Поетика кольору в поезіях Максима Рильського

Дослідження семантичних особливостей колористики творів Максима Рильського. Визначення значення і функції колористичних образів у формуванні індивідуального стилю поета. Епітет у Максима Рильського, як поетично-концептуальний центр всього висловлювання.

Рубрика Литература
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 31.01.2018
Размер файла 29,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Біографія. Лірика Рильського. Любов до України в поезії Рильського. Краса і велич рідного слова у поетичній творчості Максима Рильського. Тема рiдної природи у лiрицi українських поетiв (за поезiями Максима Рильського).

  реферат [27,4 K], добавлен 20.05.2006

 • Стилізація спрямованості ранньої лірики поета та її настрої, розмаїтість метричної, ритмічної та строфічної форм поезії. Значення тропів для віршів дебютної збірки М. Рильського. Аналіз мелодичності звукопису та засоби її досягнення у віршах поета.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 26.02.2012

 • Біографія Максима Рильського, його дитинство та перші літературні спроби. Становлення поета як особистості, філософські роздуми про вічні цінності буття: працю, красу, добро і гуманізм. Творче надбання Рильського та увіковічення пам'яті по нього.

  презентация [15,2 M], добавлен 05.10.2012

 • Неокласики як група українських поетів та письменників-модерністів початку ХХ століття, напрямки їх діяльності, тематика творів, видатні представники. Життя та творчість Миколи Зерова та Максима Рильського, аналіз їх творів і роль в світовій літературі.

  презентация [426,2 K], добавлен 25.10.2014

 • Художественная концепция детства в отечественной литературе. Проблема воспитания и ее связь с общественно-политическими вопросами в творчестве Максима Горького. Воспитательная роль героико-возвышенных образов художественной литературы в жизни ребенка.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 03.05.2011

 • Особенности святоотеческого богословия и аскетической литературы в Древней Руси. История переводов сочинений преподобного Максима и их качества в разные исторические периоды. Преподобный Максим в творениях Нила Сорского. Влияние византийского исихазма.

  дипломная работа [113,1 K], добавлен 17.05.2012

 • Влияние опыта мировой классики и современности на творчество Максима Горького. Ранние романтические произведения Горького. «Макар Чудра» - идеал личной свободы. Сказка «О маленькой фее и молодом чабане». Рассказ «Старуха Изергиль». «Песнь о Соколе».

  контрольная работа [31,8 K], добавлен 11.10.2007

 • Лінгвістична характеристика поетичної мови як основного середовища виникнення й розвитку епітетів. Дослідження найхарактерніших семантико-функціональних груп епітетів у поезії В. Симоненка. Роль кольоративів у формуванні індивідуального авторського стилю.

  курсовая работа [35,5 K], добавлен 06.10.2015

 • Заголовок як один із компонентів тексту, його важливе значення для розкриття ідейного та філософського смислу художніх і публіцистичних творів. Дослідження та аналіз структурно-семантичних і функціонально-стилістичних особливостей в назвах творів.

  курсовая работа [30,0 K], добавлен 28.01.2011

 • Поняття індивідуального стилю письменника. Аналіз стильових особливостей у творчості В. Стефаника. Покутсько-буковинський діалект як народна основа творів письменника. Фразеологізми як художній засіб створення експресивно-емоційного фону новел Стефаника.

  курсовая работа [53,0 K], добавлен 24.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.