Основи охорони праці

Правові та організаційні засади охорони праці, нормативні акти та стандарти. Принципи формування та обов‘язки працівників щодо виконання вимог охорони праці, порядок проведення інструктажів. Шкідливі речовини та напрямки їх регулювання на підприємстві.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид курс лекций
Язык украинский
Дата добавления 25.06.2013
Размер файла 458,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Нормативно-правові акти, що регулюють виробничі відносини, як джерело охорони праці. Галузеві нормативні акти щодо охорони праці та їх прийняття, перегляд і скасування. Особливості стадій опрацювання державних нормативних актів про охорону праці.

  реферат [26,2 K], добавлен 04.04.2011

 • Сутність, мета та основні поняття охорони праці. Головні принципи, на яких базується державна політика в галузі охорони праці. Основні економічні методи управління нею. Характеристика закону України "Про охорону праці". Права та обов'язки працівників.

  реферат [29,4 K], добавлен 04.04.2011

 • Функціональна структура охорони праці. Документи, які впливають на строки проведення навчання з питань охорони праці та інструктажів. Гігієнічна оцінка умов праці. Основні повноваження правління Фонду. Система управління охороною праці в будівництві.

  контрольная работа [32,7 K], добавлен 12.04.2012

 • Особливості навчання, перевірки знань, видів інструктажу з охорони праці. Обов'язки і відповідальність роботодавця щодо дотримання діючих нормативів по навчанню працюючих з охорони праці. Державний нагляд і методи громадського контролю за охороною праці.

  реферат [26,8 K], добавлен 28.06.2010

 • Права і обов’язки служби охорони праці на підприємствах. Навчання, інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці. Розрахунок річних витрат на виплату за листками непрацездатності через травмування. Визначення кратності повітрообміну приміщення.

  контрольная работа [26,2 K], добавлен 30.04.2015

 • Правові та організаційні засади охорони праці. Організація охорони праці на виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.

  курс лекций [383,2 K], добавлен 09.12.2008

 • Дослідження місця і значення навчальної дисципліни "Основи охорони праці", яка вивчається з метою формування у майбутніх спеціалістів необхідного їм у подальшій професійній діяльності рівня знань і вмінь з правових та організаційних питань охорони праці.

  методичка [231,2 K], добавлен 01.06.2010

 • Навчання і систематичне підвищення рівня знань працівників і населення України з питань охорони праці як один з основних принципів державної політики власті. Види інструктажів, обов'язки та відповідальність інструкторів. Розслідування нещасних випадків.

  реферат [18,9 K], добавлен 29.06.2010

 • Розвиток охорони праці, зв’язок з іншими дисциплінами. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, їх класифікація. Правові та організаційні питання охорони праці. Вимоги безпеки при експлуатації технологічного обладнання виробництв харчової промисловості.

  курс лекций [83,2 K], добавлен 25.11.2010

 • Перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, які містять вимоги щодо охорони праці. Організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів та функціональних служб з охорони праці. Система контролю за станом охорони праці.

  лекция [40,7 K], добавлен 29.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.