Морфологічні особливості структурних змін щитовидної залози при різних видах її патології

Морфологічні та генетичні аспекти патології щитовидної залози. Вивчення структурних змін щитовидної залози при різних видах її патології у широкому віковому діапазоні. Статистичний аналіз операційного матеріалу видалених щитовидних залоз хворих.

Рубрика Медицина
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 26.10.2010
Размер файла 16,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Морфологічні особливості структурних змін щитовидної залози при різних видах її патології

А.М. Романюк, д-р.мед.наук, проф.;

Л.І. Карпенко, канд.мед.наук

Сумський державний університет

Аналіз публікацій та досліджень за останній час показує актуальність більш поглибленого вивчення морфологічних аспектів патології щитовидної залози. Щитовидна залоза відіграє провідну роль в нейро-ендокринно-імунній регуляції організму. Вона найбільш чутливо реагує на вплив різних несприятливих чинників навколишнього середовища [1]. Погіршення екологічної ситуації після аварії на ЧАЕС викликало збільшення частоти виникнення вузлових захворювань щитовидної залози [2,3]. Велика увага почала приділятися вивченню генетичних аспектів захворювань [4].

В літературі є дані про збільшення частоти раку щитовидної залози ( 0,4%-2,5% ) у різних верствах населення на фоні токсичного вола [5]. Своєчасне виявлення цього захворювання можливе при інформативній якісній клініко-морфологічній діагностиці, яка дозволяє уточнити природу вузлового утворення в щитовидній залозі.

На сьогоднішній день недостатньо вирішеними питаннями залишаються трактування одиночних вузлових утворень у щитовидній залоза як передракових захворювань [6]. Ця точка зору неоднозначна. Існує потреба подальшого детального морфологічного вивчення вузлових захворювань щитовидної залози за допомогою різних методів дослідження [7].

Вивчення структурних змін щитовидної залози при різних видах її патології у віковому аспекті.

У роботі використаний статистичний аналіз операційного матеріалу видалених щитовидних залоз хворих, оперованих в лікувальних закладах міста. Досліджено 246 біоптатів залоз за 1995 рік, 95 - за 2000 рік, 71 - за 2001 рік, 39 - за 2002 рік. Весь матеріал розподілений за віковими групами:

до 20 років - 17 (3,77%);

21-30 років - 38(8,43%);

31-40 років - 108(23,95%);

41-50 років - 109(24,17%);

51-60 років - 118(26,16%);

61-70років - 61(3,52%).

Морфологічне дослідження операційного матеріалу виявило, що дифузне макромікрофолікулярне воло становило 67,41%; аденома щитовидної залози траплялася у 23,73%; атипова аденома - 4,43%; рак - 1,77%; тиреоідит - 0,89%; паренхіматозне воло - 1,77%.

Вивчення вікового аспекту дозволило виявити, що за досліджуваний період з1995 по 2002 рр. найбільше хворих було у віці від 30 до 60 років, що становило від 20 до 30%.

Розглядаючи нозологічні форми захворювань, слід відмітити зростання частоти виявлення дифузного макромікрофолікулярного вола з 66,67% у 1995 році до 74,36% у 2002 році. Аденома щитовидної залози у 1995 році становила 26,02%, а у 2002 році - 17,95%. Мало місце зниження частоти цієї патології, але аденоми почали виявлятися на фоні проявів тиреоідиту і макромікрофолікулярного вола. Атипова аденома у 1995 році становила лише 1,63%, а у 2002 році - 7,69%. Рак щитовидної залози був виявлений у 1995 році у 2%, а у 2001 році - 2,8%.

Порівнюючи клінічний і морфологічний діагнози серед хворих з вузловими утвореннями щитовидної залози, звертало на себе увагу, що найбільший відсоток серед них становили: змішане воло(61,6%) і вузлове воло(27,7%); дифузне, рецидивне і тиреотоксичне воло траплялося у 11% хворих.

При морфологічному дослідженні у хворих, яким клінічно був поставлений діагноз змішаного вола, виявлені такі зміни:

дифузне макромікрофолікулярне воло - 71,58%;

паренхіматозне воло - 0,36%;

аденома - 22,66%;

атипова аденома - 3,96%;

рак - 0,72%.

При клінічному діагнозі вузлового вола морфологічно було виявлено:

дифузне макромікрофолікулярне воло - 75,0%;

паренхіматозне воло - 1,74%;

аденома - 26,09%;

атипова аденома - 6,09%;

рак - 0,86%.

Серед патоморфологічних змін при вузлових захворюваннях щитовидної залози на першому місці стоїть дифузне макромікрофолікулярне воло.

Аутоімунні захворювання ізольовано трапляється в поодиноких випадках.

Передракові захворювання (аденома і атипова аденома) щитовидної залози складають 25% серед усіх хворих і тримаються на одному рівні за досліджуваний період.

Більшість хворих з патологією щитовидної залози - це пацієнти у віці від 30 до 60 років.

Перспективи подальших досліджень патоморфологічних змін у щитовидній залозі повинні базуватися на проведенні вивчення серійних зрізів усіх вузлових утворень з метою виявлення можливих ділянок малігнізації, мікрокарциноми. Все це буде сприяти своєчасному патогенетичному лікуванню хворих.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Валдина Е.А. Узловой зоб и рак щитовидной железы // Вестник хирургии.-1997.-Т.156, №2.-С.23-26.

Гарбузов П.И. Наблюдение за больными дифференцированным раком щитовидной железы: современные аспекты // Проблемы экологии.-2002.-Т.48, №4.-С.20-23.

Гарькавцева Р.Ф. и др. Генетические аспекты рака щитовидной железы // Проблемы эндокринологии.-2002.-Т.48, №4.-С.16-20.

Трофимов Е.И., Битюцкий П.Г. Узловые образования и рак щитовидной железы: Диагностика, лечение, реабилитация // Медицинская консультация.-1997.-№1.-С.37-47.

Тупикина Е.Б. и др. Морфофункциональная характеристика клеточных и тканевых компонетов щитовидной железы при её патологии // Архив патологии.-2000.-Т.62, №5.-С.24-29.

Хмельницкий О.К. и др. Морфоэкологическая характеристика заболеваний щитовидной железы в различных регионах России и Белоруссии по данным операционного материала // Архив патологии.-2000.-Т.62, №4.-С.19-27.

Черенько М.П., Мамонов О.В. Динаміка захворюваності на рак щитовидної залози. Еволюція поглядів щодо його діагностики і лікування // Клінічна хірургія.-2001.-№6.-С.50-53.


Подобные документы

 • Захворювання щитовидної залози як найбільш поширена патологія в ендокринології. Вивчення основних механізмів патологічних змін серцево-судинної системи при тиреотоксикозі. Аналіз якості анестезіологічної захисту пацієнта під час оперативного втручання.

  статья [21,8 K], добавлен 27.08.2017

 • Щитовидна залоза - ключова ланка в організмі людини. Вплив гормонів щитоподібної залози на органи і обмін речовин організму. Основні функції щитоподібної залози. Патології щитоподібної залози та причини, що викликають їх. Дефіцит йоду і його наслідки.

  реферат [33,5 K], добавлен 23.01.2011

 • Структурно-функціональні зміни щитовидної залози в дитячому віці. Клітини Ашкиназі-Гюртля або Б-клітини. Водний і електролітний обмін. Вплив гормонів на ЦНС. Роль білків, жирів, вуглеводів в організмі. Особливості щитовидної залози у людей літнього віку.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 25.04.2015

 • Симптоми захворювання щитовидної залози. Характеристика лікарських засобів, показання до застосування, дози та спосіб їх приймання. Лікування хвороби методами народної медицини. Природні ліки, рецепти по їх виготовленню і використанню в домашніх умовах.

  реферат [26,0 K], добавлен 23.01.2011

 • Характеристика анатомо-фізіологічних особливостей та найпоширеніших патологій ендокринних залоз. Природа та механізм дії гормонів. Вплив гормонів щитовидної залози на ріст та розвиток дитячого організму. Профілактичні заходи щодо попередження патологій.

  дипломная работа [125,4 K], добавлен 23.10.2014

 • Показники захворюваності та результати лікування раку щитоподібної залози. Удосконалення техніки виконання екстрафасціальної тиреоїдектомії у хворих. Морфологічні особливості різних форм раку щитоподібної залози. Удосконалених методів лікування хвороби.

  автореферат [58,1 K], добавлен 12.03.2009

 • Морфологічна та функціональна характеристика органів ендокринної системи людини. Ендокринна частина статевих залоз та підшлункової залози. Механізм дії гормонів. Гормони щитовидної залози. Епіфіз (шишковидна залоза). Гіпофіз - залоза внутрішньої секреції.

  реферат [42,0 K], добавлен 21.01.2009

 • Фізіологічні особливості щитовидної залози та її гормонів: тироксин і трийодтиронін, кальцитонін. Лабораторні методи у діагностиці захворювань щитоподібної залози. Маркери онкологічних захворювань. Наслідки недостатнього вмісту йоду в раціоні харчування.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 29.06.2016

 • Морфологічні та функціональні зміни печінки, підшлункової залози та тонкої кишки за умов есенціальної гіпертензії й морфологічне обгрунтування можливої корекції патологічних змін дієтою, до складу якої входить біологічно активна добавка "Енергетин".

  автореферат [40,8 K], добавлен 29.03.2009

 • Визначення можливостей використання мутацій в генах та мітохондріальній ДНК у якості молекулярно-генетичних маркерів ризику виникнення раку молочної залози у осіб різних вікових груп з Ірану і України, аналогічні рівні зростання частоти захворюваності.

  автореферат [43,0 K], добавлен 29.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.