Шкідливі умови та охорона праці

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці, нормативно-правовий закон про охорону праці, законодавство і колективний договір. Захист від випромінювань оптичного діапазону, схеми та принципи дії захисного відключення.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.03.2011
Размер файла 108,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Важкість та напруженість праці є одними з головних характеристик трудового процесу. Види виробничих ризиків – ймовірності ушкодження здоров‘я працівника під час виконання ним трудових обов‘язків. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

  методичка [570,6 K], добавлен 14.12.2010

 • Закон України "Про охорону праці". Шкідливі та отруйні речовини на виробництві. Граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Загальнообмінна вентиляція, місцева вентиляція, встановлення витяжних шаф. Режим праці і відпочинку.

  реферат [20,7 K], добавлен 29.02.2012

 • Служба охорони праці на підприємстві. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Сфера дії Закону про охорону праці. Права працівників на охорону праці під час роботи. Надання першої медичної допомоги. Відшкодування шкоди працівникові.

  курс лекций [101,9 K], добавлен 11.02.2010

 • Сутність, мета та основні поняття охорони праці. Головні принципи, на яких базується державна політика в галузі охорони праці. Основні економічні методи управління нею. Характеристика закону України "Про охорону праці". Права та обов'язки працівників.

  реферат [29,4 K], добавлен 04.04.2011

 • Законодавчі акти України, що регулюють охорону праці. Основні вимоги Закону України "Про охорону праці". Права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи. Органи державного та громадського нагляду за охороною праці.

  реферат [40,4 K], добавлен 02.03.2008

 • Аналіз законодавчих актів та основних положень законодавства України про працю і охорону праці: охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Положення про медичний огляд працівників. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці.

  реферат [27,8 K], добавлен 28.06.2010

 • Гігієнічна класифікація праці. Фактори, що визначають умови праці на виробництві та їх значення для здоров’я і працездатності людей. Державна система охорони праці в Україні. Координація діяльності органів державного управління охороною праці.

  реферат [21,4 K], добавлен 30.10.2008

 • Основні положення Закону України "Про охорону праці". Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Фізіологічні особливості різних видів діяльності. Електротравматизм, допустимий рівень виробничого фактора, небезпечні речовини.

  контрольная работа [57,0 K], добавлен 06.10.2013

 • Служба охорони праці на підприємстві, її підпорядкування керівникові підприємства. Гарантії прав громадян на охорону праці. Аналіз шкідливих та небезпечних чинників. Шкідливі речовини, виробничий шум, електробезпечність. Випромінювання, що іонізують.

  реферат [25,1 K], добавлен 03.03.2010

 • Правові та організаційні засади охорони праці. Організація охорони праці на виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.

  курс лекций [383,2 K], добавлен 09.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.