Охорона праці

Етапи розвитку охорони праці, її стан в Україні та інших країнах. Мета та завдання курсу, міжнародне співробітництво у галузі та огляд законодавства. Наукова організація праці, поняття інженерної психології, технічна естетика (дизайн) та ергономіка.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Предмет Охорона праці
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) incognito
Дата добавления 13.10.2010
Размер файла 23,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії за сферою дії. Органи, які здійснюють нагляд і контроль дотримання законодавства про правила з охорони праці. Історія розвитку наукових основ охорони праці. Основні законодавчі акти з питань охорони праці.

  контрольная работа [18,4 K], добавлен 21.02.2010

 • Аналіз законодавчих актів та основних положень законодавства України про працю і охорону праці: охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Положення про медичний огляд працівників. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці.

  реферат [27,8 K], добавлен 28.06.2010

 • Теоретичні та практичні основи державної політики в галузі охорони праці. Сучасний стан та проблеми на конкретних прикладах. Шляхи вирішення проблем, пов'язаних з державною політикою в галузі охорони праці. Національна програма поліпшення безпеки праці.

  реферат [31,8 K], добавлен 13.01.2010

 • Стан безпеки праці та соціальний діалог у світі. Національні тристоронні соціально-економічні ради та територіальні соціально-економічні ради у регіонах: склад, напрями роботи. Міжнародне співробітництво у сфері охорони праці. Соціальна відповідальність.

  шпаргалка [63,5 K], добавлен 13.03.2013

 • Сутність, мета та основні поняття охорони праці. Головні принципи, на яких базується державна політика в галузі охорони праці. Основні економічні методи управління нею. Характеристика закону України "Про охорону праці". Права та обов'язки працівників.

  реферат [29,4 K], добавлен 04.04.2011

 • Характеристика повноважень органів державного керування охороною праці. Основні функції й завдання керування охороною праці. Джерела фінансування охорони праці. Організація наукових досліджень. Розробка і зміст інструкцій з охорони праці на підприємствах.

  реферат [29,0 K], добавлен 28.06.2010

 • Характеристика загальних принципів управління охороною праці. Аналіз обов’язків та повноважень власника підприємства і посадових осіб. Функції та завдання служби і комісії з питань охорони праці, громадського контролю. Шляхи фінансування охорони праці.

  лекция [52,9 K], добавлен 29.04.2010

 • Суть і головні завдання охорони праці, принципи та напрямки її нормативно-законодавчого регулювання, джерела фінансування. Сучасний стан сфери охорони праці в Україні, основні проблеми та перспективи удосконалення її фінансування в нашій державі.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 13.05.2014

 • Правові та організаційні засади охорони праці. Організація охорони праці на виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.

  курс лекций [383,2 K], добавлен 09.12.2008

 • Основні моменти історії розвитку охорони праці як навчальної дисципліни, її предмет, завдання, головні поняття та міжпредметні зв’язки з іншими науками. Аналіз факторів та соціально-економічне значення охорони праці, її нормативно-законодавча база.

  контрольная работа [29,3 K], добавлен 04.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.