Теорія природного права Гуго Гроція в контексті зародження модерної філософії права

Вивчення проблеми розвитку концепції природного права в творчості Гуго Гроція. Викладення основних способів обґрунтування ідеї природного права в працях відомого голландського філософа. Опрацювання нових універсальних філософсько-правових парадигм.

Рубрика Государство и право
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 13.12.2018
Размер файла 44,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Природно-правова теорія походження держави й права (теорія природного права) як одна з найпоширеніших правових доктрин. Передумови зародження та характеристика природно-правової школи права, її сутність та основні напрямки, позитивні риси та недоліки.

  реферат [41,7 K], добавлен 21.06.2011

 • Аспекти формування політико-правових поглядів: роль родини Кістяківських, руху "Громада" та вплив Драгоманова. Неокантіанство та Кістяківський: принципи позитивізму і природного права, зв'язок юриспруденції з соціальною теорією. Теорія держави та права.

  курсовая работа [59,2 K], добавлен 22.02.2011

 • Гносеологические и исторические предпосылки формирования политико-правового учения Гуго Гроция, его принципы мирного сосуществования. Своеобразие интерпретаций сущности естественного и видов положительного права. Генезис, формы и функции государства.

  курсовая работа [33,1 K], добавлен 10.06.2011

 • Історія розвитку філософії права. Права людини, їх генезис та призначення як одна із довічних проблем історичного, соціально-культурного розвитку людства. Завдання правової гносеології. Головні проблеми онтології, гносеології та аксіології права.

  реферат [36,6 K], добавлен 17.06.2012

 • Життєвий шлях Бенедикта Спінози, особливості його природно-правової теорії-доктрини. Поняття природного права у розумінні Спінози як необхідності, згідно якої існують і діють природа і кожна її частина. Закони залежно від волі та сфери волевиявлення.

  реферат [54,2 K], добавлен 04.01.2014

 • Критерії класифікації правових норм, аналіз їх співвідношення та взаємодії. Єдність, цілісність, неподільність та певна структура як основні ознаки норми права. Структурні елементи норми права. Характеристика способів викладення елементів правових норм.

  реферат [66,9 K], добавлен 27.02.2017

 • Компроміс природного права жінки й чоловіка в первісному праві родів. Симбіотичні компроміси "права миру" і "права війни". Політико-правові компроміси "права родів" і "права громад". Релігійно-правові компроміси особистого благочестя й світового порядку.

  книга [4,4 M], добавлен 04.07.2016

 • Зародження теорій прав інтелектуальної власності. Еволюція концепцій права у XVIII-XX ст. Теорія вічної промислової власності за Жобардом. Сучасний стан теорії права. Двоїста природа авторського і винахідницького права. Зміст пропієтарної концепції.

  контрольная работа [38,8 K], добавлен 28.11.2013

 • Поняття, сутність та ознаки права. Підходи до розуміння правових відносин. Основні аспекти визначення сутності державного законодавства. Принципи, функції, цінність і зміст права. Особливості проблеми правопоніманія в контексті категорії правових шкіл.

  курсовая работа [44,7 K], добавлен 31.12.2008

 • Поняття основних історичних типів права. Загальнолюдські принципи права: теоретичні аспекти. Класифікація правових принципів, їх роль у нормотворчій та правозастосовчій діяльності держави. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні.

  курсовая работа [37,6 K], добавлен 10.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.