ресурсу

Відповідь: Зона фізичної характеристики зазначає специфіку позначення матеріалу, до якого належить фізичний носій, на якому є інформація.

Практичні завдання

1. Виконайте повний бібліографічний опис електронного ресурсу (за вибором студента).

Відповідь: Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. - Електронний зап. - К.: Нац. б-ка України ім.. В.І. Вернадського, 1997. - Інтервал 4 зн. пропуск. - Режим доступу: http:// www. nbuv.gov.ua/, вільний. Назва з екрану. - Мови укр., англ.., рос.

2. Виконайте бібліографічний опис аудіовізуальних документів (за вибором студента).

Відповідь:

Религия как социально-историческое явление: В 2 дф./ Авт. Д.Угримович; Худ. оформ. Т. Носкова; Ред. Г. Морозова. - М.: Диафильм, 1988. - 2 дф. [ТУ 19-241-82] (48, 49 кд): ч.-б.; В кор. - 40 к. к-т.

Дф 1: Происхождение религии. Христианство. - Д-187-88.

Дф 2: Ислам. Буддизм. Нетрадиционные религии. - Д-188-88.

3. Подайте перелік термінів, що застосовуються у бібліографічному описі для позначення специфічного виду матеріалу, до якого належить фізичний масив електронного ресурсу.

Відповідь:

Специфічна позначення:

1. електронний мікропроцес. картридж.

2. електронний диск.

3. електронний магнітний диск.

4. електронний жорсткий магн. диск.

5. електронний гнучкий диск.

6. електронний оптичний диск.

7. електронний інтерактивний компакт-диск.

8. електронний компакт-диск із постійною пам'яттю (CD-ROM).

9. електронний компакт-диск однократного запису.

10. електронний фото-компакт-диск (Foto CD).

11. електронний інтерактивний відео-диск.

12. електронна касета з магнітною стрічкою.

13. електронна катушка з магнітною стрічкою.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Систематизований перелік одиниць зберігання архівної фундації, що містить, колекції і призначений для їх обліку і розкриття змісту. Розгляд єдиних сучасних вимог до складання архівного опису відповідно до вимог нормативних актів Російської Федерації.

  реферат [21,4 K], добавлен 01.05.2009

 • Призначення, будова та принцип дії лонжеронного крила. Основні матеріали, які використовують для виготовлення вузла. Передові методи та технічна вимоги щодо складання лонжеронного крила. Організація робочого місця слюсаря-складальника літальних апаратів.

  дипломная работа [9,9 M], добавлен 07.06.2017

 • Особливості вибору напрямки науково-дослідної роботи План та етапи основних заходів подальшої роботи над темою. Структурні елементи тексту. Основні правила жанру наукової статті. Методичні прийоми викладу навчального матеріалу. Формулювання задуму.

  методичка [24,9 K], добавлен 12.12.2008

 • Автоматизація процесів діловодства в установі. Розпорядчи документи, їх призначення, особливості складання. Правила надсилання та оформлювання пакету документів. Розпорядчі документи в управлінській діяльності. Нові технології роботи з документами.

  реферат [40,2 K], добавлен 17.10.2007

 • Поняття до мови і стилю. Мова службових документів. Вимоги до тексту службового документа: текст; рівні стандартизації документів; правила підготовки тексту документа; оформлення таблиць; заголовок; додаток.

  реферат [15,7 K], добавлен 27.05.2007

 • Суть заголовка как реквизита, его элементы и отображение. Некоторые виды заголовков. Разновидность документа. Автор и адресат. Краткое содержание. Место написания. Делопроизводственный номер документа. Заголовок фотодокументов.

  реферат [40,0 K], добавлен 04.06.2007

 • Характеристика сучасних напрямків моди у перукарському мистецтві. Особливості розробки зачіски, елементи якої взяті зі стилю Стародавнього Риму, пристосування її до сучасного напрямку моди, типу обличчя. Обґрунтування засобів, інструментів та обладнання.

  дипломная работа [87,1 K], добавлен 18.01.2010

 • Характер інформації навчальних видань. Оглядове видання, його види за характером інформації. Авторське свідоцтво та патент. Бюлетень: його загальна характеристика. Поняття неопублікованого документа. Загальна характеристика перфорованого документа.

  контрольная работа [46,6 K], добавлен 20.04.2009

 • Место электронного документа в делопроизводстве. Характеристика типов носителей электронного документа, электронные технологии в делопроизводстве, электронный документооборот в организации. Электронный архив Госбанка, принципы архивного хранения.

  курсовая работа [73,5 K], добавлен 01.09.2009

 • История, теория возникновения и развития делопроизводства. Развитие служб документации в России. Распорядительный документ - "Приказ" в кадровой документации. Процедура составления, оформления документа. Оформление, хранение распорядительного документа.

  курсовая работа [45,1 K], добавлен 22.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.