Профілактика захворювань щитовидної залози у дітей на Рівненщині

Стан щитовидної залози у дітей і підлітків, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання в Рівненській області. Вплив інкорпорованих радіонуклідів на організми дітей і дорослих. Комплекс заходів щодо профілактики ендокринних захворювань щитовидної залози.

Рубрика Медицина
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.12.2010
Размер файла 71,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

12,4

12,1

12,0

12,9

Природний приріст на 1000 жителів

0,8

0,5

- 0,1

- 1,2

Дитяча смертність на 1000 народжених живими

13,3

13,1

12,9

13,6

Рівень загальної захворюваності, за даними звертань населення в лікувально-профілактичні заклади, має тенденцію до зростання; і в 2000 році склав 640,9 в розрахунку на 1 тис. жителів, проти 592,5 - у 1996 році (рис. 1.2).

Ріст захворюваності спостерігається серед дорослих, підлітків та дітей до 14-ти років за всіма класами хвороб. Особливу стурбованість викликає ріст соціально небезпечних та соціально значущих захворювань, таких як: туберкульоз, онкологічних, психічних, серцево-судинних, хвороб ендокринної системи. Захворюваність туберкульозом зросла до 65,6 на 100 тис. населення і, зокрема, бацилярною формою туберкульозу легень - до 20,5 випадків на 100 тис. населення. Поширеність серцево-судинної патології зросла до 337,5 на 1 тис. населення.

Залишається напруженою епідемічна ситуація. В області вперше за останні 40 років зареєстровано сибірку, зросла поширеність дифтерійної інфекції, захворюваність на вірусний гепатит А, зареєстровано 99 випадків ВІЛ-інфікованих.

Рівень смертності населення з причин хвороб системи кровообігу по Рівненській області з 1990 року по 2000 рік виріс на 48,3 відсотки.

Онкологічна ситуація в області з року в рік погіршується. На обліку нараховується майже 13,7 тис. хворих злоякісними новоутвореннями, що складає на 100 тис. населення понад 1157 (кожен сотий житель) хворих.

Щороку виявляється біля 2,9 тис. онкохворих, серед яких майже 37% не доживають і року, а за рік помирає в області більше 2-х тисяч хворих від злоякісних пухлин. Щорічне зростання онкозахворюваності (в 1993р. - 215,4; в 1997р. - 243,5; в 2000р. - 247,1 на 100тис. населення).

Зростання хвороб органів дихання, системи кровообігу, нервової системи та органів травлення спостерігалось у всіх 3-х групах первинного обліку.

Аналіз поширеності захворювань дитячого населення свідчить про їх зріст порівняно з 1985 роком в 1,5 - 2 рази за рахунок окремих класів хвороб. Зокрема, суттєво збільшилась захворюваність дітей хворобами крові і кровотворних органів (переважно анемії) в 4,5 разів; хвороби нервової системи та органів чуття - в 2 рази. За останні 10 років серед дітей контрольованих районів значно зросла захворюваність щитовидної залози, дифузного зобу І-ІІІ ступенів автоімунного тіреоідиту, раку щитовидної залози.

Якщо поширеність дифузного зобу І-ІІІ ст. серед дітей у 90-х роках становила 0,1 випадків на 1000 населення, то за 2000 рік цей показник складає 3,2 на 1000 населення. Поширеність вузлового зобу у 90-х роках складала 0,003 у 2000 році цей показник зріс до 0,43 на 1000 дітей. Рак щитовидної залози до 1990 року серед дітей в контрольних районах не реєструвався, а в даний час зареєстровано більше 30-ти дітей хворих на рак щитовидної залози. Крім того, понад 50 чоловік прооперовано з приводу раку щитовидної залози, на час аварії на ЧАЕС ці дорослі були ще дітьми.

В структурі первинного виходу на інвалідність, яка пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС серед дорослого населення перше місце займають новоутворення (58,2%), друге місце - хвороби системи кровообігу (16,0%), третє місце - захворювання нервової системи (9,4%).

Дані про зміни активності щитовидної залози при фізичних вправах дуже протирічать, але багато численні факти, а також і динаміка зміни радіоактивності в області щитовидної залози, вміст білковозв'язного йоду, концентрація загального і вільного тироксину в крові у тренованих людей дозволяє припустити про підвищення активності щитовидної залози при в'язевій роботі.

Як метод дослідження ми взяли статистичні дані Рівненської області, які охопили такі райони: Рівненський, Сарненський, Березнівський, Володимирецький, Дубровицький та Зарічнянський. Статистичний аналіз наведений з 1990 по 2002 роки. У дослідженні приймали участь діти віком від 1 до 14 років.

Рівненський район. Зареєстровано віком від 1 до 15 років

Рік

Гіперплазія зареєстр.

Вузлове

воло І-ІІ ст.

Воло ІІІ-ІV ст.

Гіпотериоз

Миреоїдіт

Переотокс

1990

190

-

2

-

-

-

1991

264

-

-

-

-

-

1992

290

-

3

5

-

-

1993

332

-

-

-

0,5

-

1994

340

1

2

3

1

-

1995

420

-

54

-

-

-

1996

570

-

134

2

-

-

1997

684

-

252

-

-

-

1998

773

-

390

3

-

-

1999

849

-

494

-

-

1

2000

1325

2

533

3

1

1

2001

1591

3

651

4

-

-

2002

1549

2

619

3

-

-

Сарненський район. Зареєстровано віком від 1 до 15 років

Рік

Гіперплазія зареєстр.

Вузлове

воло І-ІІ ст.

Воло ІІІ-ІV ст.

Гіпотериоз

Миреоїдіт

Переотокс

1990

484

2

4

2

-

1

1991

805

7

-

4

1

2

1992

893

4

-

-

9

-

1993

930

-

-

3

-

-

1994

983

2

3

4

8

2

1995

1004

-

44

-

7

-

1996

1503

-

58

3

4

-

1997

1702

3

190

-

5

-

1998

1917

-

370

5

5

-

1999

2851

21

521

4

5

-

2000

2243

5

619

3

3

1

2001

2199

22

539

7

8

-

2002

2236

15

510

3

5

-

Березнівський район. Зареєстровано віком від 1 до 15 років

Рік

Гіперплазія зареєстр.

Вузлове

воло І-ІІ ст.

Воло ІІІ-ІV ст.

Гіпотериоз

Тиреоїдіт

Тіреотокс

1990

912

-

-

-

-

-

1991

2413

1

-

1

7

-

1992

3018

2

1

5

14

-

1993

3744

1

4

3

4

-

1994

3800

2

8

4

17

-

1995

4500

3

58

1

14

-

1996

4707

1

96

4

5

-

1997

4809

2

104

3

3

-

1998

5179

3

109

7

11

-

1999

2566

6

235

5

7

-

2000

2134

3

200

4

2

1

2001

1652

3

160

3

-

1

2002

1502

3

122

3

-

-

Володимирецький район. Зареєстровано віком від 1 до 15 років

Рік

Гіперплазія зареєстр.

Вузлове

воло І-ІІ ст.

Воло ІІІ-ІV ст.

Гіпотериоз

Миреоїдіт

Переотокс

1990

1291

-

7

-

-

-

1991

2171

-

-

-

-

-

1992

2245

15

-

-

8

-

1993

2488

-

7

-

2

-

1994

1408

-

-

1

38

-

1995

1700

-

18

-

4

-

1996

2008

-

34

-

-

-

1997

2307

-

105

-

5

-

1998

2395

-

140

-

8

-

1999

4625

-

253

-

3

-

2000

4659

8

283

-

4

-

2001

4513

6

212

-

3

-

2002

3996

2

175

1

2

-

Дубровицький район. Зареєстровано віком від 1 до 15 років

Рік

Гіперплазія зареєстр.

Вузлове

воло І-ІІ ст.

Воло ІІІ-ІV ст.

Гіпотериоз

Миреоїдіт

Переотокс

1990

2562

-

-

1

-

-

1991

671

-

-

-

-

-

1992

893

9

-

1

90

-

1993

1044

-

9

-

-

-

1994

1600

12

25

1

5

6

1995

1403

4

38

3

-

-

1996

1780

2

43

-

-

-

1997

2004

4

54

1

-

-

1998

2032

5

37

3

-

-

1999

2186

3

52

3

-

-

2000

2125

9

70

3

-

-

2001

1852

10

122

4

1

-

2002

1601

1

149

4

1

1

Зарічнянський район. Зареєстровано віком від 1 до 15 років

Рік

Гіперплазія зареєстр.

Вузлове

воло І-ІІ ст.

Воло ІІІ-ІV ст.

Гіпотериоз

Миреоїдіт

Переотокс

1990

362

8

5

-

3

-

1991

802

19

-

-

3

-

1992

948

13

5

1

24

3

1993

999

8

2

-

3

3

1994

1080

8

4

1

15

2

1995

1970

4

5

-

-

-

1996

2514

2

8

-

-

-

1997

2400

1

10

-

-

-

1998

2613

3

43

3

-

-

1999

551

4

53

3

-

-

2000

634

3

48

3

-

-

2001

1240

3

48

3

-

1

2002

1505

4

59

4

-

-

З вище наведених даних випливає, що, наприклад, гіперплазія щитовидної залози має високі цифри у Володимирецькому, Сарненському, Дубровицькому районах. В Рівненському районі переважає показник зареєстрованих хворих з волом ІІІ-ІV ступенів.

Гіпотиреоз серед дитячого населення найбільш поширений в Березнівському, Сарненському, Зарічнянському районах. Тиреоідін найбільш зареєстровано в Березнівському, Володимирецькому, Сарненському районах.

Наведені дані свідчать про те, що малі дози радіації в сукупності з факторами соціально-економічного характеру, негативно впливають на ендокринну систему і взагалі на весь організм людини.

Розділ ІІІ. Програма профілактики ендокринних захворювань щитовидної залози

Короткі відомості про Йогу. Що таке Йога.

Слово "Йога" утворено від санскритського кореня "ЮДЖ", означаючого "Зв'язувати", "З'єднувати", "Скріплювати", "Зчіплювати", а також "Направляти", "Зосереджувати увагу", "Вживати", "Приймати". Воно також означає Союз або общинність. Це істинне єднання нашої волі з волею Божою. [1, 131]

Тобто Йога це насамперед Єднання Волі Божої і нашої, Людини і Бога, Людини і всесвіту, людини і природи, тіла і Духу, і ще досить важливо для реабілітації фізичного , психічного і духовного розвитку.

Із сказаного вище видно що є багато видів єднання. І якщо добре подумати, то повинно бути багато способів для єдності. Тому і виникло багато типів Йоги. Тут відіграють роль релігійні культурні народні та інші фактори. Кінцевий результат один він називається "Самадхі". Тобто повне єднання людського розуму з конкретною ціллю. На цьому стані, а також на тих, які передують йому ми зупиняємось нижче. А зараз спробуємо дати коротку характеристику основних типів Йоги.

Типи Йоги і їхня характеристика.

Основними типами Йоги є: Карма-Йога, Бхакті-Йога, Джнана-Йога, Раджа-Йога, Хатха-Йога, Кундаліні-Йога, Тантра-Йога, Мантра-Йога, Янтра-Йога, Лая-Йога. Всі різновидності Йоги мають одну і ту ж саму ціль - найбільш повну реалізацію всіх можливостей людського духу за межами матеріального світу.

Карма-Йога -- старанна робота над собою.

Карма-Йога частиш за все називають "дійовою формою Йоги". Вона дає людям, ведучим звичайний спосіб життя і які мають роботу і сім'ю, можливість доторкнутися до головних цінностей учення Йоги. Вона дуже підходить нам уже тим, що дає нашій "підприємницькій етиці". Обумовленім, зв'язане з вищою духовністю.

Слово "карма" має окрім свого розхожого значення і багато інших. Всезагальне переконання в тому, що це слово значить "покірність долі" взагалі помилкове.

Слово карма бере свій початок від слова "Крія", яке на санскриті означає "робити", "діяти" і має багато додаткових значень. По суті діла, Карма-Йога передбачає ведення нормального способу життя при відмові однак від гоніння за особистою вигодою.

Для того щоб краще зрозуміти суть Карма-Йоги, потрібно спочатку зрозуміти причину і наслідок.

Одним словом Карма-Йога передбачає насамперед досягнення єднання душі людини з всесвітом через діяльність і спосіб життя. Останнє враховуючи психіку людини можна використати для оздоровлення характеру.

Бхакті-Йога - любові покірності.

Коли ви досконало осолодієте мистецтвом знаходити відповідний настрій для роботи, прихильники теорії "поступового підйому по ступеням" признають вас готовими стати на Ступінь Бхакті-Йоги. Тоді як Карма-Йога дозволяє вам всіляко віддатися владі своїх емоцій. Іноді це навіть корисно емоційним і чуттєвим людям, які живуть скоріш за все серцем, а ніж головою, безпосереднім натурам, яких зразу притягне сила самостійного служіння вченню.

Учіння Бхакті-Иоги зародилось серед тих, хто мав релігійну прихильність. Ці люди почали поклонятись богам, маючи більш конкретну особу -- Вішну і Шіви. Ці боги були представлені як реальні хоча і міфологічні, інколи і оцінювались віруючими як "матеріальні покликання Божественного початку".

Головним аспектом цього культу було досягнення стану релігійного екстазу, найвищої покірності умінню, в цьому стані прихильники Бхакті-Йоги сконцентрували свою свідомість на божественному образі і намагались з ним з'єднатись. Таким чином виходячи за межі своєї свідомості. Проповідуючи

Бхакті-Йогу шукали насамперед методів досягнення свого найвищого ідеалу, а не старатись просто відректися від загальних людських почуттів.

Бхакті-Йога нас більш за все може притягнути саме ця простота вираження людиною своїх почуттів. [16, 54]

Одним словом Бхакті-Иога є воз'єднання з Усевишнім шляхом відданого служіння йому.

Джнана-Йога - мистецтво знати правду.

"Хто я такий?" - це одне із головних питань, що використовуються в медитації для досягнення духовного просвітлення. Зосереджуючись на ній протягом тривалих годин, тижнів і навіть років, ви можете виявити (іноді навіть зненацька для себе) стоячу за ним силу всесвіту. Питання "хто я такий?" типовий для медитації по системі Дзен-Будізма, однак він широко використовується і в Джнана-Йога, яку ще називають "йогою знання". Під знанням ми розуміємо в даному випадку дещо більше, ніж розвиток кожного інтелекту. Це знання значить розуміння, почуття, що знаходяться за межею віри, притаманну їй мудрість перетворень.

Однак ще не означає що розвиток інтелекту стоїть за межами системи Джбана-Йоги - навпаки ще шлях для тих, хто має допитливий ум. Силу волі і тягу до пізнання і такі люди як правило звертаються до цієї форми йоги.

Коротко можна сказати так: "Джнана-Йога спосіб духовно усвідомлювати шляхом абстрактно-філософських почуттів істини".

Раджа-Йога - найвища форма Йоги

Раджа-Йога -- це досить пізня форма. Ця назва була дана всій системі. Патанджалі після того, як були остаточно сформовані всі її завдання і цілі -уміння концентрувати і втихомирювати свій розум для досягнення єдності з усім світоутворенням. Раджа-Йогу також називають йогою, що з'єднує усі системи що використовують медитацію. Тому Раджа-Йога не включає в себе фізичних вправ Хатха-Йоги, хоча деякі джерела стверджують, що фізичні вправи складають не лише важливу частину Раджа-Йоги.

Входять у неї фізичні вправи чи ні, Раджа-Йога була і остається "Йогою Королів". І не даремно. Це вчення дозволяє вам проникнути в невідомі зони людського розуму і вчить управляти нами. Багато джерел стверджують, що той хто шукає в Раджі-Йозі уміння управляти своїм Розумом, повинен спочатку пройти всі стадії уміння управляти своїм тілом, своїми діями і своїми почуттями, тобто осолодіти іншими видами йоги (Хатха-Йога, Карма-Йога, Бхакті-Йога).

Раджа-Йога не відмовляється від оцінки цих проявлень, але в ній вони роздивляються, як переживання, час від часу з'явились на поверхні спокійного озера. Задача заключається в тому, щоб усвідомити їх природу, допоки вони іще володіють людиною, а потім мало-помалу, звести ці реакції на зовнішні подразнення до мінімуму. Для цього на потрібні бажання, інтуїція і терпіння.

Патанджалі назвав своє вчення Аштанга-Йогою. Складеним з восьми інструментів. Ці ступені включають в себе розвиток в людині такої якості як чесність, чистота і нездатність до насильства. За ними ідуть заняття по виробленню правильної і зручної пози для медитацій ("устойчива поза"), вміння керувати своїм диханням і вивільнення від будь-яких почуттів, потрібно для того, щоб вони не заважали заспокоєнню розуму. Ці останні три ступені "королівської" системи Патанджалі, спрямовані на досягнення найвищого стану, являються найтяжчими. Вони складають нелегку систему самовдосконалювання, починаючи із занять по концентрації, в розвитку яких розум набирає здатність сконцентруватись, не відриваючись на зовнішні роздратування. Коли людина якби зливається з навколишнім середовищем, і медитацію, яка дозволяє достигнути єдності із визнанням всього середовища, коли людина відчуває себе пов'язаною з цим визнанням у єдине ціле.

Остання ступінь, названа на санскриті Самадхі, представляє собою стан найвищого просвітлення духу. Це і є те становище, на досягнення якого направлена вся йога. Люди, досягнувши цього становища, описують його, як становище глибокої радості, злиття своєї особи із іншим світом і неймовірного розслаблення. Способи досягнення Самадхі були розроблені за багато віків до появи системи Патанджалі, так що ми можемо догадуватися, що він просто зібрав в одну систему всі ті різні підходи, які існували до нього.

На сьогоднішній день медитація і підготовка до медитації - це те, що нас більше всього цікавить в Раджі-Йозі. Для багатьох шлях Раджа-Йоги став образом життя, дозволившим, бачити повсякденні емоційні появи такими, якими вони є на самому ділі - своїми особистими страхами і розумами. Ми, можливо, і не достигнувши стану повного духовного просвітлення, будемо виділяти увагу регулярним заняттям медитації, для того, щоб заспокоїти хвилювання розуму і прийти до стану умиротворення (16, 57-59).

Якщо розглянути Раджа-Йогу зі сторони (Аштанга Йоги) - Патанджалі, про яку мова піде далі. То вона займе такі частини як (Дхарана - концентрація, Дхіяна - медитація, Самадхі).

Хатха-Йога - досягнення досконалості за допомогою фізичних вправ.

Одним із значень санскритського слова (Хат) являється тіло "(ха) дух За даними деяких джерел це слово можна перевести як (RA) і (TRA), що означає (сонце) і (місяць), але смислове значення від цього не змінюється. [ 8, 85].". Тобто мається на увазі система фізичних вправ направлених на підтримання людського тіла і духу в рівновазі.

Хатха-Иога направлена на вироблення уміння управляти своїм тілом і очищати його. Для того, щоб наприкінці уміти перерозприділяти замкнену в нім енергію. Патанджалі упоминав Хатха-Йоги, але на превеликий жаль лише коротко. Патанджалі нічого не говорив. Про складні пози, які нам відомі сьогодні головним чином автором середньовіччя. Невідомо чи являються вона ототожненням тих знань, на які зсилається Патанджалі, відомо одне -- наші відомості про детально розроблену систему Хатха-Йоги ми черпаємо з більш пізніших текстів, таких як "Хатха-Йога Прадіпіка", "Геранда-Самхіта", "СіваСамхіта".

Усі вони стверджують, що Хатха-Йога - це стадія підготовки до Раджа-Йоги. Багато хворих погоджується з тим, що не зважаючи на різницю у вченнях, заняття по одній системі повинні узгоджуватися з заняттями по всім іншим. На різних стадіях розвитку Хатха-Йога розглядається тільки як вчення про можливості тіла, а не як можливості духовного самовдосконалення. Але це не повне заключения.

За системою Патанджалі, Аштанга восьмиступенева -Йога, вона займає такі частини як "Асана-поза" і "пранаяма" - контроль над диханням. ( 16 ,60-1)

Зараз ми не будемо зупинятися на Хатха-Йозі детально, тому що вона має найбільше від інших типів йоги відношення до фізичної реабілітації. Тому ми зможемо ознайомитись з нею по ходу. Адже саме їй присвячена основна частина роботи.

Його терапія - це спеціалізований розділ йогівської культури. Різноманітні йогівські центри у Індії розвивають свої власні системи лікування, ґрунтуючись на накопиченому досвіді і проведених дослідженнях. У зв'язку з відсутністю будь-якої стандартизації у цьому питанні у різних центрах Індії і в інших країнах є різні варіанти методів терапевтичної йоги.

Було встановлено, що з допомогою йогівської практики більша частина хвороб виліковується протягом 2 місяців, у деяких випадках на це потрібно 4 місці і більше. Роблячи тільки ті вправи, які він може виконати виходячи зі свого фізичного стану, хворий стає більш витривалим, оскільки крийі позитивно впливають на стан тіла і попереджають розвиток хвороби. Коли хвороба виліковується, фізичні можливості пацієнта зростають і він досягає досконалості у виконанні навіть тих асан, які спочатку були для нього важкими або неможливими. Щоб відчути повний ефект терапевтичної йоги, необхідно засвоїти наступні правила і принципи занять нею:

· вибір часу (ранок або вечірній час);

· місце (тверда поверхня, підлога);

· наявність тиші під час заняття;

· відпочинок (короткий 5-7 с, тривалість 25% від часу заняття);

· одяг має бути легкий;

· тривалість занять *взимку 45 хв, влітку 30 хв.)

Рекомендується проводити один курс занять йогою на день.

Харчування має дуже важливе значення у системі йоги. Згідно йоги вся їжа поділяється на 3 види:

1) раджастична включає в себе різні справи. Така їжа не рекомендується тим, хто займається йогою, оскільки вона сприяє ожирінню;

2) тамастична їжа інтенсивно обробляється у процесі приготування. Тут застосовують гострі приправи, тому вона теж не рекомендується тим, хто займається йогою;

3) сажвістична їжа готується з використанням мінімальної кількості спецій і приправ. Ця їжа завжди свіжа, приємна, поживна і просто готується. Саме така їжа рекомендується для тих, хто займається йогою

Збалансованість харчового раціону - це один з найважливіших принципів. Харчування стає збалансованим, якщо у щоденний раціон включені наступні 4 види продуктів: салат, свіжі овочі, свіжі фрукти і сирі горіхи.

З метою профілактики ендокринних захворювань щитовидної залози було розроблено комплекс вправ, що засновані на йоготерапії.

Йога - це позачасова прагматична наука, яка розроблялась на протязі тисячоліть і займаються фізичним і виховним благоустроєм людини в цілому.

Основний обов'язків щоранковий комплекс для здорових і хворих людей.

Урок 1-й

Вправа 1. Сушумна нари шактивардхак (вправа, що зміцнює спинномозковий канал - сушумну). Після пробудження від сну, перш ніж встати з постелі, заберіть подушку з-під голови, ляжте на спину. Ноги витягнуті, руки лежать уздовж тулуба долонями вниз. Очі краще не закривати, а якщо ви хочете швидше пробудитися, то ще краще, якщо ви якнайбільше розширите очі. Вправа складається з рухів, що потягують ногами. Спочатку витягніть ліву ногу якнайдалі вперед, не відриваючи п'ятку від простирадла, а, навпаки, проводячи по ній. При цьому пальці лівої ноги тягніть на себе. У цьому положенні залишайтесь протягом 5 с., а для цього повторюйте про себе: “І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять”. Потім розслабте цю ногу і зробіть такий же потягуючий рух правою ногою, а потім двома ногами разом.

Рухи, що потягують, лівою, правою і двома ногами разом вважають за 1 раз. Вправа завжди виконується 5 разів.

Дихання довільне, через ніс.

Увагу направте на куприк.

Терапевтичні ефекти: нормалізує кровообіг, впливає на симпатичну нервову систему, знімає біль в попереку, допомагає проти судорог у ікроножних м'язах, сприяє розвитку витривалості.

Вправа 2. Пурна сарпасана (комплексна поза змії). Перед виконанням цієї вправи провітріть приміщення, сходіть в туалет, умийтеся і почистіть зуби, а також прийміть водну процедуру.

Потім, сидячи на стільці, не кваплячись, випийте повільними ковтками 300-350 мл гарячої води такої температури, щоб вона не обпалювала губи. Таку температуру води можна одержати, якщо розбавити половину чашки окропу половиною чашки сирої води. Воду можна скип'ятити ввечері і налити її в термос. До ранку вона буде потрібної температури. Дітям з 6 і до 16 років досить випивати 200-250 мл гарячої води. Не можна пити воду, що не була доведена до кипіння. Після цього відразу ж лягайте на килим на живіт і прийміть вихідне положення (в.п.) - п'яти і носки ніг разом, ноги упираються носками. Руки, зігнуті в ліктях, лежать на килимку на рівні пліч долонями вниз, пальці разом. Підборіддя знаходиться на килимі.

Вправа складається з чотирьох стадій.

Перша стадія. Спираючись на долоні, повільно підніміть голову і верхню частину тулуба якнайдалі назад, але ні в якому разі не відриваючи від килимка нижню частину живота (що знаходиться нижче пупка). Руки в ліктях не випрямляйте, дивіться вгору. Залишайтеся в такому положенні 1 с. Намагайтеся розслабити м'язи обличчя і тіла, котрі беруть участь у вправі.

Друга стадія. Не зрушуйте рук і ніг, повільно поверніть голову і тулуб вліво і постарайтеся через ліве плече побачити п'ятку правої ноги. Залишайтеся в цьому положенні 1 с.

Третя стадія. Потім так само повільно і плавно поверніть голову і тулуб вправо і постарайтеся через праве плече побачити п'ятку лівої ноги. Залишайтеся в цьому положенні 1 с.

Четверта стадія. Повільно поверніть тулуб і голову в положення першої стадії. Прогніться якнайдалі назад, не відриваючи нижню частину живота від ковбика. Залишайтеся в цьому положенні 1 с.

Потім повільно поверніться в в.п. і залишайтеся в ньому 1 с.

Вправа виконується два рази, але в іншій послідовності: нагору - вправо - вліво - вниз.

Дихання у всіх стадіях вправи довільне, через ніс.

Увагу направте у в.п. на щитовидну залозу. У момент підйому голови і тулубу нагору і назад (перша стадія) увага сковзає по хребті зверху вниз, а потім (у другій, третій і четвертій стадіях) вона направляється на обидві нирки. Після повернення в в.п. (між першим і другим виконанням вправи) увагу знову направте на щитовидну залозу).

У перші 10 днів залишайтеся в кожній стадії по 1 с. через кожні 10 днів додавайте по 1 с., поки не доведете перебування в кожній стадії до 30 с.

Після виконання вправи необхідно відпочити. Для цього, залишаючись лежати на животі, витягніть руки уздовж тулуба, покладіть голову на килимок на ліву чи праву щоку і цілком розслабтеся. При цьому ноги “розійдуться” у різні сторони.

Терапевтичні ефекти: попереджає і лікує радикуліт; розвиває гнучкість хребта (а йоги вважають, що доти, поки хребет у людини гнучкий, вона молода); розвиває м язи спини і живота; сприяє лікуванню різних захворювань нирок; попереджає і лікує сколіози; поліпшує діяльність сечоводів, яєчників і придатків; розвиває рухові м'язи очей; допомагає при лікуванні зниженої функції щитовидної залози; поліпшує перистальтику кишечнику; сприяє ліквідації гастриту; ліквідує запори; поліпшує роботу всього шлунково-кишкового тракту; створює в корі головного мозку, як говорять йоги, “центр красивої постави”.

Протипоказання: збільшення щитовидної залози (у цьому випадку не можна робити другу і третю стадії, тобто поворот голови і тулуба вліво і вправо, але підйом нагору і назад робити можна); зсув хребців.

Урок 2-й

Очисні дихальні вправи

Вправа 3. Вишуддха-чакра шуддхи (очищення вишуддха-чакри, тобто горлового нервового сплетіння). Основна стійка (о.с.). Станьте так, щоб п'яти і носки ніг були разом, руки опущені уздовж тулуба і розслаблені, спина пряма. Дивитися треба прямо перед собою в одну точку.

Зробіть спокійний і повільний вдих через ніс. Вправа починається з різкого видиху через ніс, а потім короткого вдиху також через ніс. Видихи і вдихи виконуються у швидкому темпі і кожен видих вважається за раз. Вправа виконується від 10 до 25 разів.

Виконання вправи нагадує паровоз. Плечі і тулуб нерухомі.

Увагу направити на область гортані.

Вправа 4. Будди татха дхрйти шакти-викасак (вправа для розвитку розуму і сили волі). В.п. - о.с. Зробіть спокійний і повільний вдих через ніс, а потім відкиньте голову назад, розширте очі і почніть робити різкі видихи і короткі вдихи через ніс, як у вправі 3.

Кількість разів така ж, як у вправі 3

Вправа 5. Смарана шакти-викасак (вправа для розвитку пам'яті). В.п. - о.с., але дивитеся на підлогу в точку, розташовану на ідстані приблизно півтора кроки від пальців ніг. Для перевірки правильності нахилу голови поставте праву долоню ребром на ключиці (усі пальці разом) і нахиліть голову до дотику підборіддя до великого пальця. А потім руку поверніть в в.п. Зробіть такі ж видихи і вдихи, як у вправі 3.

Кількість разів так ж, тобто від 10 до 25.

Увагу направте на перенісся.

Вправа 6. Медха шакти-викасак (вправа для розвитку інтелекту). В.п. - о.с., але голову нахиліть вперед так, щоб підборіддя було притиснуте до вінцевої ямки, тобто до западини між ключицями. Йоги називають це притиснення “джаляндхара бандха” (підборідний замок). Дивіться вниз. Спина залишається прямою.

Зробіть такі ж видихи і вдихи; така ж кількість разів, як у вправі 3.

Увагу направте на западину під потилицею.

Терапевтичні ефекти від вправ 3-6: очищають легені від залишкового повітря; поліпшують стан голосових зв'язувань; дуже корисні під час розумового перевтомлення; сприяють поліпшенню кровообігу головного мозку; попереджають туберкульоз легень; поліпшують роботу щитовидної і пара щитовидної залоз; тонізують судини і нерви шиї.

Урок 3-й

Дихальні вправи на затримку після вдиху

Вправа 7. Капбля шахтивардхак (вправа сприяє омолодженню щік). В.п. - о.с. Зробіть спокійний вдих через ніс, а потім такий же спокійний видих через ніс. Затисніть великими пальцями рук крила носа, з'єднавши інші пальці і розсунувши їх. Лікті - на рівні плеч. Витягніть губи трубочкою ( як би для свисту) і зробіть через щілину в губах короткий, різкий вдих. Якнайбільше роздуйте щоки. Потім, не згинаючи спини, зробіть підборідний замок (як у вправі 6) і дивіться вниз через “вікно” між великими і вказівними пальцями рук. Лікті тримайте на рівні плеч.

Вправа виконується на витримку, тобто ведеться про себе розмірений рахунок у секундах. При відчутті найменшої незручності необхідно запам'ятати рахунок, вийти з пози, для чого підняти голову, опустити і розслабити руки і зробити спокійний видих через ніс.

Вправа завжди виконується 1 раз, але через кожні 10 днів намагайтеся додавати по 1 с.

Увагу направити на головний мозок.

Комплекс вправ для профілактики захворювання щитовидної залози.

Вправа 1.

1. Лягти на спину, коліна тримати напруженими, а стопи разом. Зробити 3-4 глибоких вдихи.

2. Видихнути, припідняти спин, прогнути її, витягуючи шию і просовувати голову назад до тих пір, поки не доторкнеться підлоги. Якщо буде тяжко поставити голову на тім'яну частину, потрібно впертися руками в підлогу біля голови, підняти шию і просувати голову як можна далі назад, піднімаючи також дорсальну і поперекову частини спини від підлоги. Потім знову положити руки вздовж тулуба і зробити 2-3 вдихи.

3. Витягнути спину, з видихом підняти ноги від підлоги приблизно під кутом 45-500. підняти руки, зложити долоні і держати їх паралельно ногам. Руки і ноги слід тримати твердо, не згинаючи ні лікті, ні коліна. Ноги тримати разом, стегна, коліна, гомілки і стопи мають доторкатись.

4. Повністю розправити ребра і залишитися в цій позі 20 секунд, дихати нормально. Зберігати рівновагу, опиратися тільки тім'яною частиною голови і сідницями.

5. Видихнути, опустити ноги і руки на підлогу, випрямити шию і голову і опустити тулуб. Розслабитись, лежачи на спині.

Ефект.

Ця асана повністю розширює грудну клітку, забезпечує гнучкість і здоров'я дорсального відділу хребта. Вона тонізує шию і спину і регулює діяльність щитовидної залози, забезпечує постачання їй здорової крові. Також укріплюються м язи живота.

(111. Сету Бандхасана (фото 296)) Вправа 2.

Техніка

1. Лягти спиною на підлогу. Зробити декілька глибоких вдихів.

2. Зігнути коліна, роздвинути ноги в колінах, здвинути п'ятки до сідниць.

3. П'ятки тримати разом, їх зовнішній край тісно притиснути до підлоги.

4. Розмістити долоні по обидві сторони від голови і з видихом вигнути тулуб, розмістивши Тімину частину голови на підлозі. Розтягувати шию і піднімати дорсальну і поперекову область спини, підтягувати голову як можна далі назад.

5. Схрестити руки на груді, захватити лівий лікоть кистю правої руки, а правий лікоть - кистю лівої руки. Зробити 2-3 вдихи.

6. Видихнути, піднявши таз вище, а ноги витягувати, поки вони не випрямляться. З'єднати стопи і туго прижати їх до підлоги. Все тіло утворює тепер міст і арку, яка упирається одним кінцем на тім'я голови, а другим - на стопи.

7. Тримати позу декілька секунд, дихати нормально.

8. Видихнути, звільнити руки, розмістити кисті рук на підлозі, зігнути коліна, опустити ноги і тулуб на підлогу, звільнити голову, випрямити шию, лягти на спину і розслабитись.

Ефект.

Ця асана укріплює шию і тонізує шийний, дорсальний, поперековий і куприковий відділи хребта. Укріплюються м'язи-розгиначі спини, скорочуються і укріплюються стегна. Гіпофіз, щитовидна залоза і наднирники посилено постачаються кров'ю і функціонують належним чином.

(188. Ека лада раднакапотасана ІV (547)) Вправа 3

Техніка

1. Встати на коліна, положити долоні на підлогу по боках від тулуба. Підняти коліна. Відвести праву ногу вперед, а ліву - назад і з видохом випрямити обидві ноги. Задня сторона правої ноги і передня сторона лівої ноги має торкатися підлоги. Ноги будуть таким чином нагадувати шпагат в західному балеті.

2. Видвинути груди вперед, витягнути шию і відкинути голову як можна дали назад. Зігнути ліве коліно і підняти ліву стопу вверх до голови. Ліва гомілка від коліна має бути перпендикулярна до підлоги.

3. З видихом перенести ліву руку за голову і захватити її кистю ліву стопу. Зробити декілька вдихів і з видихом перенести праву руку за голову і захватити її кистю ліву стопу. Положіть голову на цю стопу.

4. Залишитись в такій позі 10 секунд. Звільнити захват лівої стопи і повернутись у вихідне положення. Положити долоні на підлогу і припідняти таз.

5. Знову повернутись у вихідне положення, потім витягнути вперед ліву ногу. Зігнути праву ногу і підняти до голови праву стопу.

6. Захватити обома руками праву стопу і положити на неї голову. Виконати позу також біля 10 секунд.

Ефект.

Ця асана оживлює дорсальний і поперековий відділи хребта. М'язи шиї і плеч добре тренуються, різні положення ніг укріплюють стегна і гомілки. Щитовидна і білящитовидна залози, наднирники і стапяві залози посилено постачаються кровю і добре функціонують і підвищується життєдіяльність організму.

(87. Саламба сорвангасана) Вправа 4.

Техніка для початківців.

1. Лягти спиною на килимок, ноги повністю витягнути і напружити в колінах. Руки розміщені вздовж тулуба долонями вниз. Зробити декілька глибоких вдихів.

2. Видихнувши, зігнути коліна, привести ноги до живота, щоб стегна натискали на нього. Зробити два вдихи.

3. З видихом підняти таз від підлоги і розмістити на нього долоні, зігнувши руки в ліктях. Зробити два вдихи.

4.Видихнути, підняти тулуб вверх перпендикулярно до підлоги, підтримуючи його кистями рук, щоб груди торкалися підборіддя.

5. На підлозі знаходяться тільки потилиця і шия, плечі задня поверхня рук до ліктів. Кисті знаходяться посередині хребта. Зробити два вдихи.

6. Видихнути, випростати ноги, пальці ніг направити вверх.

7. Залишитися в позі 5 хвилин, дихати рівно.

8. Видихнути, поступово опуститись, звільнити кисті рук, лягти на спину і розслабитись.

9. Якщо позу не вдається виконати, як описано, можна скористатися лавочкою.

Техніка для тренованих учнів

1. Лягти спиною на килимок.

2. Ноги витягнути вперед, напружити коліна. Руки положити вздовж тулуба долонями вниз.

3. Зробити декілька глибоких вдихів. Видохнути повільно, одночасно піднімаючи ноги, щоб вони утворили прямий кут з тулубом. Залишитись в цій позиції, ноги тримати твердо, зробити вдих.

4. Видихнути, підняти ноги вище, піднімаючи таз і спину від підлоги, тиснучи долонями на підлогу.

5. Коли весь тулуб буде піднятий, зігнути лікті і положити долоні ззаду на ребра, розмістити плечі повністю на підлогу.

6. Використовуючи тиск долонь, підняти тулуб і ноги вертикально, щоб грудна клітка натискала на підборіддя і утворювала сильний підборідний замок. Пам'ятайте, що тут груди підбираються до підборіддя, а не навпаки. Якщо ж підборіддя буде підбиратись до грудей, то хребет втягнеться не повністю і не дасть потрібного ефекту.

7. На підлозі повинні знаходитись тільки потилиця і шия, плечі і верхня частина рук до ліктів. Всі інші частини тіла мають бути витягнуті вверх на одній лінії перпендикулярно підлозі. Це заключна позиція.

8. В початковій стадії ноги відхиляються від вертикалі. Щоб справити це, потрібно напружити задні м'язи стегон і витягнутися вверх.

9. Лікті не слід розводити ширше плечей. Потрібно старатися відтягнути плечі від шиї, а лікті звести один до одного. Якщо лікті занадто розведені, то правильно витягнути тулуб вверх не вийде. Потрібно також слідкувати, щоб шия була прямою і центр підборіддя торкався до грудини. В початковому періоді шия звертається в сторону, і якщо це не виправити, можна її пошкодити.

10. Залишатися в позі не менше 5 хвилин, поступово збільшуючи час витримки до 15 хвилин. Це не викличе ніякої шкідливої дії.

11. Звільнити руки, опустити їх на підлогу, лягти і розслабитись.

Ефект.

Ця поза одна з найголовніших асан. Вона дуже ефективна для самих розповсюджених захворювань. В людському організмі існують залози внутрішньої секреції, що омиваються кров'ю, всмоктуючи з неї поживні речовини і виділяючи гормони, що потрібні для правильного функціонування і розвитку тіла і мозку. Якщо діяльність цих залоз порушена і гормонів виділяється недостатньо, стан організму погіршується. Ця Порта безпосередньо діє на щитовидну і білящитовидну залози, які розташовані в області шиї, оскільки підборідний замок посилює постачання цих залоз кров'ю. Крім того, завдяки перевернутому положенню тіла венозна кров поступає до серця без всякого зусилля, просто в результаті сили тяги. Це посмилює циркуляцію здорової крові в області шиї і грудини. В результаті організм звільняється від тисків, покращує самопочуття і заявляється енергія. Після довготривалої хвороби регулярне виконання цієї асани два рази в день дозволить встановити втрачене здоров'я

Фітотерапія

Народна медицина широко використовує цілющу дію препаратів із збору різних лікарських трав за наявністю хвороб, які є наслідком радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

У разі змін у крові, спричинених шкідливою дією підвищеної радіації, використовують настій із збору таких трав: квіток нагідок лікарських - 20,0; трави кропиви собачої - 20,0; листків кропиви дводомної - 40,0; листків м'яти перцевої - 20,0; кореня аїру - 20,0 , кореня кульбаби - 20,0.

Техніка приготування: 1 столову ложку подрібненої сировини залити 200мл окропу, настоювати 4 години, процідити. Спосіб вживання: пити по 50 - 100 мл 3 рази в день за 30 хвилин до їди.

За механізмом дії радіопротекторні рослини діляться на ті, що :

- позитивно впливають на обмін речовин та стимулюють імунітет;

- містять природні антиоксиданти та сприяють дезинтоксикації;

- запобігають усмоктуванню отруйних хімічних і радіоактивних речовин у травному каналі (природні сорбенти);

- мають проти алергічну та гормоноподібну дії.

Проводячи комплексне лікування у разі багатьох недуг і наслідків підвищеної радіації, велику увагу приділяють використанню ранньовесняних дикорослих та культурних рослин: кропиви дводомної, лободи білої, споришу звичайного, цикорію дикого, щавлю кислого, молодих листків малини та берези. Ці рослини є важливими постачальниками основних біологічно активних елементів: вітамінів, природних стимуляторів, що поліпшують основну функцію кишок.

Висновок

1. Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до значного радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Найбільшу загрозу становили радіоактивні речовини: йод-131, цезій-137, стронцій-90. На території України з рівнем забруднення Cs137 1 Ku/км2 (5143 тис. га) мешкає 1,8 млн. людей. Більша частина цього населення постійно знаходиться під впливом малих доз радіації, найбільш потерпілою категорією є діти, 13 тис. дітей, які отримали дози опромінення вище ніж 2000 мЗВ на щитовидну залозу, що майже у 7 разів перевищує аварійну дозу.

2. Аналіз наукової і методичної літератури показав, що у дітей, які проживають на території радіаційного забруднення, спостерігається значне погіршення стану здоров'я. Захворювання щитовидної залози серед дітей в нозологічній структурі захворювань посідає одне з перших місць.

3. З наведених дослідів бачимо, що інтенсивність росту захворювань щитовидної залози збільшується до 1999 р., а далі йде на спад. Це свідчить про дію інкорпорованого йоду131. З 1999 року в дію вступили такі інкорпоровані радіонукліди як стронцій і цезій. Навіть малі дози радіації в сукупності з факторами соціально економічного характеру негативно впливають на ендокринну систему і весь організм в цілому.

4. Дані про зміни активності щитовидної залози при фізичних вправах протирічать, але багато численні факти, є також і динаміка зміни радіоактивності в області щитовидної залози, вміст білковозв'язаного йоду, концентрація загального і вільного тироксину в крові у тренованих людей, дозволяє говорити про підвищення активності щитовидної залози при місцевій роботі. Сучасними дослідженнями доведено, що заняття фізичними вправами школярами, які проживають на території радіаційного забруднення, покращують фізичний стан і опірність організму до захворювань.

Список використаних джерел

Азаренок О.А. Критерии диагностики артериосклероза у детей, подвергшихся хроническому воздействию малых доз радиации // Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы: Итоги 15-летних исследований: Тезисы докладов 3-й Международной конференции. - К.: “Медекон” МНИЦ Биоэкос, 2001. - С.149.

Айенгар Б.К.С. Прояснение йоги (йога Дипика): Пер. с англ. - М.: Медси ХХІ, 1993. - 528 с.

Андрощук Н.В. Година здоров'я в групах продовженого дня: методичні рекомендації. - Тернопіль: Астон,1998. - 36с.

Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека, - СПб.: МГП “Петрополис”, 1992. - 123 с.

Аронов Г.Е., Иванова Н.И. Коррекция нарушений иммунного гомеостаза с помощью дозированных физических нагрузок // Врачебное дело. - 1983. - №10. - С.33-38.

Бельський Г.В. Вплив Чорнобильської катастрофи на здоров'я дітей // Матеріали 1 республіканської наукової конференції “Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні”. - Луцьк, 1994. - С.439-441.

Боярская О.Я., Копылова О.В., Афанасьев А.Е. Тиреоидная система и сомато-половое развитие детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЕС // Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы: Итоги 15-летних исследований: Тезисы докладов 3-й Международной конференции. - К.: “Медекон” МНИЦ Биоэкос, 2001. - С.167.

Демидчик Е.П., Цыб А.Ф.,Лушников Е.Ф. Рак щитовидной железы у детей. - М.: Медицина,1996. - 208с.

Дуб І.М., Квашук П.В. Рухова активність і фізична працездатність дітей середнього шкільного віку, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях // Фізична культура, спорт та здоров'я нації: Зб. наук. праць. - Ч.ІІ. - Київ - Вінниця, 1998. - С.137-137.

Завацька Л. А., Сотник Ж. Г. Стан здоров'я населення Рівненської області і умови його поліпшення засобами фізичних вправ // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. - Рівне: “Принт Хауз" , 2001. -Випуск 2. -С.118-125.

Завацький В.І., Завацький В.В. Вплив радіаційного забруднення на стан здоров'я та фізичний розвиток населення Полісся // Матеріали ІІ всеукраїнської конференції “ Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні”. - Луцьк, 1996. - С.349-355.

Зарічанська Л. О, Сотник Ж. Г. Покращення стану здоров'я фізичної підготовки дітей шкільного віку, які зазнали впливу іонізуючого випромінення // Молода спортивна наука України: Збірник наукових статей в галузі фізичної культури та спорту. - Львів: ЛДІФК, 2001. - Випуск 5. - Т. 2 .- С.100-102.

Коробков А.В. Двигательный режим и здоровье. - М.: Физкультура и спорт, 1972. - 79с.

Крапівіна К.О., Мусієнко О.В. Дослідження вмісту трийодтироніну, тироксіну і тіреотропіну у сиворотці крові при виконанні фізичних вправ хатха-йоги // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні. - Рівне: Ліста, 1999. - С.176 - 178 .

Маслій Я.О. Охорона здоров'я Рівненщини. - Рівне,2001. - 32с.

Мусієнко О.В., Санагурський Д.І. Вплив занять хатха - йога на вегетативну регуляцію // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. - Рівне: Принт Хауз, 2001 - Випуск 2. -С.152 -156.

Парамонов З.М. Стан щитовидної залози у дітей при дії малих радіації // Вісник наукових досліджень. - 1999. - №2. - С.65-66.

Рогожин А.Г.,Бугаев В.Н. Изменение здоровья сельского населения на западном и южном следе радиоактивного загрязнения Чернобыльской аварии //Тез.респ.конф. ''Научно-практические аспекты сохранения здоровья людей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЕС''. - Минск,1991. - С.69-71.

Романенко Н.І., Боборова В.І. и др. Особенности влияния малых доз ионизирующего излучения на состояние нервной системы // Материалы международной конференции ”Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья после ядерной катастрофы в Чернобыле”. - К., 1995. - С.264.

Руднев М.И. Влияние малых доз радиации на здоровье населения. - К.: Знание, 1991. - 20с.

Рябчиков А.В. Состояние щитовидной железы при хронических заболеваниях печени в ендемических районах // Медицинская радиология №7. - Т.34. - С.36.

Савчук С.І., Суворова Т.І. Стан здоров'я дітей та підлітків, які проживають у радіаційних зонах // Матеріали І республіканської наукової конференції ”Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні”. - Луцьк: Надстир'я, 1994. - С.422-424.

Сотник Ж. Г. Организационно- методические особенности физического воспитания детей 11-12 лет, которые проживают на территориях радиационного контроля // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. научн. тр. под ред. Ермакова С. С. - Харьков: ХХПИ, 2001. - №6. - С. 51-55.

Сотник Ж.Г. Корекція функціонального стану школярів, що проживають в зонах радіаційного забруднення // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць в галузі фізичної культури та спорту. -Львів: Вид. дім “Панорама”, 2002. - Випуск 6. - Т.1. - С.392-395.

Токарчун Н.І. Імунологічні зміни в щитовидній залозі дітей, які постійно мешкоють в зоні дії малих доз радіації: Автореф. Дис. … канд. мед. Наук: 14.01.10. / Харківський державний медичний університет. - Харків, 1998. - 18с.


Подобные документы

 • Щитовидна залоза - ключова ланка в організмі людини. Вплив гормонів щитоподібної залози на органи і обмін речовин організму. Основні функції щитоподібної залози. Патології щитоподібної залози та причини, що викликають їх. Дефіцит йоду і його наслідки.

  реферат [33,5 K], добавлен 23.01.2011

 • Структурно-функціональні зміни щитовидної залози в дитячому віці. Клітини Ашкиназі-Гюртля або Б-клітини. Водний і електролітний обмін. Вплив гормонів на ЦНС. Роль білків, жирів, вуглеводів в організмі. Особливості щитовидної залози у людей літнього віку.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 25.04.2015

 • Фізіологічні особливості щитовидної залози та її гормонів: тироксин і трийодтиронін, кальцитонін. Лабораторні методи у діагностиці захворювань щитоподібної залози. Маркери онкологічних захворювань. Наслідки недостатнього вмісту йоду в раціоні харчування.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 29.06.2016

 • Захворювання щитовидної залози як найбільш поширена патологія в ендокринології. Вивчення основних механізмів патологічних змін серцево-судинної системи при тиреотоксикозі. Аналіз якості анестезіологічної захисту пацієнта під час оперативного втручання.

  статья [21,8 K], добавлен 27.08.2017

 • Симптоми захворювання щитовидної залози. Характеристика лікарських засобів, показання до застосування, дози та спосіб їх приймання. Лікування хвороби методами народної медицини. Природні ліки, рецепти по їх виготовленню і використанню в домашніх умовах.

  реферат [26,0 K], добавлен 23.01.2011

 • Характеристика анатомо-фізіологічних особливостей та найпоширеніших патологій ендокринних залоз. Природа та механізм дії гормонів. Вплив гормонів щитовидної залози на ріст та розвиток дитячого організму. Профілактичні заходи щодо попередження патологій.

  дипломная работа [125,4 K], добавлен 23.10.2014

 • Природній радіаційний фон та радіоактивні ізотопи. Космічна радіація і опромінення природних радіоактивних елементів земної кори (урану, радію). Джерела, котрі використовуються в медицині. Атомна енергетика як джерело радіації. Дія радіації на людину.

  реферат [44,8 K], добавлен 18.01.2011

 • Морфологічна та функціональна характеристика органів ендокринної системи людини. Ендокринна частина статевих залоз та підшлункової залози. Механізм дії гормонів. Гормони щитовидної залози. Епіфіз (шишковидна залоза). Гіпофіз - залоза внутрішньої секреції.

  реферат [42,0 K], добавлен 21.01.2009

 • Вплив різноманітних факторів на можливість виникнення післяопераційних ускладнень, стан імунореактивності до і після оперативного втручання, вплив генетичної гетерогенності, особливості раку щитовидної залози на фоні багатовузлового еутиреоїдного зобу.

  автореферат [508,5 K], добавлен 21.03.2009

 • Ультразвукова анатомія молочної залози, порядок та умови проведення. Променева семіотика захворювань молочної залози. Дисгормональні захворювання та формування схеми їх лікування. Пухлини молочної залози, їх різновиди і порядок діагностування, лікування.

  реферат [22,7 K], добавлен 22.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.