Організація робочого місця

Поняття, класифікація, оснащення та організація робочих місць. Поняття робочої зони та вимоги до її планування. Психологічні і фізіологічні чинники виробничого середовища. Специфіка праці менеджера та організація його робочого місця на ПП "Сертасан".

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2010
Размер файла 26,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Реферат

Організація робочого місця

Україна починає входити в нову епоху свого розвитку - епоху ринкових відносин. Цей факт зіграв виняткову роль на всій економіці нинішньої України. Як відомо, економіка країни існує за рахунок різних підприємств, установ, тобто за рахунок всього того, що може приносити прибуток державі у вигляді податкових надходжень до державного бюджету. У свою чергу, кожна з таких організацій володіє своєю економікою, яка складається з сукупності всіх підрозділів в неї що входять. Але і вони в своїй структурі не однорідні і складаються з більш дрібних складових, а саме робочих місць. Таким чином, робоче місце є заключною ланкою в ланцюзі структур складових єдине ціле - організацію.

Робоче місце - це частина виробничої площі, яка оснащена необхідним устаткуванням, інструментом, пристроями і призначена для виконання трудових операцій певної частини виробничого процесу.

Класифікація типів робочих місць:

- За типом виробництва: одиничне, серійне, масове.

- За числом виконавців: індивідуальне, колективне.

- За рівнем механізації та автоматизації: ручне, механізоване, напівмеханізоване, автоматизоване.

- За місцем розташування: у приміщенні, на відкритій місцевості, на висоті, під землею.

- За кількістю змін: однозмінне, багатозмінне.

- За часом функціонування: постійне, тимчасове.

- За кількістю обладнання, що обслуговується: одно верстатне, багатоверстатне.

- За видом операцій: основне, допоміжне.

- За ступенем спеціалізації: універсальне, спеціалізоване, спеціальне.

- За ступенем рухомості: рухоме, стаціонарне.

- За основною робочою позою: сидячи, стоячи, змінна поза.

Організація робочого місця - це створення певного комплексу організаційно-технічних умов для високопродуктивної і безпечної праці.

Напрями в організації робочих місць: раціональна спеціалізація; ефективне розміщення устаткування, оснащення, предметів праці; освітлення робочої площі; обслуговування; умови безпечної і високопродуктивної праці.

Оснащення робочого місця передбачає повне укомплектування і постійне його забезпечення всіма необхідними знаряддями і предметами праці для виконання закріплених операцій процесу праці.

Робоче місце комплектується:

1. Основним технологічним устаткуванням: верстати, машини.

2. Предметами праці.

3. Допоміжним устаткуванням та оснащенням.

4. Організаційним оснащенням (інструментальні тумбочки).

Постійні елементи устаткування та оснащення робочого місця знаходяться на робочому місці завжди, незалежно від роботи, яка виконується в окремий період. Тимчасові елементи устаткування робочого місця - це спеціальні предмети, призначені для виконання конкретної роботи.

Планування робочого місця - це просторове розміщення засобів, предметів праці і виконавця з урахуванням антропометричних, біохімічних даних і основних характеристик органів відчуття людини.

Робоче місце має зовнішнє і внутрішнє технологічне планування. Зовнішнє визначає параметри певної площі та розміщення за вимогами технології всіх елементів робочої системи (місця) для виконання технологічних операцій виробничого процесу відносно інших робочих місць на дільниці. Проектується з урахуванням робочого та допоміжного простору (зони).

Робоча зона - це тримірний простір, що обмежується досяжністю рук у горизонтальній і вертикальній площинах з урахуванням повороту корпуса на 1800 та переміщення робітника на 1-2 кроки. У цій зоні розташовуються знаряддя та предмети праці, що постійно використовуються у роботі.

У допоміжній зоні розташовуються предмети, які використовуються рідше, та елементи інтер'єру робочого місця.

Внутрішнє технологічне планування визначає параметри і порядок розташування інструменту, матеріалів, тощо з урахуванням особливостей робочого місця і з урахуванням закріплених за ним технологічних операцій. Має забезпечити зручну робочу позу, короткі та маловтомлювані трудові рухи, рівномірне виконання трудових рухів двома руками.

Загальні вимоги до планування робочого місця:

- Розмір робочої зони має забезпечувати зручне виконання роботи.

- Виключення можливості травмування.

- Устаткування має розміщуватись в полі зору робітника і бути доступним для постійного нагляду за перебігом технологічного процесу.

- Основне і допоміжне устаткування розташовується так, щоб до нього був вільний доступ для обслуговування.

- Предмети постійного користування мають бути в стані близькому до робочого.

- Оснащення і устаткування постійного користування, предмети праці розміщуються з урахуванням антропометричних і фізіологічних даних людини.

- Предмети тимчасового користування розміщуються в спеціально відведених місцях, щоб вони не заважали основній роботі.

Умови праці - це сукупність взаємопов'язаних виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних чинників конкретної правці, які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров'я і працездатність людини.

Чинники виробничого середовища мають психологічні і фізіологічні межі. Психологічна межа характеризується нормами, перевищення яких викликає у працюючих дискомфорт. Фізіологічна межа характеризується нормативами, перевищення яких потребує припинення роботи.

Розглянемо ефективність організації робочих місць на прикладі робочого місця заступника директора ПП «Сертасан», яке займається оптовою торгівлею хімічних речовин, засобів для дизенфекції та реагентів для водопідготовки.

Нині організація та обладнання робочих місць працівників апарату управління, створення відповідних умов для їх праці набувають дедалі більшого значення. З кожним роком збільшується обсяг оброблювальної інформації, все більше застосовуються засоби механізації та автоматизації робіт, техніка стає більш складна. Все це потребує певної організації робочих місць, їх планування, устаткування, створення оптимальних умов для праці.

Від того, яким чином організоване робоче місце, багато в чому залежить ефективність праці менеджерів, незалежно від посади, яку вони займають. Завдання раціональної організації робочих місць керівників включає в себе устаткування його усім необхідним відповідно до змісту та характеру роботи, яка виконується та раціональне його розміщення, створення комфортних умов праці.

Найкращий варіант організації робочого місця,може бути визначений лише за умови детального аналізу тієї роботи,яка виконується менеджером.

Праця менеджера - це не лише суто розумова діяльність.У процесі виконання своєї роботи керівник працює на комп”ютері, користується телефоном,модемом,технікою для множення документів.Його праця - це безліч різних рухів,простих та складних,таких,які виконуються лише один раз,та таких,які повторюються багато разів,які потребують уваги або виконуються автоматично.

Досить часто роботу керівника вважають легшою порівнянно з іншими видами праці тільки тому,що робота керівника дуже часто виконується сидячи. В більшості випадків робота керівника проходить за розрахунками та роботою на комп”ютері. Але сидяча робота сама по собі є стомлюючою через те, що пов`язана з постійною статичною напругою м`язів та багатьма іншими шкідливими для організму явищами, які виникають через відносно нерухливе положення тіла. Ось чому праця керівника потребує раціональної організації робочого місця.

Розглядаючи загальні питання організації праці керівника необхідно передусім звернути увагу на те, наскільки робоче місце відповідає основним вимогам, яким чином воно устатковане, відповідність розмірів меблів антропометричним даним працівника.Саме відповідність меблів антропометричним розмірам працівника забезпечує оптимальне робоче положення, а будь-яка невідповідність їх роботь розумову працю важкою, продуктивність праці низькою, працівник швидко втомлюється.

Організація робочого місця менеджера передбачає:

- упорядкування і планування приміщення, у якому воно знаходиться;

- вибір і обладнання робочого місця засобами і предметами праці

- розміщення предметів праці на робочому місці у певному порядку.

Отже, моїм робочим місцем є окремий кабінет, де здійснюється трудова діяльність і маються необхідні засоби праці відповідно до змісту робіт, що виконуються. Там здійснюється прийом відвідувачів і працівників з службових і особистих питань, проводиться наради і бесіди. Під кабінет рекомендуються кімнати прямокутної форми зі співвідношенням сторін від 1:1 до 1:1,5 (не більш 1:2), із природним освітленням. Мінімальна висота кімнати -- 3,25 м, а мінімальна ширина -- 2,5 м. Площа кабінету визначається функціями менеджера, його положенням і може коливатися в межах від 12 до 40 м. В нашому випадку кімната маленька, площею близько 12м2.

Існує сумарний метод розрахунку при організації і плануванні робочих місць, в якому окремо враховується площа кожної з перерахованих вище трьох частин робочого місця:

де Пзаг --уся площа робочого місця; П --площа, необхідна для роботи і пересування співробітника; По -- площа, яку займає обладнання; Ппр -- площа проходів.

При такому методі підрахунку можна врахувати також необхідну площу для відвідувачів, а в деяких випадках для устаткування, використовуваного колективно. При використанні сумарного способу розрахунок ведеться відповідно до нормативів на окремі елементи робочого місця.

Площа, яку займають меблі й обладнання, розрахувати просто: кожний із предметів устаткування має визначені габарити. Однак габарити ці встановлюються не довільно, вони підлеглі вимогам ергономіки, і насамперед антропометрії. Людина, сидячи за робочим столом, кульманом чи пультом управління може охопити лише визначений робочий простір, обмежений відстанню його витягнугих рук. Цей простір називають максимальною робочою сферою досяжності, і складає воно 65-70 см у довжину (при витягнутих уперед руках) і 150-160 см у ширину (при розведених у сторони руках). Виходячи з цих вимірів, конструюються в даний час стандартні письмові столи для більшості службовців -- 750 х 1500 мм. Столи з більшою поверхнею (до 1000 х 2000 мм) призначаються для керівників, які проводять наради з одним -- трьома відвідувачами, що розташовуються за цим же столом. Якщо робочу сферу потрібно ше збільшити, це досягається за рахунок повороту його на обертовому стільці вправо чи вліво.

Кабінет умовно можна поділити на три функціональні зони: робочу, нарад і відпочинку. Кожній з них повинна відповідати обстановка. У набір меблів робочої зони входять: двотумбовий стіл, підйомно-поворотне крісло, кабінетна стінка, стіл-приставка, бокс для документів та технічні засоби, які використовуються в процесі роботи. Бажано, щоб: письмовий стіл розташовувався перпендикулярно до вікна; світло з вікна падало ліворуч; письмовий стіл і крісло були вилучені від джерела тепла; вхідні двері знаходилися в полі зору. При організації даного робочого місця, били враховані вище перелічені умови. Меблі і технічні засоби розташовані так, що можна, не встаючи, дістати основні предмети.

У кабінеті відсутня зона нарад, у звязку з браком місця.Взагалі бажано, щоб вона сполучається з робочою зоною чи створюється як самостійна. У першому випадку стіл для нарад установлюється перпендикулярно до робочого столу, а з кожної його бічної сторони встановлюють не більше чотирьох стільців. У другому випадку в зоні нарад розмішають стіл для нарад, стільці для учасників, крісло для головуючого.

Зону відпочинку розташовувана в частині кабінету, протилежній робочій зоні. Вона обладнана невеличким диваном для відпочинку та журнальним столиком. Це місце іноді використовується як зона нарад.

Взагалі меблі і все устаткування кабінету можуть бути різної конструкції, розмірів, форми і кольору. Але вони повинні відповідати санітарним нормам, розміщатися з урахуванням взаємозв'язків з підлеглими, послідовності робіт, що виконуються, бути підібраними зі смаком, забезпечувати комфортні умови праці, виключати втрати часу, зв'язані з нераціональним переміщенням. Елементи обстановки кабінету повинні відповідати антропометричним даним співробітників. Оптимальною висотою робочої поверхні столу вважається: при зрості до 160 см -- 70 см, від 161 до 170 -- 72, від 171 до 180 -- 75, понад 180 -- 78 см. Оптимальна висота сидіння в стільців і крісел складає: при зрості 161 -- 170 см-45 см, 170-- 180 -- 47, понад 180 --49см.

У даний час науково-дослідні і проектні організації розробили типові проекти організації робочих місць менеджерів і інших категорій фахівців. Проекти складаються звичайно за такими розділами: введення, зміст праці й інформаційні зв'язки, розташування робочого місця, його оснащення і планування, інформаційне обслуговування робочого місця; матеріально-господарське обслуговування; умови праці й естетичне оформлення; економічна ефективність від упровадження проекту. Типовий проект прив'язується до конкретного місця з урахуванням можливостей підприємства й особливостей роботи менеджера.

Стосовно устаткування, робоче місце оснащене засобами адміністративного зв'язку і сигналізації , складання, копіювання, збереження і пошуку текстових документів, виконання креслярських робіт і відображення аудіовізуальної інформації, обчислювальної техніки, іншими технічними засобами і пристроями, настільною оргтехнікою і канцелярськими пристосуваннями.

Найважливішим елементом устаткування робочого місця менеджера є засоби адміністративного зв'язку і сигналізації. З них кабінет обладнаний телефонною апаратурою, апаратурою факсимільного зв'язку, принтером та модемом. З засобів складання і копіювання текстових документів присутні комп'ютер та диктофон. Як засоби збереження і пошуку документів, що знаходяться в кабінеті менеджера, можуть використовуватися: устаткування для картотек (адресних, контрольних і інших довідкових -- вертикальних, плоских, підвісних, поворотних, настільних, пересувних), бокси для документів, папки-реє-стратори та ін. Для виконання технічних операцій з обробки документів застосовують пристосування для скріплення і склеювання, ручні й електричні зшивачі. Також кабінет оснащений засобами відображення аудіовізуальної інформації -- екраном, проекційною апаратурою, планшетами для планування.

Робоче місце укомплектоване також необхідними засобами настільної оргтехніки і канцелярських приладів. До них відносяться: картотечні шухляди, лотки для документів і канцприладдя, електронний годинник, мікрокалькулятор, лічильно-довідкові лінійки, різнобарвні рейтери, фломастери, лінійки, ножиці, стрічка, що склеює, скріпки, папір для заміток і записів, картки, зшивачі з затисками тошо.

Повнота реалізації трудового і творчого потенціалу працівника, його працездатність, продуктивність праці, здоров'я і тривалість життя значною мірою залежать від виробничого середовища на робочому місці, тобто умов його праці. Під умовами праці розуміється сукупність елементів виробничого середовища (хімічних, фізичних, біологічних) і власне трудового процесу (психофізіологічних), що роблять вплив на стан організму людини -- його здоров'я, працездатність, задоволеність працею, процес відтворення робочої сили й ефективність праці.

Стан умов праці на робочих місцях усіх працівників, у тому числі і менеджерів, регулюється законодавчими актами, нормативами і стандартами. Наприклад, у Кодексі законів про працю України адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана забезпечити здоров'я і безпечні умови праці.

Специфіка праці менеджерів обумовлює ряд особливостей у роботі зі створення сприятливих умов на їхніх робочих місцях. Основними елементами процесу оптимізації виробничого середовища є:

- розробка інтер'єру службових приміщень;

- забезпечення необхідного світлового режиму;

- всіляке усунення шуму;

- забезпечення необхідних параметрів повітрообміну, температури і вологості повітря.

Інтер'єр -- це архітектурне і художнє оформлення внутрішніх приміщень будинку. Головна вимога до його оформлення -- це об'ємно-просторова єдність усіх його складових: планування й архітектурно-будівельного оформлення кімнати, робочих меблів, устаткування, іншого оснащення. Повинні враховуватися не тільки функціональні й ергономічні, але й психофізіологічні та естетичні вимоги.

Для інтер'єру важливе фарбування, оскільки існує визначена залежність між колірним оформленням середовиша і зоровим стомленням. Дане приміщення пофарбовано в світло-бежевий колір, цей колір має високий коефіцієнт відображення світла, спокійне, світле фарбування сприяє зосередженню уваги в роботі тому досить добре підходить до роботи.

Важливим естетичним елементом службових кабінетів є озеленення. Рослини в кімнатах, крім виконання декоративної функції, поліпшують склад повітря й очищають його, знижують нервове і зорове стомлення. Їх і приміщені досить багато, розміщуться на підвіконні та вільних кутках кімнати.

Праця менеджера, пов'язана з передачею і переробкою великих масивів текстової, цифрової й графічної інформації, вимагає особливого режиму висвітлення. Раціональна освітленість робочого місця знижує стомлюваність і підвищує продуктивність праці, найбільшою мірою підходить природне освітлення. В кабінеті є вікно, без штор або жалюзів.

З штучного освітлення використовуються люмінесцентні лампи, які розміщені на стелі, що забезпечує раціональний розподіл світла в приміщенні. Цюго освітлення досить, додаткові настільні лампи використовувати не доцільно.

Несприятливий вплив на роботу менеджерів роблять шумові перешкоди. Вони стомлюють центральну нервову систему, знижують увагу і працездатність. Нормальними умовами праці вважаються такі, при яких рівень шуму не перевищує 50 децибел. У даному кабінеті підвищений рівень шуму, оскільки вікно виходить на вулицю з напруженим рухом, тому доцільним є заміна старого вікна на новез підвишеним рівнем шумоізоляції.

Самопочуття працівника і ефективність його роботи багато в чому визначаються повітрообміном і температурно-вологим режимом на робочому місці. По силі впливу на продуктивність праці працівників розумової праці ці фактори стоять на другому місці після світлового режиму. Тому для забезпечення оптимального повітряного (вологість 40-60%) та температурного (22-23°С) режиму, доцільно встановити систему кондиціонування. Вона набуває особливого значення в літню пору при підвищеній температурі, коли різко знижується працездатність. Розрахунки й дослідження показали ефективність установки кондиціонерів в адміністративних приміщеннях, незважаючи на їхню значну вартість і збільшення витрат на електроенергію.

Одже, для підвищення продуктивності потрібні такі удосконаення робочого місця керівної посади:

- забезпечити заступника директора кабінетом більшої площі, з можливістю облаштування окремої зони для нарад та створенням відповідного інтерьєру;

- встановлення нових енергозберігаючих та шумоізолюючих металопластикових склопакетів, що зменьшить затрати на обігрів у зимню пору та підвищить продуктивність праці, у звязку з меньшенням рівня шуму;

- оснащення даного робочого місця додатковими засобами естетизації, зокрема жалюзі або штори, дозволять уникнути підвищення температури повітря в приміщення (особливо в літній період) і запобігти передчасному виходу з ладу організаційної техніки і основного технологічного устаткування;

- оснащення засобоми механічної вентиляції (кондиціонер, винтиляторів) приміщення, збільшило б комфортність роботи і, як наслідок, підвищило б її якість і терміни виконання.

Висновки

Всі поняття, окрім робочого місця, є в тій чи іншій мірі досить абстрактними, оскільки виражаються через інші поняття. Наприклад, як можна описати робочу ділянку? Це є ніщо інше як сума робочих місць. У свою чергу з суми робочих ділянок формується цех, а з останніх складається сама організація. Ми бачимо, що робоча ділянка є сумою характеристик робочих місць, тобто він напряму залежить від робочих місць розташованих на ньому. Так, якість виробництва в цеху знаходяться в безпосередній залежності від якості виробництва на робочій ділянці. А продуктивність всієї організації в цілому знаходитися в тісному взаємозв'язку з продуктивністю що входять в неї цехів. З цього всього можна зробити висновок про те, що якість роботи на робочому місці впливає на всю організацію в цілому. Тому раціоналізація робіт на низовій ланці - робочому місці, є самим обгрунтованим з тієї точки зору, що покращуючи показники роботи на робочих місцях, ми покращуємо роботу всієї організації вцелом. Окрім цього організація робочого місця безпосередньо формує обстановку і роботу, в якій постійно знаходиться працівник на виробництві, що впливає на самопочуття, настрій, працездатність і, кінець кінцем, на продуктивність праці.

Будь-яка робота немислима без обслуговування як трудового процесу, так і самого працівника. Обслуговування займає одну з ключових ролей в раціоналізації робочого місця, оскільки саме вона часто визначає ту атмосферу, в якій знаходитиметься той або оний працівник. Тому дуже важливо надати належну увагу цьому аспекту наукової організації праці.

Список використаних джерел

1. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - С. 95-135.

2. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. Опыт лучших промышленых фирм США, Японии и стран Западной Европы: - 2-е доп. изд. - М.: МНИИПУ,1997.

3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально - трудові відносини: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с.

4. Кельдер Т.Л. Економіка праці. Запоріжжя:ЗДУ, 2001

5. Організація виробництва: Навч. посіб./ В.О. Онищенко, О.В.Редкін, А.С. Старовірцев, В.Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2003, - С.189-196.

6. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник.-Київ: Центр навч. літ., 2005. - С. 75-85.

7. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. -- К.: Знання, 2004. --687 с.

8. Інтернет джерела.


Подобные документы

 • Аналіз трудового процесу, організаційно-технічного оснащення і обслуговування робочих місць. Санітарно-гігієнічні умови праці на підприємстві. Оцінка організації праці токаря, виявлення недоліків, аналіз ефективності зміни планування робочого місця.

  курсовая работа [105,3 K], добавлен 08.01.2012

 • Класифікація і планування робочих місць, залежність від них продуктивності праці і здоров’я. Вдосконалення планування, організації і обслуговування робочих місць. Умови праці та формування робочих місць. Атестація робочих місць за умовами праці.

  контрольная работа [61,3 K], добавлен 22.12.2010

 • Особливості формування умов праці облікових працівників. Рекомендації щодо освітлення службових приміщень та організації робочого місця бухгалтера. Аналіз взаємозв’язку та взаємовпливу настрою, самопочуття та ефективність роботи облікових працівників.

  контрольная работа [134,5 K], добавлен 11.09.2010

 • Основні небезпечні та шкідливі чинники виробництва. Фази працездатності протягом робочого дня. Ергономічне зонування робочого місця. Мікроклімат виробничих приміщень. Електромагнітні поля струмів промислових частот. Класифікація виробничого шуму.

  реферат [18,2 K], добавлен 17.11.2009

 • Нормативні документи, за якими проводиться атестація робочих місць за умовами праці. Порядок проведення атестації: склад комісії та функціональні обов'язки її членів. Виявлення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу.

  курсовая работа [636,0 K], добавлен 30.09.2014

 • Значення раціональної організації праці. Вимоги до санітарного одягу працівників торгівлі та сфери харчування. Необхідність своєчасного проходження медичного огляду. Організація прибирання та дезінфекції на підприємстві. Основні вимоги до миття посуду.

  контрольная работа [346,5 K], добавлен 13.02.2009

 • Розрахунок освітленості виробничого приміщення та безпосередньо робочого місця методом коефіцієнта використання світлового потоку. Параметри електричної схеми захисного занулення. Проект розміщення робочих місць, обладнаних комп’ютерною технікою.

  контрольная работа [26,4 K], добавлен 04.06.2009

 • Вимоги до території, відведеної під будівництво тваринницьких ферм. Створення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці для обслуговуючого персоналу на фермах. Вимоги до організації робочих місць працівників та безпека праці при догляді за тваринами.

  реферат [23,9 K], добавлен 30.09.2010

 • Характеристика діяльності організації "Агрофірма Евріка" та загальний стан охорони праці на підприємстві. Аналіз умов праці головного технолога. Повітря робочої зони та мікрокліматичні параметри, оцінка шуму в робочій зоні та освітлення робочого місця.

  практическая работа [65,5 K], добавлен 14.04.2014

 • Особливості робот з ПК, основні негативні наслідки для організму. Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища приміщень із ПК, організації та обладнання робочих місць. Вимоги до режимів праці та відпочинку при роботі з ПК, медичних оглядів.

  контрольная работа [1,0 M], добавлен 03.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.