Засоби захисту населення

Характеристика основних способів захисту населення і територій як комплексу дій, спрямованих на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій. Оцінка правил поведінки при загрозі скоєння терористичного акту. Заходи з евакуації людей.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.11.2011
Размер файла 21,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни

"БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Проведення заняття з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Навчальна мета:

1.Ознайомитися з основними способами захисту населення.

2.Ознайомитися з правилами поведінки при загрозі скоєння терористичного акту.

Час: 1 год.

Місце: аудиторія.

Метод проведення: практичне заняття.

Навчальні питання та розрахунок часу:

Вступ…………………………………………………………………....3 хв.

1.Основні способи захисту населення…............................................35 хв.

2.Правила поведінки при загрозі скоєння терористичного акту….10 хв.

Заключна частина……………………………………………………..2 хв.

Матеріальне забезпечення і література:

1.Стеблюк М.І. Цивільна оборона. Підручник. - К.:Знання-Прес,2003.-445с.

2.Франчук В.С.Цивільна оборона.Навчальний посібник.-Львів: Афіша,2000

3.Атаманюк В.Г. Гражданская оборона. Учебник.-М.:Высшая школа, 1996.

ВСТУП

Щорічно в різних країнах світу, у різних галузях діяльності людини трапляються мільйони нещасних випадків, сотні тисяч з яких закінчуються трагічно. Страждають люди всіх професій на виробництві, в побуті, в армії, на транспорті. Великих збитків зазнають країни від аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих, які призводять до загибелі людей. В Україні 28 жовтня 1999 року затверджено Указом Президента України найважливіші функції безпеки життєдіяльності людини, передано в компетенцію Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. Ці функції спрямовані на захист населення від наслідків стихійних лих, аварій та катастроф, а також застосування ворогом сучасних засобів ураження. Захист населення - це комплекс заходів, спрямованих на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій чи максимального послаблення ступеня їх негативного впливу.

1. Засоби та основні способи захисту населення

1) Інформування та оповіщення

Це основний принцип та головний і невід'ємний елемент усієї системи заходів такого захисту. Інформацію становлять відомості про НС техногенного та природного характеру, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи та методи реагування на них. Оповіщення про загрозу виникнення НС техногенного та природного характеру і постійне інформування про них населення забезпечуються шляхом: * завчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення населення; * організаційно-технічного з'єднання територіальних систем централізованого оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання; * завчасного створення та організаційно-технічного з'єднання з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних і хімічних підприємств, інших об'єктів підвищеної небезпеки; * централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв'язку, радіо провідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації.

2) Спостереження

З метою своєчасного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється: створення і підтримання в постійній готовності загальнодержавної і територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих сил і засобів контролю; організація, збирання, опрацювання і передавання інформації про стан довкілля, забруднення харчових продуктів, продовольчої сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами, мікроорганізмами та іншими біологічними агентами.

3) Укриття в захисних спорудах

Укриттю в захисних спорудах, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення, яке проживає в небезпечних зонах). Створення фонду захисних споруд забезпечується шляхом: * комплексного освоєння підземного простору міст і населених пунктів для взаємо погодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення НС техногенного та природного характеру; * обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору міст, гірничих виробок і природних порожнин; * дообладнання з урахуванням реальної обстановки підвальних та інших заглиблених приміщень; * будівництва заглиблених споруд, які окремо розташовані від об'єктів виробничого призначення та пристосовані для захисту; * масового будівництва, в період загрози виникнення НС техногенного та природного характеру, найпростіших сховищ та укриттів; * будівництва окремих сховищ та протирадіаційних укриттів. Перелік таких сховищ, укриттів та інших захисних спору, які треба будувати, щорічно визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру, і затверджується Кабінетом Міністрів України. Наявний фонд захисних споруд використовується для господарських, культурних і побутових потреб населення.

4) Евакуаційні заходи

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах і інших населених пунктах, що мають об'єкти підвищеної небезпеки, основним засобом захисту населення є евакуація і розміщення його в зонах, які є безпечними для проживання людей і тварин. Евакуація проводиться із зон можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю і здоров'ю людей). Залежно від обстановки, яка склалася на час НС техногенного та природного характеру, може бути проведено загальну або часткову евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру. Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення і планується на випадок: можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей, які проживають в зоні ураження); виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі. Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру. Під час проведення часткової евакуації завчасно вивозиться не зайняте у сферах виробництва та обслуговування населення: діти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків, разом з викладачами та вихователями, студенти, пенсіонери та інваліди, які утримуються в будинках для осіб похилого віку, разом з обслуговуючим персоналом і членами їх сімей. Евакуація населення планується на випадок: * аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням території; * усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин; * загрози катастрофічного затоплення місцевості; * лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам. Проведення організованої евакуації, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом: * планування евакуації населення; * визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних зон; * організації оповіщення керівників підприємств і населення про початок евакуації; * організації управління евакуацією; * всебічного життєзабезпечення в місцях безпечного розселення евакуйованого населення; * навчання населення діям під час проведення евакуації. Евакуація проводиться шляхом вивезення населення із небезпечних зон усіма видами наявного транспорту, а у разі його відсутності чи недостатності, а також у випадку руйнування транспортних шляхів - організоване виведення населення пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах.

5) Інженерний захист

Під час проектування і експлуатації споруд та інших об'єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та довкілля, обов'язково розробляються і здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникнення НС техногенного та природного характеру. Вони повинні передбачати: * врахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування можливих проявів у окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних і катастрофічних явищ; * раціональне розміщення об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням можливих наслідків їх діяльності у разі виникнення аварій для безпеки населення і довкілля; * спорудження будинків, будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності; * розроблення та здійснення заходів безаварійного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки; * створення комплексної схеми захисту населених пунктів та об'єктів господарювання від небезпечних природних процесів; * розроблення і здійснення регіональних та місцевих планів запобігання і ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру; * організацію будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення; * реалізацію заходів санітарної охорони території.

6) Медичний захист

Заходи запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідеміологічного благополуччя в зонах НС техногенного та природного характеру повинні передбачати: * планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності і господарювання; * введення в дію Національного плану соціально-психологічних заходів при виникненні та ліквідації НС техногенного та природного характеру; * розгортання в умовах НС техногенного та природного характеру необхідної кількості лікувальних закладів; * завчасне застосування профілактичних медичних препаратів та санітарно-епідеміологічних заходів; * контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами водопостачання; * контроль за станом атмосферного повітря та опадів; * завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань; * накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і техніки; * контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією; * підготовку медичного персоналу та загальне медико-санітарне навчання населення. Для надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від НС техногенного та природного характеру громадянам, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру, діє Державна служба медицини катастроф як особливий вид державних аварійно-рятувальних служб. Лікування та психологічне відновлення даних категорій людей проводиться у санаторно-курортних закладах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації.

7) Біологічний захист

Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлення чинників біологічного зараження, залежно від їх виду і ступеня ураження, проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів. Біологічний захист передбачає: * своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту; * запровадження режимів карантину та обсервації; * знезаражування осередку ураження; * необхідне знезаражування людей, тварин тощо; * своєчасну локалізацію зони біологічного ураження; * проведення екстреної та специфічної профілактики; * додержання протиепідемічного режиму підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання та населенням. Радіаційний і хімічний захист. Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, організацію та проведення спеціальної обробки. Виконання вимог радіаційного і хімічного захисту забезпечується шляхом: * завчасного накопичення і підтримки в готовності засобів індивідуального захисту і приладів дозиметричного і хімічного контролю, обсяги і місця зберігання яких визначаються відповідно до встановлених зон небезпеки, забезпечення зазначеними засобами насамперед особового складу формувань, які беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, а також персоналу радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів господарювання і населення, яке проживає в зонах небезпечного зараження навколо них; * своєчасного впровадження засобів, способів і методів виявлення та оцінки масштабів і наслідків аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання; * створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів дозиметричного та хімічного контролю; * надання населенню можливостей придбати в установленому порядку в особисте користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів; * завчасного пристосування об'єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту; * розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки.

2. Правила поведінки при загрозі скоєння терористичного акту

Існують такі загальноприйняті правила поведінки при загрозі скоєння терористичного акту:

1)підготуватися до екстреної евакуації: необхідно скласти в сумку документи, гроші, цінності, трохи продуктів. Бажано мати свисток;

2)допомогти хворим і старим підготуватися до евакуації;

3) прибрати з балконів та лоджій паливно-мастильні та легкозаймисті матеріали;

4)підготувати йод, бинти, вату та інші медичні засоби для надання першої медичної допомоги;

5)домовитися з сусідами про спільні дії на випадок надання взаємодопомоги;

6)уникати місць скупчення людей (ринки, магазини, стадіони, дискотеки та ін.);

7)рідше користуватися громадським транспортом;

8)бажано відправити дітей та людей похилого віку на дачу, в село, до іншого населеного пункту до родичів або знайомих.

9)тримати постійно включеними радіоприймач, радіоточку, телевізор.

10)створити в будинку (квартирі) невеликий запас продуктів і води.

11)закрити штори на вікнах. Це вбереже вас від осколків скла,що розлітаються.

12)тримати на видному місці список телефонів для екстреної передачі інформації в правоохоронні органи.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

захист населення терористичний евакуація

На сьогоднішній день,населення України дуже мало інформовано про поводження та основні дії в умовах надзвичайної ситуації. В Україні існують істотні проблеми з засобами індивідуального захисту ,багато з них вже є застарілими моделями й не відповідають вимогам, але найбільшою проблемою є те, що цих засобів просто не вистачає,щоб захистити одразу все населення держави.

Виходячи з цього,ми повинні зазначити,що сучасна влада повинна приділяти більше уваги захисту населення і проводити рішучі дії для забезпечення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дії населення при повенях, землетрусах, снігових заносах, ураганному вітрі. Головні причини повені. Характеристики та вимірювання землетрусів. Правила поведінки людей в надзвичайних ситуаціях, при штормовому вітрі. Проведення евакуації населення.

  презентация [9,5 M], добавлен 20.12.2013

 • Короткий огляд найпоширеніших надзвичайних ситуацій. Дії у випадку загрози виникнення хімічної та радіаційної небезпеки. Алгоритм дій при загрозі стихійного лиха та отриманні штормового попередження. Правила поведінки в зоні раптового затоплення.

  презентация [1,1 M], добавлен 18.01.2014

 • Основні завдання у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Критерії класифікації, особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру, які визначаються окремим законом.

  презентация [224,2 K], добавлен 28.12.2010

 • Право людини на захист свого життя і здоров'я від наслідків катастроф, пожеж та стихійного лиха. Заходи щодо охорони та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях, забезпечення мінімуму життєвих потреб людей. Класифікація надзвичайних ситуацій.

  презентация [369,2 K], добавлен 20.12.2013

 • Призначення та завдання безпеки життєдіяльності, характеристики стихійних лих та надзвичайних ситуацій: пожеж, епідемій, землетрусів, затоплень, аварій техногенного походження. Основні засоби захисту населення від стихійних лих та аварій на підприємствах.

  лекция [22,2 K], добавлен 25.01.2009

 • Ризик виникнення надзвичайних ситуацій. Відомості про надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації техногенного, природного та соціально-політичного характеру. Організація життєдіяльності в екстремальних умовах. Система захисту населення і економіки.

  реферат [27,3 K], добавлен 06.05.2009

 • Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. Колективні та індивідуальні засоби захисту населення. Визначення амплітуди фізичного, емоціонального, інтелектуального циклів.

  контрольная работа [209,7 K], добавлен 11.03.2014

 • Заходи щодо захисту населення при погрозі сходу лавин, селів, зсувів. Поділ лавин на категорії відповідно до характеру руху. Небезпечні ситуації техногенного характеру. Способи захисту людей, харчування, води від радіоактивного зараження. Клас небезпеки.

  лекция [24,8 K], добавлен 25.01.2009

 • Статистика соціальних надзвичайних ситуацій, причини їх виникнення та наслідки, нинішня ситуація в Україні. Війни, революції, міжнаціональні конфлікти в історії людства. Заходи щодо захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру.

  реферат [40,8 K], добавлен 19.02.2011

 • Забезпечення моніторингу та визначення рівня небезпеки надзвичайних ситуацій. Характер дії руйнівних факторів НС на людину і навколишнє середовище. Правила укриття в захисних спорудах, евакуаційних заходів, медичного та інженерного захисту населення у НС.

  реферат [224,0 K], добавлен 02.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.