Хронотоп культури у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштадт"

Дослідження часопростору культури романів Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштадт" як складової філософської специфіки хронотопної організації дилогії. Особливості хронотопу романів, осмислення філософської категорії часу в художній цілісності тексту.

Рубрика Литература
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 19.07.2017
Размер файла 24,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Биография Жорж Санд и общая характеристика её творчества. "Женский вопрос" в творчестве Жорж Санд, особенности его интерпретации и анализа в произведениях автора. Женский образ в романе "Индиана". Величие женской души в романе "Валентина", "Консуэло".

  контрольная работа [41,7 K], добавлен 10.11.2010

 • Романтизм в мировой литературе. Жизненный путь и творчество Жорж Санд. Анализ романа "Франсия". Исторический фон, на котором развивается история любви Франсии и русского офицера Диомида Мурзакина. Природа патриотических чувств у русских и французов.

  курсовая работа [93,7 K], добавлен 16.05.2017

 • Искусство как способ познания мира, проблема формирования и функционирования творческого "я". Тема музыки в европейском романтизме. Становление творческой личности в романе Жорж Санд "Консуэло". Мотив странствия и поисков себя. Мир церковной музыки.

  дипломная работа [105,2 K], добавлен 23.07.2017

 • Категорія художнього часу у світлі літературознавчих поглядів. Простір у структурі роману Дж. Оруелла "1984". Функція хронотопу у розвитку сюжету. Поняття просторового континууму. Своєрідність часових моделей і специфіка їх концептуалізації у романі.

  курсовая работа [165,6 K], добавлен 08.03.2015

 • Новаторські способи конструювання хронотопу в сюжетно-композиційній структурі творів та моделюванні історичної постаті як художньої особистості. Розмаїття хронологічних топонімічних різновидів, їх класифікація, ознаки у відображенні ментальності.

  статья [27,1 K], добавлен 24.04.2018

 • Життєвий шлях та творчість письменника Еміля Золя, його вплив на розвиток натуралізму та реалізму в усьому світі. Започаткування філософської концептуальності і публіцистичності у літературі, розробка прийомів монтажу та створення нового типу романів.

  презентация [2,6 M], добавлен 06.05.2011

 • Новаторство творчого методу Вальтера Скотта, основна тематика його романів, особливості використання метафор. Загальна характеристика роману В. Скотта "Айвенго": проблематика даного твору, роль та значення метафори у відтворенні історичної епохи.

  курсовая работа [55,3 K], добавлен 20.07.2011

 • Поетика та особливості жанру історичного роману, історія його розвитку. Зображення історичних подій та персонажів у творах В. Скота, В. Гюго, О. Дюма. Життя та характерні риси особистості правителя-гуманіста Генріха IV - головного героя романів Г. Манна.

  курсовая работа [53,7 K], добавлен 06.05.2013

 • Джон Барт як інтерпретатор постмодернізму. Лінгвістичний феномен мовної гри. Особливості дослідження ігрових стратегій в художньому тексті. Результат дослідження ігрових стратегій Джона Барта в романах "Химера", "Плавуча опера" та "Кінець шляху".

  дипломная работа [120,1 K], добавлен 30.11.2011

 • Специфіка сучасної української жіночої прози. Феміністичний дискурс в українській літературі. Аналіз проблематики романів Ірен Роздобудько у художньому контексті. Жанрова своєрідність творчості, архетипні образи. Поетика романів Ірен Роздобудько.

  дипломная работа [195,0 K], добавлен 26.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.